Sunteți profesionist sau distribuitor?

AVERTISMENT LEGAL

În conformitate cu prevederile articolului 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic (în continuare, LSSI-CE), informațiile sunt expres, precise și fără echivoc, atât pentru destinatarii serviciului, cât și pentru organelor competente, a urmatoarelor aspecte legate de furnizorul de servicii societatii informationale:

 • Numele nostru: PINTURAS DECOLOR, SL
 • CIF/NIF-ul nostru: B02021459
 • Activitatea noastră principală: FABRICAREA VOPSELELOR, ACOPORISILOR, LACURILOR SI TRATAMENTE SPECIALIZATE IN DECORARE, CONSTRUCTII, LEMN SI METAL
 • Adresa noastră: PG INDUSTRIAL EL SALVADOR, BUDUL 3º, parc 4 și 5, CP 02630, La Roda (Albacete)
 • Numărul nostru de telefon de contact: 967441714
 • Adresa noastră de e-mail de contact: decolor@decolor.es
 • Siteul nostru: www.decolor.com
 • Pentru încrederea și siguranța dumneavoastră, vă informăm că suntem o entitate înregistrată la următorul Registrul Comerțului Albacete: Fila AB-1827, folio 21, Volumul 785, Cartea 549, Secțiunea 8, Înregistrarea 11.

PINTURAS DECOLOR, SL vă salută și vă invită să citiți cu atenție Condițiile Generale de Utilizare ale acestui Website (în continuare, „Condițiile Generale de Utilizare”), care descriu termenii și condițiile care vor fi aplicabile navigării dumneavoastră prin acesta, în conformitate cu cele stabilite. în reglementările spaniole aplicabile. Deoarece compania poate modifica acești Termeni de utilizare în viitor, vă recomandăm să îi vizitați periodic pentru a fi informat în mod corespunzător cu privire la modificările efectuate.
În scopul ca utilizarea Website-ului să respecte criteriile de transparență, claritate și simplitate, PINTURAS DECOLOR SL informează Utilizatorul că orice sugestie, îndoială sau întrebare cu privire la Condițiile Generale de Utilizare va fi primită și rezolvată prin contactarea companiei prin intermediul e-mail marketing@decolor.com

PINTURAS DECOLOR SL furnizează conținutul și serviciile care sunt disponibile pe Site, sub rezerva prezentelor Condiții Generale de Utilizare, precum și politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica de protecție a datelor”). Accesul la acest Website sau utilizarea acestuia în orice mod vă conferă calificarea de „Utilizator” și implică acceptarea fără rezerve a fiecăreia dintre aceste Condiții Generale de Utilizare, compania rezervându-și dreptul de a le modifica în orice moment. In consecinta, va fi responsabilitatea fiecarui Utilizator sa citeasca cu atentie Conditiile Generale de Utilizare in vigoare de fiecare data cand acceseaza acest Website, asa ca in cazul in care nu este de acord cu oricare dintre acestea prevazute aici, trebuie sa va abtineti de la utilizarea acestui Website.

De asemenea, sunteți avertizat că, ocazional, pot fi stabilite condiții speciale pentru utilizarea conținutului și/sau serviciilor specifice de pe Site, utilizarea conținutului sau serviciilor menționate va presupune acceptarea condițiilor particulare specificate în acesta.

Prin intermediul Site-ului, PINTURAS DECOLOR, SL oferă Utilizatorilor posibilitatea de a accesa: Informații despre companie, datele sale de contact, produsele și serviciile sale, tarifele sale, ofertele sale comerciale, locația acesteia – O secțiune de contact pentru a face întrebări prin furnizarea datelor dumneavoastră personale – Link-uri pentru accesarea rețelelor sociale (denumite în continuare „Serviciile”).

În cadrul respectării legislației în vigoare, cuprinsă în Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, al cărei scop este de a garanta și proteja, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor fizice, și în special onoarea și viața privată a acestora, PINTURAS DECOLOR, SL informeaza utilizatorii ca pe acest site sunt solicitate si inregistrate datele personale folosind formularul din sectiunea contact. Dacă doriți să aflați mai multe despre protejare Date personale pe care ni le furnizați, puteți accesa secțiunea Politica de confidențialitate și Politica cookie.

