Oletko ammattilainen vai jakelija?

KÄYTTÖEHDOT

Tämän verkkosivuston, decolor.com, omistusoikeus, (jäljempänä verkkosivusto) vastaa: 

 

Vastuuhenkilö: Tomas Huedo

Yrityksen nimi: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Kauppanimi: Pinturas Decolor SL

Kotipaikka: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Espanja 

 

Ottaa yhteyttä:

 • Puhelin: 967 441 714
 • Sähköposti: decolor@decolor.com
 • Verkkoyhteyslomake: https://www.decolor.com/contacto
 • Sosiaalisen median profiilit: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Tämä asiakirja (sekä kaikki tässä mainitut asiakirjat) säätelee ehtoja, jotka koskevat tämän verkkosivuston käyttöä ja tuotteiden ja/tai palveluiden ostamista tai hankkimista niiltä (jäljempänä Ehdot). Näissä Ehdoissa ymmärretään, että PINTURAS DECOLOR, SL:n Verkkosivuston kautta kehittämään toimintaan kuuluu: Rakennusmateriaalin jakelu yrityksille ja yksityishenkilöille kuljetusliikkeen tai varaston keräämisen kautta. Näiden Ehtojen lukemisen lisäksi käyttäjän on ennen tämän verkkosivuston avaamista, selaamista ja/tai käyttöä luettava PINTURAS DECOLOR, SL:n Oikeudellinen huomautus, evästekäytäntö sekä tietosuoja- ja tietosuojakäytäntö. Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai tekemällä ja/tai pyytämällä tuotteen ja/tai palvelun hankkimista sen kautta, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja ja kaikkea edellä mainittua, joten jos et ole samaa mieltä kaikesta, sinun ei tule käyttää tätä Verkkosivustoa. Samoin on raportoitu, että näitä ehtoja voidaan muuttaa. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan niihin joka kerta, kun hän vierailee, selaa ja/tai käyttää Verkkosivustoa, koska sovelletaan niitä, jotka ovat voimassa tuotteiden ja/tai palveluiden hankintaa pyydettäessä. Kaikissa Käyttäjän Ehtoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä omistajaan käyttämällä yllä annettuja yhteystietoja tai tarvittaessa käyttämällä yhteydenottolomaketta.

Sivuston käyttö, navigointi ja käyttö antavat käyttäjälle (jäljempänä epäselvästi, yksittäin Käyttäjänä tai yhdessä Käyttäjinä) ehdon, johon heidät hyväksytään, Verkkosivuston selailun alusta alkaen, kaikki tässä asetetut ehdot. , sekä niiden myöhemmät muutokset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastaavien pakottavien lakien soveltamista tapauksen mukaan.

 

Käyttäjä ottaa vastuun Verkkosivuston oikeasta käytöstä. Tämä vastuu ulottuu seuraaviin:

 • Käytä tätä verkkosivustoa vain laillisesti pätevien tiedustelujen ja ostosten tai hankintojen tekemiseen.

 • Älä tee vääriä tai vilpillisiä ostoksia. Jos voidaan kohtuudella katsoa, että tällainen osto on tehty, se voidaan peruuttaa ja asiasta ilmoitetaan asiasta vastaaville viranomaisille.

 • Anna oikeat ja lailliset yhteystiedot, esimerkiksi sähköpostiosoite, postiosoite ja/tai muut tiedot (katso Oikeudellinen huomautus ja Yleiset käyttöehdot).

 

Käyttäjä ilmoittaa olevansa yli 18-vuotias ja hänellä on oikeuskelpoisuus tehdä sopimuksia tämän Verkkosivuston kautta.

 

Verkkosivusto on suunnattu pääasiassa Espanjassa asuville käyttäjille. PINTURAS DECOLOR, SL ei takaa, että Verkkosivusto noudattaa kokonaan tai osittain muiden maiden lakeja. PINTURAS DECOLOR, SL kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tällaisesta pääsystä, eikä se takaa lähetyksiä tai palvelujen tarjoamista Espanjan ulkopuolella.

