Jeste li profesionalac ili distributer?

PRAVNO UPOZORENJE

Web stranica decolor.es (u daljnjem tekstu "web stranica") u vlasništvu je PINTURAS DECOLOR, SL (u daljnjem tekstu "DRUŽBA"), sa sjedištem na: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Španjolska i CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL želi vam dobrodošlicu i poziva vas da pažljivo pročitate Opće uvjete korištenja ove web stranice (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti korištenja") koji opisuju odredbe i uvjete koji će se primjenjivati na vašu navigaciju kroz njih. , u skladu s odredbama primjenjivih španjolskih propisa. S obzirom da bi tvrtka u budućnosti mogla mijenjati ove Uvjete korištenja, preporučamo da ih povremeno posjećujete kako biste bili uredno obaviješteni o napravljenim promjenama.

S ciljem da korištenje web stranice bude u skladu s kriterijima transparentnosti, jasnoće i jednostavnosti, PINTURAS DECOLOR, SL obavještava Korisnika da će svaki prijedlog, nedoumicu ili upit u vezi s Općim uvjetima korištenja zaprimiti i riješiti kontaktiranjem tvrtke na e-mail decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL pruža sadržaje i usluge koji su dostupni na Internet stranici, podložni ovim Općim uvjetima korištenja, kao i politici obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Politika zaštite podataka“). Pristup ovoj web stranici ili njezino korištenje na bilo koji način daje vam kvalifikaciju "Korisnika" i podrazumijeva bezrezervno prihvaćanje svakog od ovih Općih uvjeta korištenja, pri čemu tvrtka zadržava pravo izmjene istih u bilo kojem trenutku. Slijedom toga, odgovornost je svih korisnika da pažljivo pročitaju Opće uvjete korištenja koji su na snazi u svakoj od prilika u kojima pristupaju ovoj web stranici, tako da, ako se ne slažu s bilo kojim od istih navedenih ovdje, morate suzdržati se od korištenja ove web stranice.

 

Isto tako, upozoravamo vas da se povremeno mogu uspostaviti posebni uvjeti za korištenje određenog sadržaja i/ili usluga na web stranici, korištenje navedenog sadržaja ili usluga podrazumijeva prihvaćanje posebnih uvjeta navedenih u njima.

Putem web stranice, PINTURAS DECOLOR, SL korisnicima nudi mogućnost pristupa: informacijama o tvrtki, njenim kontakt podacima, proizvodima i uslugama, cijenama, komercijalnim ponudama, lokaciji – odjeljak za kontakte za upite pružanjem vaših osobnih podataka – Veze za pristup društvenim mrežama (u daljnjem tekstu „Usluge“).

Kada je za pristup određenim sadržajima ili uslugama potrebno dati osobne podatke, Korisnici će jamčiti njihovu istinitost, točnost, autentičnost i valjanost. Tvrtka će navedenim podacima dati odgovarajući automatizirani tretman na temelju njihove prirode ili svrhe, u uvjetima navedenim u odjeljku Pravila zaštite podataka.

Korisnik potvrđuje i prihvaća da je sav sadržaj prikazan na web stranici, a posebno, dizajni, tekstovi, slike, logotipi, ikone, gumbi, softver, trgovački nazivi, zaštitni znakovi ili bilo koji drugi znakovi koji se mogu industrijski koristiti i/ili podliježu Prava intelektualnog vlasništva i svi zaštitni znakovi, trgovački nazivi ili znakovi razlikovanja, sva prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, na sadržaju i/ili bilo kojim drugim elementima umetnutim na stranicu, koji su isključivo vlasništvo PINTURAS DECOLOR, SL i/ili trećih strana, koji imaju isključivo pravo korištenja u gospodarskom prometu. Iz svih ovih razloga, Korisnik se obvezuje da neće reproducirati, kopirati, distribuirati, učiniti dostupnim ili na bilo koji drugi način javno komunicirati, transformirati ili modificirati takav sadržaj, čuvajući tvrtku bezopasnom od bilo kakvog potraživanja koje proizlazi iz kršenja takvih obveza. Pristup web stranici ni u kojem slučaju ne podrazumijeva bilo kakvu vrstu odricanja, prijenosa, licence ili potpuni ili djelomični prijenos navedenih prava, osim ako je izričito drugačije navedeno. Ovi Opći uvjeti korištenja web-mjesta ne daju Korisnicima nikakvo drugo pravo korištenja, izmjene, iskorištavanja, reprodukcije, distribucije ili javnog priopćavanja web-mjesta i/ili njegovog sadržaja osim onih izričito predviđenih ovdje. Bilo koja druga upotreba ili iskorištavanje bilo kojeg prava podliježe prethodnom i izričitom odobrenju koje je za tu svrhu izričito dao PINTURAS DECOLOR, SL ili treća strana vlasnika zahvaćenih prava.


