Bạn là một nhà chuyên nghiệp hay một nhà phân phối?

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Quyền sở hữu của trang web này, decolor.com, (sau đây gọi là Trang web) tương ứng với: 

 

Chịu trách nhiệm: Tomás Huedo

Tên công ty: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Tên thương mại: Pinturas Decolor SL

Văn phòng đăng ký: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª - Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spain 

 

Tiếp xúc:

 • Điện thoại: 967 441 714
 • E-mail: decolor@decolor.com
 • Hình thức liên hệ trực tuyến: https://www.decolor.com/contacto
 • Hồ sơ trên mạng xã hội: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Tài liệu này (cũng như tất cả các tài liệu được đề cập ở đây) quy định các điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web này và việc mua hoặc mua các sản phẩm và / hoặc dịch vụ tại đó (sau đây gọi là Điều kiện). Theo mục đích của các Điều kiện này, được hiểu rằng hoạt động mà PINTURAS DECOLOR, SL thực hiện thông qua Trang web bao gồm: Hoạt động phân phối vật liệu xây dựng cho các công ty và cá nhân thông qua hình thức vận chuyển của đại lý vận tải hoặc thu gom tại kho. Ngoài việc đọc các Điều kiện này, trước khi truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng trang web này, Người dùng phải đọc Thông báo pháp lý, chính sách cookie và chính sách bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của PINTURAS DECOLOR, SL Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc bằng cách thực hiện và / hoặc yêu cầu mua lại một sản phẩm và / hoặc dịch vụ thông qua nó, Người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện này và bởi tất cả những điều đã nói ở trên, vì vậy nếu họ không đồng ý với mọi thứ, do đó, bạn không nên sử dụng Trang web này. Tương tự như vậy, có thông báo rằng các Điều kiện này có thể được sửa đổi. Người dùng có trách nhiệm tham khảo ý kiến của họ mỗi khi truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng Trang web vì những quy định có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ sẽ được áp dụng. Đối với tất cả các câu hỏi mà Người dùng có thể có liên quan đến Điều kiện, họ có thể liên hệ với chủ sở hữu bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở trên hoặc, nếu thích hợp, bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ.

Quyền truy cập, điều hướng và sử dụng Trang web, đưa ra điều kiện của người dùng (sau đây được gọi là, không rõ ràng, riêng lẻ với tư cách Người dùng hoặc cùng với tư cách Người dùng), mà họ chấp nhận, kể từ khi bắt đầu duyệt Trang web, tất cả các Điều kiện được thiết lập ở đây, như cũng như các sửa đổi sau đó, không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định pháp luật bắt buộc tương ứng tùy từng trường hợp.

 

Người dùng tự chịu trách nhiệm của mình đối với việc sử dụng đúng Trang web. Trách nhiệm này sẽ mở rộng đến:

 • Chỉ sử dụng Trang web này để thực hiện các yêu cầu và các giao dịch mua hoặc chuyển đổi có giá trị pháp lý.

 • Không mua hàng giả hoặc gian lận. Nếu một giao dịch mua mang tính chất này có thể được coi là đã được thực hiện một cách hợp lý, nó có thể bị hủy bỏ và thông báo cho các cơ quan hữu quan.

 • Cung cấp thông tin liên hệ trung thực và hợp pháp, ví dụ: địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và / hoặc thông tin khác (xem Thông báo pháp lý và Điều kiện sử dụng chung).

 

Người sử dụng phải trên 18 tuổi và có đủ năng lực pháp lý để giao kết hợp đồng thông qua Trang web này.

 

Trang web chủ yếu nhắm đến người dùng cư trú tại Tây Ban Nha. PINTURAS DECOLOR, SL không đảm bảo rằng Trang web tuân thủ luật pháp của các quốc gia khác, toàn bộ hoặc một phần. PINTURAS DECOLOR, SL từ chối mọi trách nhiệm có thể phát sinh từ việc truy cập đó, cũng như không đảm bảo việc vận chuyển hoặc cung cấp dịch vụ bên ngoài Tây Ban Nha.

 

Người dùng có thể chính thức hóa, theo lựa chọn của mình, với PINTURAS DECOLOR, SL hợp đồng bán các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mong muốn cho bất kỳ ai.

