Професионалист ли сте или дистрибутор?

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Собствеността на този уебсайт, decolor.com, (наричан по-долу уебсайт) съответства на: 

 

Отговорник: Томас Хуедо

Име на фирмата: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Търговско наименование: Pinturas Decolor SL

Регистриран офис: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Испания 

 

контакт:

 • Телефон: 967 441 714
 • Имейл: decolor@decolor.com
 • Онлайн формуляр за контакт: https://www.decolor.com/contacto
 • Профили в социалните мрежи: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Този документ (както и всички документи, споменати тук) регулира условията, регулиращи използването на този уебсайт и закупуването или придобиването на продукти и/или услуги на него (наричани по-долу Условия). За целите на настоящите Условия се разбира, че дейността, която PINTURAS DECOLOR, SL развива чрез Уебсайта, включва: Разпространение на строителни материали за фирми и физически лица чрез изпращане чрез транспортна агенция или складово събиране. В допълнение към четенето на настоящите Условия, преди да осъществи достъп, да разглежда и/или да използва този уебсайт, Потребителят трябва да е прочел правното известие, политиката за бисквитки и политиката за поверителност и защита на данните на PINTURAS DECOLOR, SL Като използва този уебсайт или като направи и/или искайки придобиване на продукт и/или услуга чрез него, Потребителят се съгласява да бъде обвързан с тези Условия и всичко, споменато по-горе, така че ако не сте съгласни с всичко Следователно, не трябва да използвате този уебсайт. По същия начин се съобщава, че тези условия могат да бъдат променени. Потребителят е отговорен да ги консултира всеки път, когато осъществява достъп, разглежда и/или използва Уебсайта, тъй като ще са приложими тези, които са в сила към момента на заявка за придобиване на продукти и/или услуги. За всички въпроси, които Потребителят може да има във връзка с Условията, можете да се свържете със собственика, като използвате предоставената по-горе информация за контакт или, когато е подходящо, като използвате формата за контакт.

Достъпът, навигацията и използването на Уебсайта, предоставя на условията на потребителя (наричани по-нататък неясно, индивидуално като Потребител или съвместно като Потребители), за които те са приети, от началото на сърфирането в Уебсайта, всички Условия, установени тук , както и техните последващи изменения, без да се засяга прилагането на съответните задължителни законови разпоредби в зависимост от случая.

 

Потребителят поема отговорност за правилното използване на Уебсайта. Тази отговорност ще обхваща:

 • Използвайте този уебсайт само за да правите законно валидни запитвания и покупки или придобивания.

 • Не правете фалшиви или измамни покупки. Ако може разумно да се приеме, че е извършена покупка от този характер, тя може да бъде отменена и съответните органи ще бъдат уведомени.

 • Предоставете вярна и законна информация за контакт, например имейл адрес, пощенски адрес и/или други данни (вижте Правно уведомление и Общи условия за ползване).

 

Потребителят декларира, че е навършил 18 години и има правоспособност да сключва договори чрез този уебсайт.

 

Уебсайтът е насочен основно към Потребители, пребиваващи в Испания. PINTURAS DECOLOR, SL не гарантира, че уебсайтът отговаря на законите на други държави, изцяло или частично. PINTURAS DECOLOR, SL отхвърля всякаква отговорност, която може да възникне от такъв достъп, нито гарантира пратки или предоставяне на услуги извън Испания.

 

Потребителят може да оформи, по свой избор, с PINTURAS DECOLOR, SL договора за продажба на продуктите и/или услугите, желани във всеки.

