Kas olete professionaal või turustaja?

TINGIMUSED

Selle veebisaidi decolor.com omandiõigus, (edaspidi veebisait) vastab: 

 

Vastutav: Tomas Huedo

Ettevõtte nimi: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Kaubandusnimi: Pinturas Decolor SL

Registrijärgne asukoht: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Hispaania 

 

Kontakt:

 • Telefon: 967 441 714
 • E-post: decolor@decolor.com
 • Veebiühenduse vorm: https://www.decolor.com/contacto
 • Sotsiaalmeedia profiilid: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

See dokument (nagu ka kõik siin mainitud dokumendid) reguleerib selle veebisaidi kasutamise ning sellelt toodete ja/või teenuste ostmise või hankimise tingimusi (edaspidi Tingimused). Käesolevate tingimuste tähenduses mõistetakse, et tegevus, mida PINTURAS DECOLOR, SL Veebilehe kaudu arendab, hõlmab järgmist: Ehitusmaterjalide turustamine ettevõtetele ja eraisikutele transpordiagentuuri või laokogu kaudu saadetise kaudu. Lisaks käesolevate tingimuste lugemisele peab kasutaja enne sellele veebisaidile sisenemist, sirvimist ja/või kasutamist läbi lugema juriidilise teatise, küpsiste poliitika ning PINTURAS DECOLOR, SL privaatsus- ja andmekaitsepoliitika. Seda veebisaiti kasutades või tehes ja/või taotledes selle kaudu toote ja/või teenuse soetamist, nõustub Kasutaja end siduma käesolevate Tingimustega ja kõigega ülaltooduga, seega kui te ei nõustu kõigega Seetõttu ei tohi te seda Veebilehte kasutada. Samuti teatatakse, et neid tingimusi võidakse muuta. Kasutaja vastutab nendega konsulteerimise eest iga kord, kui ta Veebilehte külastab, sirvib ja/või kasutab, kuna kohalduvad need, mis kehtivad toodete ja/või teenuste ostmise ajal. Kõigi tingimustega seotud küsimuste korral, mis Kasutajal võivad tekkida, saate omanikuga ühendust võtta, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid või, kui see on asjakohane, kasutades kontaktivormi.

Veebilehele ligipääs, sellel navigeerimine ja kasutamine annab kasutajale (edaspidi eraldiseisvalt, üksikult Kasutajana või ühiselt Kasutajatena) tingimused, milleks nad nõustuvad, Veebilehe sirvimise algusest, kõik siin kehtestatud tingimused. , samuti nende hilisemaid muudatusi, ilma et see piiraks vastavalt olukorrale vastavate kohustuslike õigusnormide kohaldamist.

 

Kasutaja võtab endale vastutuse Veebilehe õige kasutamise eest. See vastutus laieneb:

 • Kasutage seda veebisaiti ainult juriidiliselt kehtivate päringute ja ostude või omandamiste tegemiseks.

 • Ärge sooritage vale- ega petturlikke oste. Kui võib põhjendatult arvata, et seda laadi ost on sooritatud, võib selle tühistada ja teavitada vastavaid asutusi.

 • Esitage tõene ja seaduslik kontaktteave, näiteks e-posti aadress, postiaadress ja/või muud andmed (vt Õigusalane teave ja Üldised kasutustingimused).

 

Kasutaja kinnitab, et on vanem kui 18 aastat ja tal on õigus- ja teovõime käesoleva Veebilehe kaudu lepingute sõlmimiseks.

 

Veebisait on peamiselt suunatud Hispaanias elavatele kasutajatele. PINTURAS DECOLOR, SL ei taga, et Veebileht vastab täielikult või osaliselt teiste riikide seadustele. PINTURAS DECOLOR, SL loobub igasugusest sellisest juurdepääsust tulenevast vastutusest ega garanteeri saadetisi ega teenuste osutamist väljaspool Hispaaniat.

 

Kasutaja võib omal valikul vormistada PINTURAS DECOLOR, SL-ga soovitud toodete ja/või teenuste müügilepingu mis tahes.

