Bent u een professional of een distributeur?

VOORWAARDEN

Het eigendom van deze website, decolor.com, (hierna Website) komt overeen met: 

 

Verantwoordelijke: Tomas Huedo

Bedrijfsnaam: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF/NIF: B02021459

Handelsnaam: Pinturas Decolor SL

Maatschappelijke zetel: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanje 

 

Contact:

 • Telefoon: 967 441 714
 • E-mail: decolor@decolor.com
 • Online contactformulier: https://www.decolor.com/contacto
 • Social media profielen: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Dit document (evenals alle hier genoemde documenten) regelt de voorwaarden voor het gebruik van deze Website en de aankoop of verwerving van producten en/of diensten daarop (hierna, Voorwaarden). Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan dat de activiteit die PINTURAS DECOLOR, SL via de website ontwikkelt, omvat: De distributie van bouwmateriaal voor bedrijven en particulieren door verzending per transportbureau of magazijnophaling. Naast het lezen van deze Voorwaarden, moet de Gebruiker, voordat hij deze website bezoekt, doorbladert en/of gebruikt, de Juridische kennisgeving, het cookiebeleid en het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van PINTURAS DECOLOR, SL hebben gelezen. en/of het aanvragen van de aanschaf van een product en/of dienst via deze, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aan alles wat hierboven is vermeld, dus als u het niet met alles eens bent, dient u deze Website niet te gebruiken. Evenzo wordt gemeld dat deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het raadplegen ervan telkens wanneer hij de Website bezoekt, doorbladert en/of gebruikt, aangezien deze van toepassing zijn op het moment dat de aankoop van producten en/of diensten wordt aangevraagd. Voor alle vragen die de Gebruiker heeft met betrekking tot de Voorwaarden, kunt u contact opnemen met de eigenaar via de bovenstaande contactgegevens of, in voorkomend geval, via het contactformulier.

De toegang, navigatie en gebruik van de Website, verleent de toestand van de gebruiker (hierna onduidelijk genoemd, individueel als Gebruiker of gezamenlijk als Gebruikers), waarvoor ze worden aanvaard, vanaf het begin van het browsen op de Website, alle voorwaarden die hier zijn vastgelegd , evenals hun latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, in voorkomend geval.

 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

 • Gebruik deze website alleen om rechtsgeldige vragen en aankopen of acquisities te doen.

 • Doe geen valse of frauduleuze aankopen. Als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een dergelijke aankoop is gedaan, zou deze kunnen worden geannuleerd en zouden de relevante autoriteiten worden geïnformeerd.

 • Verstrek echte en wettige contactgegevens, bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en/of andere gegevens (zie Juridische kennisgeving en Algemene gebruiksvoorwaarden).

 

De Gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam te zijn om via deze Website overeenkomsten aan te gaan.

 

De Website is voornamelijk gericht op Gebruikers die in Spanje wonen. PINTURAS DECOLOR, SL garandeert niet dat de website geheel of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen. PINTURAS DECOLOR, SL wijst alle aansprakelijkheid af die kan voortvloeien uit dergelijke toegang, noch garandeert het verzendingen of levering van diensten buiten Spanje.

 

De gebruiker kan, naar zijn keuze, met PINTURAS DECOLOR, SL het contract voor de verkoop van de gewenste producten en/of diensten in elk geval formaliseren.

