Oletko ammattilainen vai jakelija?

LAKI VAROITUS

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 (jäljempänä LSSI-CE) 10 §:n mukaisesti tiedot ovat nimenomaisesti, täsmällisesti ja yksiselitteisiä sekä palvelun vastaanottajille että palvelun vastaanottajille. toimivaltaiset elimet seuraavista tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajaan liittyvistä seikoista:

 • Meidän nimemme: PINTURAS DECOLOR, SL
 • Meidän CIF / NIF: B02021459
 • Päätoimintamme: MAALIEN, PINNOITTEIDEN, LAKKOJEN SEKÄ ERIKOISKÄSITTELYJEN VALMISTUS SISUSTUS-, RAKENNUS-, PUU- JA METALLILLE
 • Osoitteemme: PG INDUSTRIAL EL SALVADOR, 3º AVENUE, parc 4 and 5, CP 02630, La Roda (Albacete)
 • Yhteyspuhelinnumeromme: 967441714
 • Yhteyssähköpostiosoitteemme: decolor@decolor.es
 • Meidän nettisivumme: www.decolor.com
 • Luottamuksesi ja turvallisuutesi vuoksi ilmoitamme, että olemme yhteisö, joka on rekisteröity seuraavaan Albaceten kaupparekisteriin: Sheet AB-1827, folio 21, Volume 785, Book 549, Section 8, Entry 11

PINTURAS DECOLOR, SL toivottaa sinut tervetulleeksi ja kehottaa sinua lukemaan huolellisesti tämän verkkosivuston yleiset käyttöehdot (jäljempänä "yleiset käyttöehdot"), joissa kuvataan ehdot, joita sovelletaan sivustolla liikkumiseen sen mukaisesti, mikä on vahvistettu. sovellettavissa Espanjan säännöksissä. Koska yritys saattaa muuttaa näitä käyttöehtoja tulevaisuudessa, suosittelemme vierailemaan niissä säännöllisesti saadaksesi asianmukaisen tiedon tehdyistä muutoksista.
PINTURAS DECOLOR SL ilmoittaa Käyttäjälle, että kaikki yleisiä käyttöehtoja koskevat ehdotukset, epäilykset tai tiedustelut otetaan vastaan ottamalla yhteyttä yritykseen ottamalla yhteyttä yritykseen sähköpostilla marketing@decolor.com

PINTURAS DECOLOR SL tarjoaa Verkkosivustolla saatavilla olevan sisällön ja palvelut näiden yleisten käyttöehtojen sekä henkilötietojen käsittelyä koskevan politiikan (jäljempänä "tietosuojakäytäntö") mukaisesti. Pääsy tälle verkkosivustolle tai sen käyttö millään tavalla antaa sinulle "Käyttäjän" pätevyyden ja merkitsee kaikkien näiden yleisten käyttöehtojen varauksetonta hyväksymistä, ja yritys pidättää oikeuden muuttaa niitä milloin tahansa. Tästä syystä jokaisen käyttäjän vastuulla on lukea huolellisesti voimassa olevat yleiset käyttöehdot joka kerta, kun he käyvät tällä verkkosivustolla, joten jos he eivät ole samaa mieltä täällä esitetyistä ehdoista, sinun on pidättäydyttävä käyttämästä tätä verkkosivustoa.

Samoin sinua varoitetaan, että tietyn sisällön ja/tai palvelujen käytölle verkkosivustolla voidaan toisinaan asettaa erityisiä ehtoja. Mainitun sisällön tai palvelujen käyttö edellyttää niissä määriteltyjen erityisehtojen hyväksymistä.

Verkkosivuston kautta PINTURAS DECOLOR, SL tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä käsiksi: Yrityksen tiedot, sen yhteystiedot, tuotteet ja palvelut, hinnat, kaupalliset tarjoukset, sijainti - Yhteystiedot-osion tiedusteluihin antamalla henkilötietosi – Linkit sosiaalisten verkostojen käyttöön (jäljempänä "Palvelut").

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti, joka sisältyy asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus.Yleinen tietosuoja-asetus) ja Orgaaninen laki 3/2018, 5. joulukuuta, henkilötietojen suojasta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta, jonka tarkoituksena on taata ja suojella henkilötietojen käsittelyn yhteydessä luonnollisten henkilöiden perusvapauksia ja -oikeuksia ja erityisesti heidän kunniaansa ja yksityisyyttään, PINTURAS DECOLOR, SL ilmoittaa käyttäjille, että tällä sivustolla pyydetään ja tallennetaan henkilötietoja yhteydenottoosiossa olevalla lomakkeella. Jos haluat oppia lisää suojaamisesta Henkilökohtaiset tiedot jonka annat meille, voit käyttää tietosuojakäytäntöä ja evästekäytäntöä.

