Είστε επαγγελματίας ή διανομέας;

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ιδιοκτησία αυτού του ιστότοπου, decolor.com, (εφεξής Ιστότοπος) αντιστοιχεί σε: 

 

Υπεύθυνος: Tomas Huedo

Επωνυμία εταιρείας: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Εμπορική ονομασία: Pinturas Decolor SL

Εγγεγραμμένο γραφείο: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Ισπανία 

 

Επικοινωνία:

 • Τηλέφωνο: 967 441 714
 • Email: decolor@decolor.com
 • Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας: https://www.decolor.com/contacto
 • Προφίλ κοινωνικών μέσων: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Αυτό το έγγραφο (καθώς και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται εδώ) ρυθμίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την αγορά ή απόκτηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε αυτόν (εφεξής, Όροι). Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, εννοείται ότι η δραστηριότητα που αναπτύσσει η PINTURAS DECOLOR, SL μέσω της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει: Τη διανομή οικοδομικού υλικού για εταιρείες και ιδιώτες μέσω αποστολής με πρακτορείο μεταφορών ή αποθήκης συλλογής. Εκτός από την ανάγνωση αυτών των Προϋποθέσεων, πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση και/ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ο Χρήστης πρέπει να έχει διαβάσει τη Νομική Σημείωση, την πολιτική cookie και την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων της PINTURAS DECOLOR, SL Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας και/ή ζητώντας την απόκτηση προϊόντος ή/και υπηρεσίας μέσω αυτού, ο Χρήστης συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους και από όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, επομένως εάν δεν συμφωνείτε με όλα Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Ομοίως, αναφέρεται ότι αυτοί οι Όροι θα μπορούσαν να τροποποιηθούν. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να συμβουλεύεται τους κάθε φορά που προσπελάζει, περιηγείται ή/και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, αφού θα ισχύουν όσα ισχύουν τη στιγμή που ζητείται η απόκτηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Για όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχει ο Χρήστης σε σχέση με τους Όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω ή, όπου χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την προϋπόθεση του χρήστη (εφεξής καλούμενος, αδιάκριτα, μεμονωμένα ως Χρήστης ή από κοινού ως Χρήστες), για την οποία γίνονται δεκτοί, από την έναρξη της περιήγησης στον Ιστότοπο, όλοι οι Όροι που καθορίζονται εδώ , καθώς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αντίστοιχων υποχρεωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων κατά περίπτωση.

 

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Η ευθύνη αυτή θα εκτείνεται σε:

 • Χρησιμοποιήστε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για να κάνετε νομίμως έγκυρες έρευνες και αγορές ή εξαγορές.

 • Μην κάνετε καμία ψευδή ή δόλια αγορά. Εάν μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια αγορά, θα μπορούσε να ακυρωθεί και θα ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.

 • Παρέχετε αληθή και νόμιμα στοιχεία επικοινωνίας, για παράδειγμα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση ή/και άλλα δεδομένα (βλ. Νομική σημείωση και Γενικοί Όροι Χρήσης).

 

Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών και έχει τη νομική ικανότητα να συνάπτει συμβάσεις μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

 

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται κυρίως σε Χρήστες που διαμένουν στην Ισπανία. Η PINTURAS DECOLOR, SL δεν διασφαλίζει ότι η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τους νόμους άλλων χωρών, είτε εν όλω είτε εν μέρει. Η PINTURAS DECOLOR, SL αρνείται κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τέτοια πρόσβαση, ούτε εγγυάται αποστολές ή παροχή υπηρεσιών εκτός Ισπανίας.

 

Ο Χρήστης μπορεί να επισημοποιήσει, κατ' επιλογή του, με την PINTURAS DECOLOR, SL τη σύμβαση για την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί σε οποιοδήποτε.

