Sunteți profesionist sau distribuitor?

AVERTISMENT LEGAL

Site-ul web decolor.es (în continuare, „Site-ul”) este deținut de PINTURAS DECOLOR, SL (denumită în continuare „COMPANIA”), cu sediul social la: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Spania și CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL vă urează bun venit și vă invită să citiți cu atenție Condițiile Generale de Utilizare ale acestui Website (în continuare, „Condițiile Generale de Utilizare”) care descriu termenii și condițiile care vor fi aplicabile navigării dumneavoastră prin acesta. , în conformitate cu cu prevederile reglementărilor spaniole aplicabile. Având în vedere că compania ar putea modifica acești Termeni de utilizare în viitor, vă recomandăm să îi vizitați periodic pentru a fi informat în mod corespunzător cu privire la modificările efectuate.

În scopul ca utilizarea Site-ului Web să respecte criteriile de transparență, claritate și simplitate, PINTURAS DECOLOR, SL informează Utilizatorul că orice sugestie, îndoială sau întrebare cu privire la Condițiile Generale de Utilizare va fi primită și rezolvată contactând compania prin intermediul e-mail decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL furnizează conținutul și serviciile care sunt disponibile pe Site, sub rezerva acestor Condiții Generale de Utilizare, precum și politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare, „Politica de protecție a datelor”). Accesul la acest Website sau utilizarea acestuia in orice mod iti confera calificarea de „Utilizator” si implica acceptarea fara rezerve a fiecaruia dintre aceste Conditii Generale de Utilizare, compania rezervandu-si dreptul de a le modifica in orice moment. În consecință, va fi responsabilitatea tuturor Utilizatorilor să citească cu atenție Condițiile Generale de Utilizare în vigoare cu fiecare dintre ocaziile în care aceștia accesează acest Website, astfel încât, în cazul în care nu sunt de acord cu oricare dintre cele prevăzute aici, trebuie să abține-te de la utilizarea acestui site web.

 

De asemenea, sunteți avertizat că, ocazional, pot fi stabilite condiții speciale pentru utilizarea conținutului și/sau serviciilor specifice de pe Site, utilizarea conținutului sau serviciilor menționate va presupune acceptarea condițiilor particulare specificate în acesta.

Prin intermediul Site-ului, PINTURAS DECOLOR, SL oferă Utilizatorilor posibilitatea de a accesa: Informații despre companie, datele sale de contact, produsele și serviciile sale, tarifele sale, ofertele sale comerciale, locația acesteia – O secțiune de contact pentru a face întrebări prin furnizarea datelor dumneavoastră personale – Link-uri pentru accesarea rețelelor sociale (denumite în continuare „Serviciile”).

Atunci când pentru accesul la anumite conținuturi sau servicii este necesară furnizarea datelor cu caracter personal, Utilizatorii vor garanta veridicitatea, acuratețea, autenticitatea și valabilitatea acestora. Compania va acorda acestor date tratamentul automatizat corespunzator in functie de natura sau scopul acestora, in termenii indicati in sectiunea Politica de protectie a datelor.

Utilizatorul ia la cunostinta si accepta ca tot continutul afisat pe Site si in special, desene, texte, imagini, logo-uri, pictograme, butoane, software, denumiri comerciale, marci, sau orice alte semne care pot fi folosite industrial si/sau fac obiectul Drepturile de proprietate intelectuală și toate mărcile, denumirile comerciale sau semnele distinctive, toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală, asupra conținutului și/sau a oricăror alte elemente introduse în pagină, care sunt proprietatea exclusivă a PINTURAS DECOLOR, SL și/sau a terților, care au dreptul exclusiv de a le folosi în trafic economic. Din toate aceste motive, Utilizatorul se obligă să nu reproducă, copie, distribuie, pune la dispoziție sau în orice alt mod să comunice public, să transforme sau să modifice un astfel de conținut, ținând societatea fără răspundere față de orice pretenție care decurge din încălcarea unor astfel de obligații. În niciun caz accesul la Site nu implică vreun tip de renunțare, transmitere, licență sau transfer total sau parțial al acestor drepturi, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel. Prezentele Condiții generale de utilizare a site-ului web nu acordă Utilizatorilor niciun alt drept de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuire sau comunicare publică a site-ului și/sau a conținutului acestuia, altul decât cele prevăzute în mod expres aici. Orice altă utilizare sau exploatare a oricăror drepturi va fi supusă autorizației prealabile și exprese acordate special în acest scop de către PINTURAS DECOLOR, SL sau terțul proprietar al drepturilor afectate.


