Είστε επαγγελματίας ή διανομέας;

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ιστότοπος decolor.es (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην PINTURAS DECOLOR, SL (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με έδρα τη διεύθυνση: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Ισπανία και CIF B02021459.

Η PINTURAS DECOLOR, SL σας καλωσορίζει και σας προσκαλεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας (εφεξής «Γενικοί Όροι Χρήσης») που περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την πλοήγησή σας μέσω αυτής. σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων ισπανικών κανονισμών. Δεδομένου ότι η εταιρεία θα μπορούσε να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης στο μέλλον, σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε περιοδικά για να ενημερώνεστε δεόντως για τις αλλαγές που έγιναν.

Με σκοπό η χρήση της Ιστοσελίδας να συμμορφώνεται με κριτήρια διαφάνειας, σαφήνειας και απλότητας, η PINTURAS DECOLOR, SL ενημερώνει τον Χρήστη ότι οποιαδήποτε πρόταση, αμφιβολία ή απορία σχετικά με τους Γενικούς Όρους Χρήσης θα ληφθεί και θα επιλυθεί επικοινωνώντας με την εταιρεία στο μέσω email decolor@decolor.com

Η PINTURAS DECOLOR, SL παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, καθώς και της πολιτικής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» ). Η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή η χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο σας δίνει το προσόν του «Χρήστη» και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή καθενός από αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης, με την εταιρεία να διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια, θα είναι ευθύνη όλων των Χρηστών να διαβάσουν προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης που ισχύουν σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, έτσι ώστε, εάν δεν συμφωνούν με οποιοδήποτε από τα ίδια που παρέχονται εδώ, πρέπει να απέχουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

 

Ομοίως, προειδοποιείτε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να θεσπιστούν συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή/και υπηρεσιών στον Ιστότοπο, η χρήση του εν λόγω περιεχομένου ή υπηρεσιών θα συνεπάγεται την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων που καθορίζονται σε αυτήν.

Μέσω της Ιστοσελίδας, η PINTURAS DECOLOR, SL προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε: Πληροφορίες για την εταιρεία, τα στοιχεία επικοινωνίας της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τις τιμές της, τις εμπορικές προσφορές της, την τοποθεσία της – Ένα τμήμα επικοινωνίας για ερωτήσεις παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα – Σύνδεσμοι για πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).

Όταν για την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή υπηρεσίες είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών δεδομένων, οι Χρήστες θα εγγυηθούν για την ακρίβεια, την ακρίβεια, τη γνησιότητα και την εγκυρότητά τους. Η εταιρεία θα δώσει στα εν λόγω δεδομένα την αντίστοιχη αυτοματοποιημένη επεξεργασία με βάση τη φύση ή τον σκοπό τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και ιδιαίτερα τα σχέδια, τα κείμενα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα εικονίδια, τα κουμπιά, το λογισμικό, οι εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα ή οποιαδήποτε άλλα σημάδια που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν βιομηχανικά ή/και υπόκεινται σε Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή διακριτικά σήματα, όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, επί των περιεχομένων ή/και άλλων στοιχείων που εισάγονται στη σελίδα, τα οποία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της PINTURAS DECOLOR, SL ή/και τρίτων, που έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους στην οικονομική κίνηση. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην αναπαράγει, αντιγράψει, διανείμει, διαθέσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσιοποιήσει, μετασχηματίσει ή τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτό, διατηρώντας την εταιρεία ακίνδυνη από οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από παραβίαση τέτοιων υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε είδος παραίτησης, μετάδοσης, άδειας ή ολικής ή μερικής μεταβίβασης των εν λόγω δικαιωμάτων, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας δεν παρέχουν στους Χρήστες κανένα άλλο δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, διανομής ή δημόσιας επικοινωνίας του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου του εκτός από αυτά που προβλέπονται ρητά στο παρόν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων θα υπόκειται στην προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση που χορηγείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό από την PINTURAS DECOLOR, SL ή τον τρίτο κάτοχο των επηρεαζόμενων δικαιωμάτων.


