Jesteś profesjonalistą lub dystrybutorem?

POLITYKA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Dyrekcja Generalna MALATURA KOLOR świadomy rosnącego znaczenia jakości na obecnych rynkach oraz dobrego zarządzania środowiskiem, zobowiązuje się do wdrażania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg UNE-EN ISO 9001:2015 oraz UNE-EN ISO 14001:2015 , za swoją działalność, czyli za „ROZWÓJ I PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW”

FARBY KOLOROWE rozumie jako Jakość i Dobre Zarządzanie Środowiskowe wszystkie te działania mające na celu osiągnięcie:


  • Ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług.
  • Przestrzegaj wymagań prawnych, które mają wpływ na naszą organizację oraz innych wymagań, które organizacja akceptuje, związanych z jej aspektami środowiskowymi, wymaganiami naszych klientów, innych zainteresowanych stron i naszymi własnymi.
  • Odpowiednia komunikacja i przeszkolenie pracowników firmy, a także ich pełna współpraca.
  • Że błędy są wykorzystywane do uczenia się i eliminowania przyczyn, które je generują.
  • Zrównoważony rozwój, poszanowanie środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Że każda osoba jest odpowiedzialna za jakość swojej pracy i ochronę Środowiska oraz jego weryfikację zgodnie z ustalonymi planami.

W zakresie, w jakim uda nam się poprawić te aspekty, będziemy bliżej naszego podstawowego celu „pełnego zaspokojenia wymagań i oczekiwań naszych klientów”.


Dyrekcja Generalna MALATURA KOLOR wyraża zdecydowane zobowiązanie do realizacji swojej polityki zarządzania jakością i środowiskiem, a także do przeprowadzania odpowiednich zmian i aktualizacji.

         

Roda, 02.10.2017

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]