Người dùng đã đăng ký hợp lệ có thể mua trên Trang web bằng các phương tiện và hình thức đã thiết lập. Họ phải tuân theo quy trình mua và / hoặc mua trực tuyến của decolor.com, trong đó các sản phẩm và / hoặc dịch vụ khác nhau có thể được chọn và thêm vào giỏ hàng, giỏ hàng hoặc không gian mua hàng cuối cùng và cuối cùng, nhấp vào: "ĐẶT HÀNG". Tương tự như vậy, Người dùng phải điền và / hoặc kiểm tra thông tin được yêu cầu trong mỗi bước, mặc dù trong quá trình mua hàng, trước khi thanh toán, chi tiết mua hàng có thể được sửa đổi. Tiếp theo, Người dùng sẽ nhận được email xác nhận rằng PINTURAS DECOLOR, SL đã nhận được đơn đặt hàng của họ hoặc yêu cầu mua và / hoặc cung cấp dịch vụ, tức là xác nhận đơn đặt hàng. Và, nếu thích hợp, bạn cũng sẽ được thông báo qua email khi giao dịch mua của bạn. Khi thích hợp, thông tin này cũng có thể được cung cấp cho Người dùng thông qua không gian kết nối cá nhân của họ với Trang web. Khi thủ tục mua hàng đã hoàn tất, Người dùng đồng ý rằng Trang web tạo hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến Người dùng qua email. Và, khi thích hợp, thông qua không gian kết nối cá nhân của bạn với Trang web. Tương tự như vậy, Người dùng có thể, nếu muốn, lấy bản sao hóa đơn giấy của mình, yêu cầu nó từ PINTURAS DECOLOR, SL bằng cách sử dụng các khoảng trống liên hệ trên Trang web hoặc thông qua thông tin liên hệ được cung cấp ở trên. Người dùng thừa nhận đã cập nhật, tại thời điểm mua, về một số điều kiện bán hàng cụ thể liên quan đến sản phẩm và / hoặc dịch vụ được đề cập và được hiển thị bên cạnh bản trình bày hoặc, nếu thích hợp, hình ảnh của nó trên trang của họ của Trang web, cho biết, bằng ví dụ, nhưng không đầy đủ và theo từng trường hợp: tên, giá cả, thành phần, trọng lượng, số lượng, màu sắc, chi tiết của sản phẩm hoặc đặc điểm, cách chúng sẽ được thực hiện và / o chi phí lợi ích; và thừa nhận rằng việc hoàn thành đơn đặt hàng mua hoặc mua giúp xác thực hóa việc chấp nhận đầy đủ và hoàn chỉnh các điều kiện bán hàng cụ thể áp dụng cho từng trường hợp. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng khác, PINTURAS DECOLOR, SL không phải là nhà sản xuất các sản phẩm được bán hoặc có thể được tiếp thị trên Trang web. Mặc dù PINTURAS DECOLOR, SL rất cố gắng để đảm bảo rằng thông tin hiển thị trên Trang web là chính xác, đôi khi bao bì và / hoặc vật liệu và / hoặc thành phần của sản phẩm có thể chứa thông tin bổ sung hoặc khác với thông tin xuất hiện trên Trang web. Do đó, Người sử dụng không chỉ phải xem xét thông tin do Trang web cung cấp, mà còn cả thông tin có sẵn trên nhãn, cảnh báo và / hoặc hướng dẫn đi kèm với sản phẩm. Các thông tin liên lạc, đơn đặt hàng và thanh toán can thiệp vào các giao dịch được thực hiện trên Trang web có thể được lưu trữ trong sổ đăng ký máy tính của PINTURAS DECOLOR, SL để tạo thành một phương tiện bằng chứng giao dịch, trong mọi trường hợp, tôn trọng tính hợp lý điều kiện bảo mật và các luật và quy định có hiệu lực áp dụng trong vấn đề này, và đặc biệt có tính đến RGPD và LOPDGDD và các quyền của Người dùng theo chính sách bảo mật của Trang web này (Thông báo pháp lý và Điều kiện sử dụng chung).

Tất cả các đơn đặt hàng mà PINTURAS DECOLOR, SL nhận được thông qua Trang web tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của sản phẩm và / hoặc không có trường hợp hoặc bất khả kháng nào (khoản chín của Điều kiện này) ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm đó và / hoặc việc cung cấp dịch vụ. Nếu có khó khăn về việc cung cấp sản phẩm hoặc không có sản phẩm trong kho, PINTURAS DECOLOR, SL cam kết liên hệ với Người sử dụng và hoàn trả bất kỳ số tiền nào có thể đã được thanh toán. Điều này cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ trở nên không khả thi.