Nõuetekohaselt registreerunud Kasutajad saavad veebisaidil osta ettenähtud vahendite ja vormide kaudu. Nad peavad järgima decolor.com veebipõhist ostu ja/või soetamise protseduuri, mille käigus saab valida mitu toodet ja/või teenust ning lisada need ostukorvi, ostukorvi või lõplikule ostukohale ning lõpuks vajutada: "TEOSTA TELLIMUS". . Samuti peab Kasutaja igas etapis täitma ja/või kontrollima nõutavat teavet, kuigi ostuprotsessi käigus enne makse sooritamist saab ostuandmeid muuta. Järgmisena saab Kasutaja e-kirja, mis kinnitab, et PINTURAS DECOLOR, SL on tema tellimuse või ostusoovi ja/või teenuse osutamise soovi kätte saanud ehk tellimuse kinnituse. Vajadusel teavitatakse teid ka e-posti teel, kui teie ost tarnitakse. Vajadusel võidakse see teave kasutajale kättesaadavaks teha ka tema isikliku ühendusruumi kaudu veebisaidiga. Kui ostuprotseduur on lõppenud, annab kasutaja nõusoleku, et Veebileht koostab elektroonilise arve, mis saadetakse Kasutajale e-posti teel. Ja vajaduse korral teie isikliku ühendusruumi kaudu veebisaidiga. Samuti on Kasutajal soovi korral võimalik saada koopia oma paberarvest, taotledes seda PINTURAS DECOLOR, SL-lt Veebilehel olevaid kontaktiruume või ülaltoodud kontaktandmete kaudu. Kasutaja kinnitab, et on ostu sooritamise ajal teadlik teatud konkreetsetest müügitingimustest, mis puudutavad kõnealust toodet ja/või teenust ja mis on näidatud koos esitlusega või vajaduse korral selle pildiga tema lehel. Veebisaidil, näidates, kuid mitte ammendavalt, ja käsitledes iga juhtumit: nimi, hind, komponendid, kaal, kogus, värvus, toodete üksikasjad või omadused, nende teostamise viis ja /või o hüvitiste maksumus; ning tunnistab, et ostu- või soetustellimuse täitmine toob kaasa iga juhtumi puhul kehtivate konkreetsete müügitingimuste täieliku ja täieliku aktsepteerimise. Kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti, ei ole PINTURAS DECOLOR, SL veebisaidil müüdavate või turustatavate toodete tootja. Kuigi PINTURAS DECOLOR, SL teeb suuri jõupingutusi, et Veebilehel kuvatav teave oleks õige, võib mõnikord toodete pakend ja/või materjalid ja/või komponendid sisaldada täiendavat või erinevat teavet kui veebilehel. Veebileht. Seetõttu ei pea Kasutaja arvestama mitte ainult Veebilehe poolt pakutava teabega, vaid ka tootega kaasasoleval märgistusel, hoiatustel ja/või juhistel saadaoleva teabega. Veebilehel tehtavate tehingute käigus toimunud suhtlust, ostutellimusi ja makseid saab salvestada ja säilitada PINTURAS DECOLOR, SL arvutipõhises arvestuses, et olla tehingute tõendamise vahend, järgides igal juhul mõistlikke tingimusi. turvatingimused ja kehtivad seadused ja määrused, mis on sellega seoses kohaldatavad, eriti kooskõlas RGPD ja LOPDGDD ning õigustega, mis kasutajaid abistavad vastavalt selle veebisaidi privaatsuspoliitikale (Õigusalane teave ja tingimused Üldised kasutustingimused) .

Kõik ostutellimused, mille PINTURAS DECOLOR, SL on saanud veebisaidi kaudu, sõltuvad toodete saadavusest ja/või asjaolust, et ükski asjaolu või vääramatu jõud (käesolevate tingimuste punkt üheksas) ei mõjuta nende tarnimist ja/või pakkumist. teenustest. Kui tekib raskusi toodete tarnimisel või tooteid ei ole laos, kohustub PINTURAS DECOLOR, SL Kasutajaga ühendust võtma ja hüvitama võimaliku summana tasutud summa. Seda kohaldatakse ka juhtudel, kui teenuse osutamine muutub võimatuks.