Kun tiettyyn sisältöön tai palveluihin pääsyä varten on tarpeen antaa henkilötietoja, Käyttäjät takaavat niiden todenperäisyyden, tarkkuuden, aitouden ja pätevyyden. Yritys antaa kyseisille tiedoille vastaavan automaattisen käsittelyn niiden luonteen tai tarkoituksen perusteella tietosuojaseloste-osiossa mainituin ehdoin.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki verkkosivustolla näkyvä sisältö ja erityisesti mallit, tekstit, kuvat, logot, kuvakkeet, painikkeet, ohjelmistot, kauppanimet, tuotemerkit tai muut teolliseen käyttöön ja/tai kaupalliseen käyttöön alttiin merkit ovat alaisia. immateriaalioikeuksiin ja kaikkiin tuotemerkkeihin, kauppanimiin tai erottuviin merkkeihin, kaikkiin teollisiin ja immateriaalioikeuksiin, sivun sisältöön ja/tai muihin sivun elementteihin, jotka ovat PINTURAS DECOLOR SL:n ja/tai kolmansien osapuolien yksinomaista omaisuutta, joilla on yksinoikeus käyttää niitä talousliikenteessä. Kaikista näistä syistä Käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, kopioimatta, levittämättä, asettamatta saataville tai millään muulla tavalla julkisesti välittämättä, muuntamatta tai muokkaamatta tällaista sisältöä, mikä pitää yritystä vaarattomana vaatimuksista, jotka johtuvat tällaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Pääsy Verkkosivustolle ei missään tapauksessa tarkoita minkäänlaista luopumista, siirtoa, lisenssiä tai täydellistä tai osittaista luovuttamista kyseisistä oikeuksista, ellei toisin ole nimenomaisesti määrätty. Nämä verkkosivuston yleiset käyttöehdot eivät anna käyttäjille muita oikeuksia käyttää, muuttaa, hyödyntää, jäljentää, jakaa tai välittää julkisesti Verkkosivustoa ja/tai sen sisältöä, kuin mitä tässä nimenomaisesti mainitaan. Kaikkien oikeuksien muu käyttö tai hyödyntäminen edellyttää PINTURAS DECOLORin, SL:n tai asianomaisten oikeuksien kolmannen osapuolen tätä tarkoitusta varten myöntämää ennakkolupaa. Tämän sivuston sisältö, tekstit, valokuvat, mallit, logot, kuvat, äänet, tietokoneohjelmat, lähdekoodit ja yleensä kaikki henkinen luomus sekä itse sivusto kokonaisuudessaan multimediateoksena ovat tekijänoikeudella suojattu immateriaalioikeuslainsäädännöllä. PINTURAS DECOLOR, SL omistaa elementit, jotka muodostavat Verkkosivuston graafisen suunnittelun, valikot, navigointipainikkeet, HTML-koodin, tekstit, kuvat, tekstuurit, grafiikat ja kaiken muun verkkosivuston sisällön tai joka tapauksessa , on vastaava valtuutus mainittujen elementtien käyttöön. Lähdekoodi, graafiset mallit, kuvat, valokuvat, äänet, animaatiot, ohjelmistot, tekstit sekä tälle sivustolle kerätty tieto ja sisältö on suojattu Espanjan immateriaali- ja teollisoikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. PINTURAS DECOLOR, SL ja verkkosivuston kopioiminen ja/tai julkaiseminen kokonaan tai osittain, eikä sen tietokonekäsittely, jakelu, levittäminen, muuttaminen, muuntaminen tai purkaminen tai muut sen omistajalle laillisesti tunnustetut oikeudet ole sallittuja ilman lupaa. siitä kirjallisesti, PINTURAS DECOLOR, SL Käyttäjä saa yksinomaan ja yksinomaan käyttää tällä sivustolla näkyvää materiaalia henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön, ja sen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai laittomaan toimintaan on kielletty. Kaikki immateriaaliomaisuudesta johtuvat