Οι δεόντως εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να αγοράσουν στον Ιστότοπο με τα καθιερωμένα μέσα και έντυπα. Πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς ή/και απόκτησης του decolor.com, κατά την οποία μπορούν να επιλεγούν πολλά προϊόντα ή/και υπηρεσίες και να προστεθούν στο καλάθι, στο καλάθι ή στον τελικό χώρο αγοράς και, τέλος, να κάνουν κλικ στο: "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" . Ομοίως, ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει ή/και να επαληθεύσει τις πληροφορίες που ζητούνται σε κάθε βήμα, αν και, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν από την πραγματοποίηση της πληρωμής, τα δεδομένα αγοράς μπορούν να τροποποιηθούν. Στη συνέχεια, ο Χρήστης θα λάβει ένα email που θα επιβεβαιώνει ότι η PINTURAS DECOLOR, SL έχει λάβει την παραγγελία ή το αίτημά του για αγορά ή/και παροχή της υπηρεσίας, δηλαδή την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Και, όπου χρειάζεται, θα ενημερωθείτε επίσης μέσω email κατά την αποστολή της αγοράς σας. Όπου ενδείκνυται, αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να διατίθενται στον Χρήστη μέσω του προσωπικού του χώρου σύνδεσης με τον Ιστότοπο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς, ο Χρήστης συναινεί ότι η Ιστοσελίδα δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο που θα αποσταλεί στον Χρήστη μέσω email. Και, όπου χρειάζεται, μέσω του προσωπικού σας χώρου σύνδεσης με τον Ιστότοπο. Ομοίως, ο Χρήστης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να λάβει αντίγραφο του έντυπου τιμολογίου του, ζητώντας το από την PINTURAS DECOLOR, SL χρησιμοποιώντας τους χώρους επικοινωνίας στον Ιστότοπο ή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι γνωρίζει, κατά τη στιγμή της αγοράς, ορισμένους ειδικούς όρους πώλησης που αφορούν το εν λόγω προϊόν ή/και υπηρεσία και που εμφανίζονται μαζί με την παρουσίαση ή, κατά περίπτωση, μια εικόνα του στη σελίδα του. τον Ιστότοπο, αναφέροντας, ενδεικτικά, αλλά όχι εξαντλητικά, και λαμβάνοντας υπόψη κάθε περίπτωση: όνομα, τιμή, εξαρτήματα, βάρος, ποσότητα, χρώμα, λεπτομέρειες των προϊόντων ή χαρακτηριστικά, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν και /ή o κόστος παροχών. και αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση της εντολής αγοράς ή απόκτησης υλοποιεί την πλήρη και πλήρη αποδοχή των συγκεκριμένων όρων πώλησης που ισχύουν για κάθε περίπτωση. Εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που πωλούνται ή που ενδέχεται να διατίθενται στην αγορά στον Ιστότοπο. Αν και η PINTURAS DECOLOR, SL καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι σωστές, μερικές φορές η συσκευασία ή/και τα υλικά ή/και τα συστατικά των προϊόντων ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετες ή διαφορετικές πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Δικτυακός τόπος. Επομένως, ο Χρήστης δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο τις πληροφορίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, αλλά και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ετικέτα, τις προειδοποιήσεις ή/και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Οι επικοινωνίες, οι εντολές αγορών και οι πληρωμές που παρεμβαίνουν κατά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο θα μπορούσαν να αρχειοθετούνται και να τηρούνται στα μηχανογραφικά αρχεία της PINTURAS DECOLOR, SL ώστε να αποτελούν αποδεικτικό μέσο των συναλλαγών, σε κάθε περίπτωση, με σεβασμό των εύλογων τους όρους ασφαλείας και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σχετικά, και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους RGPD και LOPDGDD και τα δικαιώματα που βοηθούν τους Χρήστες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου (Νομική Σημείωση και Προϋποθέσεις Γενικοί Όροι Χρήσης) .

Όλες οι εντολές αγοράς που λαμβάνονται από την PINTURAS DECOLOR, SL μέσω της Ιστοσελίδας υπόκεινται στη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και στο γεγονός ότι καμία περίσταση ή αιτία ανωτέρας βίας (άρθρο ένατο από αυτούς τους Όρους) επηρεάζει την προμήθεια ή/και την παροχή τους των υπηρεσιών. Εάν υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με την προμήθεια προϊόντων ή δεν υπάρχουν προϊόντα σε απόθεμα, η PINTURAS DECOLOR, SL αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον Χρήστη και να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό μπορεί να έχει καταβληθεί ως ποσό. Αυτό θα ισχύει εξίσου σε περιπτώσεις που η παροχή μιας υπηρεσίας καθίσταται αδύνατη.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι οι τελικές, σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν φόρους, εκτός εάν λόγω νομικών απαιτήσεων, ειδικά σε σχέση με τον ΦΠΑ, αναφέρεται και εφαρμόζεται διαφορετικό θέμα.

