Är du professionell eller distributör?

Kvalitet och miljö

På Decolor strävar vi efter excellens och kontinuerlig förbättring av våra produkter.
Vi tar hand om kvaliteten på produktionsprocesser och tjänster i detalj för att erbjuda kunderna en effektiv färgprodukt som överträffar deras förväntningar.

Samtidigt främjar vi kontinuiteten i vår verksamhet genom socialt ansvarsfull, hållbar och effektiv praxis med samhället och miljön och främjar hållbarhet.

Kundorientering

Miljömässig hållbarhet

Certifiering

Kontinuerlig förbättring

Professionell talang

Normativ efterlevnad

Certifieringar

Erfarenheten och passionen för målning stöder oss.

Vi har åtagit oss att implementera och ständigt förbättra våra produkter, processer och tillhandahålla en unik och kvalitetsservice för att fullt ut uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Av denna anledning är vi engagerade i implementeringen av ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt UNE-EN ISO 9001: 2015 och UNE-EN ISO 14001: 2015 standarder för utveckling och tillverkning av färger och lacker.

Se certifikat
ISO 14001: 2015

Kontinuerlig förbättring
i våra produkter och tjänster.

Se certifikat
ISO 9001: 2015

Hållbar utveckling, respekt för miljön och förebyggande av föroreningar

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]