Bạn là một nhà chuyên nghiệp hay một nhà phân phối?

CẢNH BÁO PHÁP LÝ

Trang web decolor.es (sau đây gọi là "Trang web") thuộc sở hữu của PINTURAS DECOLOR, SL (sau đây gọi là "CÔNG TY"), có văn phòng đăng ký tại: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª - Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Tây Ban Nha và CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL chào mừng bạn và mời bạn đọc kỹ Điều kiện sử dụng chung của Trang web này (sau đây gọi là "Điều kiện sử dụng chung") mô tả các điều khoản và điều kiện sẽ được áp dụng cho việc điều hướng của bạn thông qua đó, phù hợp với với các điều khoản của các quy định hiện hành của Tây Ban Nha. Vì công ty có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này trong tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập chúng định kỳ để được thông báo hợp lệ về những thay đổi được thực hiện.

Với mục tiêu là việc sử dụng Trang web tuân theo tiêu chí minh bạch, rõ ràng và đơn giản, PINTURAS DECOLOR, SL thông báo cho Người sử dụng rằng bất kỳ đề nghị, nghi ngờ hoặc thắc mắc nào về Điều kiện sử dụng chung sẽ được tiếp nhận và giải quyết bằng cách liên hệ với công ty tại qua email decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL cung cấp nội dung và dịch vụ có sẵn trên Trang web, tuân theo Điều kiện sử dụng chung này, cũng như chính sách về xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là "Chính sách bảo vệ dữ liệu"). Việc truy cập vào Trang web này hoặc việc sử dụng nó theo bất kỳ cách nào sẽ mang lại cho bạn tư cách "Người dùng" và ngụ ý sự chấp nhận không bảo đảm đối với từng Điều kiện Sử dụng Chung này, cho phép công ty có quyền sửa đổi chúng bất kỳ lúc nào. Do đó, tất cả Người dùng có trách nhiệm đọc kỹ các Điều kiện sử dụng chung có hiệu lực mỗi khi họ truy cập Trang web này, do đó, nếu họ không đồng ý với bất kỳ điều kiện sử dụng nào được cung cấp ở đây, bạn phải từ chối sử dụng Trang web này.

 

Tương tự như vậy, bạn được cảnh báo rằng, trong các trường hợp, các điều kiện cụ thể có thể được thiết lập để sử dụng nội dung và / hoặc dịch vụ cụ thể trên Trang web, việc sử dụng nội dung hoặc dịch vụ nói trên sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều kiện cụ thể được chỉ định trong đó.

Thông qua Trang web, PINTURAS DECOLOR, SL cung cấp cho Người dùng khả năng truy cập: Thông tin về công ty, chi tiết liên hệ, sản phẩm và dịch vụ của công ty, mức giá, ưu đãi thương mại, vị trí của công ty - Phần liên hệ để thực hiện các yêu cầu bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn - Liên kết để truy cập mạng xã hội (sau đây gọi là "Dịch vụ").

Khi cần cung cấp dữ liệu cá nhân để truy cập nội dung hoặc dịch vụ nhất định, Người dùng sẽ đảm bảo tính trung thực, chính xác, xác thực và hợp lệ của dữ liệu đó. Công ty sẽ cung cấp cho các dữ liệu nói trên xử lý tự động tương ứng theo bản chất hoặc mục đích của nó, theo các điều khoản được chỉ ra trong phần Chính sách bảo vệ dữ liệu.

Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng tất cả các nội dung được hiển thị trên Trang web và đặc biệt, các thiết kế, văn bản, hình ảnh, biểu tượng, biểu tượng, nút, phần mềm, tên thương mại, nhãn hiệu, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác dễ bị sử dụng công nghiệp và / hoặc Thương mại phải tuân theo Quyền sở hữu trí tuệ và tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại hoặc dấu hiệu phân biệt, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, đối với nội dung và / hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được chèn vào trang, là tài sản độc quyền của PINTURAS DECOLOR, SL và / hoặc các bên thứ ba, người có độc quyền sử dụng chúng trong giao thông kinh tế. Do đó, Người dùng đồng ý không tái sản xuất, sao chép, phân phối, cung cấp hoặc theo bất kỳ cách nào khác truyền đạt công khai, chuyển đổi hoặc sửa đổi nội dung đó, giúp công ty không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc vi phạm các nghĩa vụ đó. Trong mọi trường hợp, việc truy cập vào Trang web không ngụ ý bất kỳ hình thức từ bỏ, truyền tải, cấp phép hoặc nhượng toàn bộ hoặc một phần các quyền đã nêu, trừ khi có quy định rõ ràng khác. Các Điều kiện Sử dụng Chung của Trang web không cấp cho Người dùng bất kỳ quyền sử dụng, thay đổi, khai thác, tái sản xuất, phân phối hoặc thông tin công khai nào khác đối với Trang web và / hoặc Nội dung của Trang web ngoài những quyền được cung cấp rõ ràng ở đây. Mọi việc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ quyền nào khác sẽ phải tuân theo sự cho phép trước và rõ ràng được cấp cụ thể cho mục đích này bởi PINTURAS DECOLOR, SL hoặc chủ sở hữu bên thứ ba của các quyền bị ảnh hưởng.


Nội dung, văn bản, ảnh, thiết kế, biểu tượng, hình ảnh, chương trình máy tính, mã nguồn và nói chung, mọi sáng tạo trí tuệ hiện có trên trang web này, cũng như toàn bộ trang web, với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện, được bảo vệ như quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. PINTURAS DECOLOR, SL là chủ sở hữu của các yếu tố tạo nên thiết kế đồ họa của Trang web, menu, nút điều hướng, mã HTML, văn bản, hình ảnh, kết cấu, đồ họa và bất kỳ nội dung nào khác trên Trang web hoặc trong mọi trường hợp, bạn có quyền tương ứng cho việc sử dụng các phần tử đã nêu. Nội dung được cung cấp trên Trang web không được sao chép toàn bộ hoặc một phần, hoặc truyền hoặc ghi lại bởi bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trong bất kỳ phương tiện nào, trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Đối tượng nói trên.


Tương tự như vậy, không được phép trấn áp, trốn tránh và / hoặc thao túng "bản quyền" cũng như các thiết bị bảo vệ kỹ thuật hoặc bất kỳ cơ chế thông tin nào mà nội dung có thể chứa. Người dùng của Trang web này cam kết tôn trọng các quyền được quy định và tránh bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho họ, bảo lưu trong mọi trường hợp công ty thực hiện bất kỳ phương tiện hoặc hành động pháp lý nào tương ứng với quyền đó để bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ hợp pháp của mình.