 

Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνονται στις τελικές τιμές των προϊόντων όπως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Έτσι, η PINTURAS DECOLOR, SL εκτελεί υπηρεσίες παράδοσης ή/και αποστολής μέσω της TIPSA.

 

Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν προσθέτει επιπλέον κόστος στην τιμή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αυτόματα, αλλά μόνο εκείνα που ο Χρήστης έχει επιλέξει και επιλέξει οικειοθελώς και ελεύθερα.

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά πιθανές αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παραγγελίες ή αγορές για τις οποίες ο Χρήστης έχει ήδη λάβει επιβεβαίωση παραγγελίας.

 

Τα αποδεκτά μέσα πληρωμής θα είναι: Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, Bizum και PayPal.

 

Οι πιστωτικές κάρτες θα υπόκεινται σε ελέγχους και εξουσιοδοτήσεις από την εκδότρια τράπεζα, εάν η εν λόγω οντότητα δεν εξουσιοδοτήσει την πληρωμή, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έλλειψη παράδοσης και δεν θα μπορεί να επισημοποιήσει οποιαδήποτε σύμβαση με τον χρήστη.

 

Μόλις η PINTURAS DECOLOR, SL λάβει την εντολή αγοράς από τον Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας, θα γίνει προέγκριση στην αντίστοιχη κάρτα για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκή χρήματα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η χρέωση της κάρτας θα γίνει τη στιγμή που η επιβεβαίωση αποστολής ή/και η επιβεβαίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας αποστέλλεται στον Χρήστη με τον τρόπο και, κατά περίπτωση, στον καθορισμένο χώρο.

 

Σε κάθε περίπτωση, κάνοντας κλικ στο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε είναι δικός του ή ότι, κατά περίπτωση, είναι ο νόμιμος κάτοχος της δωροκάρτας ή της πιστωτικής κάρτας.

 

Οι εντολές αγοράς ή απόκτησης στις οποίες ο Χρήστης επιλέγει το τραπεζικό έμβασμα ως τρόπο πληρωμής θα δεσμευτούν για 5 ημερολογιακές ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, προκειμένου να αφεθεί αρκετός χρόνος ώστε η τραπεζική μεταφορά να ληφθεί υπόψη από το σύστημα πληρωμών χρησιμοποιείται από την PINTURAS DECOLOR, SL για τον Ιστότοπο. Όταν το σύστημα λάβει τη μεταφορά, η παραγγελία θα προετοιμαστεί και θα διαχειριστεί για αποστολή. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι εισάγει σωστά το ακριβές ποσό της παραγγελίας αγοράς, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού και την αναφορά μεταφοράς. Σε περίπτωση σφάλματος, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα μπορεί να επικυρώσει την παραγγελία, η οποία θα ακυρωθεί.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η φυσική παράδοση του συμβατικού αγαθού, οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται εντός του πεδίου εφαρμογής της ακόλουθης επικράτειας: Ισπανία (Χερσόνησος και Βαλεαρίδες Νήσοι). Εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν απρόβλεπτες ή έκτακτες περιστάσεις ή, κατά περίπτωση, προκύπτουν από την εξατομίκευση των προϊόντων, η παραγγελία αγοράς που αποτελείται από τα προϊόντα που αναφέρονται σε κάθε επιβεβαίωση αγοράς θα παραδοθεί εντός της περιόδου που αναφέρεται στον Ιστότοπο σύμφωνα με μέθοδος αποστολής που επιλέγεται από τον Χρήστη και, σε κάθε περίπτωση, εντός μέγιστης περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, που αποδίδεται σε αυτήν, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν μπόρεσε να τηρήσει την ημερομηνία παράδοσης, θα επικοινωνήσει με τον χρήστη για να τον ενημερώσει για αυτήν την περίσταση και μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει με την αγορά ορίζοντας νέα ημερομηνία παράδοσης ή να ακυρώσει την παραγγελία με πλήρη επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις κατ' οίκον γίνονται τις εργάσιμες ημέρες.