oikeudet pidätetään nimenomaisesti PINTURAS DECOLOR, SL Samoin on kiellettyä poistaa, kiertää ja/tai manipuloida "tekijänoikeuksia" sekä teknisiä suojalaitteita tai tietomekanismeja, joita sisältö saattaa sisältää. Tämän verkkosivuston käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan ilmoitettuja oikeuksia ja välttämään kaikkia niitä vahingoittavia toimia, varaamalla yrityksen kaikissa tapauksissa käyttämään kaikkia sitä vastaavia laillisia keinoja tai toimia puolustaakseen laillisia immateriaalioikeuksiaan ja teollisoikeuksiaan. Käyttäjä sitoutuu: Käyttämään Verkkosivustoa sekä sen sisältöä ja palveluita asianmukaisella ja laillisella tavalla: (i) kaikkina aikoina sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; (ii) Verkkosivuston yleiset käyttöehdot; (iii) yleisesti hyväksytty moraali ja hyvät tavat ja (iv) yleinen järjestys. Tarjoa itsellesi kaikki tarvittavat välineet ja tekniset vaatimukset päästäksesi verkkosivustolle. Anna totuudenmukaista tietoa täyttämällä verkkosivustolla olevat lomakkeet henkilötiedoillasi ja pitämällä ne jatkuvasti ajan tasalla, jotta ne vastaavat aina käyttäjän todelliseen tilanteeseen. Käyttäjä on yksin vastuussa annetuista vääristä tai epätarkoista lausunnoista sekä yritykselle tai kolmansille osapuolille antamistaan tiedoista aiheutuneista vahingoista. Kuten edellisessä osiossa todettiin, Käyttäjän on kuitenkin pidättäydyttävä myös:
 1. Käyttää verkkosivustoa ja/tai sen sisältöä luvatta tai vilpillisesti luvattomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin, jotka on kielletty näissä yleisissä käyttöehdoissa, jotka ovat haitallisia kolmansien osapuolten oikeuksille ja eduille tai jotka voivat millään tavalla vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai huonontaa tai estää palvelujen tai asiakirjojen, tiedostojen ja kaikenlaisen sisällön normaalin käytön, jotka on tallennettu mihin tahansa tietokonelaitteeseen.
 2. Pääsy tai yritä käyttää verkkosivuston resursseja tai rajoitettuja alueita noudattamatta tällaisen pääsyn ehtoja.
 3. Aiheuttaa vahinkoa verkkosivuston, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisille tai loogisille järjestelmille.
 4. Ottaa käyttöön tai levittää tietokoneviruksia tai muita fyysisiä tai loogisia järjestelmiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa yrityksen, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisille tai loogisille järjestelmille.
 5. Yrittää päästä käsiksi, käyttää ja/tai manipuloida yrityksen, kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ja muiden Käyttäjien tietoja.
 6. Toistaa tai kopioida, levittää, sallia yleisön pääsy kaikenlaisen julkisen viestinnän kautta, muuttaa tai muokata sisältöä, ellei sinulla ole vastaavien oikeuksien omistajan lupaa tai se on lain mukaan sallittua.
 7. Poistaa, piilottaa tai muokata sisältöön sisältyviä immateriaali- tai teollisoikeuksia koskevia huomautuksia ja muita yrityksen tai kolmansien osapuolien oikeuksia yksilöiviä tietoja sekä sisältöön mahdollisesti liitettyjä teknisiä suojalaitteita tai tietomekanismeja.
 8. Hanki ja yritä saada sisältö muilla keinoilla tai menetelmillä kuin niillä, jotka tapauksesta riippuen on asetettu saataville tätä tarkoitusta varten tai jotka on nimenomaisesti ilmoitettu niillä verkkosivuilla, joilta sisältö löytyy, tai yleensä sellaisilla verkkosivuilla, jotka käytetään yleisesti Internetissä, koska ne eivät aiheuta sivuston ja/tai sen sisällön vahingoittumis- tai toimintakyvyttömyyden vaaraa.