Conținuturile, textele, fotografiile, desenele, siglele, imaginile, programele de calculator, codurile sursă și, în general, orice creație intelectuală existentă pe acest site, precum și site-ul în sine în ansamblu, ca operă artistică multimedia, sunt protejate ca drepturi de autor prin legislația privind proprietatea intelectuală. PINTURAS DECOLOR, SL deține elementele care compun designul grafic al Site-ul, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, textele, imaginile, texturile, grafica și orice alt conținut al Site-ului sau, în orice caz, are autorizația corespunzătoare pentru utilizarea elementelor menționate. Conținutul furnizat pe Site nu poate fi reprodus integral sau parțial, nici transmis, nici înregistrat de niciun sistem de regăsire a informațiilor, sub nicio formă sau prin orice mijloc, cu excepția cazului în care se obține autorizarea prealabilă, în scris, a Entității menționate anterior.


De asemenea, este interzisă suprimarea, eludarea și/sau manipularea „copyright” precum și a dispozitivelor tehnice de protecție, sau a oricăror mecanisme de informare pe care le poate conține conținutul. Utilizatorul acestui Site se obligă să respecte drepturile expuse și să evite orice acțiune care le-ar putea prejudicia, rezervându-și în orice caz societatea exercitarea oricăror mijloace sau acțiuni în justiție care îi corespund în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială.

 1. Utilizatorul este de acord cu:
Faceți o utilizare adecvată și legală a Site-ului, precum și a conținutului și serviciilor acestuia, în conformitate cu: (i) legislația aplicabilă la orice moment; (ii) Condițiile generale de utilizare a site-ului web; (iii) moralitatea și bunele obiceiuri general acceptate și (iv) ordinea publică. Furnizați toate mijloacele și cerințele tehnice necesare pentru a accesa Site-ul. Furnizați informații veridice prin completarea formularelor conținute pe Site cu datele dumneavoastră personale și păstrându-le actualizate în permanență într-un mod care să răspundă, în orice moment, situației reale a Utilizatorului. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru declarațiile false sau inexacte făcute și prejudiciul cauzat companiei sau terților prin informațiile furnizate. Cu toate acestea, așa cum este stabilit în secțiunea anterioară, Utilizatorul trebuie, de asemenea, să se abțină de la:
 1. Faceți o utilizare neautorizată sau frauduloasă a Site-ului și/sau a conținutului acestuia în scopuri sau efecte ilicite, interzise în prezentele Condiții Generale de Utilizare, dăunătoare drepturilor și intereselor terților, sau care în orice mod poate deteriora, dezactiva, supraîncărca, deteriora sau împiedică utilizarea normală a serviciilor sau documentelor, fișierelor și a tot felul de conținut stocat în orice echipament informatic.
 2. Accesați sau încercați să accesați resurse sau zone restricționate ale Site-ului, fără a respecta condițiile necesare pentru accesul menționat.
 3. Cauza daune sistemelor fizice sau logice ale Site-ului, furnizorilor acestuia sau terților.
 4. Introduceți sau răspândiți viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care sunt de natură să provoace daune sistemelor fizice sau logice ale companiei, furnizorilor acesteia sau terților.
 5. Încercarea de a accesa, utiliza și/sau manipula datele companiei, ale furnizorilor terți și ale altor Utilizatori.
 6. Reproduceți sau copiați, distribuiți, permiteți accesul public prin orice formă de comunicare publică, transformați sau modificați conținutul, cu excepția cazului în care aveți autorizația titularului drepturilor corespunzătoare sau este permisă legal.
 7. Ștergeți, ascundeți sau manipulați notele privind drepturile de proprietate intelectuală sau industrială și alte date de identificare a drepturilor companiei sau ale terților încorporate în conținut, precum și dispozitivele tehnice de protecție sau orice mecanisme de informare care pot fi introduse în conținut.
 8. Obtineti si incercati sa obtineti continuturile folosind alte mijloace sau procedee decat cele care, dupa caz, au fost puse la dispozitie in acest scop sau au fost indicate expres pe paginile web in care se gasesc continutul sau, in general, din cele care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet deoarece nu implică un risc de deteriorare sau dezactivare a site-ului web și/sau a conținutului acestuia.
 9. În special, și cu titlu pur orientativ și neexhaustiv, Utilizatorul se obligă să nu transmită, să disemineze sau să pună la dispoziția terților informații, date, conținut, mesaje, grafice, desene, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material care:
 • (i) în orice mod este contrar, subestimează sau încalcă drepturile fundamentale și libertățile publice recunoscute constituțional, în tratatele internaționale și în restul legislației în vigoare.
 • (ii) Inducerea, incitarea sau promovarea acțiunilor criminale, denigratoare, defăimătoare, violente sau, în general, contrare legii, bunelor moravuri, bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice.
 • (iii) Inducerea, incitarea sau promovarea acțiunilor, atitudinilor sau gândurilor discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, convingeri, vârstă sau condiție.
 • (iv) Să încorporeze, să pună la dispoziție sau să permită accesul la produse, elemente, mesaje și/sau servicii criminale, violente, jignitoare, nocive, degradante sau, în general, contrare legii, bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice.
 • (v) Induce sau poate induce o stare inacceptabilă de anxietate sau frică.
 • (vi) Induce sau incită să se angajeze în practici periculoase, riscante sau dăunătoare pentru sănătatea și echilibrul mental.
 • (vii) Este protejat de legislația privind protecția intelectuală sau industrială aparținând PINTURAS DECOLOR, SL sau unor terți fără ca utilizarea prevăzută să fi fost autorizată.
 • (viii) este contrară onoarei, intimității personale și familiale sau imaginii oamenilor.
 • (ix) Constituie orice tip de publicitate.
 • (x) Include orice tip de virus sau program care împiedică funcționarea normală a site-ului web.
 