 

Käyttäjä voi halutessaan virallistaa PINTURAS DECOLOR, SL:n kanssa sopimuksen haluamiensa tuotteiden ja/tai palveluiden myynnistä.

Asianmukaisesti rekisteröityneet Käyttäjät voivat ostaa Verkkosivustolta vakiintunein keinoin ja lomakkein. Heidän tulee noudattaa decolor.comin verkko-osto- ja/tai -hankintamenettelyä, jonka aikana voidaan valita useita tuotteita ja/tai palveluita ja lisätä ne ostoskoriin, koriin tai lopulliseen ostopaikkaan ja lopuksi klikata: "SUORITA TILAUKS". . Samoin Käyttäjän tulee täyttää ja/tai tarkistaa kussakin vaiheessa pyydetyt tiedot, vaikka ostoprosessin aikana ennen maksun suorittamista ostotietoja voidaan muuttaa. Seuraavaksi Käyttäjä saa sähköpostin, jossa vahvistetaan, että PINTURAS DECOLOR, SL on vastaanottanut tilauksensa tai ostopyynnön ja/tai palvelun tarjoamisen, eli tilausvahvistuksen. Ja tarvittaessa sinulle ilmoitetaan myös sähköpostitse, kun ostoksesi lähetetään. Tarvittaessa nämä tiedot voidaan myös asettaa Käyttäjän saataville hänen henkilökohtaisen verkkosivuston yhteystilan kautta. Ostoprosessin päätyttyä Käyttäjä suostuu siihen, että Verkkosivusto tuottaa sähköisen laskun, joka lähetetään Käyttäjälle sähköpostitse. Ja tarvittaessa henkilökohtaisen yhteystilan kautta verkkosivustolle. Samoin Käyttäjä voi halutessaan saada kopion paperilaskustaan pyytämällä sitä PINTURAS DECOLOR, SL:ltä käyttämällä Verkkosivuston yhteystiloja tai yllä annettuja yhteystietoja. Käyttäjä vahvistaa olevansa ostohetkellä tietoinen tietyistä erityisistä myyntiehdoista, jotka koskevat kyseistä tuotetta ja/tai palvelua ja jotka esitetään esityksen tai tarvittaessa kuvan kanssa sen sivulla. Verkkosivusto, jossa mainitaan esimerkinomaisesti, mutta ei tyhjentävästi ja jokaisessa tapauksessa huomioidaan: nimi, hinta, komponentit, paino, määrä, väri, tuotteiden tiedot tai ominaisuudet, tapa, jolla ne suoritetaan ja /tai o etuuksien kustannukset; ja hyväksyy, että osto- tai hankintatoimeksiannon toteuttaminen merkitsee kuhunkin tapaukseen sovellettavien erityisten myyntiehtojen täydellistä ja täydellistä hyväksymistä. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, PINTURAS DECOLOR, SL ei ole verkkosivustolla myytävien tai mahdollisesti markkinoitavien tuotteiden valmistaja. Vaikka PINTURAS DECOLOR, SL tekee suuria ponnisteluja varmistaakseen, että verkkosivustolla näkyvät tiedot ovat oikeita, joskus tuotteiden pakkaukset ja/tai materiaalit ja/tai komponentit voivat sisältää lisätietoja tai eri tietoja kuin mitä verkkosivustolla on. Verkkosivusto. Tästä syystä Käyttäjän tulee huomioida Verkkosivuston tarjoamien tietojen lisäksi myös tuotteen mukana tulevissa merkinnöissä, varoituksissa ja/tai ohjeissa olevat tiedot. Viestintä, ostotilaukset ja maksut, jotka häiritsevät verkkosivustolla suoritettuja tapahtumia, voidaan tallentaa ja säilyttää PINTURAS DECOLOR, SL:n tietokoneisissa rekistereissä, jotta ne ovat todiste liiketoimista, joka tapauksessa kohtuullista turvallisuusehdot ja voimassa olevat lait ja määräykset, joita sovelletaan tässä suhteessa, ja erityisesti RGPD:n ja LOPDGDD:n mukaisesti sekä oikeudet, jotka auttavat käyttäjiä tämän verkkosivuston tietosuojakäytännön mukaisesti (Oikeudellinen huomautus ja yleiset käyttöehdot) .