Veebilehel kuvatavad hinnad on lõplikud, eurodes (€) ja sisaldavad makse, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevatest nõuetest, eriti seoses käibemaksuga, on märgitud ja rakendatud teistsugune probleem.

 

Saatekulud sisalduvad Veebilehel näidatud toodete lõpphindades. Seega osutab PINTURAS DECOLOR, SL tarne- ja/või saatmisteenuseid TIPSA kaudu.

 

Mitte mingil juhul ei lisa Veebileht toote või teenuse hinnale automaatselt lisakulusid, vaid ainult neid, mille Kasutaja on valinud ja valinud vabatahtlikult ja vabalt.

 

Hinnad võivad igal ajal muutuda, kuid võimalikud muudatused ei mõjuta tellimusi ega oste, mille kohta Kasutaja on juba saanud tellimuse kinnituse.

 

Aktsepteeritavad maksevahendid on: krediit- või deebetkaart, pangaülekanne, Bizum ja PayPal.

 

Krediitkaarte kontrollib ja autoriseerib väljastanud pank, kui see üksus makset ei luba, ei vastuta PINTURAS DECOLOR, SL tarne hilinemise või puudumise eest ega saa kasutajaga ühtegi lepingut vormistada.

 

Kui PINTURAS DECOLOR, SL on Veebilehe kaudu Kasutajalt ostutellimuse kätte saanud, tehakse vastavale kaardile eelautoriseerimine, et tehingu sooritamiseks oleks piisavalt raha. Kaardi arveldamine toimub hetkel, kui saadetise ja/või teenuse osutamise kinnitus saadetakse Kasutajale ettenähtud viisil ja vajaduse korral määratud kohas.

 

Igal juhul, klõpsates nupul „LOPETA OST”, kinnitab Kasutaja, et kasutatav makseviis on tema oma või, kui see on asjakohane, on ta kinkekaardi või krediitkaardi seaduslik omanik.

 

Ostu- või soetuskorraldused, milles Kasutaja valib makseviisiks pangaülekande, reserveeritakse 5 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest, et jätta piisavalt aega pangaülekande arvestamiseks maksete süsteemis. kasutab PINTURAS DECOLOR, SL veebisaidi jaoks. Kui süsteem ülekande saab, koostatakse tellimus ja seda haldatakse saatmiseks. Seda makseviisi kasutades peab Kasutaja veenduma, et on õigesti sisestanud ostutellimuse täpse summa, samuti konto numbri ja ülekande viite. Vea korral ei saa PINTURAS DECOLOR, SL tellimust kinnitada, see tühistatakse.

Juhtudel, kui on asjakohane teostada lepingulise kauba füüsiline kohaletoimetamine, teostatakse tarned järgmise territooriumi piires: Hispaania (poolsaar ja Baleaarid). Välja arvatud juhud, kui esinevad ettenägematud või erakorralised asjaolud või, kui see on asjakohane, tulenevad toodete isikupärastamisest, tarnitakse igas ostukinnituses loetletud toodetest koosnev ostutellimus Veebilehel näidatud perioodi jooksul vastavalt Kasutaja valitud tarneviisi ja igal juhul maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamise kuupäevast.

 

Kui PINTURAS DECOLOR, SL ei suutnud mingil põhjusel temast tingitud tarnekuupäeva järgida, võtab ta kasutajaga ühendust, et teda sellest asjaolust teavitada ja ta võib valida, kas jätkata ostuga, määrates uue tarnekuupäeva või tühistada tellimus. makstud hinna täieliku tagastamisega. Kojuvedu toimub igal juhul tööpäevadel.

Kui tellimust ei ole võimalik kohale toimetada Kasutaja puudumise tõttu, võidakse tellimus tagastada lattu. Vedaja jätaks siiski teatise, milles selgitatakse, kus tellimus on ja kuidas see uuesti kohale toimetada.