Надлежно регистрираните потребители могат да купуват на Уебсайта чрез установените средства и форми. Те трябва да следват онлайн процедурата за покупка и/или придобиване на decolor.com, по време на която няколко продукта и/или услуги могат да бъдат избрани и добавени в количката, кошницата или мястото за окончателно закупуване и накрая да щракнат върху: „ИЗПЪЛНЕТЕ ПОРЪЧКАТА“ . По същия начин, Потребителят трябва да попълни и/или да провери информацията, която се изисква във всяка стъпка, въпреки че по време на процеса на покупка, преди да извърши плащането, данните за покупката могат да бъдат променени. След това Потребителят ще получи имейл, потвърждаващ, че PINTURAS DECOLOR, SL е получил своята поръчка или заявка за покупка и/или предоставяне на услугата, тоест потвърждението на поръчката. И, когато е подходящо, ще бъдете информирани и по имейл, когато вашата покупка се изпраща. Когато е подходящо, тази информация може също да бъде предоставена на Потребителя чрез личното му пространство за връзка с Уебсайта. След приключване на процедурата за покупка, Потребителят се съгласява уебсайтът да генерира електронна фактура, която ще бъде изпратена на Потребителя по имейл. И, когато е подходящо, чрез вашето лично пространство за връзка с Уебсайта. По същия начин, Потребителят може, ако желае, да получи копие от фактурата си на хартиен носител, като го поиска от PINTURAS DECOLOR, SL, използвайки местата за контакт на уебсайта или чрез информацията за контакт, предоставена по-горе. Потребителят потвърждава, че е запознат, по време на покупката, за определени конкретни условия на продажба, които се отнасят до въпросния продукт и/или услуга и които са показани заедно с презентацията или, когато е уместно, изображението му на неговата страница. уебсайта, като се посочва като пример, но не е изчерпателно, и се отнася за всеки отделен случай: име, цена, компоненти, тегло, количество, цвят, подробности за продуктите или характеристики, начина, по който ще бъдат изпълнени и /или o цена на ползите; и потвърждава, че изпълнението на поръчката за покупка или придобиване материализира пълното и пълно приемане на конкретните условия за продажба, приложими за всеки отделен случай. Освен ако изрично не е посочено друго, PINTURAS DECOLOR, SL не е производител на продуктите, които се продават или които могат да бъдат пуснати на пазара на уебсайта. Въпреки че PINTURAS DECOLOR, SL полага големи усилия, за да гарантира, че информацията, показана на уебсайта, е вярна, понякога опаковката и/или материалите и/или компонентите на продуктите може да съдържат допълнителна или различна информация от тази, която се появява на уебсайта. уебсайт. Следователно, Потребителят трябва не само да вземе предвид информацията, предоставена от Уебсайта, но и информацията, налична на етикетите, предупрежденията и/или инструкциите, които придружават продукта. Комуникациите, поръчките за покупка и плащанията, които се намесват по време на транзакциите, извършени на уебсайта, могат да бъдат записани и съхранявани в компютърните записи на PINTURAS DECOLOR, SL, за да представляват средство за доказателство за транзакциите, във всеки случай, при спазване на разумните условия за сигурност и действащите закони и разпоредби, които са приложими в това отношение, и по-специално в съответствие с RGPD и LOPDGDD и правата, които помагат на Потребителите в съответствие с политиката за поверителност на този уебсайт (Правно уведомление и Общи условия за ползване) .

Всички поръчки за покупка, получени от PINTURAS DECOLOR, SL през Уебсайта, зависят от наличността на продуктите и/или от факта, че никое обстоятелство или причина за непреодолима сила (клауза девет от тези условия) засяга тяхната доставка и/или предоставянето на услугите. Ако възникнат затруднения по отношение на доставката на продукти или няма продукти на склад, PINTURAS DECOLOR, SL се задължава да се свърже с Потребителя и да възстанови всяка сума, която може да е била платена като сума. Това ще бъде еднакво приложимо и в случаите, в които предоставянето на услуга става невъзможно.

Показаните на уебсайта цени са крайни, в евро (€) и включват данъци, освен ако поради законови изисквания, особено по отношение на ДДС, не е посочен и приложен друг въпрос.

 

Разходите за доставка са включени в крайните цени на продуктите, както е показано на Уебсайта. Така PINTURAS DECOLOR, SL извършва доставка и/или доставка чрез TIPSA.

 

В никакъв случай Уебсайтът няма да добавя автоматично допълнителни разходи към цената на продукт или услуга, а само тези, които Потребителят е избрал и избрал доброволно и свободно.

 

Цените могат да се променят по всяко време, но възможните промени няма да засегнат поръчки или покупки, за които Потребителят вече е получил потвърждение на поръчката.

 

Приеманите средства за плащане ще бъдат: кредитна или дебитна карта, банков превод, Bizum и PayPal.

 

Кредитните карти ще бъдат обект на проверки и оторизации от банката издател, ако посоченото лице не оторизира плащане, PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност за забавяне или липса на доставка и няма да може да оформи договор с потребителя.

