Er du en profesjonell eller en distributør?

VILKÅR OG BETINGELSER

Eierskapet til denne nettsiden, decolor.com, (heretter nettstedet) tilsvarer: 

 

Ansvarlig: Tomas Huedo

Firmanavn: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Handelsnavn: Pinturas Decolor SL

Registrert kontor: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spania 

 

Kontakt:

 • Telefon: 967 441 714
 • E-post: decolor@decolor.com
 • Online kontaktskjema: https://www.decolor.com/contacto
 • Sosiale medier profiler: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Dette dokumentet (samt alle dokumentene nevnt her) regulerer vilkårene for bruken av denne nettsiden og kjøp eller anskaffelse av produkter og/eller tjenester på den (heretter betingelser). For formålene med disse betingelsene er det forstått at aktiviteten som PINTURAS DECOLOR, SL utvikler gjennom nettstedet inkluderer: Distribusjon av byggemateriale til bedrifter og enkeltpersoner gjennom forsendelse av transportbyrå eller lagerinnsamling. I tillegg til å lese disse vilkårene, før han går inn på, surfer og/eller bruker denne nettsiden, må brukeren ha lest den juridiske merknaden, retningslinjer for informasjonskapsler og retningslinjer for personvern og databeskyttelse til PINTURAS DECOLOR, SL Ved å bruke denne nettsiden eller ved å gjøre og/eller ber om anskaffelse av et produkt og/eller en tjeneste gjennom det, samtykker brukeren i å være bundet av disse betingelsene og av alt nevnt ovenfor, så hvis du ikke er enig i alt. Derfor må du ikke bruke denne nettsiden. På samme måte rapporteres det at disse betingelsene kan endres. Brukeren er ansvarlig for å konsultere dem hver gang han går inn på, blar gjennom og/eller bruker nettstedet, siden de som er i kraft på det tidspunktet anskaffelsen av produkter og/eller tjenester blir forespurt vil være gjeldende. For alle spørsmål som brukeren måtte ha i forhold til vilkårene, kan du kontakte eieren ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt ovenfor eller, der det er hensiktsmessig, ved å bruke kontaktskjemaet.

Tilgang, navigering og bruk av nettstedet gir brukerens tilstand (heretter referert til, utydelig, individuelt som bruker eller i fellesskap som brukere), som de er akseptert for, fra begynnelsen av surfing på nettstedet, alle betingelsene som er etablert her , så vel som deres påfølgende modifikasjoner, uten at det berører anvendelsen av de tilsvarende obligatoriske juridiske forskriftene, alt ettersom.

 

Brukeren påtar seg ansvaret for riktig bruk av nettstedet. Dette ansvaret vil strekke seg til:

 • Bruk denne nettsiden kun for å foreta juridisk gyldige forespørsler og kjøp eller anskaffelser.

 • Ikke foreta falske eller uredelige kjøp. Hvis det med rimelighet kan anses at et kjøp av denne art er foretatt, kan det kanselleres og relevante myndigheter vil bli informert.

 • Oppgi sann og lovlig kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse, postadresse og/eller andre data (se juridisk merknad og generelle bruksbetingelser).

 

Brukeren erklærer å være over 18 år og har rettslig kapasitet til å inngå kontrakter gjennom denne nettsiden.

 

Nettstedet er hovedsakelig rettet mot brukere bosatt i Spania. PINTURAS DECOLOR, SL sikrer ikke at nettstedet overholder lovene i andre land, verken helt eller delvis. PINTURAS DECOLOR, SL fraskriver seg alt ansvar som kan oppstå fra slik tilgang, og garanterer heller ikke forsendelser eller levering av tjenester utenfor Spania.

 

Brukeren kan formalisere, etter eget valg, med PINTURAS DECOLOR, SL kontrakten for salg av produktene og/eller tjenestene som ønskes i enhver.