Naar behoren geregistreerde gebruikers kunnen op de website kopen via de vastgestelde middelen en formulieren. Ze moeten de online aankoop- en/of acquisitieprocedure van decolor.com volgen, waarbij verschillende producten en/of diensten kunnen worden geselecteerd en toegevoegd aan de winkelwagen, het winkelmandje of de definitieve aankoopruimte en tenslotte klikken op: "VOER DE BESTELLING UIT" . Evenzo moet de Gebruiker de informatie die bij elke stap wordt gevraagd invullen en/of verifiëren, hoewel tijdens het aankoopproces, voordat de betaling wordt uitgevoerd, de aankoopgegevens kunnen worden gewijzigd. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail waarin wordt bevestigd dat PINTURAS DECOLOR, SL zijn bestelling of verzoek tot aankoop en/of levering van de dienst heeft ontvangen, dat wil zeggen de orderbevestiging. En, indien van toepassing, wordt u ook per e-mail op de hoogte gebracht wanneer uw aankoop wordt verzonden. In voorkomend geval kan deze informatie ook aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld via zijn persoonlijke verbindingsruimte met de Website. Zodra de aankoopprocedure is afgerond, stemt de Gebruiker ermee in dat de Website een elektronische factuur genereert die via e-mail naar de Gebruiker wordt verzonden. En, indien van toepassing, via uw persoonlijke verbindingsruimte naar de Website. Evenzo kan de gebruiker, indien hij dit wenst, een kopie van zijn papieren factuur verkrijgen en deze aanvragen bij PINTURAS DECOLOR, SL met behulp van de contactruimten op de website of via de hierboven vermelde contactgegevens. De Gebruiker erkent op het moment van aankoop op de hoogte te zijn van bepaalde bijzondere verkoopvoorwaarden die betrekking hebben op het product en/of de dienst in kwestie en die samen met de presentatie of, in voorkomend geval, een afbeelding ervan op zijn pagina worden getoond. de Website, waarbij bij wijze van voorbeeld, maar niet uitputtend, voor elk geval wordt aangegeven: naam, prijs, componenten, gewicht, hoeveelheid, kleur, details van de producten of kenmerken, de manier waarop ze zullen worden uitgevoerd en /of o kosten van uitkeringen; en erkent dat de uitvoering van de aankoop- of overnameorder de volledige en volledige aanvaarding van de specifieke verkoopvoorwaarden die op elk geval van toepassing zijn, tot stand brengt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is PINTURAS DECOLOR, SL niet de fabrikant van de producten die op de Website worden verkocht of op de markt worden gebracht. Hoewel PINTURAS DECOLOR, SL grote inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, kan het voorkomen dat de verpakking en/of de materialen en/of de componenten van de producten aanvullende of andere informatie bevatten dan die op de website staat. Website. Daarom moet de gebruiker niet alleen rekening houden met de informatie die door de website wordt verstrekt, maar ook met de informatie die beschikbaar is op de etikettering, waarschuwingen en/of instructies die bij het product worden geleverd. De mededelingen, aankooporders en betalingen die tussenkomen tijdens de transacties die op de Website worden uitgevoerd, kunnen worden opgeslagen en bewaard in de geautomatiseerde administratie van PINTURAS DECOLOR, SL om een bewijsmiddel te vormen van de transacties, in ieder geval met inachtneming van de redelijke beveiligingsvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving die in dit verband van toepassing is, en in het bijzonder in overeenstemming met de RGPD en LOPGDDD en de rechten die gebruikers helpen in overeenstemming met het privacybeleid van deze website (wettelijke kennisgeving en voorwaarden algemene gebruiksvoorwaarden) .

Alle inkooporders die PINTURAS DECOLOR, SL via de website ontvangt, zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en/of het feit dat geen enkele omstandigheid of oorzaak van overmacht (clausule negen van deze voorwaarden) de levering en/of de voorziening beïnvloedt van diensten. Als er problemen zijn met de levering van producten of als er geen producten op voorraad zijn, verbindt PINTURAS DECOLOR, SL zich ertoe contact op te nemen met de gebruiker en elk bedrag dat mogelijk is betaald als een bedrag terug te betalen. Dit geldt evenzeer in gevallen waarin het verlenen van een dienst onmogelijk wordt.

De prijzen die op de Website worden weergegeven, zijn de definitieve, in euro's (€) en inclusief belastingen, tenzij vanwege wettelijke vereisten, met name met betrekking tot btw, een andere kwestie wordt aangegeven en toegepast.

 

Verzendkosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijzen van de producten zoals weergegeven op de Website. Zo voert PINTURAS DECOLOR, SL bezorg- en/of verzenddiensten uit via TIPSA.

 

De Website zal in geen geval automatisch extra kosten aan de prijs van een product of dienst toevoegen, maar alleen die kosten die de Gebruiker vrijwillig en vrij heeft gekozen en gekozen.

 

Prijzen kunnen op elk moment wijzigen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen of aankopen waarvoor de Gebruiker al een orderbevestiging heeft ontvangen.

 

De geaccepteerde betaalmiddelen zijn: creditcard of bankpas, bankoverschrijving, Bizum en PayPal.

 

Creditcards zijn onderworpen aan controles en autorisaties door de uitgevende bank, als deze entiteit de betaling niet autoriseert, is PINTURAS DECOLOR, SL niet verantwoordelijk voor enige vertraging of gebrek aan levering en kan het geen contract met de gebruiker formaliseren.

 

Zodra PINTURAS DECOLOR, SL de aankooporder van de gebruiker via de website heeft ontvangen, wordt een pre-autorisatie uitgevoerd op de bijbehorende kaart om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om de transactie te voltooien. De afschrijving op de kaart vindt plaats op het moment dat de bevestiging van verzending en/of de bevestiging van de verleende dienst naar de Gebruiker wordt verzonden op de wijze en, in voorkomend geval, op de vastgestelde plaats.