Τα περιεχόμενα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα λογότυπα, οι εικόνες, τα προγράμματα υπολογιστών, οι πηγαίοι κώδικες και, γενικά, κάθε πνευματική δημιουργία που υπάρχει σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και ο ίδιος ο ιστότοπος στο σύνολό του, ως καλλιτεχνικό έργο πολυμέσων, προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η PINTURAS DECOLOR, SL κατέχει τα στοιχεία που συνθέτουν τη γραφιστική του Ιστότοπος, τα μενού, τα κουμπιά πλοήγησης, ο κώδικας HTML, τα κείμενα, οι εικόνες, οι υφές, τα γραφικά και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του Ιστότοπου ή, σε κάθε περίπτωση, έχει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση για τη χρήση των εν λόγω στοιχείων. Το περιεχόμενο που παρέχεται στον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί εν όλω ή εν μέρει, ούτε να μεταδοθεί, ούτε να καταγραφεί από οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν ληφθεί προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της προαναφερθείσας οντότητας.


Ομοίως, απαγορεύεται η καταστολή, η διαφυγή και/ή η χειραγώγηση των «πνευματικών δικαιωμάτων» καθώς και των συσκευών τεχνικής προστασίας ή οποιωνδήποτε μηχανισμών πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν τα περιεχόμενα. Ο Χρήστης αυτής της Ιστοσελίδας δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα που αναφέρονται και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να τον βλάψει, επιφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση στην εταιρεία την άσκηση οποιωνδήποτε μέσων ή νομικών ενεργειών της αντιστοιχούν προς υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της.