Giá hiển thị trên Trang web là giá cuối cùng, tính bằng Euro (€) và bao gồm thuế, trừ khi do các yêu cầu pháp lý, đặc biệt là liên quan đến VAT, một câu hỏi khác được chỉ ra và áp dụng.

 

Chi phí vận chuyển được bao gồm trong giá cuối cùng của sản phẩm như được hiển thị trên Trang web. Do đó, PINTURAS DECOLOR, SL thực hiện các dịch vụ giao hàng và / hoặc vận chuyển thông qua TIPSA.

 

Trong mọi trường hợp, Website sẽ không tự động thêm các chi phí bổ sung vào giá của sản phẩm hoặc dịch vụ mà chỉ những chi phí do Người sử dụng đã lựa chọn và lựa chọn một cách tự nguyện và tự do.

 

Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng những thay đổi có thể xảy ra sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng hoặc giao dịch mua mà Người dùng đã nhận được xác nhận đơn đặt hàng.

 

Các phương tiện thanh toán được chấp nhận sẽ là: Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, Bizum và PayPal.

 

Thẻ tín dụng sẽ phải chịu sự kiểm tra và ủy quyền của ngân hàng phát hành, nếu đơn vị được cho là không ủy quyền thanh toán, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thiếu giao hàng nào và sẽ không thể chính thức hóa bất kỳ hợp đồng nào với người dùng.

 

Khi PINTURAS DECOLOR, SL nhận được đơn đặt hàng từ Người dùng thông qua Trang web, việc ủy quyền trước sẽ được thực hiện trên thẻ tương ứng để đảm bảo có đủ tiền để hoàn tất giao dịch. Khoản phí trên thẻ sẽ được thực hiện tại thời điểm Người dùng được gửi xác nhận vận chuyển và / hoặc xác nhận dịch vụ được cung cấp trong biểu mẫu và địa điểm đã thiết lập, nếu thích hợp.

 

Trong mọi trường hợp, bằng cách nhấp vào "HOÀN TẤT MUA HÀNG", Người dùng xác nhận rằng phương thức thanh toán được sử dụng là của mình, nếu thích hợp, người đó là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ quà tặng hoặc thẻ tín dụng.

 

Các đơn đặt hàng mua hoặc mua lại trong đó Người dùng chọn chuyển khoản ngân hàng làm phương tiện thanh toán sẽ được bảo lưu trong 5 ngày theo lịch kể từ khi xác nhận đơn đặt hàng để có đủ thời gian để hệ thống tính đến chuyển khoản ngân hàng của các khoản thanh toán được sử dụng bởi PINTURAS DECOLOR, SL cho Trang web. Khi hệ thống nhận được chuyển khoản, đơn hàng sẽ được lập và quản lý để vận chuyển. Thông qua phương thức thanh toán này, Người dùng phải đảm bảo rằng anh ta nhập chính xác số tiền chính xác của đơn đặt hàng, cũng như số tài khoản và tham chiếu chuyển khoản. Trong trường hợp lỗi, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ không thể xác thực đơn hàng, sẽ bị hủy.

Trong trường hợp thích hợp để thực hiện việc giao hàng thực tế của hàng hóa đã ký hợp đồng, việc giao hàng sẽ được thực hiện trong khu vực của lãnh thổ sau: Tây Ban Nha (Bán đảo và Quần đảo Balearic). Ngoại trừ những trường hợp trong đó có những trường hợp bất khả kháng hoặc bất thường hoặc, khi thích hợp, bắt nguồn từ việc tùy chỉnh sản phẩm, đơn đặt hàng bao gồm các sản phẩm liên quan trong mỗi xác nhận mua hàng sẽ được giao trong khoảng thời gian nêu trên Trang web theo Phương thức vận chuyển do Người dùng lựa chọn và trong mọi trường hợp, trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày theo lịch kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng.

 

Nếu vì bất kỳ lý do gì, PINTURAS DECOLOR, SL không thể đáp ứng ngày giao hàng, nó sẽ liên hệ với Người dùng để thông báo cho anh ta về trường hợp này và anh ta có thể chọn tiếp tục mua hàng bằng cách thiết lập ngày giao hàng mới hoặc hủy đơn đặt hàng với khoản hoàn trả đầy đủ của giá đã thanh toán. Trong mọi trường hợp, giao hàng tận nhà được thực hiện trong ngày làm việc.

Nếu không thể giao đơn hàng do Người dùng vắng mặt, đơn đặt hàng có thể được trả lại kho. Tuy nhiên, người vận chuyển sẽ để lại một thông báo giải thích đơn hàng đang ở đâu và làm thế nào để giao hàng lại.