 1. Người dùng đồng ý:
Sử dụng đúng và hợp pháp Trang web, cũng như các nội dung và dịch vụ, phù hợp với: (i) luật pháp hiện hành mọi lúc; (ii) Các Điều kiện Sử dụng Chung của Trang web; (iii) các đạo đức và phong tục tốt được chấp nhận chung và (iv) trật tự công cộng. Cung cấp tất cả các phương tiện và yêu cầu kỹ thuật cần thiết để truy cập Trang web. Cung cấp thông tin trung thực bằng cách điền vào các biểu mẫu có trong Trang web với dữ liệu cá nhân của bạn và cập nhật chúng mọi lúc để nó luôn phản ứng với tình hình thực tế của Người dùng. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc không chính xác nào được đưa ra và về những thiệt hại gây ra cho công ty hoặc bên thứ ba do thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, những gì được thiết lập trong phần trước, Người dùng cũng phải tránh:
 1. Sử dụng trái phép hoặc gian lận Trang web và / hoặc nội dung cho các mục đích hoặc tác dụng bất hợp pháp, bị cấm trong Điều kiện sử dụng chung này, có hại cho quyền và lợi ích của bên thứ ba, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải, xấu đi hoặc ngăn cản việc sử dụng bình thường các dịch vụ hoặc tài liệu, tệp và tất cả các loại nội dung được lưu trữ trên bất kỳ thiết bị máy tính nào.
 2. Truy cập hoặc cố gắng truy cập các tài nguyên hoặc khu vực bị hạn chế của Trang web mà không tuân thủ các điều kiện cần thiết để truy cập đã nêu.
 3. Gây thiệt hại cho hệ thống vật lý hoặc logic của Trang web, các nhà cung cấp hoặc bên thứ ba của Trang web.
 4. Đưa vào hoặc phát tán vi rút máy tính hoặc bất kỳ hệ thống vật lý hoặc logic nào khác có khả năng gây thiệt hại cho hệ thống vật lý hoặc logic của công ty, nhà cung cấp hoặc bên thứ ba của công ty.
 5. Cố gắng truy cập, sử dụng và / hoặc thao túng dữ liệu của công ty, nhà cung cấp bên thứ ba và Người dùng khác.
 6. Sao chép hoặc sao chép, phân phối, cho phép truy cập công khai thông qua bất kỳ hình thức giao tiếp công khai nào, chuyển đổi hoặc sửa đổi nội dung, trừ khi bạn có sự cho phép của chủ sở hữu các quyền tương ứng hoặc nó được pháp luật cho phép.
 7. Xóa, ẩn hoặc thao túng các ghi chú về quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp và các dữ liệu khác xác định quyền của công ty hoặc bên thứ ba được đưa vào nội dung, cũng như các thiết bị bảo vệ kỹ thuật hoặc bất kỳ cơ chế thông tin nào có thể được chèn vào nội dung.
 8. Lấy và cố gắng lấy nội dung bằng cách sử dụng các phương tiện hoặc quy trình khác với những phương tiện hoặc quy trình, tùy trường hợp, đã được cung cấp cho mục đích này hoặc đã được chỉ ra rõ ràng trên các trang web tìm thấy nội dung hoặc nói chung là từ những được sử dụng theo thói quen trên Internet vì chúng không dẫn đến nguy cơ làm hỏng hoặc vô hiệu hóa trang web và / hoặc nội dung của trang web.
 9. Cụ thể, và chỉ mang tính chỉ dẫn và không đầy đủ, Người dùng đồng ý không truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin, dữ liệu, nội dung, tin nhắn, đồ họa, bản vẽ, tệp âm thanh và / hoặc hình ảnh, ảnh chụp, bản ghi âm, phần mềm và, nói chung, bất kỳ loại vật liệu nào:
 • (i) Theo bất kỳ cách nào là đi ngược lại, miệt thị hoặc vi phạm các quyền cơ bản và quyền tự do công được công nhận theo hiến pháp, trong các Điều ước quốc tế và phần còn lại của pháp luật hiện hành.
 • (ii) Xúi giục, xúi giục hoặc cổ vũ các hành động tội phạm, phỉ báng, phỉ báng, bạo lực hoặc nói chung là trái với luật pháp, đạo đức, thuần phong mỹ tục hoặc trật tự công cộng được chấp nhận chung.
 • (iii) Xúi giục, kích động hoặc thúc đẩy các hành động, thái độ hoặc suy nghĩ phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tuổi tác hoặc tình trạng.
 • (iv) Kết hợp, cung cấp hoặc cho phép truy cập vào các sản phẩm, yếu tố, thông điệp và / hoặc dịch vụ có tính chất hình sự, bạo lực, xúc phạm, có hại, hạ thấp hoặc nói chung là trái với luật pháp, đạo đức và các phong tục tốt được chấp nhận chung hoặc công khai gọi món.
 • (v) Gây ra hoặc có thể gây ra trạng thái lo lắng hoặc sợ hãi không thể chấp nhận được.
 • (vi) Xúi giục hoặc xúi giục tham gia vào các hoạt động nguy hiểm, rủi ro hoặc có hại cho sức khỏe và sự cân bằng tinh thần.
 • (vii) Nó được bảo vệ bởi pháp luật về bảo hộ trí tuệ hoặc công nghiệp thuộc PINTURAS DECOLOR, SL hoặc các bên thứ ba mà không được phép sử dụng cho mục đích sử dụng.
 • (viii) Trái với danh dự, quyền riêng tư của cá nhân và gia đình hoặc hình ảnh của chính mọi người.
 • (ix) Tạo thành bất kỳ loại quảng cáo nào.
 • (x) Bao gồm bất kỳ loại vi rút hoặc chương trình nào ngăn cản hoạt động bình thường của Trang web.
 
