Oletko ammattilainen vai jakelija?

LAKI VAROITUS

Decolor.es-verkkosivuston (jäljempänä "verkkosivusto") omistaa PINTURAS DECOLOR, SL (jäljempänä "YHTIÖ"), jonka rekisteröity kotipaikka on: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Espanja ja CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL toivottaa sinut tervetulleeksi ja kehottaa sinua lukemaan huolellisesti tämän verkkosivuston yleiset käyttöehdot (jäljempänä "Yleiset käyttöehdot"), jotka kuvaavat ehdot, joita sovelletaan sivustolla liikkumiseen. , mukaisesti. sovellettavien Espanjan säännösten mukaisesti. Koska yritys voi muuttaa näitä käyttöehtoja tulevaisuudessa, suosittelemme vierailemaan niissä säännöllisesti saadaksesi asianmukaisen tiedon tehdyistä muutoksista.

Tavoitteena, että Verkkosivuston käyttö noudattaa läpinäkyvyyden, selkeyden ja yksinkertaisuuden kriteerejä, PINTURAS DECOLOR, SL ilmoittaa Käyttäjälle, että kaikki yleisiä käyttöehtoja koskevat ehdotukset, epäilykset tai tiedustelut vastaanotetaan ja ratkaistaan ottamalla yhteyttä yritykseen osoitteessa sähköpostilla decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL tarjoaa Verkkosivustolla saatavilla olevan sisällön ja palvelut näiden yleisten käyttöehtojen sekä henkilötietojen käsittelyä koskevan käytännön (jäljempänä "Tietosuojakäytäntö") mukaisesti. Pääsy tälle verkkosivustolle tai sen käyttö millään tavalla antaa sinulle "Käyttäjän" pätevyyden ja merkitsee kaikkien näiden yleisten käyttöehtojen varauksetonta hyväksymistä, ja yritys varaa oikeuden muuttaa niitä milloin tahansa. Tästä syystä on kaikkien käyttäjien vastuulla lukea huolellisesti voimassa olevat yleiset käyttöehdot aina, kun he käyttävät tätä verkkosivustoa, jotta, jos he eivät hyväksy mitään tässä annetuista, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä tätä verkkosivustoa.

 

Samoin sinua varoitetaan, että tietyn sisällön ja/tai palvelujen käytölle verkkosivustolla voidaan toisinaan asettaa erityisiä ehtoja. Mainitun sisällön tai palvelujen käyttö edellyttää niissä määriteltyjen erityisehtojen hyväksymistä.

Verkkosivuston kautta PINTURAS DECOLOR, SL tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä käsiksi: Yrityksen tiedot, sen yhteystiedot, tuotteet ja palvelut, hinnat, kaupalliset tarjoukset, sijainti - Yhteystiedot-osion tiedusteluihin antamalla henkilötietosi – Linkit sosiaalisten verkostojen käyttöön (jäljempänä "Palvelut").

Kun tiettyyn sisältöön tai palveluihin pääsyä varten on tarpeen antaa henkilötietoja, Käyttäjät takaavat niiden todenperäisyyden, tarkkuuden, aitouden ja pätevyyden. Yritys antaa kyseisille tiedoille vastaavan automaattisen käsittelyn niiden luonteen tai tarkoituksen perusteella tietosuojaseloste-osiossa mainituin ehdoin.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki Verkkosivustolla näkyvä sisältö ja erityisesti mallit, tekstit, kuvat, logot, kuvakkeet, painikkeet, ohjelmistot, kauppanimet, tavaramerkit tai muut merkit, joita voidaan käyttää teollisesti ja/tai joihin sovelletaan Immateriaalioikeudet ja kaikki tavaramerkit, kauppanimet tai erotusmerkit, kaikki teollis- ja immateriaalioikeudet, sivun sisältöön ja/tai muihin sivulle lisättyihin elementteihin, jotka ovat PINTURAS DECOLORin, SL:n ja/tai kolmansien osapuolien yksinomaista omaisuutta, joilla on yksinoikeus käyttää niitä talousliikenteessä. Kaikista näistä syistä Käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, kopioimatta, levittämättä, asettamatta saataville tai millään muulla tavalla julkisesti välittämättä, muuntamatta tai muokkaamatta tällaista sisältöä, pitäen yritystä vaarattomana tällaisten velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvilta vaatimuksilta. Pääsy verkkosivustolle ei missään tapauksessa tarkoita minkäänlaista luopumista, siirtoa, lisenssiä tai täydellistä tai osittaista siirtoa mainituista oikeuksista, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Nämä verkkosivuston yleiset käyttöehdot eivät myönnä käyttäjille muita oikeuksia käyttää, muuttaa, hyödyntää, kopioida, levittää tai julkisesti välittää verkkosivustoa ja/tai sen sisältöä, kuin mitä tässä on nimenomaisesti mainittu. Oikeuksien muu käyttö tai hyödyntäminen edellyttää PINTURAS DECOLORin, SL:n tai asianomaisten oikeuksien kolmannen osapuolen nimenomaisen tähän tarkoitukseen myöntämää ennakkolupaa.