 

Nếu Người dùng không đến địa điểm giao hàng trong khoảng thời gian đã thỏa thuận, họ phải liên hệ với PINTURAS DECOLOR, SL để sắp xếp việc giao hàng vào ngày khác.

 

Trong trường hợp đã trôi qua 30 ngày kể từ khi đơn đặt hàng của bạn có sẵn để giao và chưa được giao vì những lý do không liên quan đến PINTURAS DECOLOR, SL, thì điều đó sẽ được hiểu rằng Người dùng muốn rút khỏi hợp đồng và điều đó sẽ được xem xét đã giải quyết. Do việc chấm dứt hợp đồng, tất cả các khoản thanh toán nhận được từ Người dùng sẽ được trả lại, ngoại trừ các chi phí bổ sung do Người dùng tự lựa chọn phương thức giao hàng khác với phương thức giao hàng thông thường ít tốn kém hơn do Trang web cung cấp., không có bất kỳ sự chậm trễ quá mức nào và trong mọi trường hợp, trong khoảng thời gian tối đa là 14 ngày kể từ ngày hợp đồng được coi là chấm dứt.

 

Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng việc vận chuyển bắt nguồn từ giải pháp có thể có chi phí bổ sung có thể được chuyển sang. Đối với các mục đích của các Điều khoản này, điều này sẽ được hiểu rằng việc giao hàng đã xảy ra hoặc đơn hàng đã được giao vào thời điểm mà Người dùng hoặc bên thứ ba được Người dùng chỉ định có được quyền sở hữu vật chất đối với các sản phẩm, sẽ được công nhận bởi chữ ký xác nhận đơn hàng tại địa chỉ giao hàng đã thỏa thuận.

 

Những rủi ro có thể phát sinh từ sản phẩm sẽ do Người sử dụng chịu kể từ thời điểm giao hàng. Người dùng có được quyền sở hữu các sản phẩm khi PINTURAS DECOLOR, SL nhận được thanh toán đầy đủ của tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến việc mua hoặc mua được thực hiện, bao gồm cả chi phí vận chuyển hoặc tại thời điểm giao hàng, nếu việc đó diễn ra vào thời điểm sau khi nhận đầy đủ số tiền mà PINTURAS DECOLOR, SL phải trả

 

Theo các quy định của Luật 37/1992, ngày 28 tháng 12 về thuế Giá trị gia tăng (VAT), đơn đặt hàng để giao hàng và / hoặc cung cấp sẽ được hiểu là nằm trong lãnh thổ áp dụng thuế GTGT Tây Ban Nha nếu địa chỉ giao hàng là trên lãnh thổ Tây Ban Nha ngoại trừ quần đảo Canary, Ceuta và Melilla. Thuế suất VAT áp dụng sẽ là mức có hiệu lực pháp lý tại mọi thời điểm tùy thuộc vào bài viết cụ thể được đề cập.

Người dùng được thông báo rằng trong trường hợp anh ta phát hiện ra lỗi đã xảy ra khi nhập dữ liệu cần thiết để xử lý yêu cầu mua hàng của mình trên Trang web, anh ta có thể sửa đổi chúng bằng cách liên hệ với PINTURAS DECOLOR, SL thông qua các khoảng trống chi tiết liên hệ được bật trên Trang web và, khi thích hợp, thông qua những người được phép liên hệ với dịch vụ khách hàng và / hoặc sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong điều khoản đầu tiên (Thông tin chung). Tương tự như vậy, người dùng cũng có thể sửa thông tin này thông qua không gian kết nối cá nhân của họ với Trang web.

Trong mọi trường hợp, Người dùng, trước khi nhấp vào "HOÀN TẤT MUA HÀNG" có quyền truy cập vào không gian, giỏ hàng hoặc giỏ nơi yêu cầu mua hàng của họ được ghi nhận và có thể thực hiện sửa đổi.

Tương tự như vậy, Người dùng được gửi đến tham khảo Thông báo pháp lý và Điều kiện sử dụng chung để có thêm thông tin về cách thực hiện quyền chỉnh sửa của họ như được thiết lập trong Luật hữu cơ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngoại trừ trường hợp pháp luật quy định ngược lại, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất sau đây, bất kể nguồn gốc của chúng là gì:

 

 • Bất kỳ tổn thất nào không liên quan đến bất kỳ vi phạm nào từ phía bạn.
 • Các khoản lỗ kinh doanh (bao gồm lợi nhuận bị mất, thu nhập, hợp đồng, khoản tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, mất lợi thế thương mại hoặc các chi phí phát sinh không cần thiết).
 • Bất kỳ tổn thất gián tiếp nào khác mà cả hai bên không thể lường trước được một cách hợp lý tại thời điểm hợp đồng mua bán sản phẩm được chính thức hóa giữa hai bên.