Behørig registrerte brukere kan kjøpe på nettstedet ved hjelp av etablerte midler og skjemaer. De må følge online kjøps- og/eller anskaffelsesprosedyren til decolor.com, hvor flere produkter og/eller tjenester kan velges og legges til i handlekurven, handlekurven eller den endelige kjøpsplassen, og til slutt, klikk på: "UTFØR BESTILLINGEN" . På samme måte må brukeren fylle ut og/eller bekrefte informasjonen som er forespurt i hvert trinn, selv om kjøpsdataene kan endres under kjøpsprosessen, før betalingen utføres. Deretter vil brukeren motta en e-post som bekrefter at PINTURAS DECOLOR, SL har mottatt deres bestilling eller forespørsel om kjøp og/eller levering av tjenesten, det vil si ordrebekreftelsen. Og, der det er aktuelt, vil du også bli informert via e-post når kjøpet sendes. Der det er hensiktsmessig, kan denne informasjonen også gjøres tilgjengelig for brukeren gjennom deres personlige tilkoblingsrom til nettstedet. Når kjøpsprosedyren er avsluttet, samtykker brukeren i at nettstedet genererer en elektronisk faktura som sendes til brukeren via e-post. Og, der det er hensiktsmessig, gjennom din personlige tilkoblingsplass til nettstedet. På samme måte kan brukeren, hvis de ønsker det, få en kopi av papirfakturaen ved å be om den fra PINTURAS DECOLOR, SL ved å bruke kontaktplassene på nettstedet eller gjennom kontaktinformasjonen gitt ovenfor. Brukeren erkjenner å være klar over, på kjøpstidspunktet, visse spesielle salgsbetingelser som gjelder det aktuelle produktet og/eller tjenesten og som vises sammen med presentasjonen eller, der det er relevant, et bilde av det på siden. nettsiden, som viser, som eksempel, men ikke uttømmende, og ivaretar hvert enkelt tilfelle: navn, pris, komponenter, vekt, mengde, farge, detaljer om produktene eller egenskaper, måten de vil bli utført på og /eller o kostnadene ved fordeler; og erkjenner at gjennomføringen av kjøps- eller anskaffelsesordre materialiserer full og fullstendig aksept av de spesielle salgsbetingelsene som gjelder for hvert enkelt tilfelle. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er PINTURAS DECOLOR, SL ikke produsenten av produktene som selges eller som kan markedsføres på nettstedet. Selv om PINTURAS DECOLOR, SL gjør store anstrengelser for å sikre at informasjonen som vises på nettstedet er korrekt, kan noen ganger emballasjen og/eller materialene og/eller komponentene til produktene inneholde tilleggsinformasjon eller annen informasjon enn den som vises på nettstedet. Nettsted. Derfor må brukeren ikke bare vurdere informasjonen gitt av nettstedet, men også informasjonen som er tilgjengelig på merkingen, advarslene og/eller instruksjonene som følger med produktet. Kommunikasjonen, kjøpsordrene og betalingene som griper inn under transaksjonene som utføres på nettstedet kan lagres og oppbevares i de datastyrte registrene til PINTURAS DECOLOR, SL for å utgjøre et bevis for transaksjonene, i alle fall, med respekt for rimelighetene. sikkerhetsbetingelsene og gjeldende lover og forskrifter som er gjeldende i denne forbindelse, og spesielt i samsvar med RGPD og LOPDGDD og rettighetene som hjelper brukere i samsvar med personvernreglene til denne nettsiden (juridisk merknad og betingelser, generelle vilkår for bruk) .

Alle kjøpsordrer mottatt av PINTURAS DECOLOR, SL gjennom nettstedet er underlagt tilgjengeligheten til produktene og/eller det faktum at ingen omstendighet eller årsak til force majeure (klausul ni i disse betingelsene) påvirker deres levering og/eller leveringen. av tjenester. Dersom det er vanskeligheter med levering av produkter eller det ikke er produkter på lager, forplikter PINTURAS DECOLOR, SL seg til å kontakte brukeren og tilbakebetale ethvert beløp som måtte ha blitt betalt som et beløp. Dette vil være like aktuelt i tilfeller der levering av en tjeneste blir umulig.

