Är du professionell eller distributör?

VILLKOR

Äganderätten till denna webbplats, decolor.com, (hädanefter webbplatsen) motsvarar: 

 

Ansvarig: Tomas Huedo

Företagsnamn: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Handelsnamn: Pinturas Decolor SL

Registrerat kontor: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanien 

 

Kontakt:

 • Telefon: 967 441 714
 • E-post: decolor@decolor.com
 • Kontaktformulär online: https://www.decolor.com/contacto
 • Sociala medieprofiler: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Detta dokument (liksom alla dokument som nämns här) reglerar villkoren för användningen av denna webbplats och köp eller förvärv av produkter och/eller tjänster på den (hädanefter villkor). För ändamålen med dessa villkor är det underförstått att den aktivitet som PINTURAS DECOLOR, SL utvecklar via webbplatsen inkluderar: Distribution av byggmaterial till företag och privatpersoner genom transporter från transportbyrå eller lageruppsamling. Utöver att läsa dessa villkor måste användaren innan han går åt, surfar och/eller använder denna webbplats ha läst det juridiska meddelandet, cookiepolicyn och integritets- och dataskyddspolicyn för PINTURAS DECOLOR, SL genom att använda denna webbplats eller genom att göra och/eller begär förvärv av en produkt och/eller tjänst genom den, samtycker Användaren till att vara bunden av dessa villkor och av allt som nämns ovan, så om du inte samtycker till allt. Därför får du inte använda denna webbplats. Likaså rapporteras att dessa villkor kan ändras. Användaren ansvarar för att konsultera dem varje gång han besöker, bläddrar och/eller använder webbplatsen, eftersom de som är i kraft vid tidpunkten för anskaffningen av produkter och/eller tjänster kommer att vara tillämpliga. För alla frågor som Användaren kan ha i samband med Villkoren kan du kontakta ägaren med hjälp av kontaktuppgifterna ovan eller, i förekommande fall, genom att använda kontaktformuläret.

Åtkomsten, navigeringen och användningen av webbplatsen ger användarens tillstånd (nedan kallat, otydligt, individuellt som användare eller gemensamt som användare), för vilket de är accepterade, från början av att surfa på webbplatsen, alla villkor som fastställs här , såväl som deras efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande tvingande rättsliga föreskrifter i förekommande fall.

 

Användaren tar ansvar för korrekt användning av webbplatsen. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:

 • Använd denna webbplats endast för att göra juridiskt giltiga förfrågningar och köp eller förvärv.

 • Gör inga falska eller bedrägliga köp. Om det rimligen kan anses att ett köp av denna karaktär har gjorts, skulle det kunna hävas och berörda myndigheter skulle informeras.

 • Tillhandahåll sann och laglig kontaktinformation, till exempel e-postadress, postadress och/eller annan data (se juridiskt meddelande och allmänna användarvillkor).

 

Användaren uppger att han är över 18 år och har rättskapacitet att ingå avtal via denna webbplats.

 

Webbplatsen riktar sig främst till användare som bor i Spanien. PINTURAS DECOLOR, SL säkerställer inte att webbplatsen följer andra länders lagar, varken helt eller delvis. PINTURAS DECOLOR, SL avsäger sig allt ansvar som kan uppstå från sådan åtkomst, och garanterar inte heller leveranser eller tillhandahållande av tjänster utanför Spanien.

 

Användaren kan formalisera, efter eget val, med PINTURAS DECOLOR, SL avtalet för försäljning av de produkter och/eller tjänster som önskas i någon.

