Jste profesionál nebo distributor?

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Vlastnictví tohoto webu, decolor.com, (dále jen Webová stránka) odpovídá: 

 

Zodpovídá: Tomáš Huedo

Název společnosti: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Obchodní název: Pinturas Decolor SL

Sídlo: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Španělsko 

 

Kontakt:

 • Telefon: 967 441 714
 • E-mail: decolor@decolor.com
 • Online kontaktní formulář: https://www.decolor.com/contacto
 • Profily na sociálních sítích: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Tento dokument (stejně jako všechny zde uvedené dokumenty) upravuje podmínky, jimiž se řídí používání těchto webových stránek a nákup nebo získávání produktů a/nebo služeb na nich (dále jen Podmínky). Pro účely těchto Podmínek se rozumí, že činnost, kterou PINTURAS DECOLOR, SL vyvíjí prostřednictvím Webových stránek, zahrnuje: Distribuci stavebního materiálu pro firmy a jednotlivce prostřednictvím přepravy přepravní agenturou nebo sběrem ve skladu. Kromě přečtení těchto Podmínek si uživatel před přístupem, procházením a/nebo používáním této webové stránky musí přečíst Právní upozornění, zásady používání souborů cookie a zásady ochrany soukromí a údajů společnosti PINTURAS DECOLOR, SL Používáním této webové stránky nebo tím, že a/nebo žádostí o pořízení produktu a/nebo služby jejím prostřednictvím, souhlasí Uživatel s tím, že bude vázán těmito Podmínkami a vším výše uvedeným, takže pokud se vším nesouhlasíte, nesmíte tedy tyto Webové stránky používat. Rovněž se uvádí, že tyto Podmínky mohou být upraveny. Uživatel je odpovědný za to, že je bude konzultovat pokaždé, když vstoupí, prohlíží a/nebo používá webovou stránku, protože budou platit ty, které jsou platné v době, kdy je požadováno získání produktů a/nebo služeb. Se všemi dotazy, které Uživatel může mít v souvislosti s Podmínkami, se můžete obrátit na majitele pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo případně pomocí kontaktního formuláře.

Přístup, navigace a používání Webových stránek uděluje uživateli (dále jen nezřetelně, jednotlivě jako Uživatel nebo společně jako Uživatele) stav, pro který jsou akceptováni, od začátku prohlížení Webových stránek, všechny Podmínky zde stanovené. , jakož i jejich následných úprav, aniž by tím byla dotčena případná aplikace odpovídajících kogentních právních předpisů.

 

Uživatel přebírá odpovědnost za správné používání Webu. Tato odpovědnost se bude vztahovat na:

 • Používejte tyto webové stránky pouze k provádění právně platných dotazů a nákupů nebo akvizic.

 • Neprovádějte žádné falešné nebo podvodné nákupy. Pokud by bylo možné rozumně usuzovat, že nákup tohoto druhu byl uskutečněn, mohl by být zrušen a příslušné orgány by byly informovány.

 • Uveďte pravdivé a zákonné kontaktní údaje, například e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo další údaje (viz Právní upozornění a Všeobecné podmínky použití).

 

Uživatel prohlašuje, že je starší 18 let a má právní způsobilost k uzavírání smluv prostřednictvím těchto Webových stránek.

 

Webové stránky jsou zaměřeny především na uživatele s bydlištěm ve Španělsku. PINTURAS DECOLOR, SL nezaručuje, že Webová stránka je v souladu se zákony jiných zemí, ať už zcela nebo částečně. PINTURAS DECOLOR, SL odmítá veškerou odpovědnost, která může z takového přístupu vyplynout, ani nezaručuje zásilky nebo poskytování služeb mimo Španělsko.

 

Uživatel může dle své volby formalizovat se společností PINTURAS DECOLOR, SL smlouvu o prodeji produktů a/nebo služeb požadovaných v jakémkoli.

