Bạn là một nhà chuyên nghiệp hay một nhà phân phối?

Chất lượng và môi trường

Tại Decolor, chúng tôi tìm kiếm sự xuất sắc và cải tiến liên tục trong các sản phẩm của mình.
Chúng tôi quan tâm đến chất lượng của quy trình sản xuất và dịch vụ một cách chi tiết nhằm mang đến cho khách hàng một sản phẩm sơn hiệu quả hơn cả mong đợi của họ.

Đồng thời, chúng tôi thúc đẩy tính liên tục của hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động có trách nhiệm với xã hội, bền vững và hiệu quả với xã hội và môi trường, thúc đẩy tính bền vững.

Định hướng khách hàng

Môi trường bền vững

Chứng nhận

Cải tiến liên tục

Tài năng chuyên nghiệp

Tuân thủ quy chuẩn

Chứng chỉ

Kinh nghiệm và niềm đam mê hội họa đã chứng thực cho chúng tôi.

Chúng tôi cam kết thực hiện và liên tục cải tiến các sản phẩm, quy trình và cung cấp dịch vụ chất lượng và độc đáo nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mong đợi của khách hàng.

Vì lý do này, chúng tôi cam kết thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng và Môi trường theo tiêu chuẩn UNE-EN ISO 9001: 2015 và UNE-EN ISO 14001: 2015 để phát triển và sản xuất sơn và vecni.

Xem chứng chỉ
ISO 14001: 2015

Cải tiến liên tục
trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Xem chứng chỉ
ISO 9001: 2015

Phát triển bền vững, tôn trọng môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]