 

Tương tự như vậy, PINTURAS DECOLOR, SL cũng giới hạn trách nhiệm của mình trong các trường hợp sau:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL áp dụng tất cả các biện pháp liên quan đến việc cung cấp hiển thị trung thực sản phẩm trên Trang web, tuy nhiên nó không chịu trách nhiệm về những khác biệt hoặc sự không chính xác tối thiểu có thể tồn tại do thiếu độ phân giải của màn hình hoặc sự cố trình duyệt đang sử dụng hoặc những người khác có tính chất này.
 • PINTURAS DECOLOR, SL sẽ hành động với sự siêng năng tối đa để cung cấp cho công ty chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm là đối tượng của đơn đặt hàng. Tuy nhiên, nó không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do sự cố vận chuyển, đặc biệt là đối với các nguyên nhân như đình công, tắc đường và nói chung là bất kỳ trường hợp cụ thể nào khác trong lĩnh vực này, dẫn đến chậm trễ, mất mát hoặc mất cắp sản phẩm.
 • Các lỗi kỹ thuật do nguyên nhân ngẫu nhiên hoặc do bản chất khác, ngăn cản hoạt động bình thường của dịch vụ thông qua Internet. Trang web thiếu tính khả dụng để bảo trì hoặc các lý do khác ngăn cản tính khả dụng của dịch vụ. PINTURAS DECOLOR, SL sử dụng tất cả các phương tiện theo ý của mình để thực hiện quá trình mua, thanh toán và vận chuyển / giao sản phẩm, tuy nhiên, SL được miễn trừ trách nhiệm đối với các nguyên nhân không liên quan, các trường hợp không lường trước được hoặc bất khả kháng .
 • PINTURAS DECOLOR, SL sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai và / hoặc hao mòn các sản phẩm đã được Người dùng sử dụng. Đồng thời, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ không chịu trách nhiệm về việc Người sử dụng đổi trả hàng có sai sót. Người sử dụng có trách nhiệm trả lại đúng sản phẩm.
 • Nói chung, PINTURAS DECOLOR, SL sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đã được giả định, khi đó là do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, nghĩa là do lực lượng lớn hơn, và điều này có thể bao gồm, bằng ví dụ nhưng không đầy đủ:
  • Đình công, bãi khóa hoặc các hành động công nghiệp khác.
  • Xáo trộn dân sự, nổi dậy, xâm lược, đe dọa hoặc tấn công khủng bố, chiến tranh (được tuyên bố hoặc không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.
  • Cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc bất kỳ thiên tai nào khác.
  • Không thể sử dụng tàu hỏa, tàu thuyền, máy bay, phương tiện giao thông cơ giới hoặc các phương tiện giao thông khác, công cộng hay tư nhân.
  • Không có khả năng sử dụng hệ thống viễn thông công cộng hoặc tư nhân.
  • Các đạo luật, nghị định, luật, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan công quyền nào.

 

Theo cách này, các nghĩa vụ sẽ bị đình chỉ trong khoảng thời gian mà sự cố bất khả kháng vẫn tiếp diễn, và PINTURAS DECOLOR, SL sẽ được gia hạn trong thời hạn để thực hiện chúng trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian xảy ra bất khả kháng.

 

PINTURAS DECOLOR, SL sẽ sử dụng mọi biện pháp hợp lý để tìm ra giải pháp cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình bất chấp trường hợp bất khả kháng.

Bằng cách sử dụng Trang web này, Người dùng chấp nhận rằng hầu hết các thông tin liên lạc với PINTURAS DECOLOR, SL là điện tử (email hoặc các thông báo được công bố trên Trang web).

 

Đối với các mục đích hợp đồng, Người dùng đồng ý sử dụng phương tiện liên lạc điện tử này và thừa nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các liên lạc khác mà PINTURAS DECOLOR, SL gửi điện tử đáp ứng các yêu cầu pháp lý bằng văn bản. Điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền được pháp luật công nhận đối với Người dùng.

 

Người dùng có thể gửi thông báo và / hoặc liên lạc với PINTURAS DECOLOR, SL thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong các Điều kiện này và, nếu thích hợp, thông qua các không gian liên hệ trên Trang web.