Řádně registrovaní uživatelé mohou nakupovat na Webu stanovenými prostředky a formami. Musí se řídit online nákupem a/nebo akvizičním postupem na decolor.com, během kterého lze vybrat několik produktů a/nebo služeb a přidat je do košíku, košíku nebo konečného nákupního prostoru a nakonec kliknout na: „PROVEDIT OBJEDNÁVKU“ . Stejně tak musí Uživatel vyplnit a/nebo ověřit informace, které jsou požadovány v každém kroku, i když během procesu nákupu, před provedením platby, mohou být údaje o nákupu upraveny. Dále Uživatel obdrží e-mail s potvrzením, že PINTURAS DECOLOR, SL obdržel jeho objednávku nebo požadavek na nákup a/nebo poskytnutí služby, tedy potvrzení objednávky. A pokud je to vhodné, budete také informováni e-mailem, když bude váš nákup odeslán. Tyto informace mohou být případně zpřístupněny Uživateli také prostřednictvím jeho osobního prostoru pro připojení k Webové stránce. Po dokončení procesu nákupu souhlasí Uživatel s tím, aby Webová stránka vygenerovala elektronickou fakturu, která bude Uživateli zaslána e-mailem. A tam, kde je to vhodné, prostřednictvím vašeho osobního prostoru pro připojení k Webové stránce. Stejně tak může Uživatel, pokud si to přeje, získat kopii své papírové faktury a vyžádat si ji od společnosti PINTURAS DECOLOR, SL pomocí kontaktních míst na Webové stránce nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Uživatel potvrzuje, že si byl v době nákupu vědom určitých konkrétních podmínek prodeje, které se týkají daného produktu a/nebo služby a které jsou zobrazeny společně s prezentací nebo případně s jejich obrázkem na jeho stránce. webové stránky s uvedením příkladu, ale nikoli vyčerpávajícího, a věnující se každému případu: název, cena, součásti, hmotnost, množství, barva, podrobnosti o produktech nebo vlastnostech, způsob, jakým budou provedeny a /nebo o náklady na přínosy; a bere na vědomí, že provedením objednávky nákupu nebo akvizice dochází k úplnému a úplnému přijetí konkrétních podmínek prodeje platných pro každý případ. Pokud není výslovně uvedeno jinak, PINTURAS DECOLOR, SL není výrobcem prodávaných produktů nebo produktů, které mohou být nabízeny na webových stránkách. Přestože společnost PINTURAS DECOLOR, SL vynakládá velké úsilí, aby zajistila, že informace zobrazené na webových stránkách jsou správné, někdy mohou obaly a/nebo materiály a/nebo součásti produktů obsahovat dodatečné nebo odlišné informace, než které jsou uvedeny na webových stránkách. Webová stránka. Uživatel proto musí vzít v úvahu nejen informace poskytované Webem, ale také informace dostupné na štítcích, varováních a/nebo pokynech, které doprovázejí produkt. Komunikace, nákupní objednávky a platby, které zasahují do transakcí prováděných na webové stránce, mohou být uloženy a uchovávány v počítačových záznamech společnosti PINTURAS DECOLOR, SL, aby tvořily prostředek důkazu o transakcích, v každém případě při respektování přiměřené bezpečnostní podmínky a platné zákony a předpisy, které jsou v tomto ohledu použitelné, a zejména v souladu s RGPD a LOPDGDD a právy, která pomáhají uživatelům v souladu se zásadami ochrany osobních údajů této webové stránky (právní upozornění a všeobecné podmínky použití) .

Všechny objednávky přijaté společností PINTURAS DECOLOR, SL prostřednictvím webové stránky podléhají dostupnosti produktů a/nebo skutečnosti, že žádná okolnost nebo příčina vyšší moci (článek devět těchto podmínek) neovlivní jejich dodávku a/nebo poskytování služeb. Pokud se vyskytnou potíže s dodávkou produktů nebo nejsou žádné produkty na skladě, PINTURAS DECOLOR, SL se zavazuje kontaktovat Uživatele a vrátit jakoukoli částku, která mohla být zaplacena jako částka. To bude stejně použitelné v případech, kdy se poskytování služby stane nemožným.