Atunci când pentru accesul la anumite conținuturi sau servicii este necesară furnizarea datelor cu caracter personal, Utilizatorii vor garanta veridicitatea, acuratețea, autenticitatea și valabilitatea acestora. Compania va acorda acestor date tratamentul automatizat corespunzator in functie de natura sau scopul acestora, in termenii indicati in sectiunea Politica de protectie a datelor.

Utilizatorul recunoaște și acceptă că tot conținutul afișat pe Site și, în special, desenele, textele, imaginile, logo-urile, pictogramele, butoanele, software-ul, denumirile comerciale, mărcile sau orice alte semne susceptibile de utilizare industrială și/sau comercială sunt supuse la drepturile de proprietate intelectuală și toate mărcile, denumirile comerciale sau semnele distinctive, toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală, asupra conținutului și/sau a oricăror alte elemente introduse în pagină, care sunt proprietatea exclusivă a PINTURAS DECOLOR SL și/sau a terților, care au dreptul exclusiv de a le folosi în trafic economic. Din toate aceste motive, Utilizatorul se obligă să nu reproducă, copie, distribuie, pune la dispoziție sau în orice alt mod să comunice public, să transforme sau să modifice un astfel de conținut, ținând societatea fără răspundere față de orice pretenție care decurge din nerespectarea unor astfel de obligații. În nici un caz accesul la Site nu implică niciun fel de renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a acestor drepturi, cu excepția cazului în care se stabilește altfel în mod expres. Aceste Condiții Generale de Utilizare a Site-ului nu conferă Utilizatorilor niciun alt drept de a utiliza, altera, exploata, reproduce, distribui sau comunica public Site-ul și/sau Conținutul acestuia, altul decât cele prevăzute în mod expres aici. Orice altă utilizare sau exploatare a oricăror drepturi va fi supusă autorizației prealabile și exprese acordate special în acest scop de către PINTURAS DECOLOR, SL sau terțul proprietar al drepturilor afectate. Conținuturile, textele, fotografiile, desenele, siglele, imaginile, sunete, programe de calculator, coduri sursă și, în general, orice creație intelectuală existentă pe acest site, precum și site-ul în sine în ansamblu, ca operă artistică multimedia, sunt protejate drept drepturi de autor prin legislația privind proprietatea intelectuală. PINTURAS DECOLOR, SL este proprietarul elementelor care alcătuiesc designul grafic al Website-ului, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, textele, imaginile, texturile, grafica și orice alt conținut al Website-ului sau, în orice caz , are autorizația corespunzătoare pentru utilizarea elementelor menționate. Codul sursă, desenele grafice, imaginile, fotografiile, sunetele, animațiile, software-ul, textele, precum și informațiile și conținutul colectat pe acest site sunt protejate de legislația spaniolă privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială în favoarea PINTURAS DECOLOR, SL iar reproducerea și/sau publicarea, integrală sau parțială, a site-ului web, nici prelucrarea computerizată, distribuirea, diseminarea, modificarea, transformarea sau decompilarea acestuia, nici alte drepturi recunoscute legal proprietarului său, nu sunt permise fără permisiune. în scris, PINTURAS DECOLOR, SL Utilizatorul, exclusiv și exclusiv, poate folosi materialul care apare pe acest site pentru uz personal și privat, iar utilizarea acestuia în scopuri comerciale sau pentru a se angaja în activități ilicite este interzisă. Toate drepturile derivate din proprietatea intelectuală sunt rezervate în mod expres de PINTURAS DECOLOR, SL De asemenea, este interzisă ștergerea, sustragerea și/sau manipularea „dreptului de autor” precum și a dispozitivelor tehnice de protecție, sau a oricăror mecanisme de informare pe care le poate conține conținutul. Utilizatorul acestui Site se obligă să respecte drepturile enunțate și să evite orice acțiune care le-ar putea prejudicia, rezervându-se în toate cazurile societatea să exercite orice mijloace legale sau acțiuni care îi corespund în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială. Utilizatorul se obligă să: să facă o utilizare adecvată și legală a Site-ului, precum și a conținuturilor și serviciilor, în conformitate cu: (i) legislația aplicabilă în orice moment; (ii) Condițiile generale de utilizare a site-ului web; (iii) moralitatea general acceptată și bunele obiceiuri și (iv) ordinea publică. Asigurați-vă toate mijloacele și cerințele tehnice necesare pentru a accesa Site-ul. Furnizați informații veridice completând formularele conținute pe Site cu datele dumneavoastră personale și păstrându-le actualizate în permanență astfel încât să răspundă, în orice moment, la situația reală a Utilizatorului. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice declarații false sau inexacte făcute și pentru orice prejudiciu cauzat companiei sau terților din cauza informațiilor furnizate. Cu toate acestea, așa cum este stabilit în secțiunea anterioară, Utilizatorul trebuie, de asemenea, să se abțină de la:
