Bent u een professional of een distributeur?

KWALITEITSBELEID EN MILIEUBEHEER

De Algemene Directie van VERF KLEUR zich bewust van het groeiende belang van kwaliteit in de huidige markten en goed milieubeheer, zet het zich in voor de implementatie en voortdurende verbetering van een geïntegreerd kwaliteits- en milieubeheersysteem in overeenstemming met de UNE-EN ISO 9001:2015 en UNE-EN ISO 14001: 2015, voor zijn activiteiten, dat wil zeggen voor de “ONTWIKKELING EN VERVAARDIGING VAN VERF EN VERNISSEN”

KLEUREN VERF verstaat onder Kwaliteit en goed Milieubeheer al die acties gericht op het bereiken van:


  • Een continue verbetering van onze producten en diensten.
  • Voldoen aan de wettelijke eisen die van invloed zijn op onze organisatie en andere eisen die de organisatie onderschrijft met betrekking tot haar milieuaspecten, de eisen van onze klanten, andere belanghebbenden en die van onszelf.
  • Adequate communicatie en training van het personeel van het bedrijf, evenals hun volledige medewerking.
  • Dat fouten worden gebruikt om te leren en de oorzaken die ze veroorzaken te elimineren.
  • Duurzame ontwikkeling, respect voor het milieu en preventie van vervuiling
  • Dat elke persoon verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn werk en de bescherming van het milieu, evenals de verificatie ervan volgens de vastgestelde plannen.

Voor zover we in staat zijn om deze aspecten te verbeteren, komen we dichter bij onze fundamentele doelstelling "volledig voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten".


De Algemene Directie van VERF KLEUR spreekt de vaste verbintenis uit om zijn kwaliteits- en milieubeheerbeleid uit te voeren, evenals om de nodige herzieningen en updates uit te voeren.

         

De Roda, 02 oktober 2017

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]