Tämän sivuston sisältö, tekstit, valokuvat, mallit, logot, kuvat, tietokoneohjelmat, lähdekoodit ja yleensä kaikki henkinen luomus sekä itse sivusto kokonaisuudessaan multimediateoksena on suojattu tekijänoikeuksia immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti. PINTURAS DECOLOR, SL omistaa elementit, jotka muodostavat graafisen suunnittelun Verkkosivusto, valikot, navigointipainikkeet, HTML-koodi, tekstit, kuvat, tekstuurit, grafiikat ja mikä tahansa muu Verkkosivuston sisältö tai joka tapauksessa vastaava valtuutus mainittujen elementtien käyttöön. Sivuston sisältöä ei saa jäljentää kokonaan tai osittain, siirtää tai tallentaa millään tiedonhakujärjestelmällä missään muodossa tai millään tavalla, ellei edellä mainitulta taholta ole etukäteen saatu kirjallista lupaa.


Samoin on kiellettyä tukahduttaa, kiertää ja/tai manipuloida "tekijänoikeuksia" sekä teknisiä suojalaitteita tai informaatiomekanismeja, joita sisältö saattaa sisältää. Tämän verkkosivuston käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan annettuja oikeuksia ja välttämään kaikkia niitä vahingoittavia toimenpiteitä, varaamalla joka tapauksessa yritykselle kaikki sitä vastaavat keinot tai oikeudelliset toimet puolustaakseen laillisia immateriaalioikeuksiaan ja teollisoikeuksiaan.

