Jesteś profesjonalistą lub dystrybutorem?

ZASADY I WARUNKI

Własność tej strony internetowej, decolor.com, (dalej Serwis) odpowiada: 

 

Odpowiedzialny: Tomas Huedo

Nazwa firmy: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Nazwa handlowa: Pinturas Decolor SL

Siedziba: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Hiszpania 

 

Kontakt:

 • Telefon: 967 441 714
 • E-mail: decolor@decolor.com
 • Formularz kontaktowy online: https://www.decolor.com/contacto
 • Profile w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Niniejszy dokument (jak również wszystkie wymienione tutaj dokumenty) reguluje warunki regulujące korzystanie z tej Witryny oraz zakup lub nabywanie produktów i/lub usług na niej (zwanych dalej Warunkami). Na potrzeby niniejszych Warunków rozumie się, że działalność, którą PINTURAS DECOLOR, SL rozwija za pośrednictwem Serwisu, obejmuje: Dystrybucję materiałów budowlanych dla firm i osób fizycznych poprzez wysyłkę za pośrednictwem agencji transportowej lub odbiór magazynowy. Oprócz zapoznania się z niniejszymi Warunkami, przed uzyskaniem dostępu, przeglądaniem i/lub korzystaniem z tej witryny, Użytkownik musi zapoznać się z Notą prawną, polityką dotyczącą plików cookie oraz polityką prywatności i ochrony danych firmy PINTURAS DECOLOR, SL. i/lub żądając nabycia za jego pośrednictwem produktu i/lub usługi, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i wszystkiego, co zostało wymienione powyżej, więc jeśli nie zgadzasz się ze wszystkim, nie możesz korzystać z tej Witryny. Podobnie zgłasza się, że niniejsze Warunki mogą zostać zmodyfikowane. Użytkownik jest odpowiedzialny za konsultowanie się z nimi za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp, przegląda i/lub korzysta z Witryny, ponieważ zastosowanie będą miały te, które obowiązują w momencie żądania nabycia produktów i/lub usług. W przypadku wszelkich pytań, które Użytkownik może mieć w związku z Warunkami, możesz skontaktować się z właścicielem, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej lub, w stosownych przypadkach, za pomocą formularza kontaktowego.

Dostęp, nawigacja i korzystanie z Serwisu nadaje status użytkownika (zwanych dalej nieodmiennie jako Użytkownik lub łącznie Użytkownikami), dla którego akceptuje on, od początku przeglądania Serwisu, wszystkie Warunki określone tutaj , a także ich późniejsze modyfikacje, bez uszczerbku dla zastosowania odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od przypadku.

 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Serwisu. Odpowiedzialność ta będzie rozciągać się na:

 • Korzystaj z tej Witryny wyłącznie w celu dokonywania prawnie ważnych zapytań i zakupów lub przejęć.

 • Nie dokonuj żadnych fałszywych lub oszukańczych zakupów. Gdyby można było racjonalnie uznać, że dokonano zakupu tego rodzaju, można by go anulować, a odpowiednie władze zostałyby poinformowane.

 • Podaj prawdziwe i zgodne z prawem dane kontaktowe, na przykład adres e-mail, adres pocztowy i/lub inne dane (patrz Nota prawna i Ogólne warunki użytkowania).

 

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania umów za pośrednictwem niniejszego Serwisu.

 

Serwis skierowany jest głównie do Użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii. PINTURAS DECOLOR, SL nie gwarantuje, że Witryna jest całkowicie lub częściowo zgodna z prawem innych krajów. PINTURAS DECOLOR, SL zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z takiego dostępu, ani nie gwarantuje przesyłek ani świadczenia usług poza Hiszpanią.

 

Użytkownik może, według własnego wyboru, sformalizować z PINTURAS DECOLOR, SL umowę sprzedaży produktów i/lub usług żądanych w dowolnym.