 1. Ο χρήστης συμφωνεί:
Να κάνετε σωστή και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και των περιεχομένων και των υπηρεσιών της, σύμφωνα με: (i) την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία· (ii) τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. (iii) ήθος και γενικά αποδεκτά καλά ήθη και (iv) δημόσια τάξη. Παρέχετε όλα τα μέσα και τις τεχνικές απαιτήσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Παρέχετε αληθείς πληροφορίες συμπληρώνοντας τις φόρμες που περιέχονται στον Ιστότοπο με τα προσωπικά σας δεδομένα και διατηρώντας τα ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή με τρόπο που να ανταποκρίνεται, ανά πάσα στιγμή, στην πραγματική κατάσταση του Χρήστη. Ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που έγιναν και τη ζημία που προκλήθηκε στην εταιρεία ή σε τρίτους από τις παρεχόμενες πληροφορίες. Ωστόσο, όπως ορίστηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο Χρήστης πρέπει επίσης να απέχει από:
 1. Κάνετε μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση της Ιστοσελίδας και/ή του περιεχομένου της για παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα, που απαγορεύονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, επιβλαβή για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει, να υποβαθμίσει ή να αποτρέψετε την κανονική χρήση υπηρεσιών ή εγγράφων, αρχείων και κάθε είδους περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε εξοπλισμό υπολογιστή.
 2. Πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης σε πόρους ή περιορισμένες περιοχές του Ιστότοπου, χωρίς να συμμορφώνεστε με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν λόγω πρόσβαση.
 3. Προκαλέστε ζημιά στα φυσικά ή λογικά συστήματα της Ιστοσελίδας, των προμηθευτών της ή τρίτων.
 4. Εισαγάγετε ή διαδώστε ιούς υπολογιστών ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή λογικά συστήματα που είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στα φυσικά ή λογικά συστήματα της εταιρείας, των προμηθευτών της ή τρίτων.
 5. Προσπάθεια πρόσβασης, χρήσης ή/και χειραγώγησης των δεδομένων της εταιρείας, τρίτων παρόχων και άλλων Χρηστών.
 6. Αναπαράγετε ή αντιγράψτε, διανείμετε, επιτρέψτε τη δημόσια πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, μετασχηματίστε ή τροποποιήστε τα περιεχόμενα, εκτός εάν έχετε την εξουσιοδότηση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
 7. Διαγράψτε, αποκρύψτε ή χειραγωγήστε τις σημειώσεις για δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλα δεδομένα που προσδιορίζουν τα δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων που είναι ενσωματωμένα στο περιεχόμενο, καθώς και τις συσκευές τεχνικής προστασίας ή τυχόν μηχανισμούς πληροφοριών που ενδέχεται να εισαχθούν στο περιεχόμενο.
 8. Αποκτήστε και προσπαθήστε να αποκτήσετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μέσα ή διαδικασίες άλλες από εκείνες που, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό ή έχουν αναφερθεί ρητά στις ιστοσελίδες όπου βρίσκονται τα περιεχόμενα ή, γενικά, σε αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στο Διαδίκτυο επειδή δεν συνεπάγονται κίνδυνο βλάβης ή απενεργοποίησης του ιστότοπου ή/και του περιεχομένου του.
 9. Ειδικότερα, και απλώς ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην μεταδίδει, διαδίδει ή θέτει στη διάθεση τρίτων πληροφορίες, δεδομένα, περιεχόμενο, μηνύματα, γραφικά, σχέδια, αρχεία ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, λογισμικό και γενικά, κάθε είδους υλικό που:
 • (i) Με οποιονδήποτε τρόπο είναι αντίθετο, υποτιμά ή παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημόσιες ελευθερίες που αναγνωρίζονται συνταγματικά, στις Διεθνείς Συνθήκες και στην υπόλοιπη ισχύουσα νομοθεσία.
 • (ii) Υποκινούν, υποκινούν ή προωθούν εγκληματικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές, βίαιες ενέργειες ή, γενικά, αντίθετες με το νόμο, την ηθική, τα γενικά αποδεκτά καλά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
 • (iii) Να προκαλέσουν, να υποκινήσουν ή να προωθήσουν μεροληπτικές ενέργειες, στάσεις ή σκέψεις με βάση το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ηλικία ή την κατάσταση.
 • (iv) Ενσωματώνει, καθιστά διαθέσιμη ή επιτρέπει την πρόσβαση σε εγκληματικά, βίαια, προσβλητικά, επιβλαβή, ταπεινωτικά προϊόντα, στοιχεία, μηνύματα ή/και υπηρεσίες ή, γενικά, αντίθετα με το νόμο, την ηθική και τα γενικά αποδεκτά καλά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
 • (v) Προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει μια απαράδεκτη κατάσταση άγχους ή φόβου.
 • (vi) Παρακινεί ή υποκινεί να συμμετάσχουν σε επικίνδυνες, επικίνδυνες ή επιβλαβείς πρακτικές για την υγεία και την ψυχική ισορροπία.
 • (vii) Προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ή βιομηχανικής προστασίας που ανήκει στην PINTURAS DECOLOR, SL ή σε τρίτους χωρίς να έχει εγκριθεί η χρήση για την οποία προορίζεται.
 • (viii) Αντιβαίνει στην τιμή, την προσωπική και οικογενειακή ιδιωτική ζωή ή την εικόνα των ανθρώπων.
 • (ix) Αποτελεί κάθε είδους διαφήμιση.
 • (x) Περιλαμβάνει οποιονδήποτε τύπο ιού ή προγράμματος που εμποδίζει την κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 
Εάν σας παρέχεται κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες ή/και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, είστε υποχρεωμένοι να τον χρησιμοποιείτε επιμελώς, κρατώντας τον πάντα μυστικό. Κατά συνέπεια, θα είναι υπεύθυνη για τη σωστή φύλαξη και εμπιστευτικότητα του, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να μην το μεταβιβάσει σε τρίτους, προσωρινά ή μόνιμα, ή να επιτρέψει την πρόσβαση στις προαναφερθείσες υπηρεσίες ή/και περιεχόμενο σε τρίτους. Ομοίως, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε την εταιρεία για κάθε γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, όπως, ενδεικτικά, κλοπή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του, προκειμένου να προχωρήσει στην άμεση ακύρωσή του. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν κάνετε την παραπάνω ειδοποίηση, η PINTURAS DECOLOR, SL θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την ακατάλληλη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, με ευθύνη σας οποιαδήποτε παράνομη χρήση των περιεχομένων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε παράνομο τρίτο μέρος. . Εάν από αμέλεια ή εκ προθέσεως παραλείψετε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εν λόγω παραβίαση για την PINTURAS DECOLOR, SL

Η PINTURAS DECOLOR, SL δεν εγγυάται τη συνεχή πρόσβαση, ούτε τη σωστή εμφάνιση, λήψη ή χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστότοπου, τα οποία μπορεί να παρεμποδιστούν, να παρεμποδιστούν ή να διακοπούν από παράγοντες ή περιστάσεις που δεν ελέγχουν την ίδια.

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, η SL δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στο περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που προσφέρονται.