Sadržaji, tekstovi, fotografije, dizajni, logotipi, slike, računalni programi, izvorni kodovi i općenito, svaka intelektualna tvorevina koja postoji na ovoj stranici, kao i sama stranica u cjelini, kao multimedijsko umjetničko djelo, zaštićeni su kao autorska prava po zakonu o intelektualnom vlasništvu. PINTURAS DECOLOR, SL posjeduje elemente koji čine grafički dizajn Web stranica, izbornici, navigacijski gumbi, HTML kod, tekstovi, slike, teksture, grafike i bilo koji drugi sadržaj web stranice ili, u svakom slučaju, ima odgovarajuće ovlaštenje za korištenje navedenih elemenata. Sadržaj koji se nalazi na web-mjestu ne smije se reproducirati u cijelosti ili djelomično, niti prenositi, niti snimati bilo kojim sustavom za pronalaženje informacija, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim ako se prethodno ne dobije pismeno odobrenje gore navedenog subjekta.


Isto tako, zabranjeno je potiskivati, izmicati i/ili manipulirati "autorskim pravima", kao i uređajima tehničke zaštite, ili bilo kojim informacijskim mehanizmima koje sadržaj može sadržavati. Korisnik ove web stranice obvezuje se poštivati navedena prava i izbjegavati svaku radnju koja bi mu mogla naštetiti, zadržavajući u svakom slučaju tvrtci korištenje svih sredstava ili pravnih radnji koje joj odgovaraju u obranu svojih legitimnih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva.

 1. Korisnik je suglasan da:
Pravilno i zakonito koristite web stranicu, kao i njezin sadržaj i usluge, u skladu sa: (i) primjenjivim zakonodavstvom u bilo kojem trenutku; (ii) Općim uvjetima korištenja web stranice; (iii) moral i općeprihvaćeni dobri običaji i (iv) javni red. Osigurati sva sredstva i tehničke zahtjeve koji su potrebni za pristup web stranici. Pružajte istinite informacije ispunjavanjem obrazaca sadržanih na web-mjestu svojim osobnim podacima i redovito ih ažurirate na način koji u svakom trenutku odgovara stvarnoj situaciji Korisnika. Korisnik će snositi isključivu odgovornost za dane lažne ili netočne izjave i štetu nastalu tvrtki ili trećim osobama danim informacijama. Međutim, kako je utvrđeno u prethodnom odjeljku, Korisnik se također mora suzdržati od:
 1. Neovlašteno ili prijevarno koristiti web stranicu i/ili njezin sadržaj u nedopuštene svrhe ili učinke, zabranjene ovim Općim uvjetima korištenja, štetiti pravima i interesima trećih osoba, ili koje na bilo koji način mogu oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, pogoršati ili spriječiti normalno korištenje usluga ili dokumenata, datoteka i svih vrsta sadržaja pohranjenih u bilo kojoj računalnoj opremi.
 2. Pristup ili pokušaj pristupa resursima ili ograničenim područjima web stranice, bez pridržavanja uvjeta potrebnih za takav pristup.
 3. Prouzročiti štetu fizičkim ili logičkim sustavima web stranice, njezinim dobavljačima ili trećim stranama.
 4. Uvesti ili širiti računalne viruse ili bilo koje druge fizičke ili logičke sustave koji bi mogli uzrokovati štetu fizičkim ili logičkim sustavima tvrtke, njezinih dobavljača ili trećih strana.
 5. Pokušati pristupiti, koristiti i/ili manipulirati podacima tvrtke, pružatelja usluga trećih strana i drugih korisnika.
 6. Reproducirajte ili kopirajte, distribuirajte, dopustite javni pristup putem bilo kojeg oblika javne komunikacije, transformirajte ili modificirajte sadržaj, osim ako imate ovlaštenje vlasnika odgovarajućih prava ili je to zakonski dopušteno.
 7. Izbrišite, sakrijte ili manipulirajte bilješkima o pravima intelektualnog ili industrijskog vlasništva i drugim podacima koji identificiraju prava tvrtke ili trećih strana ugrađenim u sadržaj, kao i uređaje tehničke zaštite ili bilo koje informacijske mehanizme koji se mogu umetnuti u sadržaj. .
 8. Nabavite i pokušajte nabaviti sadržaj koristeći sredstva ili postupke koji nisu, ovisno o slučaju, dostupni u tu svrhu ili su izričito naznačeni na web stranicama na kojima se sadržaj nalazi ili općenito na onima koje se obično koriste na Internetu jer ne nose rizik od oštećenja ili onemogućavanja web stranice i/ili njenog sadržaja.
 9. Konkretno, i samo indikativno i ne iscrpno, Korisnik se obvezuje da neće prenositi, širiti ili učiniti dostupnim trećim stranama informacije, podatke, sadržaj, poruke, grafike, crteže, zvučne i/ili slikovne datoteke, fotografije, snimke, softver i, općenito, bilo koji materijal koji:
 • (i) Na bilo koji način je u suprotnosti, podcjenjuje ili krši temeljna prava i javne slobode priznate Ustavom, u međunarodnim ugovorima i u ostatku važećeg zakonodavstva.
 • (ii) Poticati, poticati ili promicati kriminalne, klevetničke, klevetničke, nasilne radnje ili, općenito, suprotne zakonu, moralu, općeprihvaćenim dobrim običajima ili javnom redu.
 • (iii) Poticati, poticati ili promicati diskriminatorne radnje, stavove ili misli na temelju spola, rase, vjere, uvjerenja, dobi ili stanja.
 • (iv) Ugraditi, učiniti dostupnim ili dopustiti pristup kriminalnim, nasilnim, uvredljivim, štetnim, ponižavajućim proizvodima, elementima, porukama i/ili uslugama ili, općenito, suprotno zakonu, moralu i općeprihvaćenim dobrim običajima ili javnom redu.
 • (v) Potaknuti ili mogu izazvati neprihvatljivo stanje tjeskobe ili straha.
 • (vi) Potiče ili potiče na sudjelovanje u opasnim, rizičnim ili štetnim postupcima za zdravlje i mentalnu ravnotežu.
 • (vii) Zaštićeno je zakonodavstvom o intelektualnoj ili industrijskoj zaštiti koje pripada PINTURAS DECOLOR, SL ili trećim stranama bez odobrenja za namjeravanu uporabu.
 • (viii) Protivan je časti, osobnoj i obiteljskoj privatnosti ili slici ljudi.
 • (ix) predstavlja bilo koju vrstu oglašavanja.
 • (x) Uključuje bilo koju vrstu virusa ili programa koji onemogućuju normalno funkcioniranje web stranice.
 