Vederbörligen registrerade användare kan köpa på webbplatsen med de etablerade metoderna och formerna. De måste följa onlineinköps- och/eller anskaffningsförfarandet för decolor.com, under vilket flera produkter och/eller tjänster kan väljas och läggas till i varukorgen, varukorgen eller det slutliga köputrymmet och slutligen klicka på: "UTFÖR BESTÄLLNINGEN" . På samma sätt måste Användaren fylla i och/eller verifiera den information som efterfrågas i varje steg, även om köpdata kan ändras under köpprocessen innan betalningen görs. Därefter kommer Användaren att få ett e-postmeddelande som bekräftar att PINTURAS DECOLOR, SL har tagit emot sin beställning eller begäran om köp och/eller tillhandahållande av tjänsten, det vill säga orderbekräftelsen. Och, där så är lämpligt, kommer du också att informeras via e-post när ditt köp skickas. I tillämpliga fall kan denna information också göras tillgänglig för Användaren genom deras personliga anslutningsutrymme till webbplatsen. När köpproceduren har avslutats samtycker Användaren till att Webbplatsen genererar en elektronisk faktura som skickas till Användaren via e-post. Och, där så är lämpligt, genom ditt personliga anslutningsutrymme till webbplatsen. Likaså kan Användaren, om de så önskar, få en kopia av sin pappersfaktura, begära den från PINTURAS DECOLOR, SL med hjälp av kontaktytorna på Webbplatsen eller via kontaktinformationen ovan. Användaren bekräftar att han vid köptillfället är medveten om vissa särskilda försäljningsvillkor som berör produkten och/eller tjänsten i fråga och som visas tillsammans med presentationen eller, i förekommande fall, en bild av den på dess sida. webbplatsen, som anger, som exempel, men inte uttömmande, och tar hänsyn till varje fall: namn, pris, komponenter, vikt, kvantitet, färg, detaljer om produkterna eller egenskaper, sättet på vilket de kommer att utföras och /eller o kostnad för förmåner; och bekräftar att genomförandet av köp- eller förvärvsordern förverkligar ett fullständigt och fullständigt godkännande av de särskilda försäljningsvillkor som är tillämpliga i varje fall. Om inte annat uttryckligen anges är PINTURAS DECOLOR, SL inte tillverkaren av de produkter som säljs eller som kan marknadsföras på webbplatsen. Även om PINTURAS DECOLOR, SL gör stora ansträngningar för att säkerställa att informationen som visas på webbplatsen är korrekt, kan ibland förpackningen och/eller materialen och/eller komponenterna i produkterna innehålla ytterligare eller annan information än den som visas på webbplatsen. Hemsida. Därför måste Användaren inte bara beakta informationen som tillhandahålls av Webbplatsen, utan även den information som finns tillgänglig på märkningen, varningarna och/eller instruktionerna som medföljer produkten. Kommunikation, inköpsorder och betalningar som ingriper under de transaktioner som utförs på webbplatsen kan lagras och förvaras i PINTURAS DECOLOR, SLs datoriserade register för att utgöra ett bevis för transaktionerna, i alla fall, med respekt för rimliga säkerhetsvillkor och gällande lagar och förordningar som är tillämpliga i detta avseende, och särskilt i enlighet med RGPD och LOPDGDD och rättigheterna som hjälper användare i enlighet med integritetspolicyn för denna webbplats (rättsligt meddelande och allmänna användarvillkor) .

Alla inköpsorder som tas emot av PINTURAS DECOLOR, SL via webbplatsen är föremål för tillgängligheten av produkterna och/eller det faktum att ingen omständighet eller orsak till force majeure (klausul nio i dessa villkor) påverkar deras leverans och/eller tillhandahållande av tjänster. Om det uppstår svårigheter gällande leverans av produkter eller om det inte finns några produkter i lager, åtar sig PINTURAS DECOLOR, SL att kontakta Användaren och återbetala eventuellt belopp som kan ha betalats som ett belopp. Detta kommer att vara lika tillämpligt i fall där tillhandahållandet av en tjänst blir omöjligt.

Priserna som visas på webbplatsen är de slutgiltiga, i euro (€) och inkluderar skatter, såvida inte på grund av lagkrav, särskilt i relation till moms, en annan fråga anges och tillämpas.

 

Fraktkostnader ingår i de slutliga priserna för produkterna som visas på webbplatsen. Således utför PINTURAS DECOLOR, SL leverans- och/eller frakttjänster genom TIPSA.

 

Webbplatsen kommer inte i något fall att lägga till ytterligare kostnader till priset för en produkt eller tjänst automatiskt, utan endast de som Användaren har valt och valt frivilligt och fritt.

 

Priserna kan ändras när som helst, men eventuella ändringar kommer inte att påverka beställningar eller köp för vilka Användaren redan har fått en orderbekräftelse.

 

De accepterade betalningssätten kommer att vara: Kredit- eller betalkort, banköverföring, Bizum och PayPal.

 

Kreditkort kommer att bli föremål för kontroller och auktoriseringar av den utfärdande banken, om nämnda enhet inte godkänner betalning kommer PINTURAS DECOLOR, SL inte att ansvara för eventuella förseningar eller bristande leveranser och kommer inte att kunna formalisera något avtal med användaren.

 

När PINTURAS DECOLOR, SL tar emot inköpsordern från användaren via webbplatsen, kommer en förauktorisation att göras på motsvarande kort för att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar för att slutföra transaktionen. Debiteringen på kortet kommer att göras vid den tidpunkt då bekräftelsen på leveransen och/eller bekräftelsen på den tillhandahållna tjänsten skickas till Användaren på det sätt och, i förekommande fall, på den fastställda platsen.