Należycie zarejestrowani Użytkownicy mogą dokonywać zakupów w Serwisie za pomocą ustalonych środków i form. Muszą postępować zgodnie z procedurą zakupu i/lub zakupu online decolor.com, podczas której można wybrać kilka produktów i/lub usług i dodać je do koszyka, koszyka lub miejsca końcowego zakupu, a na koniec kliknąć: „REALIZUJ ZAMÓWIENIE” . Podobnie, Użytkownik musi wypełnić i/lub zweryfikować informacje wymagane na każdym etapie, chociaż podczas procesu zakupu, przed dokonaniem płatności, dane zakupu mogą zostać zmodyfikowane. Następnie Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez PINTURAS DECOLOR, SL jego zamówienia lub wniosku o zakup i/lub świadczenie usługi, czyli potwierdzenie zamówienia. W razie potrzeby zostaniesz również poinformowany e-mailem o wysłaniu zakupu. W stosownych przypadkach informacje te mogą być również udostępniane Użytkownikowi poprzez jego osobistą przestrzeń powiązania z Serwisem. Po zakończeniu procedury zakupu Użytkownik wyraża zgodę na wygenerowanie przez Serwis faktury elektronicznej, która zostanie wysłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oraz, w stosownych przypadkach, poprzez osobistą przestrzeń połączenia z Witryną. Podobnie Użytkownik może, jeśli chce, uzyskać kopię faktury papierowej, prosząc o nią PINTURAS DECOLOR, SL, korzystając z pól kontaktowych w Witrynie lub korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Użytkownik potwierdza, że w momencie zakupu jest świadomy pewnych szczególnych warunków sprzedaży, które dotyczą danego produktu i/lub usługi i które są wyświetlane wraz z prezentacją lub, w stosownych przypadkach, jej obrazem na jego stronie. Serwis, wskazując przykładowo, ale nie wyczerpująco, i uwzględniając w każdym przypadku: nazwę, cenę, składniki, wagę, ilość, kolor, szczegóły produktów lub cechy, sposób ich wykonania oraz /lub o koszt świadczeń; i przyjmuje do wiadomości, że wykonanie zamówienia zakupu lub przejęcia oznacza pełną i całkowitą akceptację poszczególnych warunków sprzedaży mających zastosowanie w każdym przypadku. O ile wyraźnie nie określono inaczej, firma PINTURAS DECOLOR, SL nie jest producentem sprzedawanych produktów ani produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu w Witrynie. Chociaż PINTURAS DECOLOR, SL dokłada wszelkich starań, aby informacje wyświetlane w Witrynie były prawidłowe, czasami opakowanie i/lub materiały i/lub składniki produktów mogą zawierać dodatkowe lub inne informacje niż te, które pojawiają się w Witrynie. Stronie internetowej. W związku z tym Użytkownik musi nie tylko brać pod uwagę informacje dostarczone przez Witrynę, ale także informacje dostępne na etykiecie, ostrzeżeniach i/lub instrukcjach dołączonych do produktu. Komunikaty, zamówienia zakupu i płatności, które interweniują podczas transakcji przeprowadzanych w Witrynie, mogą być rejestrowane i przechowywane w ewidencji komputerowej firmy PINTURAS DECOLOR, SL w celu zapewnienia dowodu transakcji, w każdym przypadku, z poszanowaniem zasadnych warunki bezpieczeństwa oraz obowiązujące przepisy prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z RGPD i LOPDGDD oraz prawami, które pomagają Użytkownikom zgodnie z polityką prywatności niniejszej Witryny (Nota Prawna i Warunki Ogólne Warunki Użytkowania) .

Wszystkie zamówienia zakupu otrzymane przez PINTURAS DECOLOR, SL za pośrednictwem Witryny są uzależnione od dostępności produktów i/lub faktu, że żadna okoliczność ani przyczyna siły wyższej (punkt dziewiąty niniejszych Warunków) nie ma wpływu na ich dostawę i/lub świadczenie usług. W przypadku trudności z dostawą produktów lub braku produktów w magazynie, PINTURAS DECOLOR, SL zobowiązuje się do skontaktowania się z Użytkownikiem i zwrotu kwoty, która mogła zostać zapłacona jako kwota. Będzie to miało również zastosowanie w przypadkach, w których świadczenie usługi stanie się niemożliwe.

Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami ostatecznymi, w euro (€) i zawierają podatki, chyba że ze względu na wymogi prawne, w szczególności w zakresie podatku VAT, wskazano i zastosowano inną kwestię.

 

Koszty wysyłki są zawarte w ostatecznych cenach produktów, jak pokazano na Stronie. Dlatego firma PINTURAS DECOLOR, SL realizuje dostawy i/lub usługi wysyłkowe za pośrednictwem TIPSA.

 

W żadnym wypadku Serwis nie będzie automatycznie doliczał dodatkowych kosztów do ceny produktu lub usługi, a jedynie te, które Użytkownik wybrał i wybrał dobrowolnie i dobrowolnie.

 

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale ewentualne zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia lub zakupy, dla których Użytkownik otrzymał już potwierdzenie zamówienia.

 

Akceptowanymi środkami płatności będą: karta kredytowa lub debetowa, przelew bankowy, BIZUM i PayPal.

 

Karty kredytowe będą podlegały kontroli i autoryzacji przez bank wydający, jeśli podmiot ten nie autoryzuje płatności, PINTURAS DECOLOR, SL nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostawy i nie będzie w stanie sformalizować żadnej umowy z użytkownikiem.

 

Po otrzymaniu przez PINTURAS DECOLOR, SL zamówienia zakupu od Użytkownika za pośrednictwem Witryny, na odpowiedniej karcie zostanie dokonana wstępna autoryzacja w celu zapewnienia wystarczających środków do sfinalizowania transakcji. Obciążenie karty zostanie dokonane w momencie przesłania Użytkownikowi potwierdzenia wysyłki i/lub potwierdzenia wykonanej usługi w sposób i, w stosownych przypadkach, w ustalonym miejscu.

 

W każdym przypadku, klikając „FINALIZUJ ZAKUP”, Użytkownik potwierdza, że użyta metoda płatności należy do niego lub, w stosownych przypadkach, jest prawowitym właścicielem karty podarunkowej lub karty kredytowej.

 

Zamówienia kupna lub nabycia, w których Użytkownik jako formę płatności wybierze przelew bankowy, zostaną zarezerwowane przez 5 dni kalendarzowych od potwierdzenia zamówienia, aby pozostawić wystarczająco dużo czasu na uwzględnienie przelewu przez system. używane przez PINTURAS DECOLOR, SL w Witrynie. Gdy system otrzyma przelew, zamówienie zostanie przygotowane i zarządzane do wysyłki. Korzystając z tej metody płatności, Użytkownik musi upewnić się, że poprawnie wpisał dokładną kwotę zamówienia, a także numer konta i numer przelewu. W przypadku wystąpienia błędu PINTURAS DECOLOR, SL nie będzie w stanie potwierdzić zamówienia, które zostanie anulowane.

W przypadkach, w których wskazane jest wykonanie fizycznej dostawy zakontraktowanego towaru, dostawy będą realizowane w zakresie następującego terytorium: Hiszpania (Półwysep i Baleary). Z wyjątkiem przypadków, w których występują nieprzewidziane lub nadzwyczajne okoliczności lub, w stosownych przypadkach, wynikające z personalizacji produktów, zamówienie zakupu składające się z produktów wymienionych w każdym potwierdzeniu zakupu zostanie dostarczone w terminie wskazanym na Stronie internetowej zgodnie z sposób dostawy wybrany przez Użytkownika, a w każdym przypadku w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia.