Dacă vi se oferă o parolă pentru a accesa unele dintre serviciile și/sau conținutul Site-ului, sunteți obligat să o utilizați cu sârguință, păstrând-o tot timpul secret. În consecință, va fi responsabilă de păstrarea și confidențialitatea corespunzătoare a acestuia, angajându-se să nu-l transfere unor terți, temporar sau permanent, sau să permită accesul la serviciile și/sau conținutul menționate mai sus de către persoane din afară. De asemenea, sunteți obligat să anunțați compania cu privire la orice fapt care poate duce la o utilizare necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la, furtul, pierderea sau accesul neautorizat, pentru a putea proceda la anularea imediată a acesteia. În consecință, atâta timp cât nu efectuați notificarea de mai sus, PINTURAS DECOLOR, SL va fi scutită de orice răspundere care ar putea decurge din utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, fiind responsabilitatea dumneavoastră orice utilizare ilegală a conținutului și/sau serviciilor Site-ului. de către orice terț ilegitim. . Dacă neglijent sau intenționat nu reușiți să respectați oricare dintre obligațiile stabilite în prezentele Condiții Generale de Utilizare, veți fi răspunzător pentru toate daunele care pot apărea din încălcarea menționată pentru PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL nu garantează accesul continuu, nici afișarea, descărcarea sau utilizarea corectă a elementelor și informațiilor conținute în paginile site-ului, care pot fi împiedicate, împiedicate sau întrerupte de factori sau circumstanțe care nu pot fi controlate.

 

VOPSELE CULOARE, SL nu este responsabilă pentru deciziile care pot fi adoptate ca urmare a accesului la conținutul sau informațiile oferite.

