Sunteți profesionist sau distribuitor?

POLITICA DE CALITATE SI MANAGEMENTUL DE MEDIU

Direcția Generală a VOPSELE CULOARE conștientă de importanța tot mai mare a calității pe piețele actuale și de un bun management al mediului, se angajează să implementeze și să îmbunătățească continuu un Sistem Integrat de Management al Calității și Mediului conform UNE-EN ISO 9001:2015 și UNE-EN ISO 14001:2015. , pentru activitățile sale, adică pentru „DEZVOLTAREA ȘI PRODUCEREA VOPSELELOR ȘI LACURILOR”

VOPSELE CULOARE înțelege ca calitate și bun management de mediu toate acele acțiuni care vizează realizarea:


  • O îmbunătățire continuă a produselor și serviciilor noastre.
  • Respectați cerințele legale care ne afectează organizația și cu alte cerințe pe care organizația le subscrie legate de aspectele sale de mediu, cerințele clienților noștri, ale altor părți interesate și ale noastre.
  • Comunicarea si instruirea adecvata a personalului companiei, precum si colaborarea completa a acestora.
  • Că greșelile sunt folosite pentru a învăța și a elimina cauzele care le generează.
  • Dezvoltare durabilă, respectarea mediului și prevenirea poluării
  • Că fiecare persoană este responsabilă de calitatea muncii sale și de protecția Mediului, precum și de verificarea acesteia conform planurilor stabilite.

În măsura în care suntem capabili să îmbunătățim aceste aspecte, vom fi mai aproape de obiectivul nostru fundamental „de a satisface pe deplin cerințele și așteptările clienților noștri”.


Direcția Generală a VOPSELE CULOARE își exprimă angajamentul ferm de a-și realiza politica de management al calității și de mediu, precum și de a efectua revizuirile și actualizările corespunzătoare.

         

The Roda, 02 octombrie 2017

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]