 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, który jest jego przyczyną, PINTURAS DECOLOR, SL nie może dotrzymać terminu dostawy, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu poinformowania go o tej okoliczności, a on może zdecydować się na kontynuację zakupu ustalając nowy termin dostawy lub anulować zamówienie z pełnym zwrotem zapłaconej ceny. W każdym przypadku dostawy do domu realizowane są w dni robocze.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówienia z powodu nieobecności Użytkownika, zamówienie może zostać zwrócone do magazynu. Przewoźnik zostawił jednak powiadomienie wyjaśniające, gdzie znajduje się zamówienie i jak je ponownie dostarczyć.

 

Jeżeli Użytkownik nie będzie przebywał w miejscu dostawy w uzgodnionym przedziale czasowym, musi skontaktować się z PINTURAS DECOLOR, SL w celu ustalenia dostawy na inny dzień.

 

W przypadku, gdy upłynęło 30 dni od momentu udostępnienia zamówienia do realizacji, a nie zostało ono doręczone z przyczyn niezależnych od PINTURAS DECOLOR, SL, przyjmuje się, że Użytkownik chce odstąpić od umowy i zostanie to rozpatrzone. zakończony. W konsekwencji rozwiązania umowy wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności zostaną zwrócone, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z własnego wyboru przez Użytkownika metody dostawy innej niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Serwis, bez jakichkolwiek nieuzasadniona zwłoka, a w każdym razie w maksymalnym terminie 14 dni od dnia, w którym umowa została uznana za rozwiązaną.

 

Użytkownik musi jednak mieć na uwadze, że transport wynikający z uchwały może wiązać się z dodatkowym kosztem, który może zostać na niego przerzucony. Na potrzeby niniejszych Warunków rozumiane jest, że dostawa nastąpiła lub że zamówienie zostało dostarczone w momencie, w którym Użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Użytkownika wejdzie w materialne posiadanie produktów, co zostanie akredytowane przez podpis na odbiorze zamówienia pod uzgodnionym adresem dostawy.

 

Ryzyko, które może wyniknąć z produktów, będzie ponoszone przez Użytkownika od momentu dostawy. Użytkownik nabywa prawo własności do produktów, gdy PINTURAS DECOLOR, SL otrzyma pełną zapłatę wszystkich należności w związku z dokonanym zakupem lub nabyciem, w tym koszty wysyłki, lub w momencie dostawy, jeśli następuje to w czasie po pełnym odbiorze kwoty do zapłaty przez PINTURAS DECOLOR, SL

 

Zgodnie z przepisami ustawy 37/1992 z dnia 28 grudnia o podatku od wartości dodanej (VAT), zamówienia zakupu dostawy i/lub świadczenia będą rozumiane jako znajdujące się na terytorium stosowania hiszpańskiego podatku VAT, jeśli adres dostawy jest na terytorium Hiszpanii z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli. Obowiązująca stawka podatku VAT będzie obowiązywała przez cały czas w zależności od konkretnego przedmiotu.

Użytkownik jest informowany, że w przypadku wykrycia błędu podczas wprowadzania danych niezbędnych do przetworzenia zamówienia w Serwisie, może je zmodyfikować kontaktując się z PINTURAS DECOLOR, SL poprzez pola kontaktowe włączone w Serwisie, oraz, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem osób, które są w stanie skontaktować się z obsługą klienta i/lub korzystając z danych kontaktowych podanych w pierwszej klauzuli (Informacje ogólne). Podobnie informacje te mogą być również poprawiane przez Użytkownika poprzez jego osobistą przestrzeń połączenia z Serwisem.

W każdym przypadku Użytkownik przed kliknięciem „FINALIZUJ ZAKUP” ma dostęp do miejsca, koszyka lub koszyka, w którym zapisywane są jego żądania zakupu i może dokonywać modyfikacji.

Podobnie, Użytkownik powinien zapoznać się z Notą Prawną i Ogólnymi Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z prawa do sprostowania danych zgodnie z ustawą organiczną o ochronie danych osobowych.

