Jesteś profesjonalistą lub dystrybutorem?

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

DEFINICJA PLIKÓW COOKIES

Plik cookie to plik, który jest pobierany na Twój komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego sprzętu oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu, w jaki korzysta ze swojego sprzętu, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania m.in. użytkownik. 

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

a) Cookies własne: to te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i od momentu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika.

 

b) Cookies podmiotów zewnętrznych: to te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot przetwarzający dane uzyskane za pomocą plików cookies. 

a) Techniczne pliki cookie: są to te, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją.

 

b) Cookies analityczne: to te, które pozwalają odpowiedzialnej za nie osobie monitorować i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, z którymi są połączone.

a) Pliki cookie sesji: mają na celu zbieranie i przechowywanie danych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Są one zwykle używane do jednorazowego świadczenia usługi żądanej przez użytkownika.

 

b) Trwałe pliki cookie: mają na celu przechowywanie danych w urządzeniu końcowym oraz dostęp do nich i ich przetwarzanie przez okres określony przez osobę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

strona internetowa OBRAZY DEKOLOR, SL wykorzystuje te własne i zewnętrzne pliki cookie, wszystkie w domenie decolor.es

ciasteczkaRodzajZamiarWygaśnięcie
zerozerozerozero
zerozerozerozero
zerozerozerozero


BLOKOWANIE/ELIMINACJA PLIKÓW COOKIES

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na Twoim komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na Twoim komputerze.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]