Ceny zobrazené na Webových stránkách jsou konečné, v eurech (€) a zahrnují daně, pokud není z důvodu zákonných požadavků, zejména ve vztahu k DPH, uvedeno a uplatněno jinak.

 

Náklady na dopravu jsou zahrnuty v konečných cenách produktů uvedených na Webu. PINTURAS DECOLOR, SL tedy provádí doručovací a/nebo přepravní služby prostřednictvím TIPSA.

 

V žádném případě nebudou Webové stránky automaticky připočítávat další náklady k ceně produktu nebo služby, ale pouze takové, které si Uživatel vybral a zvolil dobrovolně a svobodně.

 

Ceny se mohou kdykoli změnit, případné změny však neovlivní objednávky nebo nákupy, na které již Uživatel obdržel potvrzení objednávky.

 

Akceptované způsoby platby budou: Kreditní nebo debetní karta, bankovní převod, Bizum a PayPal.

 

Kreditní karty budou podléhat kontrolám a autorizacím ze strany vydávající banky, pokud uvedený subjekt platbu neschválí, PINTURAS DECOLOR, SL nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedoručení a nebude moci formalizovat žádnou smlouvu s uživatelem.

 

Jakmile PINTURAS DECOLOR, SL obdrží nákupní objednávku od Uživatele prostřednictvím Webové stránky, bude na příslušné kartě provedena předautorizace, aby bylo zajištěno, že je dostatek finančních prostředků k dokončení transakce. Úhrada z karty bude provedena v okamžiku odeslání potvrzení o odeslání a/nebo potvrzení o poskytnuté službě Uživateli způsobem a případně v zřízeném místě.

 

V každém případě kliknutím na „UKONČIT NÁKUP“ Uživatel potvrzuje, že použitý způsob platby je jeho, případně že je oprávněným vlastníkem dárkové karty nebo kreditní karty.

 

Objednávky nákupu nebo akvizice, ve kterých Uživatel zvolí jako způsob platby bankovní převod, budou rezervovány po dobu 5 kalendářních dnů od potvrzení objednávky, aby byl ponechán dostatek času na zohlednění bankovního převodu systémem plateb. používané společností PINTURAS DECOLOR, SL pro web. Když systém obdrží převod, objednávka bude připravena a spravována k odeslání. Při použití tohoto způsobu platby se uživatel musí ujistit, že správně zadal přesnou částku objednávky, číslo účtu a odkaz na převod. V případě chyby PINTURAS DECOLOR, SL nebude moci potvrdit objednávku, která bude zrušena.

V případech, kdy je vhodné provést fyzickou dodávku smluveného zboží, budou dodávky uskutečněny v rozsahu následujícího území: Španělsko (Poloostrov a Baleárské ostrovy). S výjimkou případů, kdy nastanou nepředvídatelné nebo mimořádné okolnosti nebo případně odvozené z personalizace produktů, bude objednávka sestávající z produktů uvedených v každém potvrzení nákupu doručena ve lhůtě uvedené na webových stránkách podle způsob dopravy zvolený Uživatelem, a to v každém případě maximálně do 30 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky.

 

Pokud by PINTURAS DECOLOR, SL z nějakého důvodu nemohl dodržet termín dodání, kontaktuje Uživatele, aby jej o této okolnosti informoval a ten se může rozhodnout pokračovat v nákupu stanovením nového termínu dodání nebo objednávku zrušit. s vrácením celé zaplacené ceny. V každém případě jsou dodávky domů realizovány v pracovní dny.

V případě nemožnosti doručit objednávku z důvodu nepřítomnosti Uživatele, může být objednávka vrácena do skladu. Dopravce by však nechal upozornění vysvětlující, kde se objednávka nachází a jak si ji nechat znovu doručit.