Εάν είναι αδύνατη η παράδοση της παραγγελίας λόγω απουσίας του Χρήστη, η παραγγελία μπορεί να επιστραφεί στην αποθήκη. Ωστόσο, ο μεταφορέας θα άφηνε μια ειδοποίηση εξηγώντας πού βρίσκεται η παραγγελία και πώς να την παραδώσει ξανά.

 

Εάν ο Χρήστης δεν πρόκειται να βρίσκεται στον τόπο παράδοσης στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα, πρέπει να επικοινωνήσει με την PINTURAS DECOLOR, SL για να κανονίσει την παράδοση κάποια άλλη ημέρα.

 

Σε περίπτωση που παρέλθουν 30 ημέρες από τη στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη για παράδοση και δεν έχει παραδοθεί για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στην PINTURAS DECOLOR, SL, θα γίνει κατανοητό ότι ο Χρήστης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και θα ληφθεί υπόψη τερματίστηκε. Ως συνέπεια της καταγγελίας της σύμβασης, όλες οι πληρωμές που λαμβάνονται από τον Χρήστη θα επιστραφούν, εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή του ίδιου του Χρήστη για μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Ιστότοπος. , χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός μέγιστης περιόδου 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λυθεί.

 

Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να έχει υπόψη του ότι η μεταφορά που προκύπτει από την επίλυση μπορεί να έχει ένα επιπλέον κόστος που μπορεί να του επιβαρύνει. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, θα γίνει κατανοητό ότι η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί ή ότι η παραγγελία έχει παραδοθεί τη στιγμή που ο Χρήστης ή τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από τον Χρήστη αποκτά υλική κατοχή των προϊόντων, τα οποία θα είναι διαπιστευμένα από την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

 

Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα θα βαρύνουν τον Χρήστη από τη στιγμή της παράδοσης. Ο Χρήστης αποκτά την κυριότητα των προϊόντων όταν η PINTURAS DECOLOR, SL λαμβάνει την πλήρη πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών σε σχέση με την αγορά ή την απόκτηση που έγινε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή κατά τη στιγμή της παράδοσης, εάν πραγματοποιείται σε χρόνο μετά την πλήρη παραλαβή του ποσού που θα καταβάλει η PINTURAS DECOLOR, SL

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 37/1992, της 28ης Δεκεμβρίου, για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οι εντολές αγοράς για παράδοση ή/και παροχή θα θεωρούνται ότι βρίσκονται στο έδαφος εφαρμογής του ισπανικού ΦΠΑ, εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι σε ισπανικό έδαφος εκτός από τις Κανάριες Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίγια. Ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ θα είναι αυτός που ισχύει νόμιμα ανά πάσα στιγμή ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος.

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι σε περίπτωση που εντοπίσει ότι έχει προκύψει σφάλμα κατά την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων για την επεξεργασία του αιτήματος αγοράς του στον Ιστότοπο, μπορεί να τα τροποποιήσει επικοινωνώντας με την PINTURAS DECOLOR, SL μέσω των χώρων επικοινωνίας που είναι ενεργοποιημένοι στον Ιστότοπο, και, κατά περίπτωση, μέσω εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση πελατών ή/και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην πρώτη ενότητα (Γενικές πληροφορίες). Ομοίως, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν επίσης να διορθωθούν από τον Χρήστη μέσω του προσωπικού του χώρου σύνδεσης με τον Ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης, πριν κάνει κλικ στο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» έχει πρόσβαση στον χώρο, στο καλάθι ή στο καλάθι όπου είναι γραμμένα τα αιτήματα αγοράς του και μπορεί να κάνει τροποποιήσεις.

Ομοίως, ο Χρήστης παραπέμπεται να συμβουλευτεί τη Νομική Σημείωση και τους Γενικούς Όρους Χρήσης για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματός του για διόρθωση όπως ορίζεται στον Οργανικό Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους:

 

 • Τυχόν απώλειες που δεν αποδίδονταν σε οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας.
 • Απώλειες επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, εσόδων, συμβολαίων, αναμενόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, απώλειας υπεραξίας ή περιττών δαπανών).
 • Οποιαδήποτε άλλη έμμεση ζημία που δεν ήταν ευλόγως προβλέψιμη και από τα δύο μέρη κατά τη στιγμή της επισημοποίησης της σύμβασης για την πώληση των προϊόντων μεταξύ των δύο μερών.