 

Door op "AANKOOP FINALISEREN" te klikken, bevestigt de Gebruiker in ieder geval dat de gebruikte betalingsmethode van hem is of dat hij, in voorkomend geval, de rechtmatige eigenaar is van de cadeaukaart of creditcard.

 

De aankoop- of acquisitieorders waarbij de Gebruiker de overschrijving als betaalmethode selecteert, worden gedurende 5 kalenderdagen vanaf de bevestiging van de bestelling gereserveerd om voldoende tijd te laten om de overschrijving door het betalingssysteem in aanmerking te nemen. gebruikt door PINTURAS DECOLOR, SL voor de website. Wanneer het systeem de overdracht ontvangt, wordt de bestelling klaargemaakt en beheerd voor verzending. Bij gebruik van deze betaalmethode moet de Gebruiker ervoor zorgen dat hij het exacte bedrag van de bestelling correct invoert, evenals het rekeningnummer en het overschrijvingskenmerk. In het geval van een fout kan PINTURAS DECOLOR, SL de bestelling niet valideren en wordt deze geannuleerd.

In de gevallen waarin het gepast is om de fysieke levering van het gecontracteerde goed uit te voeren, zullen de leveringen plaatsvinden binnen het bereik van het volgende grondgebied: Spanje (schiereiland en Balearen). Behalve in die gevallen waarin er sprake is van onvoorziene of buitengewone omstandigheden of, in voorkomend geval, afgeleid van de personalisatie van de producten, zal de bestelling, bestaande uit de producten die in elke aankoopbevestiging worden vermeld, worden geleverd binnen de op de Website aangegeven termijn volgens de door de Gebruiker gekozen verzendmethode en in ieder geval binnen een maximale termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van orderbevestiging.

 

Als PINTURAS DECOLOR, SL om welke reden dan ook de leveringsdatum niet kon halen, zal het contact opnemen met de gebruiker om hem op de hoogte te stellen van deze omstandigheid en kan hij ervoor kiezen om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leveringsdatum vast te stellen of de bestelling te annuleren met volledige terugbetaling van de betaalde prijs. Thuisleveringen gebeuren in ieder geval op werkdagen.

Indien het door de afwezigheid van de Gebruiker onmogelijk is om de bestelling te leveren, kan de bestelling worden teruggestuurd naar het magazijn. De vervoerder zou echter een bericht achterlaten waarin wordt uitgelegd waar de bestelling is en hoe deze opnieuw kan worden afgeleverd.

 

Als de gebruiker niet op het afgesproken tijdstip op de plaats van levering zal zijn, moet hij of zij contact opnemen met PINTURAS DECOLOR, SL om de levering op een andere dag te regelen.

 

In het geval dat 30 dagen zijn verstreken sinds uw bestelling beschikbaar is voor levering en deze niet is afgeleverd om redenen die niet aan PINTURAS DECOLOR, SL kunnen worden toegeschreven, zal het duidelijk zijn dat de gebruiker het contract wil herroepen en zal het worden overwogen beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van het contract zullen alle van de Gebruiker ontvangen betalingen worden geretourneerd, met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de eigen keuze van de Gebruiker voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste gewone leveringsmethode die door de Website wordt aangeboden. onnodige vertraging en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop het contract als beëindigd wordt beschouwd.

 

De Gebruiker moet er echter rekening mee houden dat het transport dat uit de resolutie voortvloeit, een meerkost kan hebben die aan hem kan worden doorberekend. Voor de toepassing van deze Voorwaarden zal worden verstaan dat de levering heeft plaatsgevonden of dat de bestelling is afgeleverd op het moment waarop de Gebruiker of een door de Gebruiker aangewezen derde partij het materiële bezit van de producten verwerft, die zal worden geaccrediteerd door de ondertekening van de ontvangst van de bestelling op het overeengekomen afleveradres.