 

VOPSELE CULOARE, SL poate întrerupe serviciul sau rezolva imediat relația cu Utilizatorul dacă detectează că o utilizare a Site-ului său sau a oricăruia dintre serviciile oferite în acesta este contrară acestor Condiții Generale de Utilizare. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru daune, pierderi, pretenții. sau cheltuieli derivate din utilizarea site-ului web. Acesta va fi responsabil doar pentru înlăturarea, cât mai curând posibil, a conținutului care ar putea provoca astfel de daune, cu condiția să fie înștiințat. În special, nu va fi responsabil pentru daunele care pot deriva, printre altele, din:

 

(i) interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau deconectări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de deficiențe, supraîncărcări și erori în liniile și rețelele de telecomunicații, sau pentru orice altă cauză care nu poate fi controlată de compania.

 

(ii) interferențe nelegitime prin utilizarea programelor rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii informatici sau orice alții.

 

(iii) abuz necorespunzător sau inadecvat al site-ului web.

 

(iv) erori de securitate sau de navigare cauzate de o defecțiune a browserului sau de utilizarea versiunilor neactualizate ale acestuia. Administratorii COMPANIEI își rezervă dreptul de a retrage, total sau parțial, orice conținut sau informație prezentă pe Site.

 

VOPSELE CULOARE, SL exclude orice responsabilitate pentru daunele de orice natură care se pot datora utilizării greșite a serviciilor disponibile și utilizate în mod gratuit de către Utilizatorii Site-ului. De asemenea, societatea este exonerata de orice responsabilitate pentru continutul si informatiile care pot fi primite ca urmare a formularelor de colectare a datelor, aceeasi fiind doar pentru prestarea serviciilor de interogare si indoieli. Pe de altă parte, în cazul producerii de daune din cauza utilizării ilegale sau incorecte a acestor servicii, Utilizatorul poate fi reclamat de către companie pentru daunele sau pierderile cauzate.

 

Veți apăra, despăgubiți și țineți de răspundere compania împotriva oricăror daune care decurg din pretenții, acțiuni sau solicitări ale terților ca urmare a accesării sau utilizării de către dvs. a site-ului web. De asemenea, sunteți de acord să despăgubiți PINTURAS DECOLOR, SL împotriva oricăror daune rezultate din utilizarea de către dumneavoastră a „roboților”, „păianjenilor”, „crawlerelor” sau a instrumentelor similare utilizate în scopul colectării sau extragerii datelor sau a oricărei alte acțiuni din partea dumneavoastră care impune o povară nerezonabilă pentru funcționarea site-ului web.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă în niciun fel, nici măcar printr-un hyperlink sau hyperlink, Site-ul PINTURAS DECOLOR, SL, precum și orice conținut al acestuia, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în scris de către companie.

 

Site-ul PINTURAS DECOLOR, SL include link-uri către alte site-uri web administrate de terți, pentru a facilita accesul Utilizatorului la informațiile companiilor colaboratoare și/sau sponsor. În consecință, compania nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor menționate și nici nu se află într-o poziție de garant sau/sau de a oferi serviciile și/sau informațiile care pot fi oferite terților prin link-uri terților.

 

Utilizatorului i se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea link-uri către pagina principală a Site-ului exclusiv pentru uz privat și necomercial. Site-urile web care includ un link către site-ul nostru (i) pot să nu implice faptul că compania recomandă acel site web sau serviciile sau produsele sale; (ii) nu pot prezenta în mod greșit relația lor cu compania sau să declare că compania a autorizat un astfel de link și nici să includă mărci comerciale, denumiri, denumiri comerciale, sigle sau alte semne distinctive ale companiei; (iii) nu poate include conținut care poate fi considerat de prost gust, obscen, jignitor, controversat, care incită la violență sau discriminare pe criterii de sex, rasă sau religie, contrar ordinii publice sau ilegal; (iv) nu poate trimite către nicio pagină a site-ului, în afară de pagina principală; (v) trebuie să facă legătura cu adresa proprie a site-ului web, fără a permite site-ului care face linkul să reproducă site-ul web ca parte a site-ului său web sau într-unul dintre „cadrele” acestuia sau să creeze un „browser” pe oricare dintre paginile site-ului . PINTURAS DECOLOR, SL poate solicita, în orice moment, eliminarea oricărui link către Website, după care trebuie să îl elimine imediat. Compania nu poate controla informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri web care au stabilit legături către Site.

 

În consecință, PINTURAS DECOLOR, SL nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun aspect legat de astfel de site-uri web.