 

V případě, že se Uživatel nebude nacházet na místě dodání v dohodnutém časovém úseku, musí kontaktovat PINTURAS DECOLOR, SL a domluvit se na doručení v jiný den.

 

V případě, že uplyne 30 dnů od doby, kdy je vaše objednávka připravena k doručení a nebyla doručena z důvodů, které nelze přičíst společnosti PINTURAS DECOLOR, SL, má se za to, že si Uživatel přeje odstoupit od smlouvy a bude to považováno za ukončeno. V důsledku ukončení smlouvy budou všechny platby přijaté od Uživatele vráceny, s výjimkou dodatečných výdajů vyplývajících z vlastního výběru jiného způsobu doručení uživatelem, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Webem. bez zbytečného odkladu a v každém případě nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy se smlouva považuje za ukončenou.

 

Uživatel však musí mít na paměti, že doprava odvozená z usnesení může mít dodatečné náklady, které na něj mohou být přeneseny. Pro účely těchto Podmínek se rozumí, že k dodání došlo nebo že objednávka byla doručena v okamžiku, kdy Uživatel nebo jím určená třetí strana získá hmotné vlastnictví produktů, které bude akreditováno podpisem převzetí objednávky na dohodnuté dodací adrese.

 

Rizika, která mohou z produktů vyplynout, ponese Uživatel od okamžiku dodání. Uživatel nabývá vlastnictví k produktům, když PINTURAS DECOLOR, SL obdrží plnou platbu všech částek splatných v souvislosti s uskutečněným nákupem nebo akvizicí, včetně nákladů na dopravu, nebo v okamžiku dodání, pokud k němu dojde v době po úplném obdržení. z částky, kterou má zaplatit PINTURAS DECOLOR, SL

 

V souladu s ustanoveními zákona 37/1992 ze dne 28. prosince o dani z přidané hodnoty (DPH) se objednávkami na dodání a/nebo poskytnutí rozumí, že se nacházejí na území, kde se uplatňuje španělská DPH, pokud je adresa dodání na španělském území kromě Kanárských ostrovů, Ceuty a Melilly. Použitelná sazba DPH bude vždy právně platná v závislosti na konkrétní položce.

Uživatel je informován, že v případě, že zjistí, že došlo k chybě při zadávání údajů nezbytných pro zpracování jeho požadavku na nákup na Webové stránce, může je upravit kontaktováním společnosti PINTURAS DECOLOR, SL prostřednictvím kontaktních míst povolených na Webové stránce, a tam, kde je to vhodné, prostřednictvím těch, kteří mají oprávnění kontaktovat zákaznický servis, a/nebo pomocí kontaktních informací uvedených v prvním odstavci (Všeobecné informace). Stejně tak mohou být tyto informace opraveny Uživatelem prostřednictvím svého osobního prostoru pro připojení k Webovým stránkám.

V každém případě má Uživatel před kliknutím na „UKONČIT NÁKUP“ přístup do prostoru, košíku nebo košíku, kde se zapisují jeho požadavky na nákup a může provádět úpravy.

Obdobně je uživatel odkázán na to, aby si prostudoval Právní upozornění a Všeobecné podmínky použití, aby získal další informace o tom, jak uplatnit své právo na opravu, jak je stanoveno v základním zákoně o ochraně osobních údajů.

Pokud zákon nestanoví jinak, PINTURAS DECOLOR, SL nepřijme žádnou odpovědnost za následující ztráty, bez ohledu na jejich původ:

 

 • Jakékoli ztráty, které nelze připsat žádnému porušení z vaší strany.
 • Obchodní ztráty (včetně ušlého zisku, příjmu, smluv, očekávaných úspor, dat, ztráty dobrého jména nebo zbytečných vynaložených výdajů).
 • Jakákoli jiná nepřímá ztráta, kterou obě strany nemohly rozumně předvídat v době, kdy byla mezi oběma stranami formalizována smlouva o prodeji produktů.