 

De risico's die kunnen voortvloeien uit de producten zijn voor rekening van Gebruiker vanaf het moment van levering. De gebruiker verwerft de eigendom van de producten wanneer PINTURAS DECOLOR, SL de volledige betaling ontvangt van alle bedragen die verschuldigd zijn met betrekking tot de aankoop of aankoop, inclusief verzendkosten, of op het moment van levering, als dit plaatsvindt op een moment na de volledige ontvangst van het te betalen bedrag door PINTURAS DECOLOR, SL

 

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 37/1992 van 28 december betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (btw), worden inkooporders voor levering en/of levering geacht te zijn gelegen in het gebied waar de Spaanse btw van toepassing is als het leveringsadres is op Spaans grondgebied met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Het toepasselijke btw-tarief is het te allen tijde wettelijk geldende btw-tarief, afhankelijk van het specifieke item in kwestie.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat in het geval dat hij ontdekt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van de benodigde gegevens om zijn aankoopverzoek op de website te verwerken, hij deze kan wijzigen door contact op te nemen met PINTURAS DECOLOR, SL via de contactruimten die op de website zijn ingeschakeld, en, indien van toepassing, via degenen die in staat zijn om contact op te nemen met de klantenservice, en/of met behulp van de contactgegevens in de eerste clausule (Algemene informatie). Evenzo kan deze informatie ook door de Gebruiker worden gecorrigeerd via zijn persoonlijke verbindingsruimte met de Website.

In ieder geval heeft de Gebruiker, voordat hij op "AANKOOP FINALISEREN" klikt, toegang tot de ruimte, het winkelwagentje of het winkelmandje waar zijn aankoopverzoeken worden opgeschreven en kan hij wijzigingen aanbrengen.

Evenzo wordt de gebruiker verwezen naar de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de uitoefening van zijn recht op rectificatie zoals vastgelegd in de organieke wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Tenzij anders bepaald door de wet, aanvaardt PINTURAS DECOLOR, SL geen enkele verantwoordelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

 

 • Alle verliezen die niet te wijten waren aan een schending door u.
 • Zakelijke verliezen (inclusief winstderving, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, verlies van goodwill of onnodige gemaakte kosten).
 • Elk ander indirect verlies dat redelijkerwijs niet door beide partijen kon worden voorzien op het moment dat het contract voor de verkoop van de producten tussen beide partijen werd geformaliseerd.

 

Evenzo beperkt PINTURAS DECOLOR, SL ook zijn aansprakelijkheid in de volgende gevallen:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL past alle maatregelen toe met betrekking tot een getrouwe weergave van het product op de website, maar is niet verantwoordelijk voor de kleinste verschillen of onnauwkeurigheden die kunnen optreden als gevolg van een gebrek aan schermresolutie of browserproblemen die kunnen optreden. of andere van deze aard.
 • PINTURAS DECOLOR, SL zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid handelen om het productobject van de bestelling beschikbaar te stellen aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport ervan. Het is echter niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een storing van het transport, met name als gevolg van oorzaken zoals stakingen, wegretenties en in het algemeen alle andere typisch voor de sector, die leiden tot vertragingen, verlies of diefstal van het product.
 • Technische storingen die, door toevallige oorzaken of van andere aard, de normale werking van de dienst via internet verhinderen. Gebrek aan beschikbaarheid van de Website om onderhoud of andere redenen, waardoor de dienst niet beschikbaar is. PINTURAS DECOLOR, SL stelt alle middelen ter beschikking om het aankoop-, betaling- en verzendings-/leveringsproces van de producten uit te voeren, maar wijst alle verantwoordelijkheid af voor oorzaken die niet aan haar kunnen worden toegeschreven, toevallige gebeurtenissen of overmacht.
 • PINTURAS DECOLOR, SL is niet verantwoordelijk voor misbruik en/of slijtage van de producten die door de gebruiker zijn gebruikt. Tegelijkertijd is PINTURAS DECOLOR, SL niet verantwoordelijk voor een foutieve teruggave door de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het juiste product te retourneren.
 • Over het algemeen kan PINTURAS DECOLOR, SL niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schending of vertraging bij het voldoen aan een van de aangegane verplichtingen, wanneer dit te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen, dat wil zeggen als gevolg van overmacht, en dit kan omvatten, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitputtend:
  • Stakingen, uitsluitingen of andere stakingen.
  • Burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische dreiging of aanslag, oorlog (verklaard of niet-aangegeven) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.
  • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of enige andere natuurramp.
  • Onmogelijkheid om treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vervoermiddelen, openbaar of privé, te gebruiken.
  • Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.
  • Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering of openbare autoriteit.

 

Op deze manier worden de verplichtingen opgeschort gedurende de periode waarin de oorzaak van overmacht voortduurt, en krijgt PINTURAS DECOLOR, SL een verlenging van de termijn om ze na te komen voor een periode die gelijk is aan de duur van de oorzaak van de overmacht overmacht.

