Ön szakember vagy forgalmazó?

JOGI FIGYELMEZTETÉS

A decolor.es weboldal (a továbbiakban: „Webhely”) a PINTURAS DECOLOR, SL (a továbbiakban: „TÁRSASÁG”) tulajdona, székhelye: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanyolország és CIF B02021459.

A PINTURAS DECOLOR, SL üdvözli Önt, és felkéri, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Webhely általános használati feltételeit (a továbbiakban: „Általános használati feltételek”), amelyek leírják azokat a feltételeket, amelyek a webhelyen való navigációra vonatkoznak. a vonatkozó spanyol szabályozás rendelkezéseivel. Tekintettel arra, hogy a társaság a jövőben módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeket, javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg azokat, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a változásokról.

Annak érdekében, hogy a Weboldal használata megfeleljen az átláthatóság, az áttekinthetőség és az egyszerűség kritériumainak, a PINTURAS DECOLOR, SL tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Általános felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen javaslatot, kétséget vagy kérdést úgy fogadunk és oldunk meg, hogy kapcsolatba lépünk a céggel: e-mailben decolor@decolor.com

A PINTURAS DECOLOR, SL biztosítja a Weboldalon elérhető tartalmat és szolgáltatásokat a jelen Általános Felhasználási Feltételek, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”) szerint. A jelen Webhelyhez való hozzáférés vagy annak bármilyen módon történő használata „Felhasználó” minősítést ad, és magában foglalja minden egyes jelen Általános Felhasználási Feltétel fenntartás nélküli elfogadását, a társaság fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor módosítsa. Következésképpen minden Felhasználó felelőssége, hogy figyelmesen elolvassa az érvényben lévő Általános Felhasználási Feltételeket minden alkalommal, amikor felkeresi ezt a Webhelyet, így ha nem ért egyet az itt leírtakkal, köteles tartózkodjon a Webhely használatától.

 

Hasonlóképpen figyelmeztetést kap arra is, hogy a Weboldalon bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások használatához esetenként különleges feltételeket állapíthatnak meg, az említett tartalom vagy szolgáltatások használata az ott meghatározott konkrét feltételek elfogadását jelenti.

A Weboldalon keresztül a PINTURAS DECOLOR, SL a Felhasználók számára a következők elérésének lehetőségét kínálja: A céggel kapcsolatos információk, elérhetőségei, termékei és szolgáltatásai, árai, kereskedelmi ajánlatai, elhelyezkedése – Kapcsolati rovat, ahol személyes adatai megadásával érdeklődhetnek. – Linkek a közösségi hálózatokhoz (a továbbiakban: „Szolgáltatások”).

Ha bizonyos tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez személyes adatok megadása szükséges, a Felhasználó garantálja azok valódiságát, pontosságát, hitelességét és érvényességét. A Társaság az említett adatokat annak jellege vagy célja alapján megfelelő automatizált kezelésben részesíti, az Adatvédelmi szabályzat részben megjelölt feltételekkel.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenő összes tartalom, különösen a tervek, szövegek, képek, logók, ikonok, gombok, szoftverek, márkanevek, védjegyek vagy bármely más jelzés, amely iparilag felhasználható és/vagy az Szellemi tulajdonjogok és minden védjegy, kereskedelmi név vagy megkülönböztető jelzés, minden ipari és szellemi tulajdonjog, az oldal tartalmára és/vagy bármely más elemére vonatkozóan, amelyek a PINTURAS DECOLOR, SL és/vagy harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezik, akik kizárólagos joggal rendelkeznek a gazdasági forgalomban való felhasználásukra. Mindezen okok miatt a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen tartalmat nem reprodukálja, másolja, terjeszti, nem teszi elérhetővé, illetve semmilyen más módon nem kommunikálja nyilvánosan, nem alakítja át, nem módosítja, ezzel védve a Társaságot az ilyen kötelezettségek megszegéséből eredő igényektől. A Weboldalhoz való hozzáférés semmilyen esetben sem jelenti az említett jogokról való lemondást, továbbítást, licencet vagy teljes vagy részleges átruházást, kivéve, ha kifejezetten másként szerepel. A Weboldal jelen Általános Feltételei nem biztosítanak a Felhasználóknak a Weboldal és/vagy annak Tartalma felhasználására, megváltoztatására, hasznosítására, sokszorosítására, terjesztésére vagy nyilvános közlésére vonatkozó, az itt kifejezetten rögzítetteken kívül más jogot. Bármely jog bármely más felhasználása vagy hasznosítása a PINTURAS DECOLOR, SL vagy az érintett jogok tulajdonosának harmadik fél által kifejezetten erre a célra adott előzetes és kifejezett engedélyéhez kötött.