 

I vilket fall som helst, genom att klicka på "SLUTFÖR KÖP" bekräftar Användaren att den betalningsmetod som används är deras eller att de, i förekommande fall, är den legitima ägaren av presentkortet eller kreditkortet.

 

De köp- eller förvärvsorder där användaren väljer banköverföring som betalningsmetod kommer att reserveras i 5 kalenderdagar från bekräftelsen av beställningen för att lämna tillräckligt med tid för att banköverföringen ska kunna tas i beaktande av betalningssystemet. används av PINTURAS DECOLOR, SL för webbplatsen. När systemet tar emot överföringen kommer beställningen att förberedas och hanteras för leverans. Genom att använda denna betalningsmetod måste Användaren säkerställa att de korrekt anger det exakta beloppet för inköpsordern, samt kontonummer och överföringsreferens. I händelse av ett fel kommer PINTURAS DECOLOR, SL inte att kunna validera beställningen, som kommer att annulleras.

I de fall det är lämpligt att utföra den fysiska leveransen av den avtalade varan, kommer leveranserna att ske inom omfattningen av följande territorium: Spanien (halvön och Balearerna). Med undantag för de fall där det finns oförutsedda eller extraordinära omständigheter eller, i förekommande fall, härrörande från personaliseringen av produkterna, kommer inköpsordern som består av produkterna som anges i varje köpbekräftelse att levereras inom den period som anges på webbplatsen enligt fraktmetod som valts av Användaren och i vilket fall som helst inom en period på högst 30 kalenderdagar från datumet för orderbekräftelsen.

 

Om PINTURAS DECOLOR, SL av någon anledning, hänförlig till den, inte kunde uppfylla leveransdatumet, kommer den att kontakta Användaren för att informera honom om denna omständighet och han kan välja att fortsätta med köpet genom att fastställa ett nytt leveransdatum eller annullera beställningen med full återbetalning av det betalda priset. Hemleveranser sker i alla fall på vardagar.

Om det är omöjligt att leverera beställningen på grund av Användarens frånvaro, kan beställningen returneras till lagret. Transportören skulle dock lämna ett meddelande som förklarar var beställningen är och hur den ska levereras igen.

 

Om Användaren inte kommer att befinna sig på leveransplatsen inom överenskommen tid, måste han eller hon kontakta PINTURAS DECOLOR, SL för att ordna leverans en annan dag.

 

I händelse av att 30 dagar har förflutit sedan din beställning är tillgänglig för leverans, och den inte har levererats av skäl som inte kan hänföras till PINTURAS DECOLOR, SL, kommer det att förstås att Användaren vill frånträda avtalet och det kommer att övervägas avslutas. Som en konsekvens av uppsägningen av avtalet kommer alla betalningar som erhållits från Användaren att återbetalas, med undantag för extra kostnader som följer av Användarens eget val av en annan leveransmetod än den billigaste vanliga leveransmetoden som erbjuds av Webbplatsen. onödigt dröjsmål och i alla fall inom en period av högst 14 dagar från den dag då avtalet anses uppsagt.

 

Användaren måste dock tänka på att transporten som härrör från resolutionen kan medföra en merkostnad som kan övervältras på honom. För ändamålen med dessa villkor är det underförstått att leveransen har skett eller att beställningen har levererats i det ögonblick då användaren eller en tredje part som användaren har angett förvärvar väsentlig besittning av produkterna, som kommer att ackrediteras av underskriften på mottagandet av beställningen på den överenskomna leveransadressen.

 

De risker som kan uppstå från produkterna kommer att bäras av Användaren från leveransögonblicket. Användaren förvärvar äganderätten till produkterna när PINTURAS DECOLOR, SL erhåller full betalning av alla belopp som är skyldiga i samband med köpet eller förvärvet som gjorts, inklusive fraktkostnader, eller vid leveranstillfället, om det sker vid en tidpunkt efter det fullständiga mottagandet av det belopp som ska betalas av PINTURAS DECOLOR, SL

 

I enlighet med bestämmelserna i lag 37/1992, av den 28 december, om mervärdesskatt (moms), kommer inköpsorder för leverans och/eller tillhandahållande att anses vara belägna inom det territorium för tillämpning av spansk moms om leveransadressen är på spanskt territorium utom Kanarieöarna, Ceuta och Melilla. Den tillämpliga momssatsen kommer att vara den som är lagligt gällande vid alla tidpunkter beroende på den specifika artikeln i fråga.