 1. Käyttäjä hyväksyy:
Käyttää Verkkosivustoa sekä sen sisältöä ja palveluita asianmukaisesti ja laillisesti seuraavien säännösten mukaisesti: (i) kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö; (ii) Verkkosivuston yleiset käyttöehdot; (iii) moraali ja yleisesti hyväksytyt hyvät tavat ja (iv) yleinen järjestys. Tarjoa kaikki välineet ja tekniset vaatimukset, joita tarvitaan verkkosivuston käyttämiseen. Anna totuudenmukaista tietoa täyttämällä Verkkosivustolla olevat lomakkeet henkilötiedoillasi ja pitämällä ne aina ajan tasalla tavalla, joka vastaa aina käyttäjän todellista tilannetta. Käyttäjä on yksin vastuussa antamistaan vääristä tai virheellisistä tiedoista sekä yritykselle tai kolmansille osapuolille antamiensa tietojen aiheuttamista vahingoista. Kuten edellisessä osiossa todettiin, Käyttäjän on kuitenkin pidättäydyttävä myös:
 1. Käyttää verkkosivustoa ja/tai sen sisältöä luvatta tai vilpillisesti luvattomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin, jotka on kielletty näissä yleisissä käyttöehdoissa, jotka ovat haitallisia kolmansien osapuolten oikeuksille ja eduille tai jotka voivat millään tavalla vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai huonontaa tai estää palvelujen tai asiakirjojen, tiedostojen ja kaikenlaisen sisällön normaalin käytön, jotka on tallennettu mihin tahansa tietokonelaitteeseen.
 2. Pääsy tai yritä käyttää verkkosivuston resursseja tai rajoitettuja alueita noudattamatta tällaisen pääsyn ehtoja.
 3. Aiheuttaa vahinkoa verkkosivuston, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisille tai loogisille järjestelmille.
 4. Ottaa käyttöön tai levittää tietokoneviruksia tai muita fyysisiä tai loogisia järjestelmiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa yrityksen, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisille tai loogisille järjestelmille.
 5. Yrittää päästä käsiksi, käyttää ja/tai manipuloida yrityksen, kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ja muiden Käyttäjien tietoja.
 6. Toistaa tai kopioida, levittää, sallia yleisön pääsy kaikenlaisen julkisen viestinnän kautta, muuttaa tai muokata sisältöä, ellei sinulla ole vastaavien oikeuksien omistajan lupaa tai se on lain mukaan sallittua.
 7. Poistaa, piilottaa tai muokata sisältöön sisältyviä immateriaali- tai teollisoikeuksia koskevia huomautuksia ja muita yrityksen tai kolmansien osapuolien oikeuksia yksilöiviä tietoja sekä sisältöön mahdollisesti liitettyjä teknisiä suojalaitteita tai tietomekanismeja.
 8. Hanki ja yritä saada sisältö muilla keinoilla tai menetelmillä kuin niillä, jotka tapauksesta riippuen on asetettu saataville tätä tarkoitusta varten tai jotka on nimenomaisesti ilmoitettu niillä verkkosivuilla, joilta sisältö löytyy, tai yleensä sellaisilla verkkosivuilla, jotka käytetään yleisesti Internetissä, koska ne eivät aiheuta sivuston ja/tai sen sisällön vahingoittumis- tai toimintakyvyttömyyden vaaraa.
 9. Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä, levittämättä tai antamatta kolmansien osapuolten saataville tietoja, tietoja, sisältöä, viestejä, grafiikkaa, piirroksia, ääni- ja/tai kuvatiedostoja, valokuvia, tallenteita, ohjelmistoja ja yleensä kaikenlaista materiaalia, joka:
 • (i) on millään tavalla vastoin, aliarvioi tai loukkaa perustuslaillisesti, kansainvälisissä sopimuksissa ja muussa voimassa olevassa lainsäädännössä tunnustettuja perusoikeuksia ja julkisia vapauksia.
 • (ii) Kannustaa, yllyttää tai edistää rikollista, halventavaa, herjaavaa, väkivaltaista toimintaa tai yleensä vastoin lakia, moraalia, yleisesti hyväksyttyjä hyviä tapoja tai yleistä järjestystä.
 • (iii) Aiheuttaa, yllyttää tai edistää sukupuoleen, rotuun, uskontoon, uskomuksiin, ikään tai tilaan perustuvia syrjiviä toimia, asenteita tai ajatuksia.
 • (iv) Sisällyttää, asettaa saataville tai sallia pääsy rikollisiin, väkivaltaisiin, loukkaaviin, haitallisiin, halventaviin tuotteisiin, elementteihin, viestejä ja/tai palveluita tai yleensä vastoin lakia, moraalia ja yleisesti hyväksyttyjä hyviä tapoja tai yleistä järjestystä.
 • (v) Aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa ahdistusta tai pelkoa, jota ei voida hyväksyä.
 • (vi) Kannustaa tai yllyttää ryhtymään vaarallisiin, riskialttiisiin tai haitallisiin käytäntöihin terveyden ja henkisen tasapainon kannalta.
 • (vii) Se on suojattu PINTURAS DECOLORin, SL:n tai kolmansien osapuolien henkistä tai teollista suojaa koskevalla lainsäädännöllä ilman lupaa käyttötarkoitukseensa.
 • (viii) on kunnian, henkilökohtaisen ja perheen yksityisyyden tai ihmiskuvan vastainen.
 • (ix) Se on kaikentyyppistä mainontaa.
 • (x) Sisältää kaiken tyyppiset virukset tai ohjelmat, jotka estävät verkkosivuston normaalin toiminnan.
 