 9. Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä, levittämättä tai antamatta kolmansien osapuolten saataville tietoja, tietoja, sisältöä, viestejä, grafiikkaa, piirroksia, ääni- ja/tai kuvatiedostoja, valokuvia, tallenteita, ohjelmistoja ja yleensä kaikenlaista materiaalia, joka:
  1. Se on millään tavalla vastoin, vähättelee tai loukkaa perustuslaillisesti, kansainvälisissä sopimuksissa ja muussa nykyisessä lainsäädännössä tunnustettuja perusoikeuksia ja julkisia vapauksia.
  2. Aiheuttaa, yllyttää tai edistää toimintaa, joka on rikollista, halventavaa, herjaavaa, väkivaltaista tai yleisesti lain, moraalin, yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaista.
  3. Aiheuttaa, yllyttää tai edistää syrjiviä toimia, asenteita tai ajatuksia sukupuolen, rodun, uskonnon, uskomusten, iän tai tilan perusteella.
  4. Sisällytä tuotteita, osia, viestejä ja/tai palveluita, jotka ovat rikollisia, väkivaltaisia, loukkaavia, haitallisia, halventavaa tai yleisesti lain, moraalin ja yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisia, tai salli niiden käyttö.
  5. Aiheuttaa tai voi aiheuttaa ei-hyväksyttävää ahdistusta tai pelkoa.
  6. Aiheuttaa tai yllyttää osallistumaan käytäntöihin, jotka ovat vaarallisia, riskialttiita tai haitallisia terveydelle ja henkiselle tasapainolle.
  7. Se on suojattu PINTURAS DECOLOR SL:n tai kolmansien osapuolien henkistä tai teollista suojaa koskevalla lainsäädännöllä ilman lupaa käyttötarkoitukseen.
  8. Ole kunnian, henkilökohtaisen ja perheen läheisyyden tai ihmisten oman kuvan vastainen.
  9. Muodostaa kaikenlaista mainontaa.
  10. Sisällytä kaikki virukset tai ohjelmat, jotka estävät verkkosivuston normaalin toiminnan.
Jos pääset joihinkin Verkkosivuston palveluihin ja/tai sisältöön, saat salasanan, olet velvollinen käyttämään sitä ahkerasti ja pitämään sen aina salassa. Näin ollen olet vastuussa sen riittävästä säilytyksestä ja luottamuksellisuudesta ja sitoudut olemaan siirtämättä sitä tilapäisesti tai pysyvästi kolmansille osapuolille etkä salli ulkopuolisten pääsyä edellä mainittuihin palveluihin ja/tai sisältöön. Samoin olet velvollinen ilmoittamaan yritykselle kaikista tapahtumista, joihin saattaa liittyä salasanasi sopimaton käyttö, kuten, mutta ei rajoittuen, sen varkaudesta, katoamisesta tai luvattomasta käytöstä, jotta se voidaan peruuttaa välittömästi. Näin ollen, kunnes edellinen ilmoitus on tehty, PINTURAS DECOLOR SL on vapautettu kaikesta vastuusta, joka voi johtua salasanasi sopimattomasta käytöstä, ja mikä tahansa laiton kolmas osapuoli käyttää verkkosivuston sisältöä ja/tai palveluita laittomasti. sen vastuulla. Jos laiminlyöt huolimattomasti tai tahallisesti jotakin näissä yleisissä käyttöehdoissa asetettuja velvoitteita, olet vastuussa kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua mainitusta laiminlyönnistä PINTURAS DECOLOR, SL:lle. PINTURAS DECOLOR, SL varmistaa aikaisempien ehtojen noudattamisen sekä verkkosivuillaan esitetyn sisällön asianmukaisen käytön ja ryhtyy kaikkiin sitä vastaaviin siviili- ja rikosoikeudellisiin toimiin, mikäli käyttäjä loukkaa tai ei noudata näitä oikeuksia.