 

Ομοίως, η PINTURAS DECOLOR, SL περιορίζει επίσης την ευθύνη της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Η PINTURAS DECOLOR, SL εφαρμόζει όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την παροχή πιστής εμφάνισης του προϊόντος στον Ιστότοπο, ωστόσο δεν ευθύνεται για τις παραμικρές διαφορές ή ανακρίβειες που μπορεί να υπάρχουν λόγω έλλειψης ανάλυσης οθόνης ή προβλημάτων προγράμματος περιήγησης που ενδέχεται να προκύψουν. ή άλλα τέτοιας φύσεως.
 • Η PINTURAS DECOLOR, SL θα ενεργήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια προκειμένου να καταστήσει το προϊόν αντικείμενο της παραγγελίας διαθέσιμο στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από δυσλειτουργία της μεταφοράς, ειδικά λόγω αιτιών όπως απεργίες, κατακράτηση δρόμων και γενικά οποιεσδήποτε άλλες τυπικές του κλάδου, που έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις, απώλειες ή κλοπή του προϊόντος.
 • Τεχνικές βλάβες που από τυχαίες αιτίες ή άλλης φύσης εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μέσω Διαδικτύου. Έλλειψη διαθεσιμότητας της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή για άλλους λόγους, που εμποδίζει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Η PINTURAS DECOLOR, SL θέτει όλα τα μέσα στη διάθεσή της προκειμένου να πραγματοποιήσει τη διαδικασία αγοράς, πληρωμής και αποστολής/παράδοσης των προϊόντων, ωστόσο αποποιείται της ευθύνης για αιτίες που δεν της αποδίδονται, τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.
 • Η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την κακή χρήση ή/και τη φθορά των προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη. Ταυτόχρονα, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα είναι υπεύθυνη για εσφαλμένη επιστροφή που γίνεται από τον Χρήστη. Είναι ευθύνη του Χρήστη να επιστρέψει το σωστό προϊόν.
 • Σε γενικές γραμμές, η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράβαση ή καθυστέρηση στη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις αναληφθείσες υποχρεώσεις, όταν οφείλεται σε γεγονότα που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, δηλαδή λόγω μεγάλης ισχύος, και αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι εξαντλητικά:
  • Απεργίες, λουκέτα ή άλλες βιομηχανικές ενέργειες.
  • Εμφύλιος αναταραχή, ταραχή, εισβολή, τρομοκρατική απειλή ή επίθεση, πόλεμος (εκδηλωμένος ή αδήλωτος) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
  • Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, καθίζηση, επιδημία ή οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή.
  • Αδυναμία χρήσης τρένων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων ή άλλων μεταφορικών μέσων, δημόσιων ή ιδιωτικών.
  • Αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Πράξεις, διατάγματα, νομοθεσία, κανονισμοί ή περιορισμοί οποιασδήποτε κυβέρνησης ή δημόσιας αρχής.

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποχρεώσεις θα ανασταλούν κατά την περίοδο που συνεχίζεται η αιτία της ανωτέρας βίας και η PINTURAS DECOLOR, SL θα έχει παράταση της προθεσμίας για την εκπλήρωσή τους για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της αιτίας της βίας. ανωτέρα.

 

Η PINTURAS DECOLOR, SL θα χρησιμοποιήσει όλα τα εύλογα μέσα για να βρει μια λύση που θα μας επιτρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας παρά την αιτία ανωτέρας βίας.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται ότι οι περισσότερες από τις επικοινωνίες με την PINTURAS DECOLOR, SL είναι ηλεκτρονικές (email ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο).

 

Για συμβατικούς σκοπούς, ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει αυτό το ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αναγνωρίζει ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που αποστέλλει ηλεκτρονικά η PINTURAS DECOLOR, SL συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις της γραπτής υποβολής. Αυτή η προϋπόθεση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το νόμο στον Χρήστη.

 

Ο Χρήστης μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις ή/και να επικοινωνήσει με την PINTURAS DECOLOR, SL μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στους παρόντες Όρους και, όπου χρειάζεται, μέσω των χώρων επικοινωνίας στον Ιστότοπο.