 1. Faceți o utilizare neautorizată sau frauduloasă a Site-ului și/sau a conținutului acestuia în scopuri sau efecte ilicite, interzise în prezentele Condiții Generale de Utilizare, dăunătoare drepturilor și intereselor terților, sau care în orice mod poate deteriora, dezactiva, supraîncărca, deteriora sau împiedică utilizarea normală a serviciilor sau documentelor, fișierelor și a tot felul de conținut stocat în orice echipament informatic.
 2. Accesați sau încercați să accesați resurse sau zone restricționate ale Site-ului, fără a respecta condițiile necesare pentru accesul menționat.
 3. Cauza daune sistemelor fizice sau logice ale Site-ului, furnizorilor acestuia sau terților.
 4. Introduceți sau răspândiți viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care sunt de natură să provoace daune sistemelor fizice sau logice ale companiei, furnizorilor acesteia sau terților.
 5. Încercarea de a accesa, utiliza și/sau manipula datele companiei, ale furnizorilor terți și ale altor Utilizatori.
 6. Reproduceți sau copiați, distribuiți, permiteți accesul public prin orice formă de comunicare publică, transformați sau modificați conținutul, cu excepția cazului în care aveți autorizația titularului drepturilor corespunzătoare sau este permisă legal.
 7. Ștergeți, ascundeți sau manipulați notele privind drepturile de proprietate intelectuală sau industrială și alte date de identificare a drepturilor companiei sau ale terților încorporate în conținut, precum și dispozitivele tehnice de protecție sau orice mecanisme de informare care pot fi introduse în conținut.
 8. Obtineti si incercati sa obtineti continuturile folosind alte mijloace sau procedee decat cele care, dupa caz, au fost puse la dispozitie in acest scop sau au fost indicate expres pe paginile web in care se gasesc continutul sau, in general, din cele care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet deoarece nu implică un risc de deteriorare sau dezactivare a site-ului web și/sau a conținutului acestuia.
 9. În special, și cu titlu pur orientativ și neexhaustiv, Utilizatorul se obligă să nu transmită, să disemineze sau să pună la dispoziția terților informații, date, conținut, mesaje, grafice, desene, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material care:
  1. În orice fel este contrar, subminează sau atacă drepturile fundamentale și libertățile publice recunoscute constituțional, în Tratatele internaționale și în restul legislației actuale.
  2. Induce, incită sau promovează acțiuni criminale, denigratoare, defăimătoare, violente sau, în general, contrare legii, bunelor moravuri, bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice.
  3. Induce, incită sau promovează acțiuni, atitudini sau gânduri discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, convingeri, vârstă sau condiție.
  4. Încorporează, pune la dispoziție sau permite accesul la produse, elemente, mesaje și/sau servicii care sunt criminale, violente, ofensatoare, nocive, degradante sau, în general, contrare legii, bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice.
  5. Induce sau poate induce o stare inacceptabilă de anxietate sau frică.
  6. Induce sau incită implicarea în practici periculoase, riscante sau dăunătoare sănătății și echilibrului mental.
  7. Este protejat de legislația privind protecția intelectuală sau industrială aparținând PINTURAS DECOLOR SL sau terților fără ca utilizarea prevăzută să fi fost autorizată.
  8. Fii contrar onoarei, intimității personale și familiale sau imaginii proprii.
  9. Constituie orice tip de publicitate.
  10. Includeți orice tip de virus sau program care împiedică funcționarea normală a site-ului.
Dacă pentru a accesa unele dintre serviciile și/sau conținutul Site-ului, vi se pune la dispoziție o parolă, sunteți obligat să o utilizați cu sârguință, păstrând-o tot timpul secret. În consecință, veți fi responsabil pentru custodia și confidențialitatea adecvată a acestuia, angajându-vă să nu îl transferați unor terți, temporar sau permanent, și nici să permiteți accesul la serviciile și/sau conținuturile menționate mai sus de către persoane din afară. De asemenea, sunteți obligat să anunțați compania cu privire la orice eveniment care poate implica utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la, furtul, pierderea sau accesul neautorizat, pentru a putea proceda la anularea imediată a acesteia. În consecință, până la efectuarea notificării anterioare, PINTURAS DECOLOR SL va fi scutită de orice răspundere care ar putea decurge din utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, iar orice utilizare ilegală a conținutului și/sau serviciilor Site-ului de către orice terț nelegitim va fi responsabilitatea sa. În cazul în care neglijent sau intenționat nu respectați oricare dintre obligațiile stabilite în prezentele Condiții generale de utilizare, veți fi răspunzător pentru toate daunele care pot apărea din nerespectarea menționată către PINTURAS DECOLOR, SL. PINTURAS DECOLOR, SL va asigura respectarea conditiilor anterioare precum si folosirea corespunzatoare a continuturilor prezentate pe paginile sale web, exercitand toate actiunile civile si penale care ii corespund in cazul incalcarii sau nerespectarii acestor drepturi de catre utilizator.