Prisene som vises på nettstedet er de endelige, i euro (€) og inkluderer skatter, med mindre på grunn av juridiske krav, spesielt i forhold til merverdiavgift, er en annen sak indikert og brukt.

 

Fraktkostnader er inkludert i de endelige prisene på produktene som vist på nettstedet. Dermed utfører PINTURAS DECOLOR, SL leverings- og/eller frakttjenester gjennom TIPSA.

 

Ikke i noe tilfelle vil nettstedet automatisk legge tilleggskostnader til prisen på et produkt eller en tjeneste, men kun de som brukeren har valgt og valgt frivillig og fritt.

 

Prisene kan endres når som helst, men eventuelle endringer vil ikke påvirke bestillinger eller kjøp som brukeren allerede har mottatt en ordrebekreftelse på.

 

De aksepterte betalingsmidlene vil være: Kreditt- eller debetkort, bankoverføring, Bizum og PayPal.

 

Kredittkort vil bli gjenstand for sjekker og autorisasjoner fra den utstedende banken, hvis nevnte enhet ikke autoriserer betaling, vil PINTURAS DECOLOR, SL ikke være ansvarlig for noen forsinkelser eller manglende levering og vil ikke være i stand til å formalisere noen kontrakt med brukeren.

 

Når PINTURAS DECOLOR, SL mottar kjøpsordren fra brukeren gjennom nettstedet, vil det bli foretatt en forhåndsgodkjenning på det tilsvarende kortet for å sikre at det er tilstrekkelig med midler til å fullføre transaksjonen. Belastningen på kortet vil bli foretatt på det tidspunktet forsendelsesbekreftelsen og/eller bekreftelsen av tjenesten som tilbys sendes til Brukeren på den måten og eventuelt på det etablerte stedet.

 

I alle fall bekrefter brukeren ved å klikke på "FULLFØR KJØP" at betalingsmetoden som brukes er deres, eller at vedkommende, der det er relevant, er den legitime eieren av gavekortet eller kredittkortet.

 

Kjøps- eller anskaffelsesordrene der brukeren velger bankoverføring som betalingsmetode, vil bli reservert i 5 kalenderdager fra bekreftelsen av bestillingen for å gi nok tid til at bankoverføringen kan tas i betraktning av betalingssystemet. brukt av PINTURAS DECOLOR, SL for nettstedet. Når systemet mottar overføringen, vil bestillingen bli klargjort og administrert for forsendelse. Ved å bruke denne betalingsmåten må brukeren sørge for at de oppgir riktig beløp for kjøpsordren, samt kontonummer og overføringsreferanse. Ved en feil vil ikke PINTURAS DECOLOR, SL kunne validere bestillingen, som vil bli kansellert.

I de tilfellene hvor det er hensiktsmessig å utføre den fysiske leveringen av den avtalte varen, vil leveransene bli utført innenfor følgende territorium: Spania (halvøya og Balearene). Bortsett fra de tilfellene der det er uforutsette eller ekstraordinære omstendigheter eller, der det er hensiktsmessig, avledet fra personaliseringen av produktene, vil kjøpsordren som består av produktene som er oppført i hver kjøpsbekreftelse, leveres innen perioden angitt på nettstedet i henhold til fraktmetode valgt av brukeren og i alle fall innen en maksimal periode på 30 kalenderdager fra datoen for ordrebekreftelsen.

 

Hvis PINTURAS DECOLOR, SL av en eller annen grunn ikke kunne overholde leveringsdatoen, vil den kontakte brukeren for å informere ham om denne omstendigheten, og han kan velge å fortsette med kjøpet ved å etablere en ny leveringsdato eller kansellere bestillingen med full refusjon av betalt pris. Uansett skjer hjemlevering på virkedager.

Dersom det er umulig å levere bestillingen på grunn av brukerens fravær, kan bestillingen returneres til lageret. Imidlertid vil transportøren legge igjen et varsel som forklarer hvor bestillingen er og hvordan den skal leveres igjen.