Användaren informeras om att i händelse av att han upptäcker att ett fel har inträffat vid inmatning av nödvändiga uppgifter för att behandla sin köpförfrågan på webbplatsen, kan han ändra dem genom att kontakta PINTURAS DECOLOR, SL via de kontaktutrymmen som är aktiverade på webbplatsen, och, i förekommande fall, genom de som har möjlighet att kontakta kundtjänst och/eller använda kontaktinformationen som anges i den första klausulen (Allmän information). På samma sätt kan denna information också korrigeras av Användaren genom hans personliga anslutningsutrymme till webbplatsen.

Hur som helst har användaren, innan han klickar på "SLUTFÖR KÖP" tillgång till utrymmet, varukorgen eller varukorgen där deras köpförfrågningar skrivs ner och kan göra ändringar.

På samma sätt hänvisas användaren till att konsultera det juridiska meddelandet och de allmänna användarvillkoren för att få mer information om hur man utövar sin rätt till rättelse enligt den organiska lagen om skydd av personuppgifter.

Om inte annat föreskrivs i lag, tar PINTURAS DECOLOR, SL inget ansvar för följande förluster, oavsett deras ursprung:

 

 • Eventuella förluster som inte kan hänföras till något brott från dig.
 • Affärsförluster (inklusive förlust av vinst, inkomst, kontrakt, förväntade besparingar, data, förlust av goodwill eller onödiga utgifter).
 • Varje annan indirekt förlust som inte var rimligen förutsebar av båda parter vid den tidpunkt då avtalet om försäljning av produkterna formaliserades mellan båda parter.

 

På samma sätt begränsar PINTURAS DECOLOR, SL också sitt ansvar i följande fall:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL tillämpar alla åtgärder relaterade till att tillhandahålla en trovärdig visning av produkten på webbplatsen, men det är inte ansvarigt för de minsta skillnader eller felaktigheter som kan finnas på grund av bristande skärmupplösning, eller webbläsarproblem som kan uppstå. eller andra av detta slag.
 • PINTURAS DECOLOR, SL kommer att agera med största noggrannhet för att göra produkten föremål för inköpsordern tillgänglig för företaget som ansvarar för transporten. Det är dock inte ansvarigt för skador som uppstår på grund av ett fel i transporten, särskilt på grund av orsaker som strejker, väghållningar och i allmänhet andra typiska för branschen, som resulterar i förseningar, förluster eller stöld av produkten.
 • Tekniska fel som på grund av slumpmässiga orsaker eller av annan karaktär förhindrar normal drift av tjänsten via Internet. Bristande tillgänglighet på webbplatsen av underhåll eller andra skäl, vilket hindrar tjänsten från att vara tillgänglig. PINTURAS DECOLOR, SL ställer alla medel till sitt förfogande för att genomföra köp-, betalnings- och leverans-/leveransprocess av produkterna, men det frånsäger sig ansvaret för orsaker som inte kan hänföras till det, slumpmässiga händelser eller force majeure.
 • PINTURAS DECOLOR, SL kommer inte att hållas ansvarigt för felaktig användning och/eller slitage av de produkter som har använts av Användaren. Samtidigt kommer PINTURAS DECOLOR, SL inte att ansvara för en felaktig retur gjord av Användaren. Det är Användarens ansvar att returnera rätt produkt.
 • I allmänhet kommer PINTURAS DECOLOR, SL inte att hållas ansvarigt för eventuella brott eller förseningar i efterlevnaden av någon av de åtaganden som åtagits, när det beror på händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll, det vill säga på grund av force major, och detta kan inkluderar, som exempel men inte uttömmande:
  • Strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder.
  • Civilt bråk, upplopp, invasion, terroristhot eller attack, krig (förklarat eller odeklarerat) eller hot eller förberedelse för krig.
  • Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller någon annan naturkatastrof.
  • Omöjlighet att använda tåg, fartyg, flyg, motortransport eller andra transportmedel, offentliga eller privata.
  • Oförmåga att använda offentliga eller privata telekommunikationssystem.
  • Lagar, dekret, lagstiftning, förordningar eller restriktioner från någon regering eller offentlig myndighet.

 

På detta sätt kommer förpliktelserna att avbrytas under den period då orsaken till force majeure består, och PINTURAS DECOLOR, SL kommer att få en förlängning av fristen för att fullgöra dem under en tidsperiod som motsvarar varaktigheten av force majeure majeure.

 

PINTURAS DECOLOR, SL kommer att använda alla rimliga medel för att hitta en lösning som gör att vi kan uppfylla våra åtaganden trots orsaken till force majeure.