PINTURAS DECOLOR SL nu garantează accesul în continuare, nici vizualizarea, descărcarea sau utilizarea corectă a elementelor și informațiilor conținute în paginile site-ului, care pot fi prevenite, dificile sau întrerupte de factori sau circumstanțe care stă în afara controlului său.

PINTURAS DECOLOR SL nu este responsabilă pentru nicio decizie care ar putea fi luată ca urmare a accesului la conținutul sau informațiile oferite.

PINTURAS DECOLOR SL poate întrerupe serviciul sau înceta imediat relația cu Utilizatorul dacă detectează că orice utilizare a Site-ului său sau a oricăruia dintre serviciile oferite în acesta este contrară acestor Condiții Generale de Utilizare. Compania nu va fi răspunzătoare. daune, pierderi, pretenții sau cheltuieli derivate din utilizarea site-ului web. Veți fi responsabil doar pentru eliminarea, cât mai curând posibil, a conținutului care ar putea provoca o astfel de daune, cu condiția să fie notificat. În special, nu va fi responsabil pentru nicio daune care pot apărea, printre altele, din:

 1. interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau deconectări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de deficiențe, supraîncărcări și erori în liniile și rețelele de telecomunicații, sau din orice altă cauză care nu poate fi controlată de societate.
 2. intruziuni nelegitime prin utilizarea programelor rău intenționate de orice tip și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii informatici sau orice alții.
 3. abuzul necorespunzător sau inadecvat al site-ului web.
 4. erori de securitate sau de navigare cauzate de o defecțiune a browserului sau de utilizarea versiunilor neactualizate ale acestuia. Administratorii COMPANIEI își rezervă dreptul de a retrage, total sau parțial, orice conținut sau informații prezente pe Site.

PINTURAS DECOLOR SL exclude orice răspundere pentru daunele de orice fel care se pot datora utilizării greșite a serviciilor disponibile și utilizate în mod gratuit de către Utilizatorii Site-ului. De asemenea, societatea este exonerata de orice responsabilitate pentru continutul si informatiile ce pot fi primite ca urmare a formularelor de colectare a datelor, acestea fiind doar pentru prestarea serviciilor de consultanta si indoieli. Pe de altă parte, în cazul producerii unor daune ca urmare a utilizării ilicite sau incorecte a acestor servicii, Utilizatorul poate fi reclamat de către companie pentru daunele sau pierderile cauzate.

Veți apăra, despăgubiți și țineți de răspundere compania împotriva oricăror daune care decurg din pretenții, acțiuni sau solicitări ale terților ca urmare a accesului sau utilizării site-ului web. De asemenea, sunteți de acord să despăgubiți PINTURAS DECOLOR SL împotriva oricăror daune rezultate din utilizarea de către dvs. a „roboților”, „păianjenilor”, „crawlerelor” sau instrumentelor similare utilizate în scopul colectării sau extragerii datelor sau orice altă acțiune din partea dumneavoastră care impune o povară nerezonabilă pentru funcționarea site-ului web.

Utilizatorul este de acord să nu reproducă în niciun fel, nici măcar printr-un hyperlink sau hyperlink, Site-ul PINTURAS DECOLOR SL, precum și orice conținut al acestuia, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în scris de către companie.

Site-ul PINTURAS DECOLOR SL include link-uri către alte site-uri web administrate de terți, pentru a facilita accesul Utilizatorului la informații de la companiile colaboratoare și/sau sponsorizate. În consecință, compania nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor menționate și nici nu se află într-o poziție de garant sau/sau furnizor al serviciilor și/sau informațiilor care pot fi oferite terților prin link-uri terțe.
Utilizatorului i se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea link-uri către pagina principală a Site-ului exclusiv pentru uz privat și necomercial.