 

Dersom brukeren ikke skal være på leveringsstedet innen avtalt tid, må han eller hun kontakte PINTURAS DECOLOR, SL for å avtale levering en annen dag.

 

I tilfelle det har gått 30 dager siden bestillingen din er tilgjengelig for levering, og den ikke har blitt levert av årsaker som ikke kan tilskrives PINTURAS DECOLOR, SL, vil det bli forstått at brukeren ønsker å trekke seg fra kontrakten, og det vil bli vurdert avsluttet. Som en konsekvens av oppsigelsen av kontrakten, vil alle betalinger mottatt fra brukeren bli returnert, med unntak av tilleggsutgifter som følge av brukerens eget valg av en annen leveringsmetode enn den rimeligste ordinære leveringsmetoden som tilbys av nettstedet. unødig forsinkelse og i alle fall innen maksimalt 14 dager fra datoen da kontrakten anses som oppsagt.

 

Brukeren må imidlertid ha i bakhodet at transporten som følger av vedtaket kan ha en merkostnad som kan overføres til ham. For formålene med disse vilkårene skal det forstås at leveringen har funnet sted eller at bestillingen har blitt levert i det øyeblikket brukeren eller en tredjepart angitt av brukeren får vesentlig besittelse av produktene, som vil bli akkreditert av signaturen på mottak av bestillingen på avtalt leveringsadresse.

 

Risikoen som kan oppstå fra produktene vil bæres av brukeren fra leveringstidspunktet. Brukeren erverver eiendomsretten til produktene når PINTURAS DECOLOR, SL mottar full betaling av alle skyldige beløp i forhold til kjøpet eller anskaffelsen som er foretatt, inkludert fraktkostnader, eller på leveringstidspunktet, dersom det finner sted på et tidspunkt etter full mottakelse av beløpet som skal betales av PINTURAS DECOLOR, SL

 

I samsvar med bestemmelsene i lov 37/1992 av 28. desember om merverdiavgift (MVA), vil kjøpsordrer for levering og/eller levering forstås å være lokalisert i territoriet for anvendelse av spansk merverdiavgift dersom leveringsadressen er på spansk territorium unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melilla. Den gjeldende merverdiavgiftssatsen vil være den som til enhver tid er lovlig, avhengig av den aktuelle varen.

Brukeren informeres om at i tilfelle han oppdager at det har oppstått en feil ved å legge inn nødvendige data for å behandle kjøpsforespørselen hans på nettstedet, kan han endre dem ved å kontakte PINTURAS DECOLOR, SL gjennom kontaktområdene som er aktivert på nettstedet, og, der det er hensiktsmessig, gjennom de som er i stand til å kontakte kundeservice, og/eller ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt i første ledd (Generell informasjon). På samme måte kan denne informasjonen også korrigeres av brukeren gjennom hans personlige tilkoblingsrom til nettstedet.

I alle fall har brukeren, før han klikker på "FULLFØR KJØP" tilgang til plassen, handlekurven eller handlekurven hvor deres kjøpsforespørsler er skrevet ned og kan gjøre endringer.

På samme måte henvises brukeren til å konsultere den juridiske merknaden og de generelle bruksvilkårene for å få mer informasjon om hvordan de kan utøve sin rett til retting som fastsatt i den organiske loven om beskyttelse av personopplysninger.

Med mindre annet er bestemt ved lov, vil PINTURAS DECOLOR, SL ikke akseptere noe ansvar for følgende tap, uavhengig av deres opprinnelse:

 

 • Eventuelle tap som ikke kan tilskrives noe brudd fra deg.
 • Forretningstap (inkludert tap av fortjeneste, inntekt, kontrakter, forventede besparelser, data, tap av goodwill eller unødvendige utgifter).
 • Ethvert annet indirekte tap som ikke var rimelig forutsigbart av begge parter på det tidspunktet kontrakten for salg av produktene ble formalisert mellom begge parter.