Tương tự, trừ khi có quy định khác, PINTURAS DECOLOR, SL

Bạn có thể liên hệ và / hoặc thông báo cho Người dùng qua email hoặc theo địa chỉ bưu điện được cung cấp.

Không có sự từ bỏ của PINTURAS DECOLOR, SL đối với một quyền hoặc hành động pháp lý cụ thể hoặc việc PINTURAS DECOLOR không yêu cầu Người dùng tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ nghĩa vụ nào của họ sẽ ngụ ý, cũng như không từ bỏ các quyền hoặc hành động khác bắt nguồn từ hợp đồng hoặc về các Điều kiện, Người dùng cũng không sẽ minh oan cho việc hoàn thành nghĩa vụ của họ.

 

Không có sự từ chức của PINTURAS DECOLOR, SL đối với bất kỳ Điều kiện nào trong số này hoặc đối với các quyền hoặc hành động bắt nguồn từ hợp đồng sẽ có hiệu lực, trừ khi nó được xác định rõ ràng rằng đó là đơn từ chức và nó được chính thức hóa và thông báo cho Người dùng bằng văn bản.

Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong số này được tuyên bố là vô hiệu bởi một nghị quyết vững chắc do cơ quan có thẩm quyền ban hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố vô hiệu đó.

PINTURAS DECOLOR, SL sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ, nếu điều này là do sự gián đoạn kéo dài của việc cung cấp điện, đường dây viễn thông, xung đột xã hội, đình công, nổi loạn, nổ, lũ lụt, các hành vi và thiếu sót của Chính phủ , và nói chung là tất cả các trường hợp bất khả kháng hoặc ngẫu nhiên.

Các Điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào có tham chiếu rõ ràng được thực hiện trong các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận hiện có giữa Người dùng và PINTURAS DECOLOR, SL liên quan đến đối tượng bán và thay thế bất kỳ thỏa thuận, thỏa thuận hoặc lời hứa trước đây nào khác được đồng ý bằng lời nói hoặc văn bản. bởi các bộ phận giống nhau.

Người dùng và PINTURAS DECOLOR, SL thừa nhận đã đồng ý với việc ký kết hợp đồng mà không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc lời hứa nào của bên kia, ngoại trừ những gì được đề cập rõ ràng trong các Điều khoản này.

Thông tin hoặc dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp cho PINTURAS DECOLOR, SL trong quá trình giao dịch trên Trang web, sẽ được xử lý theo các quy định của chính sách bảo vệ dữ liệu (Thông báo pháp lý, Chính sách bảo mật và Chính sách cookie). Bằng cách truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng Trang web, Người dùng đồng ý với việc xử lý thông tin và dữ liệu nói trên và tuyên bố rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu được cung cấp là đúng sự thật.

Việc truy cập, điều hướng và / hoặc sử dụng Trang web này và các hợp đồng mua bán sản phẩm thông qua nó sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tây Ban Nha.

Mọi tranh cãi, vấn đề hoặc bất đồng nảy sinh hoặc liên quan đến việc truy cập, điều hướng và / hoặc sử dụng Trang web, hoặc với việc giải thích và thực hiện các Điều kiện này, hoặc với các hợp đồng mua bán giữa PINTURAS DECOLOR, SL và Người dùng, sẽ tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án và tòa án Tây Ban Nha.

Người sử dụng có thể gửi cho PINTURAS DECOLOR, SL khiếu nại, yêu cầu của họ hoặc bất kỳ nhận xét nào khác mà họ muốn thực hiện thông qua thông tin liên hệ được cung cấp ở đầu Điều khoản này (Thông tin chung).

 

Ngoài ra, PINTURAS DECOLOR, SL có sẵn các tờ khai yêu cầu chính thức cho người tiêu dùng và người dùng và họ có thể yêu cầu PINTURAS DECOLOR, SL bất cứ lúc nào, sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở đầu Điều khoản này (Thông tin chung).

 

Tương tự như vậy, nếu tranh chấp phát sinh từ việc ký kết hợp đồng mua bán này giữa PINTURAS DECOLOR, SL và Người dùng, Người dùng với tư cách là người tiêu dùng có thể yêu cầu một giải pháp tranh chấp ngoài tòa án, theo Quy định số 524/2013 của Liên minh Châu Âu. Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng, ngày 21 tháng 5 năm 2013, về giải quyết tranh chấp trực tuyến trong các vấn đề tiêu dùng. Bạn có thể truy cập phương pháp này thông qua trang web: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]