 

След като PINTURAS DECOLOR, SL получи поръчката за покупка от Потребителя през Уебсайта, ще бъде направено предварително оторизиране на съответната карта, за да се гарантира, че има достатъчно средства за завършване на транзакцията. Таксата по картата ще бъде извършена в момента на изпращане на потвърждението за изпращане и/или потвърждението за предоставената услуга на Потребителя по начина и при необходимост на установеното място.

 

Във всеки случай, с натискане на „ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПОКУПКАТА“ Потребителят потвърждава, че използваният метод на плащане е негов или че, когато е уместно, той е легитимен собственик на картата за подарък или кредитната карта.

 

Поръчките за покупка или придобиване, в които Потребителят избира банковия превод като начин на плащане, ще бъдат запазени за 5 календарни дни от потвърждението на поръчката, за да остане достатъчно време банковият превод да бъде взет предвид от системата на плащанията използван от PINTURAS DECOLOR, SL за уебсайта. Когато системата получи превода, поръчката ще бъде подготвена и управлявана за изпращане. Използвайки този метод на плащане, Потребителят трябва да се увери, че въвежда правилно точната сума на поръчката за покупка, както и номера на сметката и референтния превод. В случай на грешка, PINTURAS DECOLOR, SL няма да може да валидира поръчката, която ще бъде анулирана.

В случаите, в които е уместно да се извърши физическа доставка на договорената стока, доставките ще се извършват в обхвата на следната територия: Испания (Полуостров и Балеарски острови). С изключение на случаите, в които има непредвидени или извънредни обстоятелства или, когато е уместно, произтичащи от персонализирането на продуктите, поръчката за покупка, състояща се от продуктите, изброени във всяко потвърждение за покупка, ще бъде доставена в срока, посочен на уебсайта, съгласно избран от Потребителя метод на доставка и във всеки случай в рамките на максимален период от 30 календарни дни от датата на потвърждение на поръчката.

 

Ако по някаква причина, дължаща се на това, PINTURAS DECOLOR, SL не може да спази датата на доставка, той ще се свърже с Потребителя, за да го информира за това обстоятелство и той може да избере да продължи с покупката, като установи нова дата на доставка или да отмени поръчката с пълно възстановяване на платената цена. Във всеки случай доставките до дома се извършват в работни дни.

При невъзможност за доставка на поръчката поради отсъствие на Потребителя, поръчката може да бъде върната в склада. Въпреки това, превозвачът ще остави известие, обясняващо къде е поръчката и как да я достави отново.

 

Ако Потребителят няма да бъде на мястото на доставка в уговорения времеви интервал, той или тя трябва да се свърже с PINTURAS DECOLOR, SL, за да организира доставката в друг ден.

 

В случай, че са изтекли 30 дни, откакто вашата поръчка е налична за доставка, и тя не е доставена по причини, които не могат да се дължат на PINTURAS DECOLOR, SL, ще се разбира, че Потребителят желае да се откаже от договора и това ще бъде взето предвид прекратено. В резултат на прекратяването на договора всички плащания, получени от Потребителя, ще бъдат върнати, с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от собствения избор на Потребителя на метод на доставка, различен от най-евтиния обикновен метод за доставка, предлаган от Уебсайта. , без никакви неоправдано забавяне и във всеки случай в рамките на максимален срок от 14 дни от датата, на която договорът се счита за прекратен.

 

Въпреки това, Потребителят трябва да има предвид, че транспортът, произтичащ от решението, може да има допълнителни разходи, които могат да бъдат прехвърлени върху него. За целите на настоящите Условия ще се разбира, че доставката е извършена или че поръчката е доставена в момента, в който Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, придобие материална собственост върху продуктите, което ще бъде акредитирано от подписа за получаване на поръчката на уговорения адрес за доставка.

 

Рисковете, които могат да възникнат от продуктите, ще бъдат поети от Потребителя от момента на доставката. Потребителят придобива собствеността върху продуктите, когато PINTURAS DECOLOR, SL получи пълно плащане на всички дължими суми във връзка с извършената покупка или придобиване, включително разходите за доставка, или в момента на доставката, ако това стане в момент след пълното получаване от сумата, която трябва да заплати ПИНТУРАС ДЕКОЛОР, СЛ

 

В съответствие с разпоредбите на Закон 37/1992 от 28 декември относно данъка върху добавената стойност (ДДС), поръчките за покупка за доставка и/или предоставяне ще се считат за намиращи се на територията на прилагане на испанския ДДС, ако адресът за доставка е на испанска територия с изключение на Канарските острови, Сеута и Мелила. Приложимата ставка на ДДС ще бъде тази, която е в сила през цялото време, в зависимост от конкретния въпрос.