Genom att använda denna webbplats accepterar användaren att det mesta av kommunikationen med PINTURAS DECOLOR, SL är elektronisk (e-post eller meddelanden publicerade på webbplatsen).

 

För avtalsändamål samtycker Användaren till att använda detta elektroniska kommunikationsmedel och bekräftar att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som PINTURAS DECOLOR, SL skickar elektroniskt överensstämmer med de juridiska kraven på att vara skriftliga. Detta villkor kommer inte att påverka de rättigheter som erkänns enligt lag för användaren.

 

Användaren kan skicka meddelanden och/eller kommunicera med PINTURAS DECOLOR, SL genom kontaktinformationen som anges i dessa villkor och, i förekommande fall, genom kontaktytorna på webbplatsen.

Likaså, om inte annat anges, PINTURAS DECOLOR, SL

Du kan kontakta och/eller meddela Användaren via e-post eller på den angivna postadressen.

Inget avstående från PINTURAS DECOLOR, SL av en specifik laglig rättighet eller åtgärd eller avsaknaden av ett krav från PINTURAS DECOLOR, SL på strikt efterlevnad av användaren av någon av dess skyldigheter kommer inte att innebära, inte heller ett avstående från andra rättigheter eller åtgärder som härrör från en kontraktet eller villkoren, och det kommer inte heller att befria användaren från att uppfylla sina skyldigheter.

 

Inget avstående från PINTURAS DECOLOR, SL av något av dessa villkor eller av rättigheter eller åtgärder som härrör från ett kontrakt ska träda i kraft, såvida det inte uttryckligen fastställs att det är ett avstående och är formaliserat och kommunicerat till användaren skriftligen.

Om något av dessa villkor förklarades ogiltigt genom ett fast beslut utfärdat av en behörig myndighet, kommer resten av klausulerna att förbli i kraft, utan att påverkas av nämnda ogiltighetsförklaring.

PINTURAS DECOLOR, SL ansvarar inte på något sätt i händelse av omöjlighet att tillhandahålla service, om detta beror på långvariga avbrott i elförsörjningen, telekommunikationsledningar, sociala konflikter, strejker, uppror, explosioner, översvämningar, handlingar och försummelser av Regeringen och i allmänhet alla fall av force majeure eller slumpmässig händelse.

Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dessa utgör hela avtalet mellan Användaren och PINTURAS DECOLOR, SL i förhållande till försäljningsobjektet och ersätter alla andra pakt, avtal eller tidigare löften som överenskommits muntligt eller skriftligt. samma delar.

Användaren och PINTURAS DECOLOR, SL erkänner att ha samtyckt till ingåendet av ett avtal utan att ha förlitat sig på något uttalande eller löfte från den andra parten, förutom vad som uttryckligen nämns i dessa Villkor.

Den information eller data av personlig karaktär som användaren tillhandahåller PINTURAS DECOLOR, SL under en transaktion på webbplatsen kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddspolicyn (rättsligt meddelande, integritetspolicy och cookies) . Genom att komma åt, surfa och/eller använda webbplatsen samtycker Användaren till behandlingen av nämnda information och data och förklarar att all information eller data som tillhandahålls är sann.

Åtkomst, navigering och/eller användning av denna webbplats och avtalen för köp av produkter genom den kommer att styras av spansk lagstiftning.

Alla kontroverser, problem eller meningsskiljaktigheter som uppstår eller är relaterade till åtkomst, navigering och/eller användning av webbplatsen, eller med tolkningen och genomförandet av dessa villkor, eller med försäljningskontrakten mellan PINTURAS DECOLOR, SL och användaren, kommer att vara omfattas av de spanska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Användaren kan skicka PINTURAS DECOLOR, SL sina klagomål, anspråk eller andra kommentarer de vill göra genom kontaktinformationen som anges i början av dessa villkor (allmän information).

 

Dessutom har PINTURAS DECOLOR, SL officiella anspråksformulär tillgängliga för konsumenter och användare, och som de kan begära från PINTURAS DECOLOR, SL när som helst, med hjälp av kontaktinformationen som anges i början av dessa villkor (allmän information).

 

Likaledes, om en tvist uppstår från ingåendet av detta köpeavtal mellan PINTURAS DECOLOR, SL och Användaren, kan Användaren som konsument begära en tvistlösning utanför domstol, i enlighet med EU-förordning nr 524/2013 av den Europaparlamentet och rådet den 21 maj 2013 om tvistlösning online i konsumentfrågor. Du kan komma åt den här metoden via webbplatsen: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]