 

På samme måte begrenser PINTURAS DECOLOR, SL også sitt ansvar i følgende tilfeller:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL anvender alle tiltak knyttet til å gi en nøyaktig visning av produktet på nettstedet, men det er ikke ansvarlig for de minste forskjeller eller unøyaktigheter som kan eksistere på grunn av manglende skjermoppløsning, eller nettleserproblemer som kan oppstå. eller andre av denne arten.
 • PINTURAS DECOLOR, SL vil handle med den største aktsomhet for å gjøre produktet som er gjenstand for kjøpsordren tilgjengelig for selskapet som har ansvaret for å transportere det. Det er imidlertid ikke ansvarlig for skader som følge av feil i transporten, spesielt på grunn av årsaker som streik, veioppbevaring og generelt andre typiske for sektoren, som resulterer i forsinkelser, tap eller tyveri av produktet.
 • Tekniske feil som på grunn av tilfeldige årsaker eller av annen art hindrer normal drift av tjenesten via Internett. Mangel på tilgjengelighet av nettstedet av vedlikehold eller andre årsaker, som hindrer tjenesten i å være tilgjengelig. PINTURAS DECOLOR, SL stiller alle midler til sin disposisjon for å gjennomføre kjøps-, betalings- og frakt-/leveringsprosessen av produktene, men fraskriver seg ansvaret for årsaker som ikke kan tilskrives det, tilfeldige hendelser eller force majeure.
 • PINTURAS DECOLOR, SL vil ikke holdes ansvarlig for misbruk og/eller slitasje av produktene som har blitt brukt av brukeren. Samtidig vil PINTURAS DECOLOR, SL ikke være ansvarlig for en feilaktig retur gjort av brukeren. Det er brukerens ansvar å returnere riktig produkt.
 • Generelt vil PINTURAS DECOLOR, SL ikke holdes ansvarlig for brudd eller forsinkelser i å overholde noen av forpliktelsene som er påtatt, når det skyldes hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll, det vil si på grunn av force major, og dette kan inkludere, som eksempel, men ikke uttømmende:
  • Streik, lockout eller andre arbeidskamper.
  • Sivilt bråk, opprør, invasjon, terrortrussel eller terrorangrep, krig (erklært eller uerklært) eller trussel eller forberedelse til krig.
  • Brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, innsynkning, epidemi eller annen naturkatastrofe.
  • Umulig å bruke tog, skip, fly, motortransport eller andre transportmidler, offentlig eller privat.
  • Manglende evne til å bruke offentlige eller private telekommunikasjonssystemer.
  • Lover, dekreter, lover, forskrifter eller restriksjoner fra enhver regjering eller offentlig myndighet.

 

På denne måten vil forpliktelsene bli suspendert i perioden som årsaken til force majeure fortsetter, og PINTURAS DECOLOR, SL vil ha en forlengelse av fristen for å oppfylle dem i en periode som tilsvarer varigheten av kraftårsaken majeure.

 

PINTURAS DECOLOR, SL vil bruke alle rimelige midler for å finne en løsning som gjør at vi kan oppfylle våre forpliktelser til tross for årsaken til force majeure.

Ved å bruke dette nettstedet godtar brukeren at det meste av kommunikasjonen med PINTURAS DECOLOR, SL er elektronisk (e-post eller meldinger publisert på nettstedet).

 

For kontraktsmessige formål godtar brukeren å bruke dette elektroniske kommunikasjonsmidlet og erkjenner at alle kontrakter, varsler, informasjon og annen kommunikasjon som PINTURAS DECOLOR, SL sender elektronisk, er i samsvar med de juridiske kravene om å være skriftlig. Denne betingelsen vil ikke påvirke rettighetene som er anerkjent av loven til brukeren.

 

Brukeren kan sende varsler og/eller kommunisere med PINTURAS DECOLOR, SL gjennom kontaktinformasjonen gitt i disse vilkårene og, der det er hensiktsmessig, gjennom kontaktområdene på nettstedet.