O ile prawo nie stanowi inaczej, PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące straty, niezależnie od ich pochodzenia:

 

 • Wszelkie straty, których nie można przypisać żadnemu naruszeniu z Twojej strony.
 • Straty biznesowe (w tym utrata zysków, dochodów, kontraktów, przewidywanych oszczędności, danych, utrata wartości firmy lub poniesione niepotrzebne wydatki).
 • Wszelkie inne straty pośrednie, których obie strony nie mogły racjonalnie przewidzieć w momencie sformalizowania umowy sprzedaży produktów między obiema stronami.

 

Podobnie firma PINTURAS DECOLOR, SL ogranicza swoją odpowiedzialność w następujących przypadkach:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL stosuje wszelkie środki związane z zapewnieniem wiernego wyświetlania produktu w Serwisie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za najmniejsze różnice lub nieścisłości, które mogą wystąpić w związku z brakiem rozdzielczości ekranu lub problemami z przeglądarką, które mogą wystąpić. lub inne tego rodzaju.
 • PINTURAS DECOLOR, SL dołoży najwyższej staranności w celu udostępnienia produktu będącego przedmiotem zamówienia firmie odpowiedzialnej za jego transport. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania transportu, w szczególności z przyczyn takich jak strajki, zapory drogowe i ogólnie innych typowych dla branży, które skutkują opóźnieniami, stratami lub kradzieżą produktu.
 • Awarie techniczne, które z przyczyn losowych lub innego rodzaju uniemożliwiają normalne działanie Serwisu za pośrednictwem sieci Internet. Brak dostępności Serwisu z przyczyn konserwacyjnych lub z innych przyczyn uniemożliwiających dostęp do usługi. PINTURAS DECOLOR, SL dokłada wszelkich starań w celu realizacji procesu zakupu, płatności i wysyłki/dostawy produktów, jednak zrzeka się odpowiedzialności za przyczyny, które nie są z nią związane, zdarzenie losowe lub siłę wyższą.
 • PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie i/lub zużycie produktów, które były używane przez Użytkownika. Jednocześnie PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi odpowiedzialności za błędny zwrot dokonany przez Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest zwrot prawidłowego produktu.
 • Ogólnie rzecz biorąc, PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie lub opóźnienie w wypełnieniu któregokolwiek z przyjętych zobowiązań, gdy jest to spowodowane zdarzeniami, na które nie mamy wpływu, tj. z powodu siły wyższej, co może obejmują, przykładowo, ale nie wyczerpująco:
  • Strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne.
  • Zamieszki społeczne, zamieszki, inwazja, groźba lub atak terrorystyczny, wojna (ogłoszona lub niewypowiedziana) lub groźba lub przygotowania do wojny.
  • Pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie, epidemia lub jakakolwiek inna klęska żywiołowa.
  • Brak możliwości korzystania z pociągów, statków, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.
  • Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.
  • Ustawy, dekrety, przepisy, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu lub organu publicznego.

 

W ten sposób zobowiązania zostaną zawieszone na okres trwania przyczyny siły wyższej, a PINTURAS DECOLOR SL będzie miał przedłużenie terminu ich spełnienia na okres równy czasowi trwania przyczyny siły wyższej. wyższa.

 

PINTURAS DECOLOR, SL dołoży wszelkich rozsądnych środków, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam wypełnić nasze zobowiązania pomimo działania siły wyższej.

Korzystając z niniejszej Witryny, Użytkownik akceptuje fakt, że większość komunikacji z PINTURAS DECOLOR, SL ma charakter elektroniczny (e-mail lub powiadomienia publikowane w Witrynie).

 

W celach umownych Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tego elektronicznego środka komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty wysyłane drogą elektroniczną przez PINTURAS DECOLOR, SL są zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi formy pisemnej. Warunek ten nie będzie miał wpływu na prawa przyznane Użytkownikowi przez prawo.

 

Użytkownik może wysyłać powiadomienia i/lub komunikować się z PINTURAS DECOLOR, SL za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszych Warunkach oraz, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem pól kontaktowych w Witrynie.