Ako dobijete lozinku za pristup nekim od usluga i/ili sadržaja web stranice, dužni ste je pažljivo koristiti, držeći je u tajnosti cijelo vrijeme. Slijedom toga, bit će odgovoran za njegovo ispravno čuvanje i povjerljivost, obvezujući se da ga neće prenijeti trećim stranama, privremeno ili trajno, ili dopustiti pristup gore navedenim uslugama i/ili sadržaju vanjskim osobama. Isto tako, dužni ste obavijestiti tvrtku o svakoj činjenici koja može dovesti do neispravne upotrebe vaše lozinke, kao što je, ali ne ograničavajući se na, njezina krađa, gubitak ili neovlašteni pristup, kako biste nastavili s njezinim trenutnim poništavanjem. Slijedom toga, sve dok ne date gornju obavijest, PINTURAS DECOLOR, SL bit će izuzet od svake odgovornosti koja može proizaći iz nepravilne upotrebe vaše lozinke, a vaša je odgovornost za svako nezakonito korištenje sadržaja i/ili usluga web stranice od strane bilo koje nezakonite treće strane. . Ako nemarno ili namjerno propustite ispuniti bilo koju od obveza utvrđenih ovim Općim uvjetima korištenja, bit ćete odgovorni za svu štetu koja može proizaći iz navedenog kršenja za PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL ne jamči kontinuirani pristup, niti ispravan prikaz, preuzimanje ili korištenje elemenata i informacija sadržanih na stranicama web stranice, a koje mogu ometati, ometati ili prekinuti čimbenici ili okolnosti izvan njezine kontrole.

 

BOJE U BOJI, SL nije odgovoran za odluke koje se mogu donijeti kao rezultat pristupa ponuđenom sadržaju ili informacijama.