 

Kui Kasutaja ei kavatse kokkulepitud ajavahemikus kohaletoimetamise kohta viibida, peab ta ühendust võtma PINTURAS DECOLOR, SL, et leppida kokku kohaletoimetamine muul päeval.

 

Juhul, kui teie tellimuse tarnimisest on möödunud 30 päeva ja seda ei ole tarnitud põhjustel, mis ei ole tingitud PINTURAS DECOLOR, SL-st, mõistetakse, et Kasutaja soovib lepingust taganeda ja see võetakse arvesse. lõpetatud. Lepingu lõpetamise tulemusena tagastatakse kõik Kasutajalt saadud maksed, välja arvatud lisakulud, mis tulenevad Kasutaja enda valitud tarneviisist, mis ei ole Veebilehe pakutud odavaim tavatarneviis. põhjendamatu viivituse ja igal juhul maksimaalselt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil leping loeti lõpetatuks.

 

Kasutaja peab aga arvestama, et resolutsioonist tuleneva transpordiga võib kaasneda lisakulu, mis võidakse tema kanda kanda. Käesolevate tingimuste tähenduses mõistetakse, et tarnimine on toimunud või tellimus on kätte toimetatud hetkel, mil Kasutaja või tema poolt märgitud kolmas isik saab tooted materiaalsesse valdusse, mille akrediteerib allkiri tellimuse kättesaamise kohta kokkulepitud tarneaadressil.

 

Toodetest kaasneda võivad riskid kannab Kasutaja alates üleandmise hetkest. Kasutaja omandab toodete omandiõiguse siis, kui PINTURAS DECOLOR, SL saab ostu või soetamisega seoses tasumisele kuuluvad kõik summad, sealhulgas saatekulud, või tarne ajal, kui see toimub pärast täielikku kättesaamist. summast, mille peab tasuma PINTURAS DECOLOR, SL

 

Vastavalt 28. detsembri käibemaksu (KM) käsitlevale seadusele 37/1992 loetakse tarne- ja/või tarnetellimused Hispaania käibemaksu kohaldamisalasse kuuluvateks, kui tarneaadress on Hispaania territooriumil, välja arvatud Kanaari saared, Ceuta ja Melilla. Kohaldatav käibemaksumäär on alati juriidiliselt kehtiv, olenevalt konkreetsest kõnealusest kaubast.

Kasutajat teavitatakse, et juhul, kui ta avastab, et Veebilehel ostusoovi töötlemiseks vajalike andmete sisestamisel on ilmnenud viga, võib ta neid muuta, võttes ühendust PINTURAS DECOLOR, SL-ga Veebilehel lubatud kontaktide kaudu. ja vajaduse korral nende kaudu, kellel on võimalik klienditeenindusega ühendust võtta, ja/või kasutades esimeses punktis (üldteave) esitatud kontaktteavet. Samuti võib kasutaja seda teavet parandada ka veebisaidiga isikliku ühendusruumi kaudu.

Igal juhul on Kasutajal enne nupul "LOPETA OST" klõpsamist juurdepääs ruumile, ostukorvile või ostukorvile, kus tema ostusoovid on kirja pandud, ja saab teha muudatusi.

Samamoodi soovitatakse kasutajal tutvuda juriidilise teatise ja üldiste kasutustingimustega, et saada lisateavet selle kohta, kuidas kasutada oma isikuandmete kaitse põhiseaduses sätestatud õigust parandada.

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ei võta PINTURAS DECOLOR, SL endale mingit vastutust järgmiste kahjude eest, olenemata nende päritolust:

 

 • Kõik kahjud, mis ei olnud seotud teiepoolse rikkumisega.
 • Ärikahjud (sealhulgas saamata jäänud kasum, tulud, lepingud, eeldatav sääst, andmed, firmaväärtuse kadu või tekkinud tarbetud kulud).
 • Mis tahes muu kaudne kahju, mida mõlemad pooled ei osanud mõistlikult ette näha ajal, mil mõlema poole vahel sõlmiti toodete müügileping.