 

Podobně společnost PINTURAS DECOLOR, SL také omezuje svou odpovědnost v následujících případech:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL uplatňuje všechna opatření související s poskytováním věrného zobrazení produktu na webových stránkách, nenese však odpovědnost za sebemenší rozdíly nebo nepřesnosti, které mohou existovat v důsledku nedostatečného rozlišení obrazovky nebo problémů s prohlížečem, které se mohou vyskytnout. nebo jiné tohoto charakteru.
 • PINTURAS DECOLOR, SL bude jednat s maximální pečlivostí, aby byl produkt, který je předmětem objednávky, k dispozici společnosti pověřené jeho přepravou. Neodpovídá však za škody vzniklé špatnou funkcí přepravy, zejména v důsledku příčin, jako jsou stávky, zadržování silnic a obecně jakékoli jiné typické pro daný sektor, které mají za následek zpoždění, ztráty nebo krádež produktu.
 • Technické poruchy, které z náhodných příčin nebo jiné povahy brání běžnému provozu služby prostřednictvím internetu. Nedostatek dostupnosti webových stránek z důvodu údržby nebo jiných důvodů, což brání dostupnosti služby. PINTURAS DECOLOR, SL dává k dispozici všechny prostředky, aby mohl provést nákup, platbu a proces odeslání/doručení produktů, avšak zříká se odpovědnosti za příčiny, které mu nelze přičíst, náhodnou událost nebo vyšší moc.
 • PINTURAS DECOLOR, SL nenese odpovědnost za zneužití a/nebo opotřebení produktů, které uživatel použil. PINTURAS DECOLOR, SL zároveň nenese odpovědnost za chybné vrácení provedené Uživatelem. Je odpovědností uživatele vrátit správný produkt.
 • Obecně platí, že společnost PINTURAS DECOLOR, SL nenese odpovědnost za jakékoli porušení nebo prodlení při plnění jakýchkoli převzatých závazků, pokud je to způsobeno událostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, to znamená vyšší mocí, a to může zahrnují, jako příklad, ale ne vyčerpávající:
  • Stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce.
  • Občanské nepokoje, nepokoje, invaze, teroristická hrozba nebo útok, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená) nebo hrozba nebo příprava na válku.
  • Požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, pokles, epidemie nebo jakákoli jiná přírodní katastrofa.
  • Nemožnost použití vlaků, lodí, letadel, motorové dopravy nebo jiných dopravních prostředků, veřejných nebo soukromých.
  • Neschopnost používat veřejné nebo soukromé telekomunikační systémy.
  • Zákony, vyhlášky, zákony, nařízení nebo omezení jakékoli vlády nebo veřejného orgánu.

 

Tímto způsobem budou závazky pozastaveny po dobu, kdy příčina vyšší moci trvá, a PINTURAS DECOLOR, SL bude mít prodlouženou lhůtu k jejich splnění o dobu rovnající se trvání příčiny moci. vyššího stupně.

 

PINTURAS DECOLOR, SL využije všechny přiměřené prostředky k nalezení řešení, které nám umožní plnit naše závazky i přes příčinu vyšší moci.

Používáním této webové stránky uživatel akceptuje, že většina komunikace s PINTURAS DECOLOR, SL je elektronická (e-mail nebo oznámení zveřejněná na webové stránce).

 

Uživatel souhlasí s používáním tohoto elektronického komunikačního prostředku pro smluvní účely a bere na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiná sdělení, která PINTURAS DECOLOR, SL elektronicky zasílá, splňují zákonné požadavky na písemnou formu. Tato podmínka nebude mít vliv na práva, která Uživateli přiznává zákon.

 

Uživatel může zasílat upozornění a/nebo komunikovat se společností PINTURAS DECOLOR, SL prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Podmínkách a případně prostřednictvím kontaktních prostorů na Webu.

Stejně tak, pokud není stanoveno jinak, PINTURAS DECOLOR, SL

Uživatele můžete kontaktovat a/nebo upozornit e-mailem nebo na uvedenou poštovní adresu.

