Ön szakember vagy forgalmazó?

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Cégnév: PINTURAS DECOLOR, SL (a továbbiakban: „Vállalat” vagy „Felelős”). CIF: B02021459 Cím: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanyolország Adatvédelemmel kapcsolatos kommunikációra vonatkozó e-mail: decolor@decolor.com
  • Alkalmazandó előírások:
Adatkezelési tájékoztatónkat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése során történő védelméről szóló 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével összhangban alakítottuk ki. ezen adatok szabad áramlását, és amellyel a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyezi, és ami nem mond ellent a fent említett rendeletnek, a személyes adatok védelméről szóló spanyol jogi keret rendelkezései. Adatainak rendelkezésünkre bocsátásával kijelenti, hogy elolvasta és megismerte a jelen Adatkezelési tájékoztatót, és egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak az itt meghatározott célok és feltételek szerinti kezeléséhez. A Vállalat módosíthatja ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy az új jogszabályokhoz, joggyakorlathoz vagy a Spanyol Adatvédelmi Ügynökség értelmezéséhez igazodjon. Ezeket az adatvédelmi feltételeket kiegészíthetik a Jogi nyilatkozat, a cookie-kra vonatkozó szabályzat és az általános feltételek, amelyeket adott esetben bizonyos termékekhez vagy szolgáltatásokhoz gyűjtenek, ha az említett hozzáférés a személyes adatok védelmére vonatkozó szakosodást feltételez.
Az Ön személyes adatainak általunk végzett kezelése a következő célokat szolgálja:
  • A cégünk által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, ezen a weboldalon részletezett információkkal látja el Önt.
  • Bérelje szolgáltatásainkat a megfelelő árajánlat/megrendelés elfogadásával és/vagy kereskedelmi szerződés aláírásával.
  • E-mailben és/vagy postai úton küldje el a szervezetünkkel kapcsolatos híreket és frissítéseket, valamint termék- és szolgáltatáskatalógusunk frissítéseit.
 
  • Az Ön adatainak megőrzési ideje:
Személyes adatait a hozzájárulásodtól kezdve megőrizzük, egészen addig, amíg azt visszavonod, vagy nem kéred a kezelés korlátozását. Ilyen esetekben az Ön adatait a törvény által előírt ideig zárolva tartjuk.
Az Ön adatai kezelésének jogszerűsége a kifejezett hozzájárulás, amelyet pozitív és megerősítő cselekmény útján (töltse ki a megfelelő űrlapot, és jelölje be a jelen szabályzat elfogadása melletti négyzetet) az Ön személyes adatainak megadásakor.  
  • Hozzájárulás adatai feldolgozásához:
 
A Felhasználó az űrlapok kitöltésével, az „Elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot” jelölőnégyzet bejelölésével és az adatok elküldéséhez történő kattintással, vagy az erre a célra engedélyezett fiókokon keresztül a Társaság részére e-mail küldésével kijelenti, hogy elolvasta és kifejezetten elfogadja jelen adatkezelési tájékoztatót. szabályzatát, és egyértelmű és kifejezett beleegyezését adja személyes adatainak a megjelölt céloknak megfelelő kezeléséhez. A Felhasználó igazolja, hogy elmúlt 14. életévét, így rendelkezik a személyes adatainak kezeléséhez és mindezekhez a hozzájárulás megadásához szükséges cselekvőképességgel a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.  
  • Adatkategóriák:
 
Az összegyűjtött adatok az azonosító adatok kategóriájára vonatkoznak, mint például: Név és vezetéknév, Telefon, Postacím, Cég, E-mail, valamint az IP-cím, amelyről az adatfelvételi űrlapot eléri.
Az Ön személyes adatai biztonságának és bizalmas kezelésének garantálása iránti elkötelezettségünk keretein belül tájékoztatjuk, hogy a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megtettük a személyes adatok biztonságának garantálása, valamint azok megváltoztatásának, elvesztésének, kezelésének vagy jogosulatlan hozzáférésének megakadályozása érdekében, figyelembe véve a az RGPD EU 679/2016 32. cikkének megfelelően a technológia állapotát, a tárolt adatok jellegét és a kockázatokat, amelyeknek ki vannak téve.
Adattovábbítás, illetve adatainak nemzetközi továbbítása nem várható, kivéve az adó-, kereskedelmi és távközlési jogszabályok által engedélyezett eseteket, valamint azokat az eseteket, amikor ezt az igazságügyi hatóság előírja.
Minden érdekelt félnek joga van megerősítést kérni arról, hogy kezeljük-e az őt érintő személyes adatokat vagy sem. Az érdekelt személyek jogosultak személyes adataikhoz hozzáférni, valamint kérhetik a pontatlan adatok helyesbítését, vagy adott esetben törlését, ha az adatokra – többek között – már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték. Az érintettek bizonyos körülmények között kérhetik adataik kezelésének korlátozását, ebben az esetben csak igényérvényesítés vagy védekezés céljából őrizzük meg azokat. Az érintettek sajátos helyzetükkel összefüggő okokból tiltakozhatnak adataik kezelése ellen. Az Adatkezelő leállítja az adatok kezelését, kivéve a kényszerítő erejű jogos okok, illetve az esetleges igények érvényesítését vagy védelmét.
  • Hogyan gyakorolhatom jogaimat?
Jogai gyakorlásához írhat a címre Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanyolország vagy E-mailt is küldhet a Felelősnek, vagy adott esetben az Adatvédelmi Megbízottnak decolor@decolor.com a választott jog gyakorlásához megfelelő nyomtatvány kérése. Opcionálisan felkeresheti az illetékes Ellenőrző Hatóságot, hogy további információkat szerezzen jogairól. Ne felejtsen el csatolni egy olyan dokumentum másolatát, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását.
[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]