Nếu để truy cập một số dịch vụ và / hoặc nội dung của Trang web, bạn được cung cấp mật khẩu, bạn có nghĩa vụ sử dụng mật khẩu đó một cách siêng năng và luôn giữ bí mật. Do đó, nó sẽ chịu trách nhiệm về quyền lưu giữ và bảo mật đầy đủ của mình, đồng ý không chuyển nhượng nó cho bên thứ ba, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc cho phép người ngoài truy cập vào các dịch vụ và / hoặc nội dung nói trên. Tương tự như vậy, công ty có nghĩa vụ thông báo cho công ty về bất kỳ sự kiện nào có thể ngụ ý việc sử dụng không đúng mật khẩu của mình, chẳng hạn như hành vi trộm cắp, mất mát hoặc truy cập trái phép, để tiến hành hủy bỏ mật khẩu ngay lập tức. Do đó, miễn là thông báo trước đó không được thực hiện, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm có thể phát sinh từ việc sử dụng không đúng mật khẩu của bạn, là trách nhiệm của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nội dung và / hoặc dịch vụ của Trang web bởi bất kỳ bên thứ ba bất hợp pháp nào. Nếu bạn vô ý hoặc cố ý vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong Điều kiện Sử dụng Chung này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại có thể phát sinh đối với PINTURAS DECOLOR, SL do vi phạm nói trên.

PINTURAS DECOLOR, SL không đảm bảo việc tiếp tục truy cập, cũng như việc xem, tải xuống chính xác hoặc hữu ích của các thành phần và thông tin có trong các trang của Trang web, có thể bị cản trở, cản trở hoặc gián đoạn bởi các yếu tố hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.

 

MÀU SẮC, SL không chịu trách nhiệm về các quyết định có thể được thực hiện do truy cập vào nội dung hoặc thông tin được cung cấp.

 

MÀU SẮC, SL có thể làm gián đoạn dịch vụ hoặc giải quyết ngay lập tức mối quan hệ với Người dùng nếu phát hiện thấy việc sử dụng Trang web của mình hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên đó là trái với các Điều kiện sử dụng chung này. Công ty không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát, các khiếu nại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng Trang web. Nó sẽ chỉ chịu trách nhiệm loại bỏ, càng sớm càng tốt, nội dung có thể gây ra thiệt hại đó, với điều kiện là nó được thông báo. Đặc biệt, nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh, trong số những thiệt hại khác, từ:

 

(i) sự can thiệp, gián đoạn, hỏng hóc, thiếu sót, sự cố điện thoại, sự chậm trễ, tắc nghẽn hoặc ngắt kết nối trong hoạt động của hệ thống điện tử, gây ra bởi sự thiếu hụt, quá tải và lỗi trong đường dây và mạng viễn thông, hoặc bởi bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của công ty.

 

(ii) can thiệp bất hợp pháp thông qua việc sử dụng các chương trình độc hại dưới bất kỳ hình thức nào và thông qua bất kỳ phương tiện giao tiếp nào, chẳng hạn như vi rút máy tính hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

 

(iii) lạm dụng Trang web không đúng cách hoặc không phù hợp.