PINTURAS DECOLOR SL ei takaa jatkuvaa pääsyä tai sivuston sivuilla olevien elementtien ja tietojen oikeaa katselua, lataamista tai käyttöä, mikä voi olla esteenä, vaikeata tai keskeyttää tekijän tai olosuhteiden vuoksi, jotka eivät ole sen hallinnassa.

PINTURAS DECOLOR SL ei ole vastuussa mistään päätöksistä, joita voidaan tehdä tarjotun sisällön tai tietojen käytön seurauksena.

PINTURAS DECOLOR SL voi keskeyttää palvelun tai välittömästi lopettaa suhteen Käyttäjän kanssa, jos se havaitsee, että sen Verkkosivuston tai siellä tarjottujen palvelujen käyttö on näiden yleisten käyttöehtojen vastaista. Yritys ei ole vastuussa. vahingoista, menetyksistä, vaateista tai kuluista, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä. Olet vastuussa vain sellaisen sisällön mahdollisimman pian poistamisesta, joka voi aiheuttaa tällaisia vahinkoja, edellyttäen, että siitä ilmoitetaan. Erityisesti se ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat johtua muun muassa seuraavista syistä:

 1. häiriöt, katkokset, viat, laiminlyönnit, puhelinkatkot, viiveet, tukokset tai katkokset sähköisen järjestelmän toiminnassa, jotka johtuvat tietoliikennelinjojen ja -verkkojen puutteista, ylikuormituksista ja virheistä tai muusta yhtiöstä riippumattomasta syystä.
 2. laittomat tunkeutumiset minkä tahansa tyyppisten haittaohjelmien ja viestintävälineiden, kuten tietokonevirusten tai muiden, kautta.
 3. Verkkosivuston sopimaton tai sopimaton väärinkäyttö.
 4. tietoturva- tai navigointivirheet, jotka johtuvat selaimen toimintahäiriöstä tai sen päivittämättömien versioiden käytöstä. YHTIÖN ylläpitäjät varaavat oikeuden peruuttaa kokonaan tai osittain mikä tahansa verkkosivustolla oleva sisältö tai tieto.

PINTURAS DECOLOR SL sulkee pois kaiken vastuun vahingoista, jotka voivat johtua verkkosivuston käyttäjien vapaasti saatavilla olevien ja käyttämien palvelujen väärinkäytöstä. Samoin yritys on vapautettu kaikesta vastuusta tiedonkeruulomakkeiden seurauksena mahdollisesti saatavasta sisällöstä ja tiedoista, jotka koskevat vain konsultointi- ja epäilyspalveluiden tarjoamista. Toisaalta, mikäli kyseisten palvelujen laittomasta tai virheellisestä käytöstä aiheutuu vahinkoa, yritys voi vaatia Käyttäjältä korvausvaatimuksen aiheuttamistaan vahingoista tai menetyksistä.

Sinä puolustat, korvaat ja pidät yritystä vaarattomana kaikilta vahingoilta, jotka johtuvat kolmansien osapuolien vaatimuksista, toimista tai vaatimuksista, jotka johtuvat pääsystäsi verkkosivustolle tai sen käyttämisestä. Sitoudut myös korvaamaan PINTURAS DECOLOR SL:n kaikista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käytät "robotteja", "hämähäkkejä", "indeksoijia" tai vastaavia työkaluja, joita on käytetty tietojen keräämiseen tai poimimiseen tai mistä tahansa muusta toimenpiteestäsi. kohtuuton taakka verkkosivuston toiminnalle.

Käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä PINTURAS DECOLOR SL -verkkosivustoa millään tavalla, ei edes hyperlinkin tai hyperlinkin kautta, tai sen sisältöä, ellei yritys ole nimenomaisesti antanut siihen kirjallista lupaa.

PINTURAS DECOLOR SL -verkkosivusto sisältää linkkejä muille kolmansien osapuolien hallinnoimille verkkosivustoille helpottaakseen Käyttäjän pääsyä yhteistyö- ja/tai sponsoriyritysten tietoihin. Näin ollen yritys ei ole vastuussa mainittujen verkkosivustojen sisällöstä eikä se ole takaaja tai/tai tarjoaja palveluille ja/tai tiedoille, joita voidaan tarjota kolmansille osapuolille kolmansien osapuolten linkkien kautta.
Käyttäjällä on rajoitettu, peruutettava ja ei-yksinomainen oikeus luoda linkkejä Verkkosivuston pääsivulle yksinomaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Verkkosivustot, jotka sisältävät linkin verkkosivustoomme (i) eivät saa antaa ymmärtää, että yritys suosittelee kyseistä verkkosivustoa tai sen palveluita tai tuotteita; (ii) ne eivät saa väärentää suhdettaan yritykseen tai ilmoittaa, että yritys on valtuuttanut tällaisen linkin, eivätkä ne saa sisältää tavaramerkkejä, nimiä, kauppanimiä, logoja tai muita erottavia merkkejä yrityksestä; (iii) ei saa sisältää sisältöä, jota voidaan pitää huonon makuisena, säädyttömänä, loukkaavana, kiistanalaisena, yllyttävänä väkivaltaan tai sukupuoleen, rotuun tai uskontoon perustuvaan syrjintään, yleisen järjestyksen vastaista tai laitonta; (iv) he eivät saa linkittää verkkosivuston millekään muulle sivulle kuin pääsivulle; (v) on linkitettävä itse verkkosivuston osoitteeseen sallimatta linkin tekevän verkkosivuston toistaa verkkosivustoa osana verkkosivustoaan tai jossakin sen "kehyksestä" tai luoda "selainta" millekään verkkosivuston sivulle .

