Είστε επαγγελματίας ή διανομέας;

Ποιότητα και περιβάλλον

Στην Decolor επιδιώκουμε την αριστεία και τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας.
Φροντίζουμε λεπτομερώς την ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής και των υπηρεσιών, προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες ένα αποτελεσματικό προϊόν βαφής που υπερβαίνει τις προσδοκίες τους.

Ταυτόχρονα, προωθούμε τη συνέχεια της επιχείρησής μας μέσω κοινωνικά υπεύθυνων, βιώσιμων και αποτελεσματικών πρακτικών με την κοινωνία και το περιβάλλον, προωθώντας τη βιωσιμότητα.

Προσανατολισμός πελάτη

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Πιστοποίηση

Συνεχής βελτίωση

Επαγγελματικό ταλέντο

Κανονική συμμόρφωση

Πιστοποιήσεις

Η εμπειρία και το πάθος για τη ζωγραφική μας υποστηρίζουν.

Δεσμευόμαστε για την υλοποίηση και τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των διαδικασιών και της παροχής μιας μοναδικής και ποιοτικής υπηρεσίας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Για αυτόν τον λόγο, δεσμευόμαστε για την εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα UNE-EN ISO 9001: 2015 και UNE-EN ISO 14001: 2015 για την ανάπτυξη και κατασκευή χρωμάτων και βερνικιών.

Δείτε το πιστοποιητικό
ISO 14001: 2015

Συνεχής βελτίωση
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δείτε το πιστοποιητικό
ISO 9001: 2015

Βιώσιμη ανάπτυξη, σεβασμός του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]