 

(iv) các lỗi bảo mật hoặc điều hướng do trình duyệt gặp trục trặc hoặc do sử dụng các phiên bản lỗi thời của trình duyệt. Các quản trị viên của CÔNG TY có quyền thu hồi, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có trên Trang web.

 

MÀU SẮC, SL loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể do việc Người sử dụng Trang web sử dụng sai các dịch vụ có sẵn miễn phí. Tương tự như vậy, công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm về nội dung và thông tin có thể nhận được do kết quả của các biểu mẫu thu thập dữ liệu, chỉ giống như vậy đối với việc cung cấp các dịch vụ của các truy vấn và nghi ngờ. Mặt khác, trong trường hợp gây ra thiệt hại do việc sử dụng bất hợp pháp hoặc không đúng các dịch vụ đã nêu, Người dùng có thể bị công ty yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra.

 

Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ công ty vô hại trước bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các khiếu nại, hành động hoặc vụ kiện của bên thứ ba do bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web. Tương tự như vậy, bạn cam kết bồi thường cho PINTURAS DECOLOR, SL đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng "rô bốt", "trình thu thập dữ liệu", "trình thu thập thông tin" hoặc các công cụ tương tự được sử dụng để thu thập hoặc trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hành động nào khác mà bạn thực hiện gánh nặng bất hợp lý đối với hoạt động của Trang web.

Người dùng cam kết không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí không thông qua liên kết hoặc siêu liên kết, PINTURAS DECOLOR, SL Trang web, cũng như bất kỳ nội dung nào của nó, trừ khi được công ty cho phép rõ ràng bằng văn bản.

 

Trang web PINTURAS DECOLOR, SL bao gồm các liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba quản lý, nhằm tạo điều kiện cho Người dùng truy cập thông tin của các công ty hợp tác và / hoặc tài trợ. Theo quy định này, công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web nói trên, cũng như không ở vị trí người bảo lãnh hoặc / hoặc bên cung cấp các dịch vụ và / hoặc thông tin có thể được cung cấp cho bên thứ ba thông qua các liên kết của bên thứ ba.

 

Người dùng được cấp một quyền hạn chế, có thể thu hồi và không độc quyền để tạo liên kết đến trang chính của Trang web dành riêng cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Các trang web bao gồm liên kết đến Trang web của chúng tôi (i) không được ngụ ý rằng công ty đề xuất trang web đó hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm của nó; (ii) không được xuyên tạc mối quan hệ của họ với công ty hoặc khẳng định rằng công ty đã cho phép liên kết như vậy, hoặc bao gồm các nhãn hiệu, tên, tên thương mại, biểu tượng hoặc các dấu hiệu phân biệt khác của công ty; (iii) không được bao gồm nội dung có thể bị coi là có ý xấu, khiêu dâm, xúc phạm, gây tranh cãi, kích động bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc hoặc tôn giáo, trái với trật tự công cộng hoặc bất hợp pháp; (iv) không được liên kết đến bất kỳ trang nào của Trang web ngoài trang chính; (v) phải liên kết đến địa chỉ của chính Trang web, không cho phép trang web tạo liên kết tái tạo Trang web như một phần của trang web hoặc trong một trong các "khung" của nó hoặc tạo "trình duyệt" trên bất kỳ trang nào của trang web. PINTURAS DECOLOR, SL có thể yêu cầu bạn xóa bất kỳ liên kết nào đến Trang web bất kỳ lúc nào, sau đó bạn phải ngay lập tức tiến hành gỡ bỏ nó. Công ty không thể kiểm soát thông tin, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web khác đã thiết lập liên kết đến Trang web.

 

Do đó, PINTURAS DECOLOR, SL không chịu bất kỳ loại trách nhiệm nào đối với bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến các trang web đó.

Để sử dụng một số Dịch vụ, Người dùng trước đây phải cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định. Đối với điều này, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ tự động xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân theo các quy định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Đối với điều này, Người dùng có thể truy cập chính sách tuân theo trong việc xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như thiết lập các mục đích đã thiết lập trước đó, như được cung cấp trong các điều kiện được xác định trong Chính sách bảo vệ dữ liệu được trình bày trên Trang web này.