PINTURAS DECOLOR SL voi milloin tahansa pyytää sinua poistamaan minkä tahansa linkin verkkosivustolle, minkä jälkeen sinun tulee välittömästi edetä sen poistamiseen. Yritys ei voi hallita muiden verkkosivustojen, jotka ovat luoneet linkkejä verkkosivustolle, tarjoamia tietoja, sisältöä, tuotteita tai palveluita.

PINTURAS DECOLOR, SL ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tai joita voi tapahtua, oli niiden luonne mikä tahansa ja jotka johtuvat tämän sivuston sisältämien tietojen, materiaalien ja sen sisältämien ohjelmien käytöstä. Linkit ja hyperteksti, jotka mahdollistavat käyttäjän pääsyn tämän verkkosivuston kautta kolmansien osapuolten tarjoamiin ominaisuuksiin ja palveluihin, eivät kuulu PINTURAS DECOLOR, SL:lle tai ole sen hallinnassa; Mainittu taho ei ole vastuussa sen sisältämistä tiedoista tai niistä mahdollisesti aiheutuvista vaikutuksista.

Näin ollen PINTURAS DECOLOR SL ei ota minkäänlaista vastuuta mistään sellaisiin verkkosivustoihin liittyvistä seikoista.

Käyttääkseen joitain palveluita Käyttäjien on etukäteen annettava tietyt henkilötiedot. Tätä tarkoitusta varten PINTURAS DECOLOR SL käsittelee henkilötietoja automaattisesti henkilötietosuojamääräysten mukaisesti. Tätä varten Käyttäjä pääsee käsiksi henkilötietojen käsittelyssä noudatettavaan käytäntöön sekä aiemmin vahvistettujen käyttötarkoitusten määrittämiseen tämän verkkosivuston esittämässä tietosuojakäytännössä määritellyissä ehdoissa.

PINTURAS DECOLOR, SL ei käytä evästeitä, jotka säilyvät tietokoneellesi. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tietokoneemme lähettää sinulle, mutta ne eivät anna meille tietoja nimestäsi tai henkilötiedoistasi. Kun käyttäjä selaa PINTURAS DECOLOR, SL:n web-sivuja, palvelin, jossa se sijaitsee, tunnistaa automaattisesti hänen tietokoneensa IP-osoitteen, käynnin alkamispäivän ja kellonajan, jolloin käynti lopetetaan sekä kuten tietoja eri osioista, joita on tarkasteltu. On välttämätöntä, että palvelin tietää nämä tiedot voidakseen kommunikoida ja lähettää tehdyn pyynnön ja että se näkyy näytöllä selaimen kautta.

PINTURAS DECOLOR SL varaa oikeuden käyttää "eväste"-tekniikkaa verkkosivustolla tunnistaakseen sinut toistuvaksi käyttäjäksi ja mukauttaakseen verkkosivuston käyttöäsi valitsemalla esivalintasi kielesi tai halutumman tai tarkemman sisällön. Verkkosivuston tai sen puolesta toimivan kolmannen osapuolen käyttämät "evästeet" liittyvät vain nimettömään käyttäjään ja hänen tietokoneeseensa, eivätkä ne sisällä käyttäjän henkilötietoja.
Evästeet ovat tiedostoja, jotka lähetetään selaimeen Web-palvelimen kautta tallentamaan Käyttäjän sivustolla liikkumista, kun Käyttäjä sallii niiden vastaanottamisen. Voit puolestaan poistaa "evästeet", joiden osalta sinun tulee tutustua selaimesi käyttöohjeisiin.

Evästeiden ansiosta yritys pystyy tunnistamaan Käyttäjän käyttämän tietokoneen selaimen sisällön tuottamiseen ja näyttämään selaus- ja mainosmieltymyksensä sekä tunnistamaan heidän demografiset profiilinsa käyntien ja liikenteen parametrien mittaamiseksi, edistymisen ohjaamiseksi ja merkintöjen määrä.