Podobnie, o ile nie określono inaczej, PINTURAS DECOLOR, SL

Możesz skontaktować się i/lub powiadomić Użytkownika e-mailem lub na podany adres pocztowy.

Żadne zrzeczenie się przez firmę PINTURAS DECOLOR, SL określonego prawa lub działania lub brak wymogu ścisłego przestrzegania przez użytkownika jakichkolwiek jego zobowiązań przez firmę PINTURAS DECOLOR, SL nie będzie oznaczać zrzeczenia się innych praw lub działań wynikających z umowy lub Warunków, ani nie zwalnia Użytkownika z wykonania jego zobowiązań.

 

Żadne zrzeczenie się przez firmę PINTURAS DECOLOR, SL któregokolwiek z niniejszych Warunków lub praw lub działań wynikających z umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie stwierdzone, że jest to zrzeczenie się i zostanie sformalizowane i przekazane Użytkownikowi na piśmie.

Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny na mocy stanowczej uchwały wydanej przez właściwy organ, pozostałe klauzule pozostaną w mocy, bez wpływu wspomnianego oświadczenia o nieważności.

PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożności świadczenia usługi, jeżeli jest to spowodowane przedłużającymi się przerwami w dostawie energii elektrycznej, liniami telekomunikacyjnymi, konfliktami społecznymi, strajkami, buntem, wybuchami, powodziami, działaniami i zaniechaniami rząd i ogólnie wszystkie przypadki siły wyższej lub zdarzenia losowego.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie dokumenty, do których wyraźnie się w nich odniesiono, stanowią całość umowy między Użytkownikiem a PINTURAS DECOLOR, SL w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży i zastępują wszelkie inne pakty, umowy lub poprzednie obietnice uzgodnione ustnie lub pisemnie. te same części.

Użytkownik i PINTURAS DECOLOR SL potwierdzają, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy bez opierania się na jakimkolwiek oświadczeniu lub obietnicy złożonej przez drugą stronę, z wyjątkiem tego, co zostało wyraźnie wskazane w niniejszych Warunkach.

Informacje lub dane o charakterze osobowym, które Użytkownik przekazuje firmie PINTURAS DECOLOR, SL w trakcie realizacji transakcji w Serwisie, będą traktowane zgodnie z postanowieniami polityk ochrony danych (Nota Prawna, Polityka Prywatności oraz plików cookies) . Uzyskując dostęp, przeglądając i/lub korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych informacji i danych oraz oświadcza, że wszystkie podane informacje lub dane są prawdziwe.

Dostęp, nawigacja i/lub korzystanie z tej Witryny oraz umowy zakupu produktów za jej pośrednictwem podlegają przepisom prawa hiszpańskiego.

Wszelkie kontrowersje, problemy lub nieporozumienia, które powstają lub są związane z dostępem, nawigacją i/lub korzystaniem z Witryny lub z interpretacją i wykonaniem niniejszych Warunków lub z umowami sprzedaży między PINTURAS DECOLOR, SL a Użytkownikiem, będą podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów i trybunałów hiszpańskich.

Użytkownik może przesyłać firmie PINTURAS DECOLOR, SL swoje skargi, roszczenia lub inne uwagi, które chce zgłosić, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszych Warunków (Informacje ogólne).

 

Ponadto firma PINTURAS DECOLOR, SL udostępnia konsumentom i użytkownikom oficjalne formularze reklamacyjne, o które mogą oni w dowolnym momencie zwrócić się do firmy PINTURAS DECOLOR, SL, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszych Warunków (Informacje ogólne).

 

Podobnie w przypadku sporu wynikłego z zawarcia niniejszej umowy kupna pomiędzy PINTURAS DECOLOR, SL a Użytkownikiem, Użytkownik jako konsument może zwrócić się o pozasądowe rozstrzyganie sporów, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich. Możesz uzyskać dostęp do tej metody za pośrednictwem strony internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]