 

PINTURAS DECOLOR, SL zal alle redelijke middelen aanwenden om een oplossing te vinden die ons in staat stelt onze verplichtingen na te komen ondanks de oorzaak van overmacht.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker dat de meeste communicatie met PINTURAS DECOLOR, SL elektronisch is (e-mail of kennisgevingen gepubliceerd op de website).

 

Voor contractuele doeleinden stemt de gebruiker ermee in dit elektronische communicatiemiddel te gebruiken en erkent hij dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die PINTURAS DECOLOR, SL elektronisch verzendt, voldoen aan de wettelijke vereisten om schriftelijk te zijn. Deze voorwaarde laat de rechten die door de wet aan de Gebruiker worden erkend onverlet.

 

De Gebruiker kan meldingen verzenden en/of communiceren met PINTURAS DECOLOR, SL via de contactgegevens in deze Voorwaarden en, indien van toepassing, via de contactruimten op de Website.

Evenzo, tenzij anders vermeld, PINTURAS DECOLOR, SL

U kunt contact opnemen met en/of de Gebruiker op de hoogte stellen via e-mail of op het opgegeven postadres.

Geen verklaring van afstand door PINTURAS DECOLOR, SL van een specifiek wettelijk recht of actie of het ontbreken van een vereiste door PINTURAS DECOLOR, SL van strikte naleving door de gebruiker van een van zijn verplichtingen zal impliceren, noch een verklaring van afstand van andere rechten of acties die zijn afgeleid van een overeenkomst of van de Voorwaarden, noch zal het de Gebruiker vrijwaren van de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Geen enkele verklaring van afstand door PINTURAS DECOLOR, SL van enige van deze voorwaarden of van de rechten of acties die voortvloeien uit een contract zal van kracht worden, tenzij uitdrukkelijk is vastgesteld dat het een verklaring van afstand is en dit is geformaliseerd en schriftelijk aan de gebruiker gecommuniceerd.

Indien een van deze voorwaarden nietig werd verklaard door een vast besluit van een bevoegde autoriteit, blijven de overige clausules van kracht, zonder dat dit wordt beïnvloed door de nietigheidsverklaring.

PINTURAS DECOLOR, SL is op geen enkele manier verantwoordelijk in geval van onmogelijkheid om service te verlenen, als dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektrische voeding, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, opstanden, explosies, overstromingen, handelingen en nalatigheden van de Overheid, en in het algemeen, alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen.

Deze voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en PINTURAS DECOLOR, SL met betrekking tot het verkoopobject en vervangen elk ander pact, overeenkomst of eerdere belofte die mondeling of schriftelijk is overeengekomen. dezelfde onderdelen.

De gebruiker en PINTURAS DECOLOR, SL erkennen dat ze hebben ingestemd met het sluiten van een contract zonder te hebben vertrouwd op enige verklaring of belofte van de andere partij, behalve wat uitdrukkelijk wordt vermeld in deze voorwaarden.

De informatie of gegevens van persoonlijke aard die de gebruiker aan PINTURAS DECOLOR, SL verstrekt in het kader van een transactie op de website, zal worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het gegevensbeschermingsbeleid (juridische kennisgeving, privacybeleid en cookies) . Door de Website te bezoeken, te browsen en/of te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de verwerking van deze informatie en gegevens en verklaart hij dat alle verstrekte informatie of gegevens waar zijn.

De toegang tot, navigatie en/of gebruik van deze website en de contracten voor de aankoop van producten via deze website worden beheerst door de Spaanse wetgeving.

Elke controverse, probleem of onenigheid die zich voordoet of verband houdt met de toegang, navigatie en/of het gebruik van de Website, of met de interpretatie en uitvoering van deze Voorwaarden, of met de verkoopovereenkomsten tussen PINTURAS DECOLOR, SL en de Gebruiker, zal worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken en tribunalen.

De gebruiker kan PINTURAS DECOLOR, SL hun klachten, claims of andere opmerkingen die ze willen maken sturen via de contactgegevens aan het begin van deze voorwaarden (algemene informatie).

 

Bovendien heeft PINTURAS DECOLOR, SL officiële claimformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers, die ze op elk moment kunnen aanvragen bij PINTURAS DECOLOR, SL, met behulp van de contactgegevens aan het begin van deze voorwaarden (Algemene informatie).

 

Evenzo, als er een geschil ontstaat uit het sluiten van dit koopcontract tussen PINTURAS DECOLOR, SL en de gebruiker, kan de gebruiker als consument een buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanvragen, in overeenstemming met EU-verordening nr. 524/2013 van de Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken. U kunt toegang krijgen tot deze methode via de website: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]