 

BOJE U BOJI, SL može prekinuti uslugu ili odmah razriješiti odnos s Korisnikom ako otkrije da je korištenje njegove web stranice ili bilo koje usluge ponuđene na njoj u suprotnosti s ovim Općim uvjetima korištenja. Tvrtka ne odgovara za štete, gubitke, potraživanja ili troškove koji proizlaze iz korištenja web stranice. On će biti odgovoran samo za uklanjanje, što je prije moguće, sadržaja koji bi mogao uzrokovati takvu štetu, pod uvjetom da je o tome obaviješten. Konkretno, neće biti odgovoran za štete koje mogu proizaći, između ostalog, iz:

 

(i) smetnje, prekidi, kvarovi, propusti, telefonski kvarovi, kašnjenja, blokade ili isključenja u radu elektroničkog sustava, uzrokovani nedostacima, preopterećenjima i pogreškama u telekomunikacijskim linijama i mrežama, ili iz bilo kojeg drugog uzroka koji je izvan kontrole tvrtka.

 

(ii) nezakonito uplitanje korištenjem zlonamjernih programa bilo koje vrste i putem bilo kojeg sredstva komunikacije, poput računalnih virusa ili bilo kojeg drugog.

 

(iii) neprikladna ili neprikladna zloporaba web stranice.

 

(iv) sigurnosne ili navigacijske pogreške uzrokovane kvarom preglednika ili korištenjem neažuriranih verzija istih. Administratori DRUŠTVA zadržavaju pravo povući, u cijelosti ili djelomično, bilo koji sadržaj ili informacije prisutne na web stranici.

 

BOJE U BOJI, SL isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu bilo koje prirode koja bi mogla biti posljedica zlouporabe usluga koje su besplatno dostupne i koje koriste Korisnici web-mjesta. Isto tako, tvrtka je izuzeta od svake odgovornosti za sadržaj i informacije koje mogu biti primljene kao rezultat obrazaca za prikupljanje podataka, što je isto samo za pružanje usluga upita i upitnika. S druge strane, u slučaju nanošenja štete zbog nezakonitog ili netočnog korištenja navedenih usluga, Korisnik može potraživati nastalu štetu ili gubitke od strane tvrtke.

 

Branit ćete, obeštetiti i zaštititi tvrtku od bilo kakve štete koja proizlazi iz zahtjeva, radnji ili zahtjeva trećih osoba kao rezultat vašeg pristupa ili korištenja web-mjesta. Isto tako, suglasni ste da ćete PINTURAS DECOLOR, SL obeštetiti od bilo kakve štete koja proizlazi iz vaše upotrebe "robota", "paukova", "puzalica" ili sličnih alata koji se koriste u svrhu prikupljanja ili izdvajanja podataka ili bilo koje druge radnje s vaše strane koja nameće nerazumno opterećenje za rad web stranice.

Korisnik se obvezuje da ni na koji način, čak ni putem hiperveze ili hiperveze, neće reproducirati web stranicu PINTURAS DECOLOR, SL, kao ni bilo koji njezin sadržaj, osim ako to nije izričito pismeno ovlašteno od strane tvrtke.

 

Web stranica PINTURAS DECOLOR, SL uključuje poveznice na druge web stranice kojima upravljaju treće strane, kako bi se olakšao korisnikov pristup informacijama o tvrtkama koje surađuju i/ili sponzoriraju. Sukladno tome, tvrtka nije odgovorna za sadržaj navedenih web stranica, niti je u poziciji jamca ili/ili nudi usluge i/ili informacije koje se mogu ponuditi trećim stranama putem poveznica trećih strana. .

 

Korisniku se daje ograničeno, opozivo i neisključivo pravo stvaranja poveznica na glavnu stranicu web stranice isključivo za privatnu i nekomercijalnu upotrebu. Web-mjesta koja uključuju poveznicu na naše web-mjesto (i) ne moraju implicirati da tvrtka preporučuje tu web-stranicu ili njene usluge ili proizvode; (ii) ne smiju lažno predstavljati svoj odnos s tvrtkom ili navesti da je tvrtka odobrila takvu vezu, niti uključivati zaštitne znakove, nazive, trgovačke nazive, logotipe ili druge prepoznatljive znakove tvrtke; (iii) ne smije uključivati sadržaj koji se može smatrati neukusnim, opscenim, uvredljivim, kontroverznim, koji potiče nasilje ili diskriminaciju na temelju spola, rase ili vjere, suprotan javnom redu ili nezakonit; (iv) ne smije povezivati ni na jednu stranicu web-mjesta osim na glavnu stranicu; (v) mora se povezati s vlastitom adresom web-mjesta, bez dopuštanja web-mjestu koje čini vezu reproducirati web-mjesto kao dio svoje web-stranice ili unutar jednog od njegovih "okvira" ili stvoriti "preglednik" na bilo kojoj stranici web-mjesta . PINTURAS DECOLOR, SL može zatražiti, u bilo kojem trenutku, uklanjanje bilo koje veze na web stranicu, nakon čega je mora odmah ukloniti. Tvrtka ne može kontrolirati informacije, sadržaj, proizvode ili usluge koje pružaju druge web stranice koje imaju uspostavljene poveznice na web stranicu.