Site-urile web care includ un link către site-ul nostru (i) pot să nu implice faptul că compania recomandă acel site web sau serviciile sau produsele sale; (ii) nu pot să-și falsifice relația cu societatea sau să afirme că societatea a autorizat un astfel de link și nici să includă mărci comerciale, denumiri, denumiri comerciale, logo-uri sau alte semne distinctive ale companiei; (iii) nu poate include conținut care poate fi considerat de prost gust, obscen, ofensator, controversat, care incită la violență sau la discriminare pe criterii de sex, rasă sau religie, contrar ordinii publice sau ilegal; (iv) nu pot face linkuri către nicio pagină a site-ului, în afară de pagina principală; (v) trebuie să facă legătura la adresa site-ului web în sine, fără a permite site-ului web care face linkul să reproducă site-ul web ca parte a site-ului său web sau într-unul dintre „cadrele” acestuia sau să creeze un „browser” pe oricare dintre paginile site-ului web; .

PINTURAS DECOLOR SL poate solicita, în orice moment, să ștergeți orice link către Website, după care trebuie să procedați imediat la eliminarea acestuia. Societatea nu poate controla informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri web care au stabilit legături către Site.

PINTURAS DECOLOR, SL nu va fi responsabilă pentru eventualele daune cauzate sau care pot apărea, indiferent de natura acestora, care decurg din utilizarea informațiilor, a materialelor conținute în acest site web și a programelor pe care le încorporează. Legăturile și hipertextul care fac posibilă, prin intermediul acestui site, accesul utilizatorului la caracteristici și servicii oferite de terți, nu aparțin și nu se află sub controlul PINTURAS DECOLOR, SL; Entitatea menționată nu este responsabilă pentru informațiile conținute în acestea sau pentru orice efecte care ar putea decurge din aceste informații.

În consecință, PINTURAS DECOLOR SL nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun aspect legat de astfel de site-uri web.

Pentru a utiliza unele dintre Servicii, Utilizatorii trebuie să furnizeze în prealabil anumite date personale. În acest scop, PINTURAS DECOLOR SL va prelucra automat Datele cu Caracter Personal în conformitate cu reglementările privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Pentru aceasta, Utilizatorul poate accesa politica urmată în prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilirea scopurilor stabilite anterior, conform condițiilor definite în Politica de Protecție a Datelor prezentată de acest Website.

PINTURAS DECOLOR, SL nu utilizează cookie-uri care vor rămâne stocate pe computerul dumneavoastră. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care computerul nostru le trimite către dvs., dar nu ne oferă informații despre numele dumneavoastră sau despre oricare dintre datele dumneavoastră personale. Când utilizatorul navighează pe paginile web ale PINTURAS DECOLOR, SL, serverul unde este găzduit recunoaște automat adresa IP a computerului său, ziua și ora la care începe vizita, la care vizita este abandonată, precum și ca şi informaţii despre diferitele secţiuni consultate. Este necesar ca serverul sa cunoasca aceste date pentru a putea comunica si trimite cererea facuta si ca aceasta sa poata fi vazuta pe ecran prin intermediul browserului.

PINTURAS DECOLOR SL își rezervă dreptul de a utiliza tehnologia „cookie” pe Site, pentru a vă recunoaște ca Utilizator frecvent și a personaliza utilizarea site-ului prin preselectarea limbii dumneavoastră, sau a conținutului mai dorit sau specific. „Cookie-urile” utilizate de Site, sau de terțul care acționează în numele acestuia, sunt asociate doar cu un utilizator anonim și computerul acestuia și nu furnizează datele personale ale utilizatorului.
Cookie-urile sunt fișiere trimise unui browser printr-un server Web pentru a înregistra navigarea Utilizatorului pe Website, atunci când Utilizatorul permite primirea acestora. La rândul său, puteți șterge „cookie-urile” pentru care ar trebui să consultați instrucțiunile de utilizare ale browserului dumneavoastră.

Datorită cookie-urilor, este posibil ca societatea să recunoască browserul computerului utilizat de Utilizator pentru a furniza conținut și pentru a-și arăta preferințele de navigare și publicitate, precum și pentru a-și recunoaște profilurile demografice pentru a măsura vizitele și parametrii de trafic, a controla progresul. și numărul de intrări.