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, η SL μπορεί να διακόψει την υπηρεσία ή να επιλύσει αμέσως τη σχέση με τον Χρήστη εάν διαπιστώσει ότι η χρήση της Ιστοσελίδας της ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν είναι αντίθετη με αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές, απώλειες, αξιώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Θα είναι υπεύθυνο μόνο για την αφαίρεση, το συντομότερο δυνατό, του περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημιά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιηθεί. Ειδικότερα, δεν θα ευθύνεται για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν, μεταξύ άλλων, από:

 

(i) παρεμβολές, διακοπές, βλάβες, παραλείψεις, βλάβες τηλεφώνου, καθυστερήσεις, μπλοκαρίσματα ή αποσυνδέσεις στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, που προκαλούνται από ελλείψεις, υπερφορτώσεις και σφάλματα στις γραμμές και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχο του η εταιρία.

 

(ii) αθέμιτες παρεμβολές μέσω της χρήσης κακόβουλων προγραμμάτων κάθε είδους και μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, όπως ιοί υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο.

 

(iii) ακατάλληλη ή ανάρμοστη κατάχρηση της Ιστοσελίδας.

 

(iv) σφάλματα ασφαλείας ή πλοήγησης που προκαλούνται από δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης ή από τη χρήση μη ενημερωμένων εκδόσεων του. Οι διαχειριστές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία υπάρχει στον Ιστότοπο.

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, η SL αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην κακή χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ελεύθερα και χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του ιστότοπου. Ομοίως, η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που ενδέχεται να ληφθούν ως αποτέλεσμα των εντύπων συλλογής δεδομένων, το ίδιο μόνο για την παροχή υπηρεσιών ερωτημάτων και αμφιβολιών. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών λόγω παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών, ο Χρήστης μπορεί να διεκδικηθεί από την εταιρεία για τις ζημίες ή τις ζημίες που προκλήθηκαν.

 

Θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε την εταιρεία ακίνδυνη έναντι τυχόν ζημιών που προκύπτουν από αξιώσεις, ενέργειες ή απαιτήσεις τρίτων ως αποτέλεσμα της πρόσβασής σας ή της χρήσης της Ιστοσελίδας. Ομοίως, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την PINTURAS DECOLOR, SL για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση "ρομπότ", "αράχνες", "crawlers" ή παρόμοια εργαλεία που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους σας που επιβάλλει αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην αναπαράγει με κανέναν τρόπο, ούτε μέσω υπερ-συνδέσμου ή υπερσυνδέσμου, τον Ιστότοπο της PINTURAS DECOLOR, SL, καθώς και οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του, εκτός εάν έχει ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από την εταιρεία.

 

Ο ιστότοπος PINTURAS DECOLOR, SL περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση του Χρήστη στις πληροφορίες των συνεργαζόμενων ή/και χορηγών εταιρειών. Αντίστοιχα, η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, ούτε είναι σε θέση εγγυητή ή/και προσφέρει τις υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που ενδέχεται να προσφέρονται σε τρίτους μέσω συνδέσμων τρίτων.

 

Παραχωρείται στον Χρήστη περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας συνδέσμων προς την κύρια σελίδα του Ιστότοπου αποκλειστικά για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Οι ιστότοποι που περιλαμβάνουν σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας (i) ενδέχεται να μην υπονοούν ότι η εταιρεία συνιστά αυτόν τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της. (ii) δεν επιτρέπεται να παραποιούν τη σχέση τους με την εταιρεία ή να δηλώσουν ότι η εταιρεία έχει εγκρίνει έναν τέτοιο σύνδεσμο, ούτε να περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, ονομασίες, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα ή άλλα διακριτικά σημεία της εταιρείας· (iii) δεν μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί κακόγουστο, άσεμνο, προσβλητικό, αμφιλεγόμενο, που υποκινεί τη βία ή τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής ή θρησκείας, αντίθετο στη δημόσια τάξη ή παράνομο· (iv) δεν επιτρέπεται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου εκτός από την κύρια σελίδα. (v) πρέπει να συνδέεται με τη διεύθυνση του ιστότοπου, χωρίς να επιτρέπει στον ιστότοπο που δημιουργεί τον σύνδεσμο να αναπαράγει τον ιστότοπο ως μέρος του ιστότοπού του ή μέσα σε ένα από τα «πλαίσιά» του ή να δημιουργήσει ένα «πρόγραμμα περιήγησης» σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του ιστότοπου . Η PINTURAS DECOLOR, SL μπορεί να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου προς τον Ιστότοπο, μετά την οποία πρέπει να τον αφαιρέσει αμέσως. Η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους ιστότοπους που έχουν δημιουργήσει συνδέσμους προς τον Ιστότοπο.