Kaikki PINTURAS DECOLOR, SL:n Verkkosivuston kautta vastaanottamat ostotilaukset ovat riippuvaisia tuotteiden saatavuudesta ja/tai siitä, ettei mikään ylivoimainen este tai syy (näiden ehtojen kohta yhdeksäs) vaikuta niiden toimitukseen ja/tai tarjoukseen. palveluista. Mikäli tuotteiden toimittamisessa ilmenee vaikeuksia tai tuotteita ei ole varastossa, PINTURAS DECOLOR, SL sitoutuu ottamaan yhteyttä Käyttäjään ja palauttamaan summana mahdollisesti maksetun summan. Tämä koskee myös tapauksia, joissa palvelun tarjoaminen tulee mahdottomaksi.

Sivustolla näkyvät hinnat ovat lopullisia euroissa (€) ja sisältävät verot, ellei lakisääteisten vaatimusten, erityisesti arvonlisäveron osalta, ole ilmoitettu ja sovellettu eri tavalla.

 

Toimituskulut sisältyvät tuotteiden lopullisiin hintoihin verkkosivustolla esitetyllä tavalla. Näin ollen PINTURAS DECOLOR, SL suorittaa toimitus- ja/tai kuljetuspalvelut TIPSA:n kautta.

 

Sivusto ei missään tapauksessa lisää lisäkustannuksia tuotteen tai palvelun hintaan automaattisesti, vaan ainoastaan ne, jotka Käyttäjä on valinnut ja valinnut vapaaehtoisesti ja vapaasti.

 

Hinnat voivat muuttua milloin tahansa, mutta mahdolliset muutokset eivät vaikuta tilauksiin tai ostoihin, joista Käyttäjä on jo saanut tilausvahvistuksen.

 

Hyväksytyt maksutavat ovat: Luotto- tai pankkikortti, pankkisiirto, Bizum ja PayPal.

 

Luottokortit tarkastetaan ja valtuutetaan myöntäneen pankin toimesta, jos kyseinen taho ei valtuuta maksua, PINTURAS DECOLOR, SL ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai puutteesta, eikä se voi tehdä sopimusta käyttäjän kanssa.

 

Kun PINTURAS DECOLOR, SL vastaanottaa ostotilauksen Käyttäjältä Verkkosivuston kautta, vastaavalle kortille tehdään ennakkovaraus varmistaakseen, että tapahtuman suorittamiseen on riittävästi varoja. Kortin veloitus suoritetaan, kun lähetysvahvistus ja/tai vahvistus suoritetusta palvelusta lähetetään Käyttäjälle sovitulla tavalla ja tarvittaessa sovittuun paikkaan.

 

Napsauttamalla "LOPPU OSTO" Käyttäjä vahvistaa joka tapauksessa, että käyttämä maksutapa on hänen tai että hän on tarvittaessa lahjakortin tai luottokortin laillinen omistaja.

 

Osto- tai hankintatoimeksiannot, joissa Käyttäjä valitsee maksutavaksi pankkisiirron, varataan 5 kalenteripäivän ajan tilauksen vahvistamisesta, jotta jää riittävästi aikaa pankkisiirron huomioimiseen järjestelmässä. PINTURAS DECOLOR, SL käyttää verkkosivustoa varten. Kun järjestelmä vastaanottaa siirron, tilaus valmistellaan ja hallitaan lähetystä varten. Tällä maksutavalla Käyttäjän tulee varmistaa, että hän syöttää oikein ostotilauksen tarkan summan sekä tilinumeron ja siirtoviitteen. Virhetilanteessa PINTURAS DECOLOR, SL ei voi vahvistaa tilausta, joka peruutetaan.