Az ezen az oldalon található tartalom, szövegek, fényképek, tervek, logók, képek, számítógépes programok, forráskódok és általában minden szellemi alkotás, valamint maga az oldal, mint multimédiás művészi alkotás, védelem alatt áll. szerzői jogokat a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok értelmében. A PINTURAS DECOLOR, SL birtokolja a grafikai tervezést alkotó elemeket A Weboldal, a menük, a navigációs gombok, a HTML kód, a szövegek, képek, textúrák, grafikák és a Weboldal bármely más tartalma, vagy minden esetben rendelkezik a megfelelő jogosultsággal az említett elemek használatára. A Weboldalon található tartalom részben vagy egészben nem reprodukálható, nem továbbítható, és semmilyen információkereső rendszerrel semmilyen formában és semmilyen módon nem rögzíthető, kivéve, ha ehhez a fent említett entitás előzetes írásos engedélyt kapott.


Ugyanígy tilos a „szerzői jogok”, valamint a műszaki védelmi eszközök vagy bármely információs mechanizmus eltitkolása, elkerülése és/vagy manipulálása, amelyet a tartalom tartalmazhat. A Weboldal Felhasználója kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja a benne foglalt jogokat, és elkerül minden olyan cselekményt, amely sértheti őket, és minden esetben fenntartja a Társaságnak a neki megfelelő eszközök vagy jogi lépések gyakorlását törvényes szellemi és ipari tulajdonjogai védelmében.