Jos sinulle annetaan salasana päästäksesi joihinkin Verkkosivuston palveluihin ja/tai sisältöön, olet velvollinen käyttämään sitä ahkerasti ja pitämään sen aina salassa. Näin ollen se on vastuussa sen asianmukaisesta säilyttämisestä ja luottamuksellisuudesta ja sitoutuu olemaan siirtämättä sitä tilapäisesti tai pysyvästi kolmansille osapuolille tai sallimatta ulkopuolisten pääsyä edellä mainittuihin palveluihin ja/tai sisältöön. Samoin olet velvollinen ilmoittamaan yritykselle kaikista seikoista, jotka voivat johtaa salasanasi virheelliseen käyttöön, kuten, mutta ei rajoittuen, sen varkaudesta, katoamisesta tai luvattomasta käytöstä, jotta voit jatkaa salasanan välitöntä peruuttamista. Näin ollen niin kauan kuin et tee yllä olevaa ilmoitusta, PINTURAS DECOLOR, SL on vapautettu kaikesta vastuusta, joka voi johtua salasanasi sopimattomasta käytöstä, mikä on sinun vastuullasi verkkosivuston sisällön ja/tai palvelujen laittomasta käytöstä. minkä tahansa laittoman kolmannen osapuolen toimesta. Jos jätät huolimattomasti tai tahallaan noudattamatta jotakin näissä yleisissä käyttöehdoissa asetettuja velvollisuuksia, olet vastuussa kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua PINTURAS DECOLOR, SL:n rikkomisesta.

PINTURAS DECOLOR, SL ei takaa jatkuvaa pääsyä tai sivuston sivuilla olevien elementtien ja tietojen oikeaa näyttöä, lataamista tai käyttöä, mikä saattaa haitata, haitata tai keskeytyä sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tekijöiden tai olosuhteiden vuoksi.

 

VÄRIMAALIT, SL ei ole vastuussa päätöksistä, jotka voidaan tehdä tarjotun sisällön tai tiedon käytön seurauksena.

 

VÄRIMAALIT, SL voi keskeyttää palvelun tai välittömästi ratkaista suhteen Käyttäjän kanssa, jos se havaitsee, että sen Verkkosivuston tai jonkin siellä tarjottavan palvelun käyttö on näiden yleisten käyttöehtojen vastaista. Yritys ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai vaateista. tai Verkkosivuston käytöstä aiheutuneet kulut. Se on vain vastuussa sellaisen sisällön mahdollisimman pian poistamisesta, joka voi aiheuttaa tällaisia vahinkoja, edellyttäen, että siitä ilmoitetaan. Se ei etenkään ole vastuussa vahingoista, jotka voivat johtua muun muassa:

 

(i) häiriöt, katkokset, viat, laiminlyönnit, puhelinkatkot, viiveet, tukokset tai katkokset sähköisen järjestelmän toiminnassa, jotka johtuvat tietoliikennelinjojen ja -verkkojen puutteista, ylikuormituksista ja virheistä tai mistä tahansa muusta syystä, joka ei ole riippuvainen yritys.

 

(ii) luvaton häiriön aiheuttama kaikenlaisten haittaohjelmien ja minkä tahansa viestintävälineiden, kuten tietokonevirusten tai muiden, kautta.

 

(iii) Verkkosivuston sopimaton tai sopimaton väärinkäyttö.

 

(iv) tietoturva- tai navigointivirheet, jotka johtuvat selaimen toimintahäiriöstä tai sen päivittämättömien versioiden käytöstä. YHTIÖN ylläpitäjät varaavat oikeuden peruuttaa kokonaan tai osittain kaikki Verkkosivustolla oleva sisältö tai tiedot.

 

VÄRIMAALIT, SL sulkee pois vastuun vahingoista, jotka voivat johtua verkkosivuston käyttäjien vapaasti saatavilla olevien ja käyttämien palveluiden väärinkäytöstä. Samoin yritys on vapautettu kaikesta vastuusta tiedonkeruulomakkeiden tuloksena mahdollisesti saatavasta sisällöstä ja tiedoista, ja se on sama vain tiedustelu- ja epäilyspalvelujen tarjoamisen osalta. Toisaalta, mikäli kyseisten palvelujen laittomasta tai virheellisestä käytöstä aiheutuu vahinkoa, yhtiö voi vaatia Käyttäjältä korvausvaatimuksen aiheuttamistaan vahingoista tai menetyksistä.