Pentru a utiliza unele dintre Servicii, Utilizatorii trebuie să furnizeze în prealabil anumite date personale. Pentru a face acest lucru, PINTURAS DECOLOR, SL va prelucra automat Datele cu Caracter Personal în conformitate cu reglementările privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Pentru aceasta, Utilizatorul poate accesa politica urmata in tratarea datelor cu caracter personal, precum si stabilirea scopurilor stabilite anterior, conform conditiilor definite in Politica de protectie a datelor prezentata pe acest Site.

PINTURAS DECOLOR, SL își rezervă dreptul de a utiliza tehnologia „cookie” pe Site, pentru a vă recunoaște ca Utilizator frecvent și a personaliza utilizarea site-ului prin preselectarea limbii dumneavoastră, sau a conținutului mai dorit sau specific. „Cookie-urile” utilizate de Site, sau de terțul care acționează în numele acestuia, sunt asociate doar cu un utilizator anonim și computerul acestuia și nu furnizează singure datele personale ale utilizatorului.

 

Cookie-urile sunt fișiere trimise unui browser printr-un server Web pentru a înregistra navigarea Utilizatorului pe Website, atunci când Utilizatorul permite primirea acestora. La rândul său, puteți șterge „cookie-urile” pentru care ar trebui să consultați instrucțiunile de utilizare ale browserului dumneavoastră.

 

Datorită cookie-urilor, este posibil ca societatea să recunoască browserul computerului utilizat de Utilizator pentru a furniza conținut și pentru a-și arăta preferințele de navigare și publicitate, precum și pentru a-și recunoaște profilurile demografice pentru a măsura vizitele și parametrii de trafic, a controla progresul. și numărul de intrări.

Furnizarea serviciului acestui site web și a celorlalte servicii au, în principiu, o durată nedeterminată. Cu toate acestea, compania poate rezilia sau suspenda oricare dintre serviciile portalului. Atunci când este posibil, compania va anunța încetarea sau suspendarea prestării serviciului dat.

În general, conținutul și serviciile oferite pe Site au caracter pur informativ. Prin urmare, prin oferirea acestora, PINTURAS DECOLOR, SL nu acordă nicio garanție sau declarație în legătură cu conținuturile și serviciile oferite pe Site, inclusiv, cu titlu de exemplu, garanții de legalitate, fiabilitate, utilitate, veridicitate, acuratețe sau comercializare. , cu excepția cazului în care astfel de reprezentări și garanții nu pot fi excluse prin lege.

PINTURAS DECOLOR, SL nu va fi responsabilă în niciun fel în cazul imposibilității prestării serviciului, dacă aceasta se datorează întreruperilor prelungite ale alimentării cu energie electrică, liniilor de telecomunicații, conflicte sociale, greve, rebeliune, explozii, inundații, acte și omisiuni ale Guvernul și, în general, toate cazurile de forță majoră sau caz fortuit.

Prezentele Condiții Generale de Utilizare, precum și utilizarea Site-ului Web, vor fi guvernate de legislația spaniolă, care va fi aplicabilă în aspectele neprevăzute în aceste condiții în ceea ce privește interpretarea, valabilitatea și executarea.

PINTURAS DECOLOR, SL și Utilizatorul, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție, se supun Instanțelor și Tribunalelor ALBACETE pentru orice litigiu care ar putea decurge din existența, interpretarea sau aplicarea prezentelor Condiții Generale; Cu excepția cazurilor în care utilizatorul are statutul de consumator sau utilizator în conformitate cu Legile aplicabile, în care această clauză nu va fi aplicabilă.


În cazul în care orice prevedere a acestor Condiții Generale de Utilizare este inaplicabilă sau nulă în virtutea legislației aplicabile sau ca urmare a unei rezoluții judiciare sau administrative, respectiva neaplicabilitate sau nulitate nu va face aceste Condiții Generale de Utilizare inaplicabile sau nule cu totul. În astfel de cazuri, PINTURAS DECOLOR, SL va proceda la modificarea sau înlocuirea stipulației menționate cu o alta care este valabilă și executorie și care, în măsura în care este posibil, atinge obiectivul și pretenția reflectate în stipulația inițială.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]