 1. A Felhasználó elfogadja, hogy:
A Weboldal, valamint annak tartalmának és szolgáltatásainak rendeltetésszerű és jogszerű használata az alábbiak szerint: (i) a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően; (ii) a Weboldal Általános Feltételei; (iii) az erkölcs és az általánosan elfogadott jó szokások és (iv) a közrend. Biztosítson minden eszközt és technikai követelményt, amely a Webhely eléréséhez szükséges. A valóságnak megfelelő tájékoztatást nyújtson a Weboldalon található űrlapok kitöltésével személyes adataival, és azokat folyamatosan frissítse oly módon, hogy az mindig reagáljon a Felhasználó valós helyzetére. Kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség a valótlan vagy pontatlan állításokért, valamint a megadott adatokkal a társaságnak vagy harmadik személyeknek okozott károkért. Az előző pontban megállapítottak szerint azonban a Felhasználónak tartózkodnia kell a következőktől is:
 1. A Weboldalt és/vagy annak tartalmát jogosulatlan vagy csalárd módon, jogosulatlan célokra vagy hatásokra használja fel, amelyek a jelen Általános Felhasználási Feltételekben tiltottak, harmadik személyek jogait és érdekeit sértik, vagy bármilyen módon károsíthatják, letilthatják, túlterhelhetik, minőségromlását okozhatják. vagy megakadályozza bármely számítógépes berendezésben tárolt szolgáltatások vagy dokumentumok, fájlok és mindenféle tartalom normál használatát.
 2. A Weboldal erőforrásaihoz vagy korlátozott területeihez való hozzáférés vagy hozzáférés megkísérlése anélkül, hogy teljesítené a hozzáféréshez szükséges feltételeket.
 3. Károsítani a Weboldal, szállítói vagy harmadik felek fizikai vagy logikai rendszereit.
 4. Számítógépes vírusokat vagy bármilyen más fizikai vagy logikai rendszert bevezetni vagy terjeszteni, amely valószínűleg kárt okozhat a vállalat, beszállítói vagy harmadik felek fizikai vagy logikai rendszereiben.
 5. Kísérlet a vállalat, külső szolgáltatók és más Felhasználók adatainak elérésére, felhasználására és/vagy manipulálására.
 6. Reprodukálni vagy másolni, terjeszteni, nyilvános hozzáférést engedélyezni bármilyen nyilvános kommunikáció útján, átalakítani vagy módosítani a tartalmat, kivéve, ha rendelkezik a megfelelő jogok tulajdonosának felhatalmazásával, vagy ez törvényileg megengedett.
 7. Törölje, elrejtse vagy manipulálja a szellemi vagy ipari tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzéseket és a tartalomba beépített egyéb, a társaság vagy harmadik felek jogait azonosító adatokat, valamint a tartalomba beilleszthető technikai védelmi eszközöket vagy információs mechanizmusokat.
 8. Szerezze meg és kísérelje meg megszerezni a tartalmat azoktól eltérő eszközökkel vagy eljárásokkal, amelyeket az esettől függően e célra rendelkezésre bocsátottak, vagy amelyeket kifejezetten feltüntettek azokon a weboldalakon, ahol a tartalom megtalálható, vagy általában azokon, amelyek általánosan használatosak az interneten, mert nem járnak a weboldal és/vagy annak tartalma sérülésének vagy letiltásának kockázatával.
 9. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag tájékoztató jellegű és nem teljes körűen nem ad át, terjeszt vagy nem tesz elérhetővé harmadik fél számára információkat, adatokat, tartalmakat, üzeneteket, grafikákat, rajzokat, hang- és/vagy képfájlokat, fényképeket, felvételeket, szoftvereket, ill. általában minden olyan anyag, amely:
 • (i) bármilyen módon ellentétes, alábecsüli vagy sérti az alkotmányosan, a nemzetközi szerződésekben és a hatályos jogszabályok többi részében elismert alapvető jogokat és közszabadságokat.
 • (ii) Bűnöző, becsmérlő, rágalmazó, erőszakos cselekmények előidézése, felbujtása vagy előmozdítása, vagy általában a törvénnyel, erkölcsi normával, általánosan elfogadott jó szokásokkal vagy közrenddel ellentétes.
 • (iii) Nem, faj, vallás, meggyőződés, kor vagy állapot alapján diszkriminatív cselekedetekre, attitűdökre vagy gondolatokra ösztönöz, buzdít vagy népszerűsít.
 • (iv) Bûnözõ, erõszakos, sértõ, káros, megalázó termékek, elemek, üzenetek és/vagy szolgáltatások beépítése, elérhetõvé tétele vagy hozzáférés engedélyezése, vagy általában a törvénnyel, az erkölcsi normával és az általánosan elfogadott jó szokásokkal vagy a közrenddel ellentétes.
 • (v) Elfogadhatatlan szorongás vagy félelem állapotot vált ki vagy válthat ki.
 • (vi) Az egészség és a lelki egyensúly érdekében veszélyes, kockázatos vagy káros gyakorlatok folytatására késztet vagy arra ösztönöz.
 • (vii) A PINTURAS DECOLOR, SL vagy harmadik felek szellemi vagy ipari védelemre vonatkozó jogszabályai védik, anélkül, hogy a rendeltetésszerű használatot engedélyezték volna.
 • (viii) Ellentétes a becsülettel, a személyes és családi magánélettel vagy az emberek képével.
 • (ix) Bármilyen típusú reklámnak minősül.
 • (x) Ide tartozik minden olyan vírus vagy program, amely megakadályozza a Webhely normál működését.
 