Tämän Verkkosivuston palvelun ja muiden palvelujen tarjoaminen on periaatteessa toistaiseksi voimassa olevaa. Yritys voi kuitenkin lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa portaalipalvelun. Yritys ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan kyseisen palvelun tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

PINTURAS DECOLOR SL ei ole missään tapauksessa vastuussa palvelun mahdottomuuksista, jos tämä johtuu pitkittyneistä sähköntoimitusten katkoksista, tietoliikenneyhteyksistä, sosiaalisista konflikteista, lakoista, kapinasta, räjähdyksistä, tulvista, hallituksen toimista tai laiminlyönneistä. ja yleensä kaikissa ylivoimaisissa esteissä tai satunnaisissa tapauksissa.

PINTURAS DECOLOR, SL sitoutuu TÄTEN EI SITELLÄ HARHAANJOHTAAAN MAINONTAAN. Näissä tarkoituksissa PINTURAS DECOLOR, SL -verkkosivuston eri osien sisällöstä mahdollisesti löytyviä muoto- tai numeerisia virheitä, jotka ovat syntyneet ylläpidon ja/tai päivityksen seurauksena, ei pidetä harhaanjohtavana mainonnana. näiden osioiden sisältämiä tietoja. PINTURAS DECOLOR, SL sitoutuu tämän kohdan määräysten mukaisesti korjaamaan sen heti, kun se havaitsee mainitut virheet.

PINTURAS DECOLOR, SL sitoutuu EI LÄHETÄ KAUPALLISTA VIESTINTÄ ILMAN TUNNISTAMISTA NE SILLAISISIIN tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun lain 34/2002 mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten kaikkia PINTURAS DECOLOR, SL:n ASIAKKAILLE lähetettyjä tietoja ei pidetä kaupallisena viestinnänä, mikäli sen tarkoituksena on ylläpitää olemassa olevaa sopimussuhdetta asiakkaan ja PINTURAS DECOLOR, SL:n välillä sekä tehtävien suorittamista. , koulutus ja muu palvelulle tyypillinen toiminta, josta asiakas on sopinut yrityksen kanssa

A.- PINTURAS DECOLOR, SL voi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta verkkosivustollaan olevia tietoja sekä sen kokoonpanoa ja esitystapaa.

B.- PINTURAS DECOLOR, SL ei ole vastuussa minkään soveltuvan säännön noudattamatta jättämisestä, jota käyttäjä voi kokea käyttäessään verkkosivustoa, tätä verkkosivustoa ja/tai käyttäessään sen sisältämiä tietoja.

C.- PINTURAS DECOLOR, SL ei ole vastuussa kolmansien osapuolten mahdollisesta laittomasta käytöstä tällä sivustolla olevia tuotemerkkejä, tuotenimiä ja tavaramerkkejä, jotka eivät ole mainitun tahon omaisuutta. Se ei myöskään ole vastuussa tältä verkkosivustolta avattavien verkkosivustojen linkkien sisällön eheydestä, totuudesta ja laillisuudesta.

D.- Viime kädessä käyttäjä on yksin vastuussa tämän verkkosivuston palveluiden, sisällön, linkkien ja hypertekstin käytöstä.

Näitä yleisiä käyttöehtoja sekä Verkkosivuston käyttöä säätelevät Espanjan lait, joita sovelletaan asioihin, joita ei ole mainittu näissä ehdoissa tulkinnan, pätevyyden ja toteutuksen osalta.

PINTURAS DECOLOR SL ja Käyttäjä, nimenomaisesti luopuen kaikesta muusta lainkäyttövallasta, alistuvat ALBACETEn tuomioistuimille ja tuomioistuimille kaikkien näiden yleisten ehtojen olemassaolosta, tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien erimielisyyksien varalta; lukuun ottamatta tapauksia, joissa käyttäjällä on kuluttajan tai käyttäjän asema sovellettavien lakien mukaisesti, jolloin tätä lauseketta ei sovelleta.

Siinä tapauksessa, että jokin näiden yleisten käyttöehtojen ehto on täytäntöönpanokelvoton tai mitätön sovellettavan lainsäädännön tai oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen seurauksena, mainittu täytäntöönpanokelpoisuus tai mitättömyys ei tee näistä yleisistä käyttöehdoista täytäntöönpanokelvottomia tai mitättömiä. koko. Tällaisissa tapauksissa PINTURAS DECOLOR SL muuttaa tai korvaa mainitun ehdon toisella, joka on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen ja joka mahdollisuuksien mukaan saavuttaa alkuperäisen ehdon mukaisen tavoitteen ja tarkoituksen.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]