 

Κατά συνέπεια, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πτυχή που σχετίζεται με τέτοιους ιστότοπους.

Για να χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις Υπηρεσίες, οι Χρήστες πρέπει να παρέχουν προηγουμένως ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Για να γίνει αυτό, η PINTURAS DECOLOR, SL θα επεξεργάζεται αυτόματα τα Προσωπικά Δεδομένα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πολιτική που ακολουθείται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την καθιέρωση των προηγουμένων σκοπών, όπως προβλέπεται στους όρους που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που παρουσιάζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η PINTURAS DECOLOR, SL διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία "cookie" στον Ιστότοπο, προκειμένου να σας αναγνωρίσει ως συχνό Χρήστη και να εξατομικεύσει τη χρήση του ιστότοπου προεπιλέγοντας τη γλώσσα σας ή περισσότερο επιθυμητό ή συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τα «cookies» που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο ή το τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του, σχετίζονται μόνο με έναν ανώνυμο χρήστη και τον υπολογιστή του και δεν παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη από μόνα τους.

 

Τα cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός διακομιστή Ιστού για την καταγραφή της πλοήγησης του Χρήστη στον Ιστότοπο, όταν ο Χρήστης επιτρέπει τη λήψη τους. Με τη σειρά σας, μπορείτε να διαγράψετε τα «cookies» για τα οποία πρέπει να συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Χάρη στα cookies, είναι δυνατό για την εταιρεία να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για να παρέχει περιεχόμενο και να εμφανίζει τις προτιμήσεις περιήγησης και διαφήμισης, καθώς και να αναγνωρίζει τα δημογραφικά του προφίλ για τη μέτρηση επισκέψεων και παραμέτρων επισκεψιμότητας, τον έλεγχο της προόδου και τον αριθμό των συμμετοχών.

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής της Ιστοσελίδας και των λοιπών υπηρεσιών έχουν, καταρχήν, αόριστη διάρκεια. Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της πύλης. Όταν είναι δυνατόν, η εταιρεία θα ανακοινώσει τον τερματισμό ή την αναστολή της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Γενικά, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο είναι απλώς ενημερωτικά. Ως εκ τούτου, προσφέροντάς τους, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σε σχέση με τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εγγυήσεων νομιμότητας, αξιοπιστίας, χρησιμότητας, ειλικρίνειας, ακρίβειας ή εμπορευσιμότητας , εκτός από την έκταση που τέτοιες δηλώσεις και εγγυήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν από το νόμο.

Η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, εάν αυτό οφείλεται σε παρατεταμένες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, γραμμές τηλεπικοινωνιών, κοινωνικές συγκρούσεις, απεργίες, εξέγερση, εκρήξεις, πλημμύρες, πράξεις και παραλείψεις του Κυβέρνηση, και γενικά, όλες οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας, θα διέπονται από την ισπανική νομοθεσία, η οποία θα ισχύει σε θέματα που δεν προβλέπονται σε αυτούς τους όρους όσον αφορά την ερμηνεία, την εγκυρότητα και την εκτέλεση.

Η PINTURAS DECOLOR, η SL και ο Χρήστης, παραιτούμενοι ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, υποβάλλουν στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια του ALBACETE για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ύπαρξη, την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτών των Γενικών Όρων. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή ή χρήστη σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, στις οποίες δεν θα ισχύει αυτή η ρήτρα.


Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης είναι ανεφάρμοστος ή άκυρος δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ή ως αποτέλεσμα δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, η εν λόγω μη εκτελεστότητα ή ακυρότητα δεν θα καταστήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης ανεφάρμοστους ή άκυρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η PINTURAS DECOLOR, SL θα προχωρήσει στην τροποποίηση ή αντικατάσταση της εν λόγω ρήτρας με άλλη που είναι έγκυρη και εκτελεστή και η οποία, στο μέτρο του δυνατού, επιτυγχάνει τον στόχο και τον ισχυρισμό που αντικατοπτρίζεται στην αρχική διάταξη.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]