Потребителят е информиран, че в случай, че установи, че е възникнала грешка при въвеждането на необходимите данни за обработка на заявката му за покупка в Уебсайта, той може да ги промени, като се свърже с PINTURAS DECOLOR, SL чрез активираните на Уебсайта пространства за контакт, и, когато е уместно, чрез тези, на които е разрешено да се свържат с обслужването на клиенти, и/или използвайки информацията за контакт, предоставена в първата клауза (Обща информация). По същия начин тази информация може да бъде коригирана от Потребителя чрез личното му пространство за връзка с Уебсайта.

Във всеки случай, Потребителят, преди да щракне върху „ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПОКУПКАТА“, има достъп до пространството, количката или кошницата, където са записани заявките му за покупка и може да прави промени.

По същия начин, Потребителят е препоръчан да се запознае с Правното известие и Общите условия за ползване, за да получи повече информация за това как да упражни правото си на поправка, както е установено в Органичния закон за защита на личните данни.

Освен ако в закона не е предвидено друго, PINTURAS DECOLOR, SL няма да поема отговорност за следните загуби, независимо от техния произход:

 

 • Всички загуби, които не се дължат на нарушение от ваша страна.
 • Бизнес загуби (включително загуба на печалби, приходи, договори, очаквани спестявания, данни, загуба на репутация или направени ненужни разходи).
 • Всяка друга непряка загуба, която не е била разумно предвидима от двете страни към момента на сключване на договора за продажба на продуктите между двете страни.

 

По същия начин PINTURAS DECOLOR, SL също ограничава своята отговорност в следните случаи:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL прилага всички мерки, свързани с осигуряването на вярно показване на продукта на уебсайта, но не носи отговорност за най-малките разлики или неточности, които може да съществуват поради липса на разделителна способност на екрана или проблеми с браузъра, които могат да възникнат. или други от това естество.
 • PINTURAS DECOLOR, SL ще действа с най-голямо старание, за да направи продукта обект на поръчката на разположение на компанията, която отговаря за транспортирането му. Въпреки това, той не носи отговорност за щети, произтичащи от неизправност на транспорта, особено поради причини като стачки, задържане на пътища и като цяло всякакви други типични за сектора, които водят до закъснения, загуби или кражба на продукта.
 • Технически неизправности, които поради случайни причини или от друго естество възпрепятстват нормалното функциониране на услугата през Интернет. Липса на достъпност на Уебсайта поради поддръжка или други причини, което пречи на услугата да бъде достъпна. PINTURAS DECOLOR, SL предоставя всички средства на свое разположение, за да извърши процеса на закупуване, плащане и доставка/доставка на продуктите, но не носи отговорност за причини, които не могат да бъдат приписани на него, случайно събитие или непреодолима сила. .
 • PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност за неправилна употреба и/или износване на продуктите, които са били използвани от Потребителя. В същото време PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност за погрешно връщане, направено от Потребителя. Отговорност на Потребителя е да върне правилния продукт.
 • Като цяло, PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност за нарушение или забавяне на спазването на което и да е от поетите задължения, когато се дължи на събития, които са извън нашия разумен контрол, тоест поради форс-мажор, и това може да включват, като пример, но не изчерпателно:
  • Стачки, локаути или други индустриални действия.
  • Граждански вълнения, бунт, нашествие, терористична заплаха или атака, война (обявена или необявена) или заплаха или подготовка за война.
  • Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие.
  • Невъзможност за използване на влакове, кораби, самолети, автотранспорт или други обществени или частни транспортни средства.
  • Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни системи.
  • Актове, укази, законодателство, наредби или ограничения на което и да е правителство или публичен орган.

 

По този начин задълженията ще бъдат спрени през периода, в който продължава причината за непреодолимата сила, а PINTURAS DECOLOR, SL ще има удължаване на срока за изпълнение за период от време, равен на продължителността на причината за непреодолима сила. мажорни обстоятелства.

 

PINTURAS DECOLOR, SL ще използва всички разумни средства, за да намери решение, което ни позволява да изпълним задълженията си въпреки причината за непреодолима сила.