 

Slijedom toga, PINTURAS DECOLOR, SL ne preuzima nikakvu vrstu odgovornosti za bilo koji aspekt koji se odnosi na takve web stranice.

Za korištenje nekih od Usluga, Korisnici moraju prethodno dati određene osobne podatke. Za to će PINTURAS DECOLOR, SL automatski obraditi osobne podatke u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu Korisnik može pristupiti politici postupanja s osobnim podacima, kao i uspostavljanju prethodno utvrđenih namjena, kako je to predviđeno uvjetima definiranim u Politici zaštite podataka koja je predstavljena na ovoj Internet stranici.

PINTURAS DECOLOR, SL zadržava pravo korištenja tehnologije "kolačića" na web-mjestu, kako bi vas prepoznao kao čestog korisnika i personalizirao vašu upotrebu web-mjesta predodabirom vašeg jezika ili željenog ili specifičnijeg sadržaja. "Kolačići" koje koristi web stranica ili treća strana koja djeluje u njeno ime povezani su samo s anonimnim korisnikom i njegovim računalom i ne daju osobne podatke korisnika sami.

 

Kolačići su datoteke koje se šalju pregledniku putem web-poslužitelja kako bi zabilježile navigaciju Korisnika na web stranici, kada Korisnik dopusti njihov prijem. Zauzvrat, možete izbrisati "kolačiće" za koje trebate pogledati upute za korištenje vašeg preglednika.

 

Zahvaljujući kolačićima, tvrtka može prepoznati preglednik računala koje koristi Korisnik kako bi pružio sadržaj i prikazao svoje postavke pregledavanja i oglašavanja, kao i prepoznati njihove demografske profile za mjerenje posjeta i parametara prometa, kontrolu napretka i broj unosa.

Pružanje usluge ove web stranice i ostalih usluga u načelu traje neograničeno. Međutim, tvrtka može prekinuti ili obustaviti bilo koju uslugu portala. Kada je to moguće, tvrtka će objaviti prekid ili obustavu pružanja zadane usluge.

Općenito, sadržaj i usluge ponuđene na web stranici su samo informativnog karaktera. Stoga, nudeći ih, PINTURAS DECOLOR, SL ne daje nikakva jamstva ili izjave u vezi sa sadržajem i uslugama ponuđenim na web stranici, uključujući, na primjer, jamstva zakonitosti, pouzdanosti, korisnosti, istinitosti, točnosti ili tržišnosti , osim u mjeri u kojoj se takva zastupanja i jamstva ne mogu isključiti zakonom.

PINTURAS DECOLOR, SL ni na koji način neće snositi odgovornost u slučaju nemogućnosti pružanja usluge, ako je to posljedica dugotrajnih prekida napajanja električnom energijom, telekomunikacijskih vodova, društvenih sukoba, štrajkova, pobuna, eksplozija, poplava, radnji i propusta Vlada, i općenito, svi slučajevi više sile ili slučajnog događaja.

Ovi Opći uvjeti korištenja, kao i korištenje web stranice, bit će regulirani španjolskim zakonodavstvom, koje će se primjenjivati u pitanjima koja nisu predviđena ovim uvjetima u smislu tumačenja, valjanosti i izvršenja.

PINTURAS DECOLOR, SL i Korisnik, izričito se odričući bilo koje druge nadležnosti, podnose sudovima i sudovima u ALBACETE-u za svaki spor koji može proizaći iz postojanja, tumačenja ili primjene ovih Općih uvjeta; Osim u slučajevima u kojima korisnik ima status potrošača ili korisnika u skladu s važećim zakonima, u kojima se ova klauzula neće primjenjivati.


U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja neprovediva ili ništavna na temelju primjenjivog zakonodavstva ili kao rezultat sudske ili administrativne odluke, navedena neprovedivost ili ništetnost neće učiniti ove Opće uvjete korištenja neprovedivim ili ništavnim. U takvim slučajevima, PINTURAS DECOLOR, SL će nastaviti s izmjenom ili zamjenom navedene odredbe s drugom koja je valjana i provediva i koja, koliko je to moguće, postiže cilj i zahtjev koji se odražava u izvornoj odredbi.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]