Žádné zřeknutí se konkrétního zákonného práva nebo jednání ze strany společnosti PINTURAS DECOLOR, SL nebo absence požadavku ze strany společnosti PINTURAS DECOLOR, SL na přísné dodržování kterékoli ze svých povinností ze strany uživatele, nebude mít za následek vzdání se jiných práv nebo akcí vyplývajících z smlouvy nebo Podmínek, ani nezbaví Uživatele plnění jeho povinností.

 

Žádné zřeknutí se jakékoli z těchto Podmínek nebo práv či úkonů vyplývajících ze smlouvy ze strany PINTURAS DECOLOR, SL nenabude účinnosti, pokud není výslovně stanoveno, že se jedná o vzdání se práva, a není formálně a písemně sděleno Uživateli.

Pokud byla některá z těchto podmínek prohlášena za neplatnou pevným usnesením vydaným kompetentním orgánem, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti, aniž by byly dotčeny uvedeným prohlášením o neplatnosti.

PINTURAS DECOLOR, SL nenese žádnou odpovědnost v případě nemožnosti poskytování služby, pokud je to způsobeno dlouhodobým přerušením dodávky elektřiny, telekomunikačních linek, sociálními konflikty, stávkami, vzpourou, výbuchy, povodněmi, jednáním a opomenutím Vláda a obecně všechny případy vyšší moci nebo náhodné události.

Tyto Podmínky a jakýkoli dokument, na který se v nich výslovně odkazuje, tvoří úplnou dohodu mezi Uživatelem a PINTURAS DECOLOR, SL ve vztahu k předmětu prodeje a nahrazují jakoukoli jinou smlouvu, dohodu nebo předchozí příslib dohodnutý ústně nebo písemně. stejné díly.

Uživatel a PINTURAS DECOLOR, SL potvrzují, že souhlasili s uzavřením smlouvy, aniž by se spoléhali na jakékoli prohlášení nebo slib učiněný druhou stranou, s výjimkou toho, co je výslovně uvedeno v těchto podmínkách.

S informacemi nebo údaji osobní povahy, které uživatel poskytne společnosti PINTURAS DECOLOR, SL v průběhu transakce na webových stránkách, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zásad ochrany údajů (právní upozornění, zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie). . Vstupem, prohlížením a/nebo používáním Webových stránek Uživatel souhlasí se zpracováním uvedených informací a údajů a prohlašuje, že veškeré poskytnuté informace nebo údaje jsou pravdivé.

Přístup, navigace a/nebo používání těchto webových stránek a kupní smlouvy na produkty prostřednictvím nich se budou řídit španělskými právními předpisy.

Jakákoli kontroverze, problém nebo nesouhlas, který vznikne nebo souvisí s přístupem, navigací a/nebo používáním Webových stránek, nebo s výkladem a prováděním těchto Podmínek nebo s prodejními smlouvami mezi PINTURAS DECOLOR, SL a Uživatelem, bude podléhající nevýlučné jurisdikci španělských soudů a tribunálů.

Uživatel může zasílat společnosti PINTURAS DECOLOR, SL své stížnosti, nároky nebo jakékoli jiné připomínky, které si přeje učinit, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku těchto podmínek (všeobecné informace).

 

Kromě toho má společnost PINTURAS DECOLOR, SL pro spotřebitele a uživatele k dispozici oficiální formuláře stížností, které si mohou od společnosti PINTURAS DECOLOR, SL kdykoli vyžádat pomocí kontaktních údajů uvedených na začátku těchto podmínek (Všeobecné informace).

 

Stejně tak v případě, že dojde ke sporu z uzavření této kupní smlouvy mezi PINTURAS DECOLOR, SL a Uživatelem, může Uživatel jako spotřebitel požádat o mimosoudní řešení sporu v souladu s Nařízením EU č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů. K této metodě se můžete dostat prostřednictvím webové stránky: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]