Amennyiben Ön a Weboldal egyes szolgáltatásaihoz és/vagy tartalmához való hozzáféréshez jelszót kap, köteles azt gondosan, mindenkor titokban tartani. Következésképpen felelősséget vállal annak megfelelő őrzéséért és titoktartásáért, vállalva, hogy azt harmadik félnek sem ideiglenesen, sem véglegesen nem adja át, illetve a fent említett szolgáltatásokhoz és/vagy tartalmakhoz külső személyek számára hozzáférést biztosít. Hasonlóképpen köteles értesíteni a céget minden olyan tényről, amely jelszava nem megfelelő használatához vezethet, mint például, de nem kizárólagosan, annak ellopása, elvesztése vagy illetéktelen hozzáférés, annak azonnali törlése érdekében. Következésképpen mindaddig, amíg Ön nem teszi meg a fenti értesítést, a PINTURAS DECOLOR, SL mentesül minden olyan felelősség alól, amely az Ön jelszavának nem megfelelő használatából eredhet, és az Ön felelőssége a Weboldal tartalmának és/vagy szolgáltatásainak tiltott használata. bármely illegitim harmadik fél által. Ha gondatlanságból vagy szándékosan nem tesz eleget a jelen Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott kötelezettségeinek, akkor Ön felel minden olyan kárért, amely a PINTURAS DECOLOR, SL megszegéséből ered.

A PINTURAS DECOLOR, SL nem garantálja a folyamatos hozzáférést, illetve a weboldal oldalain található elemek, információk megfelelő megjelenítését, letöltését vagy használatát, amelyet rajta kívül álló tényezők vagy körülmények akadályozhatnak, akadályozhatnak vagy megszakíthatnak.

 

SZÍNES FESTÉKEK, SL nem vállal felelősséget a felkínált tartalomhoz vagy információkhoz való hozzáférés eredményeként meghozott döntésekért.

 

SZÍNES FESTÉKEK, az SL megszakíthatja a szolgáltatást, vagy azonnal felbonthatja a Felhasználóval fennálló kapcsolatot, ha azt észleli, hogy a Weboldalának vagy az ott kínált szolgáltatások valamelyikének használata ellentétes jelen Általános Felhasználási Feltételekkel A társaság nem vállal felelősséget a károkért, veszteségekért, követelésekért vagy a Weboldal használatából eredő költségek. Csak az ilyen károkat okozó tartalom mielőbbi eltávolításáért felelős, feltéve, hogy erről értesítik. Különösen nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek többek között az alábbiakból eredhetnek:

 

(i) a távközlési vonalak és hálózatok hiányosságai, túlterhelései és hibái, vagy bármely más, az elektronikus rendszer működésén kívül eső okból bekövetkező zavarok, megszakítások, meghibásodások, kimaradások, telefonkimaradások, késések, dugulások vagy lekapcsolások az elektronikus rendszer működésében. a cég.

 

(ii) illegitim beavatkozás bármilyen rosszindulatú program használatával és bármilyen kommunikációs eszközzel, például számítógépes vírusokkal vagy bármilyen mással.

 

(iii) a Webhellyel való helytelen vagy nem megfelelő visszaélés.

 

(iv) biztonsági vagy navigációs hibák, amelyeket a böngésző hibája vagy annak nem frissített verzióinak használata okoz. A CÉG adminisztrátorai fenntartják a jogot, hogy részben vagy egészben visszavonják a Weboldalon található tartalmat vagy információt.

 

SZÍNES FESTÉKEK, SL kizár minden felelősséget az olyan jellegű károkért, amelyek a Weboldal Felhasználói által szabadon elérhető és használt szolgáltatásokkal való visszaélésből fakadhatnak. Ugyanígy a Társaság mentesül minden felelősség alól az adatfelvételi űrlapok eredményeként hozzájutott tartalomért és információkért, ez csak a lekérdezési és kétely szolgáltatás nyújtása esetén azonos. Másrészt az említett szolgáltatások jogellenes vagy helytelen igénybevételéből eredő károkozás esetén a Társaság követelheti a Felhasználót az okozott károk vagy veszteségek megtérítésére.

