Är du professionell eller distributör?

Innovation och hållbarhet
för att röra sig längs

Engagerad i en framtida Färg innovativ

På Decolor har vi en Innovationsavdelningen inriktade på att undersöka framtida trender inom sektorn och konsumentutveckling i syfte att utveckla Nya produkter enligt dina behov.

Med anläggningar utrustade med den högsta och smidigste tekniken för tillverkning av färger, beläggningar, lacker och specialbehandlingar och en eget distributionsnät, garanterar vi leverans av produkter till kunder.

Vi tar hand om varje fas i tillverkningsprocessen i detalj för att leverera en målning med en till kunden perfekt professionell finish och av högsta kvalitet.

Undersökning

Innovation

Produktion

Distribution

Service

Tillfredsställelse

Investering i R + D + I

De senaste åren har vi investerat avsevärt i R+D+i och utvecklat ett brett sortiment av färgprodukter baserat på att uppfylla de krav och krav som säkerställer deras hållbarhet och kvalitet. Våra produkter med vårt eget varumärke uppfyller alla föreskrifter och kvalitetsstandarder som krävs. Burk kolla här Kvalitetscertifikat.
[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]