Tapauksissa, joissa sopimuksen kohteena olevan tavaran fyysinen toimitus on tarkoituksenmukaista, toimitukset suoritetaan seuraavan alueen sisällä: Espanja (niemimaa ja Baleaarit). Lukuun ottamatta tapauksia, joissa esiintyy odottamattomia tai poikkeuksellisia olosuhteita tai tarvittaessa johtuen tuotteiden personoinnista, kussakin ostovahvistuksessa mainituista tuotteista koostuva ostotilaus toimitetaan Verkkosivustolla ilmoitetun ajan kuluessa. Käyttäjän valitsema toimitustapa ja joka tapauksessa enintään 30 kalenteripäivän kuluessa tilausvahvistuspäivästä.

 

Jos PINTURAS DECOLOR, SL ei jostain syystä pysty pitämään toimituspäivää, se ottaa yhteyttä käyttäjään ilmoittaakseen hänelle tästä ja hän voi päättää jatkaa ostoa asettamalla uuden toimituspäivän tai peruuttaa tilauksen. maksetun hinnan täysi palautus. Kotiinkuljetukset tehdään joka tapauksessa arkipäivisin.

Jos tilauksen toimittaminen ei ole mahdollista käyttäjän poissaolon vuoksi, tilaus voidaan palauttaa varastoon. Kuljettaja kuitenkin jättäisi ilmoituksen, jossa selitetään missä tilaus on ja kuinka se toimitetaan uudelleen.

 

Jos Käyttäjä ei ole sovittuna aikana toimituspaikalla, hänen tulee ottaa yhteyttä PINTURAS DECOLOR, SL:ään sopiakseen toimituksesta muuna päivänä.

 

Mikäli tilauksesi on toimitettavissa 30 päivää, eikä sitä ole toimitettu PINTURAS DECOLOR, SL:stä riippumattomista syistä, katsotaan, että Käyttäjä haluaa peruuttaa sopimuksen ja se otetaan huomioon. lopetettu. Sopimuksen purkamisen seurauksena kaikki Käyttäjältä saadut maksut palautetaan, lukuun ottamatta lisäkuluja, jotka johtuvat Käyttäjän omasta valinnasta muun toimitustavan kuin Verkkosivuston tarjoaman edullisimman tavallisen toimitustavan välillä. aiheeton viivästys ja joka tapauksessa enintään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sopimus katsotaan irtisanoutuneeksi.

 

Käyttäjän on kuitenkin otettava huomioon, että päätöksestä johtuvasta kuljetuksesta voi aiheutua lisäkustannuksia, jotka voidaan siirtää hänelle. Näitä ehtoja sovellettaessa katsotaan, että toimitus on tapahtunut tai tilaus on toimitettu sillä hetkellä, jolloin Käyttäjä tai Käyttäjän ilmoittama kolmas osapuoli saa tuotteet aineelliseen hallintaansa, jonka akkreditoi tilauksen vastaanottamisen allekirjoitus sovittuun toimitusosoitteeseen.

 

Tuotteista mahdollisesti aiheutuvat riskit ovat Käyttäjän vastuulla toimitushetkestä alkaen. Käyttäjä saa omistusoikeuden tuotteisiin, kun PINTURAS DECOLOR, SL saa täyden maksun kaikista ostoon tai hankintaan liittyvistä maksuista, mukaan lukien toimituskulut, tai toimitushetkellä, jos se tapahtuu täydellisen vastaanottamisen jälkeen. summasta, jonka PINTURAS DECOLOR, SL

 

Arvonlisäverosta (ALV) 28. joulukuuta annetun lain 37/1992 määräysten mukaisesti toimitus- ja/tai toimitustilausten katsotaan olevan Espanjan arvonlisäveron soveltamisalueella, jos toimitusosoite on Espanjan alueella Kanarian saaria, Ceutaa ja Melillaa lukuun ottamatta. Sovellettava arvonlisäverokanta on aina laillisesti voimassa oleva arvonlisäverokanta riippuen kyseessä olevasta tuotteesta.