 

Ön megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi a vállalatot azokkal a károkkal szemben, amelyek harmadik felek követeléseiből, cselekményeiből vagy követeléseiből erednek a Weboldal elérése vagy használata következtében. Hasonlóképpen, Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja a PINTURAS DECOLOR, SL-t minden olyan kárért, amely a „robotok”, „pókok”, „feltérképező robotok” vagy hasonló eszközök használatából ered, amelyeket adatok gyűjtésére vagy kinyerésére, vagy bármely más, az Ön részéről megkövetelt intézkedésre használ. ésszerűtlenül megterheli a Weboldal működését.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a PINTURAS DECOLOR, SL Weboldalt, valamint annak tartalmát semmilyen módon, még hiperhivatkozáson vagy hivatkozáson keresztül sem reprodukálja, kivéve, ha a cég erre kifejezetten írásban engedélyezi.

 

A PINTURAS DECOLOR, SL Weboldal más, harmadik fél által kezelt weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz annak érdekében, hogy megkönnyítse a Felhasználó hozzáférését az együttműködő és/vagy szponzoráló cégek információihoz. Ennek megfelelően a társaság nem vállal felelősséget az említett weboldalak tartalmáért, és nem vállal kezességet és/vagy nem kínálja fel azokat a szolgáltatásokat és/vagy információkat, amelyeket harmadik fél linkjein keresztül harmadik félnek kínálhat.

 

A Felhasználó korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot biztosít a Weboldal főoldalára mutató hivatkozások létrehozására, kizárólag magáncélú és nem kereskedelmi célból. A Weboldalunkra mutató hivatkozást tartalmazó webhelyek (i) nem utalhatnak arra, hogy a vállalat az adott webhelyet, szolgáltatásait vagy termékeit ajánlja; (ii) nem tüntethetik fel hamisan a társasággal fennálló kapcsolatukat, és nem állíthatják, hogy a vállalat engedélyezte az ilyen hivatkozást, és nem tartalmazhat a vállalat védjegyeit, megnevezéseit, kereskedelmi neveit, logóit vagy más megkülönböztető jeleit; (iii) nem tartalmazhat olyan tartalmat, amely rossz ízlésűnek, obszcénnek, sértőnek, ellentmondásosnak tekinthető, és amely nemi, faji vagy vallási alapú, a közrendbe ütköző vagy illegális erőszakra vagy megkülönböztetésre buzdít; (iv) a főoldalon kívül nem hivatkozhat a Webhely egyetlen oldalára sem; (v) hivatkoznia kell a Webhely saját címére, anélkül, hogy lehetővé tenné, hogy a linket létrehozó weboldal reprodukálja a Weboldalt a webhelye részeként vagy annak egyik „keretében”, vagy „böngészőt” hozzon létre a Webhely bármely oldalán . A PINTURAS DECOLOR, SL bármikor kérheti a Weboldalra mutató hivatkozások eltávolítását, majd azt haladéktalanul el kell távolítania. A Társaság nem tudja ellenőrizni a Weboldalra hivatkozásokat létesítő más weboldalak által biztosított információkat, tartalmat, termékeket vagy szolgáltatásokat.

 

Következésképpen a PINTURAS DECOLOR, SL semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen webhelyekkel kapcsolatos bármely vonatkozásért.