PINTURAS DECOLOR, SL có quyền sử dụng công nghệ "cookie" trên Trang web, để công nhận bạn là Người dùng thường xuyên và cá nhân hóa việc sử dụng Trang web của bạn bằng cách chọn trước ngôn ngữ của bạn, hoặc nội dung mong muốn hoặc cụ thể hơn. "Cookie" được sử dụng bởi Trang web hoặc bên thứ ba thay mặt cho trang web, chỉ được liên kết với một người dùng ẩn danh và máy tính của họ, và bản thân chúng không cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng.

 

Cookie là các tệp được gửi đến trình duyệt thông qua máy chủ Web để ghi lại quá trình điều hướng của Người dùng trên Trang web, khi Người dùng cho phép họ tiếp nhận. Đồng thời, bạn có thể loại bỏ "cookie" mà bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng trình duyệt của mình.

 

Nhờ cookie, công ty có thể nhận ra trình duyệt của máy tính mà Người dùng sử dụng để cung cấp nội dung và hiển thị tùy chọn duyệt và quảng cáo của họ, cũng như nhận ra hồ sơ nhân khẩu học của họ để đo lường lượt truy cập và thông số lưu lượng truy cập, kiểm soát tiến độ và số lượng mục nhập.

Việc cung cấp dịch vụ của Trang web này và các dịch vụ khác về nguyên tắc có thời hạn vô thời hạn. Tuy nhiên, công ty có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ dịch vụ cổng thông tin nào. Khi có thể, công ty sẽ thông báo về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đã xác định.

Nói chung, nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Do đó, khi cung cấp cho họ, PINTURAS DECOLOR, SL không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web, bao gồm, ví dụ, đảm bảo về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính hữu dụng, tính trung thực, tính chính xác hoặc khả năng tiếp thị , Trừ trường hợp luật pháp không thể loại trừ những tuyên bố và bảo đảm đó.

PINTURAS DECOLOR, SL sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ, nếu điều này là do sự gián đoạn kéo dài của việc cung cấp điện, đường dây viễn thông, xung đột xã hội, đình công, nổi loạn, nổ, lũ lụt, các hành vi và thiếu sót của Chính phủ , và nói chung là tất cả các trường hợp bất khả kháng hoặc ngẫu nhiên.

Các Điều kiện Sử dụng Chung này, cũng như việc sử dụng Trang web, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Tây Ban Nha, sẽ áp dụng cho những gì không được cung cấp trong các điều kiện này liên quan đến việc giải thích, hiệu lực và thực thi.

PINTURAS DECOLOR, SL và Người dùng, từ bỏ rõ ràng bất kỳ quyền tài phán nào khác, đệ trình lên Tòa án và Cơ quan tài phán của ALBACETE về bất kỳ tranh cãi nào có thể phát sinh từ sự tồn tại, giải thích hoặc áp dụng các Điều kiện Chung này; Ngoại trừ các trường hợp người dùng có tư cách là người tiêu dùng hoặc người sử dụng theo các Luật hiện hành, trong đó điều khoản này sẽ không được áp dụng.


Trong trường hợp bất kỳ quy định nào về Điều kiện sử dụng chung này trở thành không thể thi hành hoặc vô hiệu theo luật hiện hành hoặc do hệ quả của một giải pháp hành chính hoặc tư pháp, thì tính không thể thi hành hoặc không có hiệu lực sẽ không làm cho Điều kiện sử dụng chung này không thể thực thi hoặc null nói chung. Trong những trường hợp như vậy, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ tiến hành sửa đổi hoặc thay thế quy định đã nêu bằng một quy định khác có hiệu lực và có thể thi hành được và để đạt được mục tiêu và yêu cầu được phản ánh trong quy định ban đầu.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]