Käyttäjälle ilmoitetaan, että mikäli hän havaitsee virheen syöttäessään tarvittavia tietoja ostopyynnön käsittelyä varten Verkkosivustolla, hän voi muuttaa niitä ottamalla yhteyttä PINTURAS DECOLOR, SL:ään Verkkosivustolla olevien yhteydenottotilojen kautta. ja tarvittaessa niiden kautta, joilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, ja/tai käyttämällä ensimmäisessä kohdassa (Yleiset tiedot) annettuja yhteystietoja. Samoin Käyttäjä voi myös korjata nämä tiedot henkilökohtaisen verkkosivustonsa yhteystilan kautta.

Joka tapauksessa Käyttäjällä on ennen "LOPISTA OSTO" napsauttamista pääsy tilaan, ostoskoriin tai koriin, jossa hänen ostopyyntönsä on kirjoitettu ja hän voi tehdä muutoksia.

Samoin Käyttäjää kehotetaan tutustumaan oikeudelliseen huomautukseen ja yleisiin käyttöehtoihin saadakseen lisätietoja siitä, kuinka hän voi käyttää henkilötietojen suojasta annetun lain mukaista oikaisuoikeuttaan.

Ellei laissa toisin säädetä, PINTURAS DECOLOR, SL ei ota mitään vastuuta seuraavista vahingoista niiden alkuperästä riippumatta:

 

 • Kaikki tappiot, jotka eivät johdu sinun tekemästäsi rikkomuksesta.
 • Liiketoiminnan tappiot (mukaan lukien menetetyt voitot, tulot, sopimukset, odotetut säästöt, tiedot, liikearvon menetys tai aiheutuneet tarpeettomat kulut).
 • Kaikki muut epäsuorat vahingot, joita kumpikaan osapuoli ei kohtuudella voinut ennakoida, kun tuotteiden myyntisopimus solmittiin molempien osapuolten välillä.

 