Използвайки този уебсайт, Потребителят приема, че повечето комуникации с PINTURAS DECOLOR, SL са електронни (имейл или съобщения, публикувани на уебсайта).

 

За договорни цели Потребителят се съгласява да използва това електронно средство за комуникация и потвърждава, че всички договори, уведомления, информация и други комуникации, които PINTURAS DECOLOR, SL изпраща по електронен път, отговарят на законовите изисквания да бъдат в писмена форма. Това условие няма да засегне правата, признати от закона на Потребителя.

 

Потребителят може да изпраща известия и/или да комуникира с PINTURAS DECOLOR, SL чрез информацията за контакт, предоставена в настоящите Условия и, когато е подходящо, чрез пространствата за контакт на Уебсайта.

По същия начин, освен ако не е предвидено друго, PINTURAS DECOLOR, SL

Можете да се свържете и/или да уведомите Потребителя по имейл или на посочения пощенски адрес.

Никакъв отказ от страна на PINTURAS DECOLOR, SL от конкретно законово право или действие или липсата на изискване от страна на PINTURAS DECOLOR, SL за стриктно спазване от страна на Потребителя на което и да е от неговите задължения, няма да означава, нито отказ от други права или действия, произтичащи от договор или на Условията, нито ще освобождава Потребителя от изпълнението на задълженията му.

 

Никакъв отказ от страна на PINTURAS DECOLOR, SL от някое от тези условия или от правата или действията, произтичащи от договор, няма да има сила, освен ако изрично не е установено, че това е отказ и е формализирано и съобщено на Потребителя в писмена форма.

Ако някое от тези условия е обявено за нищожно с твърдо решение, издадено от компетентен орган, останалите клаузи ще останат в сила, без да бъдат засегнати от споменатото обявяване на нищожност.

PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност по никакъв начин в случай на невъзможност за предоставяне на услугата, ако това се дължи на продължителни прекъсвания на електрозахранването, телекомуникационните линии, социални конфликти, стачки, бунт, експлозии, наводнения, действия и бездействия на Правителството и като цяло всички случаи на непреодолима сила или случайно събитие.

Настоящите Условия и всеки документ, към който се прави изрично позоваване в тях, представляват цялото споразумение между Потребителя и PINTURAS DECOLOR, SL по отношение на обекта на продажба и заместват всеки друг договор, споразумение или предишно обещание, договорено устно или писмено. същите части.

Потребителят и PINTURAS DECOLOR, SL потвърждават, че са се съгласили със сключването на договор, без да са разчитали на изявление или обещание, направено от другата страна, с изключение на това, което е изрично упоменато в настоящите Условия.

Информацията или данните от личен характер, които Потребителят предоставя на PINTURAS DECOLOR, SL в хода на транзакция на уебсайта, ще бъдат третирани в съответствие с разпоредбите на политиките за защита на данните (Правно известие, Политика за поверителност и бисквитки) . С достъпа, разглеждането и/или използването на Уебсайта, Потребителят се съгласява с обработката на споменатата информация и данни и декларира, че цялата предоставена информация или данни са верни.

Достъпът, навигацията и/или използването на този уебсайт и договорите за закупуване на продукти чрез него ще се уреждат от испанското законодателство.

Всяко противоречие, проблем или несъгласие, които възникнат или са свързани с достъпа, навигацията и/или използването на уебсайта, или с тълкуването и изпълнението на настоящите Условия, или с договорите за покупко-продажба между PINTURAS DECOLOR, SL и Потребителя, ще бъдат предмет на неизключителната юрисдикция на испанските съдилища и трибунали.

Потребителят може да изпрати на PINTURAS DECOLOR, SL своите оплаквания, претенции или всякакви други коментари, които желае да направи чрез информацията за контакт, предоставена в началото на настоящите Условия (Обща информация).

 

Освен това PINTURAS DECOLOR, SL разполага с официални формуляри за рекламации, достъпни за потребителите и потребителите, които те могат да поискат от PINTURAS DECOLOR, SL по всяко време, като използват информацията за контакт, предоставена в началото на настоящите Условия (Обща информация).

 

По същия начин, ако възникне спор от сключването на този договор за покупка между PINTURAS DECOLOR, SL и Потребителя, Потребителят като потребител може да поиска извънсъдебно уреждане на спор, в съответствие с Регламент на ЕС № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаване на спорове по потребителски въпроси. Можете да получите достъп до този метод чрез уебсайта: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]