Furnizarea serviciului acestui site web și a celorlalte servicii au, în principiu, o durată nedeterminată. Cu toate acestea, compania poate rezilia sau suspenda oricare dintre serviciile portalului. Atunci când este posibil, compania va anunța încetarea sau suspendarea prestării serviciului dat.

PINTURAS DECOLOR SL nu va fi responsabilă în niciun caz în cazul imposibilității prestării serviciului, dacă aceasta se datorează întreruperilor prelungite ale alimentării cu energie electrică, liniilor de telecomunicații, conflicte sociale, greve, rebeliune, explozii, inundații, acte și omisiuni ale Guvernului. , și în general toate cazurile de forță majoră sau caz fortuit.

PINTURAS DECOLOR, SL se angajează prin prezenta să NU SE ANGAJEAZĂ ÎN PUBLICITATE înșelătoare. În aceste scopuri, prin urmare, erorile formale sau numerice care pot fi găsite în conținutul diferitelor secțiuni ale site-ului PINTURAS DECOLOR, SL, produse ca urmare a întreținerii și/sau actualizării, nu vor fi considerate publicitate înșelătoare, incomplete sau defecte. informațiile conținute în aceste secțiuni. PINTURAS DECOLOR, SL, ca urmare a prevederilor prezentei secțiuni, se obligă să o corecteze de îndată ce ia la cunoștință de erorile menționate.

PINTURAS DECOLOR, SL se obligă A NU TRIMITE COMUNICAȚII COMERCIALE FĂRĂ A LE IDENTIFICA CA ATAL, în conformitate cu prevederile Legii 34/2002 privind Serviciile Societății Informaționale și comerțul electronic. În aceste scopuri, toate informațiile transmise CLIENȚILOR PINTURAS DECOLOR, SL nu vor fi considerate comunicare comercială, cu condiția ca scopul acesteia să fie menținerea relației contractuale existente între client și PINTURAS DECOLOR, SL, precum și îndeplinirea sarcinilor. , training si alte activitati tipice serviciului pe care clientul l-a contractat cu firma

A.- PINTURAS DECOLOR, SL poate modifica, fără notificare prealabilă, informațiile conținute pe site-ul său, precum și configurația și prezentarea acestora.

B.- PINTURAS DECOLOR, SL nu este responsabilă pentru nerespectarea vreunei reguli aplicabile pe care utilizatorul o poate suporta în accesarea site-ului, a acestui site și/sau în utilizarea informațiilor conținute în acesta.

C.- PINTURAS DECOLOR, SL nu este responsabilă pentru utilizarea nelegitimă pe care terții o pot face a denumirilor de mărci, denumiri de produse, mărci comerciale care, nefiind proprietatea respectivei entități, apar pe acest site. Nici nu este responsabil pentru integritatea, veridicitatea și legalitatea conținutului link-urilor către site-urile web care pot fi accesate de pe acest site.

D.- În cele din urmă, Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea serviciilor, conținutului, link-urilor și hypertextului incluse pe site-ul acestui site.

Prezentele Condiții Generale de Utilizare, precum și utilizarea Site-ului Web, vor fi guvernate de legislația spaniolă, care va fi aplicabilă în aspectele neprevăzute în aceste condiții în ceea ce privește interpretarea, valabilitatea și executarea.

PINTURAS DECOLOR SL și Utilizatorul, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție, se supun Tribunalelor și Tribunalelor ALBACETE pentru orice controversă care ar putea decurge din existența, interpretarea sau aplicarea prezentelor Condiții Generale; cu excepția cazurilor în care utilizatorul are statutul de consumator sau utilizator în conformitate cu Legile aplicabile, în care această clauză nu se va aplica.

În cazul în care orice prevedere a acestor Condiții Generale de Utilizare este inaplicabilă sau nulă în conformitate cu legislația aplicabilă sau ca urmare a unei rezoluții judiciare sau administrative, respectiva neaplicabilitate sau nulitate nu va face aceste Condiții Generale de Utilizare inaplicabile sau nule. întreg. În astfel de cazuri, PINTURAS DECOLOR SL va proceda la modificarea sau înlocuirea stipulației menționate cu o alta care este valabilă și executorie și care, în măsura posibilului, atinge obiectivul și intenția reflectate în stipulația inițială.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]