Samoin PINTURAS DECOLOR, SL rajoittaa vastuutaan myös seuraavissa tapauksissa:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL soveltaa kaikkia toimenpiteitä, jotka liittyvät tuotteen todenmukaiseen näyttöön Verkkosivustolla, mutta se ei ole vastuussa pienimmistäkään eroista tai epätarkkuuksista, joita saattaa esiintyä näytön puutteen puutteesta tai selaimen mahdollisista ongelmista. tai muita tämän tyyppisiä.
 • PINTURAS DECOLOR, SL toimii äärimmäisen huolellisesti saadakseen tilauksen kohteena olevan tuotteen kuljetuksesta vastaavan yrityksen saataville. Se ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka johtuvat kuljetuksen toimintahäiriöstä, erityisesti sellaisista syistä kuten lakoista, tienpidätyksistä tai yleensä muista alalle tyypillisistä syistä, jotka johtavat tuotteen viivästymiseen, katoamiseen tai varkauksiin.
 • Tekniset viat, jotka sattumanvaraisista tai muusta syystä estävät palvelun normaalin toiminnan Internetin kautta. Verkkosivuston puutteellinen saatavuus ylläpidosta tai muista syistä, mikä estää palvelun saatavuuden. PINTURAS DECOLOR, SL asettaa kaikki keinot käyttöönsä tuotteiden osto-, maksu- ja toimitus-/toimitusprosessin suorittamiseksi, mutta se ei kuitenkaan ole vastuussa syistä, jotka eivät johdu siitä, satunnaisesta tapahtumasta tai ylivoimaisesta esteestä.
 • PINTURAS DECOLOR, SL ei ole vastuussa käyttäjän käyttämien tuotteiden väärinkäytöstä ja/tai kulumisesta. PINTURAS DECOLOR, SL ei kuitenkaan ole vastuussa Käyttäjän virheellisestä palautuksesta. Oikean tuotteen palauttaminen on käyttäjän vastuulla.
 • Yleensä PINTURAS DECOLOR, SL ei ole vastuussa mistään velvollisuuksien rikkomisesta tai viivästymisestä, jos se johtuu tapahtumista, jotka eivät ole kohtuullisen hallinnassamme, toisin sanoen ylivoimaisista syistä, ja tämä saattaa sisältää esimerkiksi, mutta ei tyhjentävästi:
  • Lakot, työsulut tai muut työtaistelut.
  • Kansalaismella, mellakka, hyökkäys, terroriuhka tai -hyökkäys, sota (julistettu tai julistamaton) tai sodan uhka tai valmistautuminen.
  • Tulipalo, räjähdys, myrsky, tulva, maanjäristys, vajoaminen, epidemia tai mikä tahansa muu luonnonkatastrofi.
  • Junien, laivojen, lentokoneiden, moottoriajoneuvojen tai muiden julkisten tai yksityisten kulkuneuvojen käyttö on mahdotonta.
  • Kyvyttömyys käyttää julkisia tai yksityisiä tietoliikennejärjestelmiä.
  • Minkä tahansa hallituksen tai viranomaisen lait, asetukset, lait, määräykset tai rajoitukset.

 

Näin velvoitteet keskeytyvät ajalle, jolloin ylivoimaisen esteen syy jatkuu, ja PINTURAS DECOLOR, SL:llä on pidennystä niiden täyttämisessä ylivoimaisen syyn kestoa vastaavaksi ajaksi. majeure.

 

PINTURAS DECOLOR, SL käyttää kaikkia kohtuullisia keinoja löytääkseen ratkaisun, jonka avulla voimme täyttää velvoitteemme ylivoimaisesta esteestä huolimatta.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa Käyttäjä hyväksyy sen, että suurin osa viestinnästä PINTURAS DECOLOR, SL:n kanssa on sähköistä (sähköposti tai verkkosivustolla julkaistut ilmoitukset).

 

Sopimustarkoituksiin Käyttäjä sitoutuu käyttämään tätä sähköistä viestintävälinettä ja hyväksyy, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedot ja muu viestintä, jonka PINTURAS DECOLOR, SL lähettää sähköisesti, ovat lainmukaisia kirjallisuuden vaatimuksia. Tämä ehto ei vaikuta lain käyttäjälle tunnustamiin oikeuksiin.

 

Käyttäjä voi lähettää ilmoituksia ja/tai kommunikoida PINTURAS DECOLOR, SL:n kanssa näissä Ehdoissa annettujen yhteystietojen ja tarvittaessa Verkkosivuston yhteystilien kautta.

Samoin, ellei toisin mainita, PINTURAS DECOLOR, SL

Voit ottaa yhteyttä ja/tai ilmoittaa Käyttäjälle sähköpostitse tai annettuun postiosoitteeseen.

Mikään PINTURAS DECOLOR, SL:n luopuminen tietystä laillisesta oikeudesta tai toiminnasta tai se, että PINTURAS DECOLOR, SL ei vaadi, että Käyttäjä noudattaa tiukasti mitään velvollisuuksiaan, ei tarkoita, että se luopuisi muista oikeuksista tai toimista, jotka johtuvat sopimuksesta tai ehdoista, eikä se vapauta käyttäjää velvollisuuksiensa täyttämisestä.