 

Samuti piirab PINTURAS DECOLOR, SL oma vastutust järgmistel juhtudel:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL rakendab kõiki meetmeid, mis on seotud toote tõepärase kuvamisega veebisaidil, kuid ei vastuta vähimategi erinevuste või ebatäpsuste eest, mis võivad tekkida ekraani eraldusvõime puudumisest või brauseri probleemidest. või muud seda laadi.
 • PINTURAS DECOLOR, SL tegutseb ülima hoolsusega, et ostutellimusel olev toode oleks selle transportimise eest vastutava ettevõtte käsutuses. Siiski ei vastuta ta kahjude eest, mis tulenevad transpordi tõrgetest, eriti selliste põhjuste tõttu nagu streigid, teede kinnijäämised ja üldiselt muud sellele sektorile iseloomulikud põhjused, mis põhjustavad toote viivitusi, kaotsiminekut või vargust.
 • Tehnilised rikked, mis juhuslikel või muul põhjusel takistavad teenuse normaalset toimimist Interneti kaudu. Veebilehe puudumine hoolduse või muude põhjuste tõttu, mis takistab teenuse kättesaadavust. PINTURAS DECOLOR, SL annab kõik vahendid toodete ostmiseks, maksmiseks ja kohaletoimetamiseks/tarnimiseks, kuid loobub vastutusest põhjuste eest, mis ei ole seotud temaga, juhusliku sündmuse või vääramatu jõuga.
 • PINTURAS DECOLOR, SL ei vastuta kasutaja poolt kasutatud toodete väärkasutuse ja/või kulumise eest. Samas ei vastuta PINTURAS DECOLOR, SL Kasutaja poolt tehtud eksliku tagastuse eest. Õige toote tagastamise eest vastutab kasutaja.
 • Üldiselt ei vastuta PINTURAS DECOLOR, SL ühegi võetud kohustuse rikkumise või viivituse eest, kui see on tingitud sündmustest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, st tingitud vääramatutest põhjustest ja see võib sisaldab näitena, kuid mitte ammendavalt:
  • Streigid, töösulud või muud tööaktsioonid.
  • Kodanikurahutus, mäss, sissetung, terrorioht või -rünnak, sõda (väljakuulutatud või väljakuulutamata) või sõjaoht või sõjaks valmistumine.
  • Tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, vajumine, epideemia või mõni muu looduskatastroof.
  • Rongide, laevade, lennukite, mootorsõidukite või muude avalike või eratranspordivahendite kasutamise võimatus.
  • Suutmatus kasutada avalikke või eratelekommunikatsioonisüsteeme.
  • Mis tahes valitsuse või ametiasutuse seadused, dekreedid, õigusaktid, määrused või piirangud.

 

Sel viisil peatuvad kohustused perioodiks, mil vääramatu jõu põhjus kestab, ja PINTURAS DECOLOR, SL saab nende täitmise tähtaega pikendada perioodiks, mis on võrdne sunniviisilise jõu põhjuse kestusega. jõud.

 

PINTURAS DECOLOR, SL kasutab kõiki mõistlikke vahendeid, et leida lahendus, mis võimaldab meil täita oma kohustusi vaatamata vääramatu jõu põhjustele.

Seda veebisaiti kasutades nõustub kasutaja, et enamik suhtlusest PINTURAS DECOLOR, SL-iga on elektrooniline (e-post või veebisaidil avaldatud teated).

 

Lepingulistel eesmärkidel nõustub Kasutaja kasutama seda elektroonilist sidevahendit ja kinnitab, et kõik lepingud, teated, teave ja muu suhtlus, mida PINTURAS DECOLOR, SL elektrooniliselt saadab, vastavad kirjaliku vormistamise seaduslikele nõuetele. See tingimus ei mõjuta Kasutaja seadusega tunnustatud õigusi.

 

Kasutaja saab saata teateid ja/või suhelda ettevõttega PINTURAS DECOLOR, SL käesolevates Tingimustes toodud kontaktandmete kaudu ja vajaduse korral Veebilehe kontaktiruumide kaudu.

Samuti, kui ei ole sätestatud teisiti, PINTURAS DECOLOR, SL

Kasutajaga saate ühendust võtta ja/või teavitada e-posti teel või märgitud postiaadressil.