På samme måte, med mindre annet er angitt, PINTURAS DECOLOR, SL

Du kan kontakte og/eller varsle brukeren via e-post eller på oppgitt postadresse.

Ingen fraskrivelse fra PINTURAS DECOLOR, SL av en spesifikk juridisk rettighet eller handling eller mangel på et krav fra PINTURAS DECOLOR, SL om streng overholdelse av brukerens forpliktelser vil innebære, heller ikke et frafall av andre rettigheter eller handlinger avledet av en kontrakten eller betingelsene, og det vil heller ikke frita brukeren fra oppfyllelsen av sine forpliktelser.

 

Ingen fraskrivelse fra PINTURAS DECOLOR, SL av noen av disse betingelsene eller av rettigheter eller handlinger som oppstår fra en kontrakt skal tre i kraft, med mindre det er uttrykkelig fastslått at det er en fraskrivelse og er formalisert og kommunisert til brukeren skriftlig.

Hvis noen av disse vilkårene ble erklært ugyldige ved en fast beslutning utstedt av en kompetent myndighet, vil resten av klausulene forbli i kraft, uten å bli påvirket av nevnte ugyldighetserklæring.

PINTURAS DECOLOR, SL vil ikke være ansvarlig på noen måte i tilfelle det er umulig å yte tjeneste, hvis dette skyldes langvarige avbrudd i strømforsyningen, telekommunikasjonslinjer, sosiale konflikter, streiker, opprør, eksplosjoner, flom, handlinger og unnlatelser fra Regjeringen, og generelt, alle tilfeller av force majeure eller tilfeldig hendelse.

Disse vilkårene og ethvert dokument som det vises til uttrykkelig i disse, utgjør hele avtalen mellom brukeren og PINTURAS DECOLOR, SL i forhold til salgsobjektet og erstatter enhver annen pakt, avtale eller tidligere løfte som er avtalt muntlig eller skriftlig. samme deler.

Brukeren og PINTURAS DECOLOR, SL erkjenner å ha samtykket til inngåelsen av en kontrakt uten å ha stolt på noen uttalelse eller løfte fra den andre parten, bortsett fra det som er uttrykkelig nevnt i disse vilkårene.

Informasjonen eller dataene av personlig karakter som brukeren gir til PINTURAS DECOLOR, SL i løpet av en transaksjon på nettstedet, vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i retningslinjene for databeskyttelse (juridisk merknad, personvernerklæring og informasjonskapsler) . Ved å gå inn på, surfe og/eller bruke nettstedet, samtykker brukeren til behandlingen av nevnte informasjon og data og erklærer at all informasjon eller data som er oppgitt er sanne.

Tilgang, navigering og/eller bruk av denne nettsiden og produktkjøpskontraktene gjennom den vil være underlagt spansk lovgivning.

Enhver uenighet, problem eller uenighet som oppstår eller er relatert til tilgang, navigasjon og/eller bruk av nettstedet, eller med tolkning og utførelse av disse betingelsene, eller med salgskontraktene mellom PINTURAS DECOLOR, SL og brukeren, vil være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de spanske domstolene.

Brukeren kan sende PINTURAS DECOLOR, SL sine klager, krav eller andre kommentarer de ønsker å komme med gjennom kontaktinformasjonen oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene (Generell informasjon).

 

I tillegg har PINTURAS DECOLOR, SL offisielle kravskjemaer tilgjengelig for forbrukere og brukere, og som de kan be om fra PINTURAS DECOLOR, SL når som helst, ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene (Generell informasjon).

 

På samme måte, hvis det oppstår en tvist fra inngåelsen av denne kjøpskontrakten mellom PINTURAS DECOLOR, SL og brukeren, kan brukeren som forbruker be om en utenrettslig tvistløsning, i samsvar med EU-forordning nr. 524/2013 i Europaparlamentet og rådet av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker. Du kan få tilgang til denne metoden via nettstedet: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]