Sunteți profesionist sau distribuitor?

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Nume companie: PINTURAS DECOLOR, SL (denumită în continuare „Compania” sau „Responsabilul”). CIF: B02021459 Adresa: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spania E-mail pentru comunicări privind protecția datelor: decolor@decolor.com
  • Reglementări aplicabile:
Politica noastră de confidențialitate a fost concepută în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor al UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește tratarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prin care Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se abrogă, iar în ceea ce nu contravine Regulamentului menționat anterior, prin prevederile cadrului legislativ spaniol privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizându-ne datele dumneavoastră, declarați că ați citit și sunteți la curent cu această Politică de confidențialitate, dându-vă consimțământul neechivoc și expres pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu scopurile și termenii exprimați aici. Compania poate modifica această Politică de confidențialitate pentru a o adapta la noua legislație, jurisprudență sau interpretare a Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor. Aceste condiții de confidențialitate pot fi completate de Avizul Legal, Politica de Cookies și Condițiile Generale care, acolo unde este cazul, sunt colectate pentru anumite produse sau servicii, în cazul în care accesul respectiv presupune vreo specializare în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
Tratarea pe care o efectuăm a datelor dumneavoastră cu caracter personal răspunde următoarelor scopuri:
  • Vă oferim informații legate de produsele și serviciile oferite de compania noastră și detaliate pe acest site web.
  • Angajați serviciile noastre acceptând oferta/comanda corespunzătoare și/sau semnarea unui contract comercial.
  • Vă trimitem prin e-mail și/sau poștă știri și actualizări despre entitatea noastră, precum și actualizări ale catalogului nostru de produse și servicii.
 
  • Termenul de conservare a datelor dvs.:
Vom păstra datele dumneavoastră personale din momentul în care ne dați consimțământul până când îl revocați sau solicitați limitarea tratamentului. În astfel de cazuri, vă vom păstra datele blocate pentru perioadele impuse de lege.
Legitimitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este consimțământul expres acordat printr-un act pozitiv și afirmativ (completați formularul corespunzător și bifați caseta de acceptare a acestei politici) în momentul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.  
  • Consimțământ pentru prelucrarea datelor dvs.:
 
Prin completarea formularelor, bifarea casetei „Accept Politica de Confidențialitate” și făcând clic pentru a trimite datele, sau prin trimiterea de e-mailuri către Companie prin conturile activate în acest scop, Utilizatorul declară că a citit și acceptat în mod expres această confidențialitate. politica și vă acordă consimțământul neechivoc și expres pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu scopurile indicate. Utilizatorul certifică că are peste 14 ani și, prin urmare, are capacitatea juridică necesară pentru a-și da consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale personale și toate acestea, în conformitate cu prevederile acestei Politici de confidențialitate.  
  • Categorii de date:
 
Datele colectate se referă la categoria de date de identificare, precum: Nume și Prenume, Telefon, Adresă Poștală, Companie, Email, precum și adresa IP de la care accesați formularul de colectare a datelor.
În cadrul angajamentului nostru de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că au fost adoptate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal și pentru a preveni alterarea, pierderea, tratarea sau accesul neautorizat al acestora, ținând cont de starea tehnologiei, natura datelor stocate și riscurile la care sunt expuse, conform Art. 32 din RGPD UE 679/2016.
Nu sunt prevazute transferuri de date sau transferuri internationale ale datelor dumneavoastra, cu exceptia celor autorizate de legislatia fiscala, comerciala si de telecomunicatii, precum si in acele cazuri in care o autoritate judiciara o impune.
Orice parte interesată are dreptul de a obține confirmarea dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care o privesc. Persoanele interesate au dreptul de a accesa datele lor cu caracter personal, precum și de a solicita rectificarea datelor inexacte sau, după caz, de a solicita ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. În anumite circumstanțe, părțile interesate pot solicita limitarea prelucrării datelor lor, caz în care le vom păstra doar pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor. Din motive legate de situația lor particulară, părțile interesate se pot opune prelucrării datelor lor. Operatorul de date va înceta prelucrarea datelor, cu excepția motivelor legitime imperioase, sau a exercitării sau apărării unor eventuale revendicări.
  • Cum să îmi exercit drepturile?
Pentru a vă exercita drepturile, puteți scrie la Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spania sau De asemenea, puteți trimite un e-mail responsabilului sau, după caz, delegatului pentru protecția datelor către decolor@decolor.com solicitând formularul corespunzător pentru exercitarea dreptului ales. Opțional, puteți merge la Autoritatea de Control competentă pentru a obține informații suplimentare despre drepturile dumneavoastră. Nu uitați să atașați o copie a unui document care ne permite să vă identificăm.
[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]