 

Sinä puolustat, korvaat ja pidät yritystä vaarattomana kaikilta vahingoilta, jotka johtuvat kolmansien osapuolien vaatimuksista, toimista tai vaatimuksista, jotka johtuvat pääsystäsi tai sen käytöstäsi. Sitoudut myös korvaamaan PINTURAS DECOLOR, SL:n kaikista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käytät "robotteja", "hämähäkkejä", "indeksoijia" tai vastaavia työkaluja, joita on käytetty tietojen keräämiseen tai poimimiseen tai mistä tahansa muusta toiminnastasi, joka edellyttää sinulta kohtuuton taakka verkkosivuston toiminnalle.

Käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta millään tavalla, ei edes hyperlinkin tai hyperlinkin kautta, PINTURAS DECOLOR, SL -verkkosivustoa tai sen sisältöä, ellei yritys ole nimenomaisesti antanut kirjallista lupaa.

 

PINTURAS DECOLOR, SL -verkkosivusto sisältää linkkejä muille kolmansien osapuolien ylläpitämille verkkosivustoille helpottamaan Käyttäjän pääsyä yhteistyö- ja/tai sponsoriyritysten tietoihin. Näin ollen yritys ei ole vastuussa mainittujen verkkosivustojen sisällöstä, eikä se ole takaaja-asemassa tai/tai tarjoa palveluita ja/tai tietoja, joita voidaan tarjota kolmansille osapuolille kolmansien osapuolten linkkien kautta.

 

Käyttäjällä on rajoitettu, peruutettava ja ei-yksinomainen oikeus luoda linkkejä Verkkosivuston pääsivulle yksinomaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Web-sivustot, jotka sisältävät linkin verkkosivustoomme (i) eivät saa antaa ymmärtää, että yritys suosittelee kyseistä verkkosivustoa tai sen palveluita tai tuotteita; (ii) ei saa antaa vääriä tietoja suhteestaan yritykseen tai ilmoittaa, että yritys on valtuuttanut tällaisen linkin, eikä se saa sisältää tavaramerkkejä, nimityksiä, kauppanimiä, logoja tai muita yrityksen erottavia merkkejä; (iii) ei saa sisältää sisältöä, jota voidaan pitää huonon makuisena, säädyttömänä, loukkaavana, kiistanalaisena, joka yllyttää väkivaltaan tai syrjintään sukupuolen, rodun tai uskonnon perusteella, yleisen järjestyksen vastaista tai laitonta; (iv) ei saa linkittää verkkosivuston millekään muulle sivulle kuin pääsivulle; (v) on linkitettävä verkkosivuston omaan osoitteeseen ilman, että linkin tekevä verkkosivusto voi toistaa verkkosivustoa osana verkkosivustoaan tai jossain sen "kehyksestä" tai luoda "selainta" millekään verkkosivuston sivulle . PINTURAS DECOLOR, SL voi milloin tahansa pyytää poistamaan minkä tahansa linkin verkkosivustolle, minkä jälkeen sen on poistettava se välittömästi. Yritys ei voi hallita muiden verkkosivustojen, jotka ovat luoneet linkkejä verkkosivustolle, tarjoamia tietoja, sisältöä, tuotteita tai palveluita.

 

Näin ollen PINTURAS DECOLOR, SL ei ota minkäänlaista vastuuta mistään sellaisiin verkkosivustoihin liittyvistä seikoista.

Käyttääkseen joitain Palveluita Käyttäjien on etukäteen annettava tietyt henkilötiedot. Tätä varten PINTURAS DECOLOR, SL käsittelee henkilötietoja automaattisesti henkilötietosuojamääräysten mukaisesti. Tätä varten Käyttäjä pääsee käsiksi henkilötietojen käsittelyssä noudatettavaan käytäntöön sekä aiemmin määriteltyjen tarkoitusten määrittämiseen tällä verkkosivustolla esitetyssä tietosuojakäytännössä määritellyin ehdoin.