Ομοίως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η PINTURAS DECOLOR, SL

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και/ή να ειδοποιήσετε τον Χρήστη μέσω email ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχεται.

Καμία παραίτηση από την PINTURAS DECOLOR, SL από συγκεκριμένο νόμιμο δικαίωμα ή ενέργεια ή η έλλειψη απαίτησης από την PINTURAS DECOLOR, SL αυστηρής συμμόρφωσης από τον χρήστη με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δεν συνεπάγεται, ούτε παραίτηση από άλλα δικαιώματα ή ενέργειες που απορρέουν από σύμβαση ή των Προϋποθέσεων, ούτε θα απαλλάξει τον Χρήστη από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

 

Καμία παραίτηση από την PINTURAS DECOLOR, SL από οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους ή από τα δικαιώματα ή τις ενέργειες που απορρέουν από μια σύμβαση δεν θα τίθεται σε ισχύ, εκτός εάν διαπιστωθεί ρητά ότι πρόκειται για παραίτηση και έχει επισημοποιηθεί και κοινοποιηθεί στον Χρήστη εγγράφως.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους κηρυχθεί άκυρος με σταθερή απόφαση που εκδόθηκε από αρμόδια αρχή, οι υπόλοιπες ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ, χωρίς να επηρεάζονται από την εν λόγω κήρυξη ακυρότητας.

Η PINTURAS DECOLOR, SL δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, εάν αυτό οφείλεται σε παρατεταμένες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, γραμμές τηλεπικοινωνιών, κοινωνικές συγκρούσεις, απεργίες, εξέγερση, εκρήξεις, πλημμύρες, πράξεις και παραλείψεις του Κυβέρνηση, και γενικά, όλες οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος.

Αυτοί οι Όροι και οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της PINTURAS DECOLOR, SL σε σχέση με το αντικείμενο της πώλησης και αντικαθιστούν οποιοδήποτε άλλο σύμφωνο, συμφωνία ή προηγούμενη υπόσχεση συμφωνηθεί προφορικά ή γραπτά. ίδια μέρη.

Ο χρήστης και η PINTURAS DECOLOR, SL αναγνωρίζουν ότι έχουν συναινέσει στη σύναψη σύμβασης χωρίς να έχουν βασιστεί σε οποιαδήποτε δήλωση ή υπόσχεση του άλλου μέρους, εκτός από όσα αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους.

Οι πληροφορίες ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο Χρήστης στην PINTURAS DECOLOR, SL κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής στον Ιστότοπο, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των πολιτικών προστασίας δεδομένων (Νομική σημείωση, Πολιτική απορρήτου και cookies) . Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και δεδομένων και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα που παρέχονται είναι αληθή.

Η πρόσβαση, η πλοήγηση και/ή η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και των συμβάσεων αγοράς προϊόντων μέσω αυτής θα διέπονται από την ισπανική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε διαφωνία, πρόβλημα ή διαφωνία που προκύπτει ή σχετίζεται με την πρόσβαση, την πλοήγηση και/ή τη χρήση του Ιστότοπου, ή με την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτών των Όρων ή με τα συμβόλαια πώλησης μεταξύ της PINTURAS DECOLOR, SL και του Χρήστη, θα είναι υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ισπανικών δικαστηρίων.

Ο Χρήστης μπορεί να στείλει στην PINTURAS DECOLOR, SL τα παράπονα, τους ισχυρισμούς ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια επιθυμεί να κάνει μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην αρχή των παρόντων Όρων (Γενικές πληροφορίες).

 

Επιπλέον, η PINTURAS DECOLOR, SL διαθέτει επίσημες φόρμες παραπόνων στους καταναλωτές και τους χρήστες, τις οποίες μπορούν να ζητήσουν από την PINTURAS DECOLOR, SL ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην αρχή αυτών των Όρων (Γενικές πληροφορίες ).

 

Ομοίως, εάν προκύψει διαφορά από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης αγοράς μεταξύ της PINTURAS DECOLOR, SL και του Χρήστη, ο Χρήστης ως καταναλωτής μπορεί να ζητήσει εξωδικαστική επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σε θέματα καταναλωτών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη μέθοδο μέσω του ιστότοπου: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]