PINTURAS DECOLOR, SL loobumine konkreetsest seaduslikust õigusest või toimingust või PINTURAS DECOLOR, SL nõude puudumine, et kasutaja peab rangelt järgima mis tahes oma kohustusi, ei tähenda loobumist muudest õigustest või toimingutest, mis tulenevad lepingust või Tingimustest, samuti ei vabasta see Kasutajat oma kohustuste täitmisest.

 

PINTURAS DECOLOR, SL loobumine käesolevatest Tingimustest või lepingust tulenevatest õigustest või toimingutest ei jõustu, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt märgitud, et tegemist on loobumisega ning see on vormistatud ja edastatud Kasutajale kirjalikult.

Kui mõni nendest tingimustest tunnistati kehtetuks pädeva asutuse kindla otsusega, jäävad ülejäänud klauslid kehtima, ilma et tühiseks tunnistamine neid mõjutaks.

PINTURAS DECOLOR, SL ei vastuta mingil viisil teenuse osutamise võimatuse korral, kui see on tingitud pikaajalistest elektrivarustuse katkestustest, sideliinidest, sotsiaalsetest konfliktidest, streikidest, mässust, plahvatusest, üleujutusest, ettevõtte tegevusest või tegevusetusest. Valitsus ja üldiselt kõik vääramatu jõu või juhusliku sündmuse juhtumid.

Need Tingimused ja kõik dokumendid, millele neis sõnaselgelt viidatakse, moodustavad kogu lepingu Kasutaja ja PINTURAS DECOLOR, SL vahel seoses müügiobjektiga ja asendavad mis tahes muud suuliselt või kirjalikult kokkulepitud lepingut, lepingut või varasemat lubadust. samad osad.

Kasutaja ja PINTURAS DECOLOR, SL kinnitavad, et on andnud nõusoleku lepingu sõlmimiseks, tuginemata ühelegi teise poole avaldusele või lubadusele, välja arvatud käesolevates Tingimustes sõnaselgelt mainitud.

Isiklikku laadi teavet või andmeid, mille Kasutaja veebilehel tehingu käigus PINTURAS DECOLOR, SL-le edastab, käsitletakse vastavalt andmekaitsepoliitika sätetele (õigusalane teave, privaatsuspoliitika ja küpsised). . Veebilehele sisenedes, seda sirvides ja/või kasutades annab Kasutaja nõusoleku nimetatud teabe ja andmete töötlemiseks ning kinnitab, et kogu esitatud teave või andmed vastavad tõele.

Sellele veebisaidile juurdepääsu, navigeerimist ja/või kasutamist ning selle kaudu sõlmitavaid toodete ostulepinguid reguleerivad Hispaania õigusaktid.

Kõik vaidlused, probleemid või lahkarvamused, mis tekivad või on seotud veebisaidile juurdepääsu, navigeerimise ja/või kasutamisega või käesolevate tingimuste tõlgendamise ja täitmisega või PINTURAS DECOLORi, SL ja kasutaja vaheliste müügilepingutega, lahendatakse. alluvad Hispaania kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile.

Kasutaja saab PINTURAS DECOLORile, SL-ile saata oma kaebusi, pretensioone või muid märkusi, mida soovib teha käesolevate tingimuste alguses (Üldinfo) toodud kontaktandmete kaudu.

 

Lisaks on PINTURAS DECOLOR, SL-l tarbijatele ja kasutajatele kättesaadavad ametlikud kaebuste vormid, mida nad saavad igal ajal küsida PINTURAS DECOLOR, SL-lt, kasutades nende tingimuste alguses toodud kontaktandmeid (üldteave).

 

Samuti, kui käesoleva ostu-müügilepingu sõlmimisest PINTURAS DECOLOR, SL ja Kasutaja vahel tekib vaidlus, võib Kasutaja kui tarbija taotleda vaidluse kohtuvälist lahendamist vastavalt EL määrusele nr 524/2013. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta otsus tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise kohta. Sellele meetodile pääsete juurde veebisaidi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]