PINTURAS DECOLOR, SL varaa oikeuden käyttää "eväste"-tekniikkaa verkkosivustolla tunnistaakseen sinut usein käyttäjäksi ja mukauttaakseen verkkosivuston käyttöäsi valitsemalla esivalintasi kielesi tai halutumman tai tarkemman sisällön. Verkkosivuston tai sen puolesta toimivan kolmannen osapuolen käyttämät "evästeet" liittyvät vain nimettömään käyttäjään ja hänen tietokoneeseensa, eivätkä ne itse anna käyttäjän henkilötietoja.

 

Evästeet ovat tiedostoja, jotka lähetetään selaimeen Web-palvelimen kautta tallentamaan Käyttäjän sivustolla liikkumista, kun Käyttäjä sallii niiden vastaanottamisen. Voit puolestaan poistaa "evästeet", joiden osalta sinun tulee tutustua selaimesi käyttöohjeisiin.

 

Evästeiden ansiosta yritys pystyy tunnistamaan Käyttäjän käyttämän tietokoneen selaimen sisällön tuottamiseen ja näyttämään selaus- ja mainosmieltymyksensä sekä tunnistamaan heidän demografiset profiilinsa käyntien ja liikenteen parametrien mittaamiseksi, edistymisen ohjaamiseksi ja merkintöjen määrä.

Tämän Verkkosivuston palvelun ja muiden palvelujen tarjoaminen on periaatteessa toistaiseksi voimassa olevaa. Yritys voi kuitenkin lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa portaalipalvelun. Yritys ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan kyseisen palvelun tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

Yleisesti ottaen Web-sivuston sisältö ja palvelut ovat vain informatiivisia. Siksi PINTURAS DECOLOR, SL ei tarjoa niitä tarjoamalla minkäänlaista takuuta tai vakuutusta Verkkosivuston sisältöön ja palveluihin liittyen, mukaan lukien esimerkiksi takuut laillisuudesta, luotettavuudesta, hyödyllisyydestä, todenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai markkinoitavuudesta. , paitsi siltä osin kuin tällaisia esityksiä ja takuita ei voida sulkea pois lailla.

PINTURAS DECOLOR, SL ei ole millään tavalla vastuussa palvelun mahdottomuuksista, jos tämä johtuu pitkittyneistä sähkönsyötön katkoksista, tietoliikenneyhteyksistä, sosiaalisista konflikteista, lakoista, kapinasta, räjähdyksistä, tulvista, palveluntarjoajien toimista tai laiminlyönneistä. Hallitus ja yleensä kaikki ylivoimaiset esteet tai satunnaiset tapahtumat.

Näitä yleisiä käyttöehtoja sekä Verkkosivuston käyttöä säätelevät Espanjan lait, joita sovelletaan asioihin, joita ei ole mainittu näissä ehdoissa tulkinnan, pätevyyden ja toteutuksen osalta.

PINTURAS DECOLOR, SL ja Käyttäjä, nimenomaisesti luopuen kaikesta muusta lainkäyttövallasta, alistuvat ALBACETEN tuomioistuimille kaikissa riita-asioissa, joita saattaa syntyä näiden yleisten ehtojen olemassaolosta, tulkinnasta tai soveltamisesta; Lukuun ottamatta tapauksia, joissa käyttäjällä on kuluttajan tai käyttäjän asema sovellettavien lakien mukaisesti, jolloin tätä lauseketta ei sovelleta.


Jos jokin näiden yleisten käyttöehtojen ehto on täytäntöönpanokelvoton tai mitätön sovellettavan lainsäädännön tai oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen seurauksena, mainittu täytäntöönpanokelpoisuus tai mitättömyys ei tee näistä yleisistä käyttöehdoista täytäntöönpanokelvottomia tai mitättömiä. Tällaisissa tapauksissa PINTURAS DECOLOR, SL muuttaa tai korvaa mainitun ehdon toisella, joka on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen ja joka mahdollisuuksien mukaan saavuttaa alkuperäisen ehdon mukaisen tavoitteen ja vaatimuksen.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]