 

Mikään PINTURAS DECOLOR, SL:n luopuminen näistä ehdoista tai sopimuksesta johtuvista oikeuksista tai toimista ei tule voimaan, ellei nimenomaisesti ole osoitettu, että kyseessä on luopuminen, ja se on virallistettu ja ilmoitettu Käyttäjälle kirjallisesti.

Jos jokin näistä ehdoista julistettiin mitättömäksi toimivaltaisen viranomaisen antamalla sitovalla päätöksellä, loput lausekkeet jäävät voimaan ilman, että mitättömyysjulistus vaikuttaa niihin.

PINTURAS DECOLOR, SL ei ole millään tavalla vastuussa palvelun mahdottomuuksista, jos tämä johtuu pitkittyneistä sähkönsyötön katkoksista, tietoliikenneyhteyksistä, sosiaalisista konflikteista, lakoista, kapinasta, räjähdyksistä, tulvista, palveluntarjoajien toimista tai laiminlyönneistä. Hallitus ja yleensä kaikki ylivoimaiset esteet tai satunnaiset tapahtumat.

Nämä ehdot ja kaikki asiakirjat, joihin näissä nimenomaisesti viitataan, muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja PINTURAS DECOLOR, SL:n välillä myyntikohteen osalta ja korvaavat minkä tahansa muun suullisesti tai kirjallisesti sovitun sopimuksen, sopimuksen tai aikaisemman lupauksen. samat osat.

Käyttäjä ja PINTURAS DECOLOR, SL tunnustavat suostuneensa sopimuksen tekemiseen ilman, että he olisivat luottaneet toisen osapuolen lausuntoihin tai lupauksiin, paitsi mitä näissä ehdoissa nimenomaisesti mainitaan.

Henkilökohtaisia tietoja, jotka Käyttäjä antaa PINTURAS DECOLOR, SL:lle Verkkokaupan yhteydessä, käsitellään tietosuojakäytäntöjen määräysten mukaisesti (Oikeudellinen huomautus, Tietosuojakäytäntö ja evästeet) . Käyttämällä verkkosivustoa, selaamalla ja/tai käyttämällä Käyttäjä hyväksyy mainittujen tietojen ja tietojen käsittelyn ja vakuuttaa, että kaikki antamansa tiedot ovat totta.

Tämän verkkosivuston pääsyä, navigointia ja/tai käyttöä ja sen kautta tehtyjä tuotteiden ostosopimuksia säätelee Espanjan lainsäädäntö.

Kaikki kiistat, ongelmat tai erimielisyydet, jotka syntyvät tai liittyvät Verkkosivuston käyttöön, navigointiin ja/tai käyttöön tai näiden Ehtojen tulkintaan ja toteuttamiseen tai PINTURAS DECOLORin, SL:n ja Käyttäjän välisiin myyntisopimuksiin, käsitellään Espanjan tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan alainen.

Käyttäjä voi lähettää PINTURAS DECOLORille, SL:lle valituksensa, vaatimuksensa tai muut huomautuksensa näiden ehtojen alussa annettujen yhteystietojen kautta (Yleiset tiedot).

 

Lisäksi PINTURAS DECOLOR, SL:llä on kuluttajien ja käyttäjien saatavilla virallisia valituslomakkeita, joita he voivat pyytää PINTURAS DECOLOR, SL:ltä milloin tahansa näiden ehtojen alussa annettujen yhteystietojen avulla (Yleiset tiedot ).

 

Samoin jos tämän ostosopimuksen solmimisesta syntyy erimielisyyttä PINTURAS DECOLORin, SL:n ja Käyttäjän välillä, Käyttäjä kuluttajana voi pyytää tuomioistuimen ulkopuolista riidanratkaisua EU:n asetuksen N:o 524/2013 mukaisesti. Euroopan parlamentti ja neuvosto, 21. toukokuuta 2013, kuluttaja-asioiden verkkoriitojen ratkaisemisesta. Voit käyttää tätä menetelmää verkkosivuston kautta: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]