Egyes Szolgáltatások használatához a Felhasználóknak előzetesen meg kell adniuk bizonyos személyes adatokat. Ennek érdekében a PINTURAS DECOLOR, SL a Személyes Adatokat a Személyes Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően automatikusan feldolgozza. Ehhez a Felhasználó hozzáférhet a személyes adatok kezelése során követett szabályzathoz, valamint a korábban meghatározott célok megállapításához, a jelen Weboldalon bemutatott Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

A PINTURAS DECOLOR, SL fenntartja a jogot, hogy „süti” technológiát használjon a Weboldalon annak érdekében, hogy Önt gyakori Felhasználóként ismerje fel, és személyre szabja a Weboldal használatát azáltal, hogy előre kiválasztja a nyelvet, vagy kívántabb vagy konkrétabb tartalmat. A Weboldal, illetve a nevében eljáró harmadik fél által használt „cookie-k” csak egy névtelen felhasználóhoz és annak számítógépéhez kapcsolódnak, önmagukban nem adják meg a felhasználó személyes adatait.

 

A sütik olyan fájlok, amelyeket egy webszerveren keresztül küldenek a böngészőnek, hogy rögzítsék a Felhasználó navigációját a Weboldalon, amikor a Felhasználó engedélyezi azok fogadását. Ön viszont törölheti a "cookie-kat", amelyekhez olvassa el böngészője használati utasítását.

 

A sütiknek köszönhetően a vállalkozás képes felismerni a Felhasználó által tartalomszolgáltatáshoz használt számítógépének böngészőjét, megjeleníteni böngészési és hirdetési preferenciáit, valamint felismerni demográfiai profiljaikat a látogatások és forgalmi paraméterek mérésére, a haladás ellenőrzésére. és a bejegyzések száma.

A jelen Weboldal szolgáltatásának és egyéb szolgáltatásainak nyújtása elvileg határozatlan időre szól. A társaság azonban a portálszolgáltatások bármelyikét megszüntetheti vagy felfüggesztheti. A társaság lehetőség szerint bejelenti az adott szolgáltatás nyújtásának megszüntetését vagy felfüggesztését.

Általánosságban elmondható, hogy a Weboldalon kínált tartalom és szolgáltatások csupán tájékoztató jellegűek. Ezért ezek felajánlásával a PINTURAS DECOLOR, SL nem vállal semmilyen garanciát vagy nyilatkozatot a Weboldalon kínált tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozóan, ideértve például a jogszerűségre, megbízhatóságra, hasznosságra, valódiságra, pontosságra vagy értékesíthetőségre vonatkozó garanciákat. , kivéve, ha az ilyen nyilatkozatok és szavatosság törvényileg nem zárható ki.

A PINTURAS DECOLOR, SL semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatásnyújtás ellehetetlenülése esetén, ha ez az áramellátás, a távközlési vezetékek huzamosabb ideig tartó kimaradása, társadalmi konfliktusok, sztrájkok, lázadások, robbanások, árvizek, cselekmények vagy mulasztások miatt következett be. Kormányzat, és általában minden vis maior vagy véletlen esemény esetén.

Jelen Általános Feltételekre, valamint a Weboldal használatára a spanyol jogszabályok az irányadók, amelyek az értelmezés, érvényesség és végrehajtás tekintetében jelen feltételekben nem szereplő kérdésekben alkalmazandók.

A PINTURAS DECOLOR, SL és a Felhasználó, kifejezetten lemondva minden más joghatóságról, az ALBACETE bíróságaihoz fordul minden, a jelen Általános Feltételek létezéséből, értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitás ügyben; Kivéve azokat az eseteket, amikor a felhasználó a vonatkozó törvények szerint fogyasztói vagy felhasználói státusszal rendelkezik, amelyekben ez a pont nem alkalmazandó.


Abban az esetben, ha a jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely kikötése végrehajthatatlan vagy semmis a vonatkozó jogszabályok vagy bírósági vagy közigazgatási határozat eredményeként, az említett végrehajthatatlanság vagy semmisség nem teszi a jelen Általános Használati Feltételeket végrehajthatatlanná vagy semmissé. Ilyen esetekben a PINTURAS DECOLOR, SL módosítja vagy kicseréli a kikötést egy olyan érvényes és végrehajtható másikra, amely lehetőség szerint eléri az eredeti kikötésben megfogalmazott célt és követelést.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]